Informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Volgens de wet inzake elektronische communicatie, die op 25 juli 2003 van kracht is geworden, moet iedereen die een website met cookies bezoekt, informatie krijgen over:
- het feit dat de website gebruik maakt van cookies,
- waarvoor deze cookies worden gebruikt en
- hoe cookies kunnen worden vermeden.

Op de website van CTEK worden cookies gebruikt om het surfen te vereenvoudigen.

De vergaarde informatie is anoniem en bevat geen naam, e-mailadres of andere gegevens die aan een specifiek persoon kunnen worden gekoppeld.

Indien u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u uw browser zo instellen dat u automatisch cookies weigert of dat u wordt geïnformeerd over het feit dat een website cookies bevat.

Alle informatie op de website is toegankelijk zonder het gebruik van cookies.

Laden