Laden

Naarmate de automobieltechnologie zich verder ontwikkelt, nemen het belang én de belasting van de accu's toe. Hierdoor is het opladen van accu's een essentieel onderdeel van het auto-onderhoud geworden, even belangrijk als bijvoorbeeld het controleren van de bandenspanning en het oliepeil.

Er zijn verschillende soorten acculaders leverbaar, waaronder intelligente laders en druppelladers. Een intelligente acculader biedt een veel veiligere en efficiëntere manier om een accu te onderhouden en de levensduur te verlengen.

Wanneer een accu het optimale oplaadniveau heeft bereikt, stuurt een druppellader nog gedurende een vaste tijd een lading naar de accu alvorens zichzelf uit te schakelen. Dit proces wordt onbeperkt herhaald totdat de acculader op een gegeven moment wordt ontkoppeld van de accu. Deze methode kan leiden tot het overladen van de accu, waardoor uitdroging of zelfs gasvorming optreedt en de accu niet langer bruikbaar is.

De intelligente acculaders van CTEK schakelen daarentegen over naar een speciale onderhoudsmodus ('pulsladen') zodra de accu volledig is opgeladen. In plaats van domweg een lading af te geven en te gissen naar de oplaadbehoefte, peilt een CTEK-acculader voortdurend de vraag van de accu, zodat deze alleen wordt opgeladen wanneer dit nodig is..

In de puls-onderhoudsmodus kan de natuurlijke zelfontlading van de accu gewoon plaatsvinden tot op een bepaald niveau, waarna de accu opnieuw volledig wordt opgeladen. Deze methode vermijdt niet alleen het risico van overladen, maar bovendien wordt de levensduur van de accu aanzienlijk verlengd doordat de accu voortdurend wordt 'getraind' alsof deze gewoon in bedrijf is.

Laden