Politikker

Fortrolighedspolitik

CTEK værdsætter din interesse i firmaet og dets produkter. Vi opfordrer på det kraftigste til at læse denne fortrolighedspolitik grundigt igennem før benyttelse af denne hjemmeside samt eventuelle underhjemmesider (samlet kaldet "hjemmesiden").
Denne fortrolighedspolitik specificerer, hvilke slags oplysninger CTEK Sweden AB, “CTEK”, eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialkontorer (samlet kaldet”"CTEK"”) eller tredje parter på vegne af CTEK indsamler fra denne hjemmeside, og hvilke foranstaltninger der tages for at beskytte personfølsomme oplysninger. Hvis du ikke accepterer fortrolighedspolitikken, kan du ikke bruge hjemmesiden. Denne fortrolighedspolitik kan ændres sig fra tid til anden, så tjek den med jævne mellemrum.

Generelt
Bemærk, at for at gøre brug af visse funktioner og aktiviteter og for at få adgang til visse af vores produkter vil det være nødvendigt at opgive oplysninger, der identificerer dig, herunder din email-adresse, navn, postadresse og telefonnummer (“Personoplysninger”), på visse dele af hjemmesiden. Det er derfor vigtigt fuldstændigt at forstå og utvetydigt give sit samtykke til indsamlingen, brugen og overførelsen af sådanne personoplysninger på baggrund af betingelserne nævnt i denne fortrolighedspolitik.

Indsamling og brug af personoplysninger samt andre anvendelser af oplysninger
De oplysninger, der opgives til CTEK, er beskyttet af svensk og europæisk lovgivning om databeskyttelse. Personoplysninger bliver registreret og administreret af CTEK og brugt for at behjælpe anvendelsen af vores produkter og/eller onlinetjenester. Hvis du opgiver yderligere oplysninger for at modtage informationsmateriale fra os – som f.eks. brochure eller kataloger – indsamler vi disse oplysninger og gemmer dem derefter. Disse oplysninger gør det muligt for os at indfri din anmodning om information. Oplysningerne opbevares sikkert og beskyttet, i så lang tid CTEK vurderer, at det vil forbedre kommunikation med dig. Hvis du ønsker at få fjernet nogle af eller alle dine oplysninger fra vores register kan CTEK kontaktes [esupport@ctek.com]. Personlige oplysinger vil på sikker vis blive fjernet, når vi modtager din skriftlige anmodning, eller når der ikke længere er brug for dem.
CTEK vil muligvis anmode om supplerende ikke-obligatoriske oplysninger for at forbedre sin viden om kunderne, for at foretage direkte markedsføring eller for at invitere til konkurrencer. Det står dig frit for, om du vil besvare en sådan anmodning om supplerende oplysninger. Hvis du ikke skulle ønske at blive kontaktet af CTEK på denne måde, bedes du kontakte os på [relevant post- og email-adresse].
CTEK indsamler også ikke-personfølsomme oplysninger angående brugen af vores hjemmeside. Disse oplysninger bliver indsamlet på samlet basis og bruges kun til interne formål for at hjælpe os med at forbedre vores onlineoplevelser og for at lette dit besøg på hjemmesiden. CTEK kan sætte disse oplysninger i forbindelse med brugernes personoplysninger for at afgøre, hvilke brugere der skaffer sig adgang til hvilket materiale. Dette gør det muligt for os at forbedre hjemmesiden.
CTEK indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 18 år, lige såvel som CTEKs hjemmeside heller ikke er rettet mod sådanne personer. Vi råder forældre og tilsynsførende til aktivt at interessere sig for børnenes online aktiviteter og interesser.

Overføring af personlige oplysninger
CTEK overfører ikke de personlige oplysninger, du opgiver på hjemmesiden, til tredjepart, medmindre (a) du med rimelighed kunne forvente, at CTEK ville videregive dine oplysninger med dette formål, (b) det er med dit samtykke, (c) det er krævet ved lov eller retskendelse, (d) det er for at beskytte eller forsvare CTEK rettigheder eller ejendom, (e) det er for at beskytte hjemmesidens brugeres personlige sikkerhed, (f) det er til personer eller selskaber, med hvem CTEK har indgået en kontrakt angående intern aktivitet på hjemmesiden eller for vores forretning, (g) vi med rimelighed mener, at de er underlagt lov, forpligtende ordning eller kontrakt, der sikrer principper om fair håndtering og et passende niveau af beskyttelse af personlige oplysninger. CTEK forbeholder sig retten til at kontakte de efter selskabets skøn passende myndigheder, hvis det bemærker aktiviteter, der muligvis er ulovlige eller overtræder CTEKs brugsbestemmelser.
Da CTEK er en international koncern bestående af mange firmaer, bekræfter du, hvis du opgiver personoplysninger på denne hjemmeside, at disse personoplysninger må bliver overført til CTEKs kontorer og servere. Hvis du besøger denne hjemmeside fra et andet land end Sverige, vil dine oplysninger bliver overført over internationale grænser, og du accepterer og giver samtykke til denne overførelse.

Cookies
1. Hjemmesiden kan benytte sig af en teknologi kaldet“cookies”. Cookies er små tekstfiler, der indeholder information, der af den hjemmeside, du besøger, gemmes på din computer. De bruges til at tilvejebringe yderligere funktionsevne til hjemmesiden og for at hjælpe os med at analysere brugen af hjemmesiden. Der er to slags cookies: Den ene slags bruges til at "huske" oplysninger såsom dit brugernavn og din adgangskode og opbevares på din computer, i så lang tid som du vælger ikke at "logge ud" af dens abonnementsservice. Hvis du ikke benytter dig af funktionen "Spørg ikke om mit brugernavn og min adgangskode næste gang", vil sådanne cookies aldrig blive lagret på din computer.
2. Den anden slags er en såkaldt sessionscookie. Den bruges til f.eks. at holde styr på, hvilket sprog du har valgt på en hjemmeside. I løbet af den tid hvor du besøger hjemmesiden, bliver sådanne cookies midlertidigt gemt i din computers hukommelse. En sessionscookie bliver ikke lagret på din computer over lange perioder, og den forsvinder, når du lukker din browser. Ved at bruge cookies håber CTEK på bedre at kunne målrette relevant information til vores besøgende.
Hvis du ikke ønsker at acceptere CTEKs brug af cookies, tillader de fleste browsere en konfiguration af din browser, således at den afviser cookies ved en ændring af dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionaliteten og din gavn af hjemmesiden.

Kvalitet
CTEK påtager sig at tage rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, vi indsamler, er korrekte, fuldstændige, opdaterede og ikke vildledende. Du er dog forpligtet til udelukkende at opgive personoplysninger, som er korrekte, fuldstændige, opdaterede og ikke vildledende. Hvis du på et senere tidspunkt skulle opdage, at de personoplysninger, vi er i besiddelse af, ikke er korrekte, fuldstændige og opdaterede, vil vi efter skriftlig henvendelse fra dig tage de passende foranstaltninger for at rette personoplysningerne.

Sikkerhed
Selvom CTEK ikke kan garantere, at der ikke vil ske uautoriseret adgang, kan du være sikker på, at CTEK er meget omhyggelig med at bevare sikkerheden af dine personlige data og forhindre uautoriseret adgang til dem. Det sker ved at bruge en rimeligvis relevant teknologi og interne procedurer.

Andre websteder
Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder. CTEK udøver ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for indhold eller fremgangsmåder i forbindelse med fortrolighed på tredjepartswebsteder, der kan være linket fra webstedet. Sådanne websteder kan placere deres egne cookies på computeren og/eller have forskellige måde at indsamle og håndtere personlige oplysninger på. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med fremgangsmåderne i forbindelse med fortrolighed på sådanne tredjepartswebsteder, før du bruger dem.

Ændringer
CTEK forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne enhver del af denne fortrolighedspolitik både helt eller delvist, og det kan gøres når som helt og uden forudgående meddelelse herom. Ændringerne i denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de lægges ud på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet, efter at en ændring af denne fortrolighedspolitik er lagt ud, anses som en accept af disse ændringer.

Denne fortrolighedspolitik er senest ændret den 11. maj.

Indlæser