Ofte stillede spørgsmål

Top 10 FAQ
Kan jeg lade opladeren være tilsluttet til batteriet i lang tid?
Hvilken oplader passer til min bil/båd?
Kan jeg bruge en mindre / større oplader end anbefalet til mit batteri?
Min oplader bliver meget varm, er det normalt?
Min oplader begynder ikke med at oplade, er den i stykker?
Kan jeg oplade min bil/båd gennem en cig-dåse?
CTEK manualen siger: "Forbind den sorte klemme med bilens chassis på afstand af brændstofslangen og batteriet". På billedet ved siden af vises, at den sorte klemme er tilsluttet til batteriets negative pol. Hvad er rigtigt?
Kan jeg oplade uden at tage batteriet af bilen eller åbne dækslerne?
Kan jeg oplade litium batterier med en almindelig CTEK oplader og vice versa?
Opladeren går aldring videre fra det første grønne float niveau?

Tekstsøgning

Brug dine egne nøgleord til at finde svar på dit spørgsmål i FAQ'erne.

Generelt

Generelt
Kan jeg lade opladeren være tilsluttet til batteriet i lang tid?
Ja! CTEK opladere er konstrueret til at oplade et batteri fuldstændigt og derefter automatisk skifte over til langtids vedligehold.
Før du lader opladeren stå uden opsyn i lang tid, skal du forvisse dig om, at batteriet er fuldt opladet, ses på det grønne lys.
Hvilken oplader passer til min bil/båd?
Vælg oplader efter batteriets størrelse. Jo flere ampere opladeren kan levere, jo hurtigere bliver dit batteri genopladet.
Brug funktionen SELECT CHARGER på homepagen.
http://ctek.com/da/da/chargers

Kan jeg bruge en mindre / større oplader end anbefalet til mit batteri?
Vælg oplader efter batteriets størrelse. Brug funktionen SELECT CHARGER på homepagen.
http://ctek.com/da/da/chargersHvis du oplader med en mindre oplader end anbefalet, vil det tage længere tid og ikke forlænge batteriets levetid og ydelse optimalt.
Hvis du oplader med en større oplader end anbefalet, vil det ikke resultere i et fuldstændig opladet batteri og ikke forlænge batteriets levetid og ydelse optimalt.
Min oplader bliver meget varm, er det normalt?
Ja, det er normalt, når opladeren arbejder hårdt på hovedopladningstrin.
Varmen udvikles under visse omstændigheder og er afhængig af modtageren (batteriet). Opladeren bliver måske ikke varm, når du oplader et andet batteri.
Min oplader begynder ikke med at oplade, er den i stykker?
CTEK opladere behøver en vis modspænding for at starte med tilførsel af spænding/strøm.
Hvis tilslutningen er dårlig mellem oplader og batteri, starter opladeren ikke.
Hvis batteriet er fuldstændig fladt, 0V, vil opladningen ikke starte.

Hvis du mener, at produktet er defekt og inden for garantien:
1. Tilslut produktet til et andet batteri
2. Tilslut produktet til nettet
3. Kontroller, om LED'erne lyser
4. Tryk på mode-knappen, for at se om den fungerer

Hvis du mener, at opladeren er defekt, send den venligst tilbage til forhandleren sammen med kvitteringen.
Hvor meget elenergi kræver det at oplade et blysyrebatteri med en CTEK-lader?
Her er en nem måde at beregne udgifterne til el, når der oplades et blysyrebatteri ved hjælp af en CTEK-lader.

Forudsætninger:
Batterispænding, Bv = 12 V
Batteristørrelse, Bs = 75 Ah
Batteriets ladeniveau, Bl = 50 %
Batteriets effektivitetsniveau = 87 %
CTEK-laderens effektivitetsniveau = 80 %

Beregn:
Energi, der forbruges fra netstrømsforsyningen til en fuld opladning af batteriet (En)

For det første, hvor meget energi skal der bruges for at fylde batteriet?
12V x 75 Ah x 50 % = 12 x 75 x 0,5 = 450 Wh

Hvor meget energi skal laderen levere ud fra batteriets effektivitetsniveau?
450 Wh/87 % = 450/0,87 = 517 Wh

Hvor meget energi skal netstrømforsyningen levere til laderen, når der tages højde for effektivitetsniveauet?
En = 517 Wh/80 % =517/0,8 = 647 Wh eller 0,647 kWh.

Svar:
0,647 kWh bruges til at lade batteriet baseret på de givne data.
Med de priser på elektricitet, der er gældende i dag, koster det omkring 1 SEK at lade et 75 Ah batteri op med 50 %.

Det er muligt at beregne 80 % effektiviteten for alle modeller af CTEK-ladere.
Varier batteristørrelserne (B'er) og opladningsniveauet (Bl) for at beregne andre eksempler.
En CTEK-oplader er ganske lille. Hvordan kan den oplade så hurtigt og effektivt sammenlignet med almindelige opladere?
CTEKs opladere anvender samme teknologi som computere til at minimere den fysiske størrelse, øge kraften og oplade ved hjælp af velkontrolleret og "ren" strøm. Tænk også på, hvor store mobiltelefoner var for 15 år siden, og hvor små de er i dag, og alligevel kan de så meget mere.
Hvilke aspekter skal jeg overveje, når jeg skal vælge en oplader?
Svar: Du skal overveje 3 ting, når du vælger en oplader: 1. Hvor stort det batteri, som du skal oplade, er. 2. Hvor afladt det vil være, før du får mulighed for at oplade det. 3. Hvor lang tid batteriet er om at lade fuldt op i forhold til dine ønsker. Hvis batteriet er stort, fuldstændigt fladt og skal oplades hurtigt! Så skal du vælge en stærk oplader som f.eks. MXS 25 eller M300. Hvis du derimod vil være sikker på, at batteriet i din motorcykel er opladet og forbliver opladet, selvom du skal bruge den i morgen eller om 6 måneder, er tiden ikke så vigtig, og en mindre oplader vil derfor fungere fint. XS 8.0 eller MXS 3.6 er f.eks. to gode valg.
Jeg tror, at min oplader er defekt. Hvad skal jeg gøre?
Hvis din oplader ikke virker, skal du indsende en garantireklamation. • Produktet og købsnota skal returneres til forhandleren. • Forhandleren sender erstatningsprodukter til CTEK via distributører. • Udfyld og udskriv garantireklamationsformularen, og vedlæg den sammen med produktet for på den måde at sikre, at fejlen kan findes hurtigt og problemfrit. • Produktgarantien gælder kun for fejl, der ikke er forårsaget af brugeren, og for reklamationer, der er indsendt inden for garantiperioden. 2 eller 5 år afhængigt af produkt og model. Produkter, der er købt før 1. januar 2007, har 2 års garanti. Se brugervejledningen. • CTEK reparerer ikke produktet, selvom det er dækket af garantien, hvis ikke der følger en købsnota med det indsendte produkt. • Garantien ophører, hvis produktet er blevet åbnet, skadet med forsæt eller på en hvilken som helst anden måde er blevet ændret. • CTEK yder ikke erstatning til kunder for hændelig skade eller følgeskade, som forårsages af defekte produkter, eller som opstår i forbindelse med brug af produktet. • CTEK returnerer produktet, hvis CTEKs undersøgelse viser, at produktet ikke er defekt. • Defekte produkter vil blive repareret eller erstattet med tilsvarende produkter. • Det krediterede beløb indfris ved næste køb. • Produkter returneres uden at blive undersøgt, hvis garantien for produktet er udløbet, og produktet ikke er tydeligt defekt. Bemærk, at CTEK ikke kan garantere produktets kvalitet. • Defekte genstande, som ikke kan repareres, afhændes af CTEK. • Hvis en garantireklamation for et defekt produkt ikke godkendes, returneres opladeren kun, hvis du specifikt anmodede herom. Portoen skal du dog selv betale.
Hvad er ripple, og hvilken effekt har det på batterier?
Ripple er en måling af den ujævnhed, der kan registreres for det strøm og spænding, der leveres af opladeren. Høj strømripple bevirker, at batteriet opvarmes, udtørres og får en kortere levetid. Høj strømripple medfører upræcis opladning og kan beskadige et køretøjs elektronik. CTEKs opladere har en meget "ren" ladestrøm og ladespænding, hvilket betyder en minimal ripple.
Installation
Kan jeg oplade min bil/båd gennem en cig-dåse?
Hvis din dåse er i live, når tændingen er slået fra.
Kontroller bilens brugermanual, tag kontakt med din bilforhandler eller prøv med et cig-stikudstyr, om din bil understøtter denne funktion.
CTEK manualen siger: "Forbind den sorte klemme med bilens chassis på afstand af brændstofslangen og batteriet". På billedet ved siden af vises, at den sorte klemme er tilsluttet til batteriets negative pol. Hvad er rigtigt?
Teksten beskriver, hvordan man skal tilslutte et batteri til en bil. Billedet viser, hvordan man skal tilslutte et batteri, som ikke er tilsluttet til en bil.
Opladeren skal tilsluttet iht. bilens brugermanual.
Kan jeg tilkoble alle mine 12 V-batterier og vedligeholdelseslade dem alle samtidigt?
Det er muligt. Men husk, at alle batterierne skal være fuldstændigt opladet hver for sig, før de tilkobles parallelt. Husk på, at den samlede størrelse af batterierne ikke må overstige opladerens anbefalede opladningsydeevne. Hvis batterierne varierer meget i størrelse (Ah), alder og stand, kan der opstå stort slid på de batterier, der er i bedst stand. Et batteri i god stand, der opbevares over vinteren, kan selvaflade til under 90 % af fuldt opladet en eller to gange i løbet af en vinter. Men batterier i dårlig stand kan gøre dette en eller to gange om ugen. Hvis batterierne er tilkoblet parallelt, med en oplader tilsluttet, vil hvert enkelt batteri ikke få den nødvendige opladning. Det er muligvis nemmere at indstille en Comfort Indicator individuelt på alle batterier og flytte en oplader mellem de batterier, der har brug for opladning. Dette giver hver enkelt batteri den bedst mulige opladning, baseret på dets individuelle behov, og ingen batterier vil blive nedslidte og kræve tidlig udskiftning.
Er det nødvendigt at frakoble batteriet fra køretøjet, når det oplades med en CTEK-oplader?
Nej, CTEK-opladere skader ikke følsom elektronik. Så det er ikke nødvendigt at frakoble batteriet fra køretøjet! Du skal dog være ekstra forsigtig, når recond-funtionen anvendes, da spændingen er på 15,8 V. De fleste leverandører ser ingen problemer, så længe spændingen er under 16 V, og CTEK holder sig under denne grænse, selv under recond. Læg mærke til, at nogle komponenters brugstid forkortes af høj spænding. En tommelfingerregel siger, at en el-pæres levetid halveres ved at øge spændingen med 5 %, men dette udgør normalt ikke den store fare. Hvis du har nogle former for følsom elektronik, som leverandøren har advaret mod at slutte til høj spænding: Frakobl dem!
Hvorfor kobler man minusklemmen til jord i stedet for til batteriet?
Man kan koble en CTEK-oplader direkte til minuspolen i stedet for til stellet uden risiko for fare. CTEK anbefaler at koble minusklemme til jord i stedet for til minuspolen for at udelukke risikoen for gnister tæt ved batteriet. Eksplosiv ilt-brintgas kan findes nær batteriet. CTEK-opladere er dog gnistfri, og med deres smart-opladning fremkaldes minimale mængder ilt-brintgas. Der er derfor kun en meget lige risiko forbundet med at koble begge klemmer til batteripolerne.
Jeg ønsker at installere en CTEK permanent i min bil for at oplade bilbatteriet, når bilens motor/varmeapparat til passagerkabinen er tilsluttet strøm. Hvordan gør jeg det?
Vi har ingen vejledning til dette, men installationen er ikke så indviklet. Opladeren må ikke installeres inden i motorrummet. I sådanne tilfælde skal strømkablet (230 V) være af motorvarmertypen ifølge nordiske forskrifter. Opladeren bør i stedet installeres i passagerkabinen. Tilslut strømkablet til stikket i passagerkabinens varmeapparat. Brug en forgrening, hvis dette ønskes. Slut batterikablet til bilbatteriet, og brug så vidt det er muligt ring-terminalerne, der blev leveret med opladeren. Hvis batteriet er monteret i bilens motorrummet, kan batterikablet ledes gennem skillepladen mellem motor og karrosseri. Du bør installere en sikring på plusbatterikablet (rød), så tæt ved batteriet som muligt, da det er en permanent installation.
Har CTEK et fordelerstik, så man kan oplade to motorcykler med en oplader? Det ville være praktisk, hvis jeg kunne vedligholdelseslade to motorcykler uden at være nødt til at skifte oplader frem og tilbage mellem to motorcykler.
CTEK har aldrig leveret fordelingsstik, fordi det er en risikable løsning. Med et fordelingsstik kan du tilkoble batterierne fra de to motorcykler. Du kan sammenligne dette med de startkabler, der bruges til at starte en bil. Hvis det ene batteri er fuldt oplader, og det andet er fuldt afladet, er der enormt høj strøm mellem batterierne. Men forskellen er, at dette kabel er langt tyndere end de, startkabler man bruger mellem to biler. Der er to risikofaktorer. Kablet kan brænde af – og så kan man bare håbe, at det kun er kablet, der brænder. Hvis fordelingsstikket er beskyttet af en sikring og denne springer, tror du, at du oplader, selvom du ikke gør. Dette fører til vrede og udgifter, når foråret kommer. En bedre løsning er at have en COMFORT INDICATOR på hver motorcykel. Når du tjekker motorcyklerne, kan du nemt se om, du behøver at skifte opladerne fra den ene motorcykel til den anden. Det ville naturligvis være nemmere at have en oplader til hver motorcykel.
Kan jeg oplade et 24 V-batteri med to serieforbundne 12 V-opladere tilkoblet?
Ja, det er helt i orden, og det er faktisk at foretrække for batterierne. Tilkobl en oplader for hvert batteri.
Batterier
Kan jeg oplade uden at tage batteriet af bilen eller åbne dækslerne?
Der er ingen grund til at tage batteriet ud af bilen eller åbne batteriets dæksler, når du oplader. CTEK opladere er gnistsikre og beskyttet mod forpoling og el-sikre.
Kan jeg oplade litium batterier med en almindelig CTEK oplader og vice versa?
Nej. Litiumbatterier kræver en anden opladning end bly/syrebatterier. På grund af alvorlige risici for overopladning anbefaler vi ikke at bruge en CTEK oplader, som er udviklet til bly/syrebatterier til et andet formål.
Opladning af bly/syrebatterier med en litiumoplader giver ikke det bedste resultat og kan ikke anbefales.
Er det nødvendigt at frakoble batteriet fra køretøjet, når det oplades med en CTEK-oplader?
Nej, CTEK-opladere skader ikke følsom elektronik. Så det er ikke nødvendigt at frakoble batteriet fra køretøjet! Du skal dog være ekstra forsigtig, når recond-funtionen anvendes, da spændingen er på 15,8 V. De fleste leverandører ser ingen problemer, så længe spændingen er under 16 V, og CTEK holder sig under denne grænse, selv under recond. Læg mærke til, at nogle komponenters brugstid forkortes af høj spænding. En tommelfingerregel siger, at en el-pæres levetid halveres ved at øge spændingen med 5 %, men dette udgør normalt ikke den store fare. Hvis du har nogle former for følsom elektronik, som leverandøren har advaret mod at slutte til høj spænding: Frakobl dem!
Hvad sker der, hvis jeg bruger opladeren til batterier, der er større, end I anbefaler?
Ved brug af en lille oplader forlænges ladetiden. Sommetider er dette kritisk. I sådanne tilfælde bør du bruge en større oplader. Hvis opladeren kun bruges til vedligeholdelsesladning, er en helt lille oplader ofte tilstrækkelig.
Kan jeg vedligeholdelseslade flere batterier på samme tid?
CTEK-opladere er fuldt ud i stand til at oplade eller vedligeholdelseslade flere batterier, der er tilkoblet parallelt, så længe den samlede størrelse af batterierne (Ah) ikke overstiger den anbefalede størrelse for opladeren. Husk at oplade alle batterierne fuldstændigt hver for sig, før de tilkobles. Ellers er der en risiko for, at strøm bevæger sig mellem batterierne, hvilket kan forårsage unødvendigt slid.
Kan et frossent batteri oplades?
Nej, batteriet må optøs først. Bemærk, at batteriet var afladet først. Ellers ville det ikke kunne fryse. Tjek batteriet grundigt for sprækker eller andre skader. Et fuldt opladet batteri fryser ved -67 grader, mens et fladt batteri kan fryse allerede ved få graders frost. Hvis du tror, at dit batteri er eller har været frosset, anbefaler vi, at du får batteriet testet. Batteriet er sandsynligvis beskadiget og skal muligvis udskiftes.
Kan jeg oplade GEL-batterier med min CTEK-oplader?
GEL-batterier er en type af blybatterier, hvor syren er bundet i en gel. Disse batterier kan uden problemer oplades med en CTEK-oplader.
Hvor afladt kan et batteri være og stadig blive opladet af en CTEK-oplader?
Et batteri betragtes som afladt, når spændingen er under 10,5 V. Det kan dog stadig levere energi hele vejen ned til 7-8 volt. De fleste modeller kan klare batterier med et spændingsniveau helt ned til 2 V. XS 0.8 oplader fra 6 V, mens XC 0.8 kan oplade fra 3 V. MXS 7, MXS 25 og MXT 14 i forsyningstilstand kan stadig oplade, selvom der ikke er nogen volt i batteriet. Bemærk, at nogle batterier kan tage skade, hvis de bliver afladt for kraftigt. Ved hjælp af impulser forsøger CTEK-opladere at redde disse batterier for at reducere sulfatering eller blød start (nogle modeller). Et batteri under disse niveauer er ofte i dårlig stand og bør udskiftes.
Opladerfunktioner
Opladeren går aldring videre fra det første grønne float niveau?
Opladeren bliver i float vedligehold i 10 dage, holder batteriet top opladet med et minimum af tilført strøm. Efter 10 dage går programmet videre til sidste trin, impulsniveau for langtidsvedligehold.
Hvad sker der, hvis jeg bruger opladeren til batterier, der er større, end I anbefaler?
Ved brug af en lille oplader forlænges ladetiden. Sommetider er dette kritisk. I sådanne tilfælde bør du bruge en større oplader. Hvis opladeren kun bruges til vedligeholdelsesladning, er en helt lille oplader ofte tilstrækkelig.
Findes der CTEK-opladere til andre batterityper?
CTEK har også en CTEK LITHIUM XS-lader, som har et optimalt ladeprogram til 4x LiFePO4 (lithium-jern-fosfat) batteri med en nominel polspænding på 12V.
CTEK LITHIUM XS kan også kommunikere med batteriets indbyggede elektronik, hvis det skulle ske, at elektronikken har slukket for batteriet for at beskytte det mod for kraftig afladning.
Opladeren skifter hurtigt til vedligeholdelsesopladningen, men uden at bruge batterikapacitet.
Opladerens funktionsmåde kan forklares på to måder. Fra batteriets synsvinkel: a) Forseglede batterier, der har mistet væske, kan fungere på denne måde. Spændingen stiger hurtigt, men kapaciteten er tæt på nul. Dette ses ved, at batteriets spændingsniveau ligger relativt højt, efter det er fjernet fra opladeren. Det kan se ud som om, at et 50 Ah batteri har ændret sig til et, eksempelvis, 20 Ah batteri. Mål spændingsniveauet i batteriet, uden opladeren er tilsluttet. Hvis spændingen er 13 V eller mere, er dette sandsynligvis den rigtige forklaring. Batteriet er dødt og skal udskiftes. Hvis der er tabt væske, kan de øverste dele af batteriets plader blive forbrændt, så de ikke længere fungerer. b) Et sulfateret batteri kan også bevirke denne virkemåde. Belægningen af sulfat virker beskyttende, og derfor er der intet strømforløb. I denne situation måles spændingen også uden opladeren tilsluttet. Men i stedet falder spændingsniveauet hurtigt til 12 V eller lavere. På grund af det kraftige fald i spændingen bør opladeren reagere på dette ved hurtigt at tænde og slukke. Det er heller ikke sandsynligt, at der i dette tilfælde opnås lang batterilevetid. En CTEK-oplader forsøger at "vække" et sådant batteri med impulser. Alligevel vil batteriet snart være dødt, selvom det kan tilføres nyt liv. Begge disse fejl kan undgås, hvis der bruges en CTEK-batteriopladning uden for sæsonen.
Kan man virkelig bare tilslutte og glemme opladeren?
Kontrollér altid, at opladeren står i tilstanden vedligeholdelsesopladning, før den efterlades tilsluttet og uden opsyn i længere tid. Opladere skal kobles fra batterier i de tilfælde, hvor opladeren ikke skifter til vedligeholdelsesopladning inden for tre dage. Hvis opladeren har skiftet til vedligeholdelsesopladning, er alt, som det skal være – batteriet er sikkert sundt og vil fungere i lang tid sammen med din CTEK-oplader. Hvis opladeren derimod ikke har skiftet til vedligeholdelsesopladning (den grønne lampe lyser) inden for et par dage, er det et tegn på, at noget er galt. Mulige årsager:
  • Et større og ældre type batteri, antimonbatterier, opfører sig anderledes.
  • Det tager længere tid at oplade, og batteriet kan bliver overopladet, hvis store forbrugsenheder er tilsluttet batteriet.
  • Batteriet er sulfateret fra start. Dermed vil det tage længere tid at oplade, fordi batteriets større indre modstand sætter begrænsninger for, hvor meget strøm det kan modtage.
  • Batteriet er brugt op og skal udskiftes.
Husker en CTEK-oplader ens indstillinger, hvis den kobles fra netstrømmen?
Hvis du både kobler batteriet og strømforsyningen fra. Batteriet skal have en spænding på over 6 V for MXS 3.6- og Zafir 45-opladere, for at de kan huske indstillingerne. Du skal undgå at anbringe en multioplader for tæt på stærkt elektriske felter såsom tændingssystemer, da dette kan medføre, at opladeren mister sine indstillinger.
Opladerindstillinger
Jeg har et AGM-batteri. Skal jeg oplade det på koldt program?
Det er forskelligt. Optima og Hawker anbefaler koldt program. Hvis der ikke er andet indikeret på batteriet, skal du bruge det normale batteriprogram til batterier over 14 Ah eller det lille batteriprogram til batterier under 14 Ah.
Sejlads
Er de primære og sekundære sider i jeres opladere adskilt af en skilleflade?
Ja, alle CTEK-opladere er adskilt af en skilleflade.

DC/DC

OFF ROAD 100A (D250S Dual+Smartpass+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why is the screen of my CTEK BM-1 Compact blank?
Check the wiring is correct and securely terminated. Check the fuse, and check that the battery is not completely flat.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show that the number of hours remaining is high or low when a constant discharge current is flowing?
The actual battery capacity is different from the value you have entered in Engineering. The reasons for this difference have been discussed above. Adjust the battery capacity in Engineering to match the battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
My battery is made up of a bank of several batteries. Is that a problem?
Not as long as the combination produces a nominal 12 volts, and all the current drawn from the bank passes through the shunt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Can the CTEK BM-1 Compact monitor my engine starting battery as well as my service battery?
No, it cannot. The service battery is in continuous use, and so needs continuous monitoring. The starter battery, however, is subject only to periodic heavy loads followed by float charging, and so does not need to be monitored.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have another voltmeter on my vehicle which shows a different value to the CTEK BM-1 Compact indication.
The CTEK BM-1 Compact very accurately measures the voltage directly across the battery terminals. Other voltmeters may read differently owing to volt drops in the wiring.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show a higher capacity immediately after charging than it does after a few minutes discharging?
This is an unavoidable feature of battery chemistry, which varies from battery to battery, and the charging system used.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Do I need to disconnect my CTEK BM-1 Compact when I leave the vehicle for long periods?
No. The CTEK BM-1 Compact is designed to be permanently connected to the battery. It is independently fused, and draws only 1.5mA from the battery. At such a low current, it would take several years to discharge a typical fully-charged service battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my battery seem to have less capacity than it says on its label?
The value on the manufacturer's label is seldom the value achieved in service, because of the deterioration of the cells' plates and many other factors. If it seems to have much lower than its expected capacity, it may need replacement, or you may feel that changing the nominal capacity from the Engineering mode will suffice to let you know well enough the percentage charge remaining.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
When on heavy load, the time to run is lower than I expect. Is this correct?
YES. When heavily loaded, a lead-acid battery delivers less energy than expected owing to electrolyte exhaustion and stagnation. When the battery is delivering heavy currents the CTEK BM-1 Compact uses Peukert's equation to allow for these effects and so show a better estimate for the time to run.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have a 500W appliance. How do I know what current it will draw?
Divide the power rating by the nominal supply voltage to find the current. So, for example, your 500W appliance will draw 500W/12V Amps from a nominal 12V battery: i.e. about 42Amps
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
What happens with the CTEK BM-1 if I connect it to a battery with over 600Ah? Will it damage my monitor?
It will not damage the monitor. The voltage readings displayed by the CTEK BM1 will however not be accurate. If the battery is over 600Ah the monitor will show fully charged prematurely.

Background
The CTEK BM 1 monitors capacity of batteries / battery banks from 5Ah up to 600Ah, which enables it to monitor most battery solutions.
The technology used within the CTEK OFF ROAD 100A package means that it has the capacity to power battery banks up to 800 Ah. Whilst we have chosen to retain this higher capacity, for maximum flexibility, we know that this type of power requirement is uncommon for boats, caravans and motorhomes. The monitor has therefore been developed to communicate with systems up to 600Ah.
There is no risk to the monitor, the CTEK Off Road 100A unit or the vehicle if the CTEK BM1 is attached to a battery bank larger than 600Ah. The only result will be that voltage readings displayed by the CTEK BM1 will not be accurate. If the battery is over 600Ah the monitor will show fully charged prematurely. It will not damage the monitor.
What do the led lamps mean?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
is lit, what has happened?
The SMARTPASS has detected a problem. The LED flashes with other LEDs to indicate what the problem is.


Led 1 flashing: A problem is detected with the service battery. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try five times to start charging the battery. If all five attempts fail, the SMARTPASS has to be disconnected from both batteries before it can be restarted. In this situation, check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated charging will automatically restart when the temperature has dropped again.

Led 2 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the starter battery input. The current to the consumer output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 3 flashing: A problem is detected with the starter battery while maintenance charging. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 4 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the service battery. The current to the output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped. It could also mean that the battery voltage on the consumer battery is too low.

Led 1, 3 and 4 flashing: The temperature on the service battery is too high. The SMARTPASS will not charge the battery if the temperature is above 65 °C, as soon as the temperature is lower, the charging will automatically restart.
Why is the POWER-led flashing rapidly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why is the POWER-led glowing faintly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why does the SMARTPASS not start charging?
Check the connections, including the ground. In order to start functioning, SMARTPASS needs over 13,1V from the starter battery. The voltage on the service battery needs to be above 5V.

Measure the voltage and verify that they are within the levels specified above.
Why does the SMARTPASS not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, SMARTPASS will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the SMARTPASS from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
Why does the SMARTPASS not supply the consumers connected to the service battery?
The SMARTPASS will turn off the consumer output if the service battery drops to 11.5V. This will prevent the battery from being damaged due to being drained too much. To turn on the consumer output again the service battery needs to be charged.
Can I use a SMARTPASS without a D250S DUAL?
Yes you can. If you do not need a charging function to the service battery, SMARTPASS can be a good solution to provide the service battery with current, especially if you use the service battery while charging (fridge, microwave oven etc.).
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
D250S DUAL
What does the led lamps mean?


D250S DUAL
Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

C250S DUAL
Strøm-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Målbatterispændingen skal være over 9 V.
C250S DUAL
Strøm-LED'er blinker hurtigt eller lyser svagt
Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding.
C250S DUAL
Laderen starter ikke opladningen
Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V på forsyningsbatteriindgangen eller over 11,5 V på solindgangen. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V. Solspændingen skal også være højere end generatorindgangsspændingen.
Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
C250S DUAL
Laderen stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra
Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. Laderens udgangseffekt afhænger af indgangsspændingen. Når indgangsspændingen er lavere, er udgangseffekten lavere. Derfor vil det måske tage noget tid, før laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tømme forsyningsbatteriet, da laderen slås fra, når spændingen falder under 12,8 V. Hvis der er strøm på solpanelet, bruges dette til at oplade målbatteriet.
C250S DUAL
blinker
Forklaring: Laderen har registreret et problem. Denne LED blinker altid, samtidig med at andre LED'er lyser, for at angive, hvad problemet er.

Hvis det kun er tænd-lampen, der er tændt, så er temperaturen i målbatteriet for høj. Laderen oplader ikke batteriet, hvis temperaturen er over 65 °C, så snart temperaturen er laveret, genstartes opladningen automatisk.

Hvis generator- eller sol-LED'en eller begge er tændt, når fejl-LED'en blinker, er der registreret et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontrollér forbindelserne.
SMARTPASS
Strøm-LED'en blinker hurtigt eller lyser svagt
Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding. Der er ikke tændt en lader eller generator for forsyningsbatteriet.
SMARTPASS starter ikke opladningen
Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V.
Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
SMARTPASS stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra
Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. SMARTPASS slukkes, når spændingen er faldet under 12,8 V, hvis der ikke er nogen parallelle strømforbrugere, kan dette tage noget tid.
SMARTPASS forsyner ikke forbrugerne fra forbrugsbatteriet
SMARTPASS slår forbrugsenhedsudgangen fra, når forbrugsbatteriet når 11,5 V. Dette forhindrer, at batteriet bliver beskadiget, fordi afladningen har været for stor. For at aktivere forbrugsudgangen igen skal forbrugsbatteriet være opladet.
OFF GRID 20A (D250S Dual+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why is the screen of my CTEK BM-1 Compact blank?
Check the wiring is correct and securely terminated. Check the fuse, and check that the battery is not completely flat.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show that the number of hours remaining is high or low when a constant discharge current is flowing?
The actual battery capacity is different from the value you have entered in Engineering. The reasons for this difference have been discussed above. Adjust the battery capacity in Engineering to match the battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
My battery is made up of a bank of several batteries. Is that a problem?
Not as long as the combination produces a nominal 12 volts, and all the current drawn from the bank passes through the shunt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Can the CTEK BM-1 Compact monitor my engine starting battery as well as my service battery?
No, it cannot. The service battery is in continuous use, and so needs continuous monitoring. The starter battery, however, is subject only to periodic heavy loads followed by float charging, and so does not need to be monitored.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have another voltmeter on my vehicle which shows a different value to the CTEK BM-1 Compact indication.
The CTEK BM-1 Compact very accurately measures the voltage directly across the battery terminals. Other voltmeters may read differently owing to volt drops in the wiring.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show a higher capacity immediately after charging than it does after a few minutes discharging?
This is an unavoidable feature of battery chemistry, which varies from battery to battery, and the charging system used.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Do I need to disconnect my CTEK BM-1 Compact when I leave the vehicle for long periods?
No. The CTEK BM-1 Compact is designed to be permanently connected to the battery. It is independently fused, and draws only 1.5mA from the battery. At such a low current, it would take several years to discharge a typical fully-charged service battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my battery seem to have less capacity than it says on its label?
The value on the manufacturer's label is seldom the value achieved in service, because of the deterioration of the cells' plates and many other factors. If it seems to have much lower than its expected capacity, it may need replacement, or you may feel that changing the nominal capacity from the Engineering mode will suffice to let you know well enough the percentage charge remaining.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
When on heavy load, the time to run is lower than I expect. Is this correct?
YES. When heavily loaded, a lead-acid battery delivers less energy than expected owing to electrolyte exhaustion and stagnation. When the battery is delivering heavy currents the CTEK BM-1 Compact uses Peukert's equation to allow for these effects and so show a better estimate for the time to run.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have a 500W appliance. How do I know what current it will draw?
Divide the power rating by the nominal supply voltage to find the current. So, for example, your 500W appliance will draw 500W/12V Amps from a nominal 12V battery: i.e. about 42Amps
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
D250S DUAL
What does the led lamps mean?


D250S DUAL
Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

C250S DUAL
Strøm-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Målbatterispændingen skal være over 9 V.
C250S DUAL
Strøm-LED'er blinker hurtigt eller lyser svagt
Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding.
C250S DUAL
Laderen starter ikke opladningen
Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V på forsyningsbatteriindgangen eller over 11,5 V på solindgangen. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V. Solspændingen skal også være højere end generatorindgangsspændingen.
Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
C250S DUAL
Laderen stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra
Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. Laderens udgangseffekt afhænger af indgangsspændingen. Når indgangsspændingen er lavere, er udgangseffekten lavere. Derfor vil det måske tage noget tid, før laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tømme forsyningsbatteriet, da laderen slås fra, når spændingen falder under 12,8 V. Hvis der er strøm på solpanelet, bruges dette til at oplade målbatteriet.
C250S DUAL
blinker
Forklaring: Laderen har registreret et problem. Denne LED blinker altid, samtidig med at andre LED'er lyser, for at angive, hvad problemet er.

Hvis det kun er tænd-lampen, der er tændt, så er temperaturen i målbatteriet for høj. Laderen oplader ikke batteriet, hvis temperaturen er over 65 °C, så snart temperaturen er laveret, genstartes opladningen automatisk.

Hvis generator- eller sol-LED'en eller begge er tændt, når fejl-LED'en blinker, er der registreret et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontrollér forbindelserne.
SMARTPASS
What do the led lamps mean?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
is lit, what has happened?
The SMARTPASS has detected a problem. The LED flashes with other LEDs to indicate what the problem is.


Led 1 flashing: A problem is detected with the service battery. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try five times to start charging the battery. If all five attempts fail, the SMARTPASS has to be disconnected from both batteries before it can be restarted. In this situation, check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated charging will automatically restart when the temperature has dropped again.

Led 2 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the starter battery input. The current to the consumer output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 3 flashing: A problem is detected with the starter battery while maintenance charging. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 4 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the service battery. The current to the output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped. It could also mean that the battery voltage on the consumer battery is too low.

Led 1, 3 and 4 flashing: The temperature on the service battery is too high. The SMARTPASS will not charge the battery if the temperature is above 65 °C, as soon as the temperature is lower, the charging will automatically restart.
Why is the POWER-led flashing rapidly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why is the POWER-led glowing faintly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why does the SMARTPASS not start charging?
Check the connections, including the ground. In order to start functioning, SMARTPASS needs over 13,1V from the starter battery. The voltage on the service battery needs to be above 5V.

Measure the voltage and verify that they are within the levels specified above.
Why does the SMARTPASS not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, SMARTPASS will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the SMARTPASS from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
Why does the SMARTPASS not supply the consumers connected to the service battery?
The SMARTPASS will turn off the consumer output if the service battery drops to 11.5V. This will prevent the battery from being damaged due to being drained too much. To turn on the consumer output again the service battery needs to be charged.
Can I use a SMARTPASS without a D250S DUAL?
Yes you can. If you do not need a charging function to the service battery, SMARTPASS can be a good solution to provide the service battery with current, especially if you use the service battery while charging (fridge, microwave oven etc.).
Strøm-LED'en blinker hurtigt eller lyser svagt
Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding. Der er ikke tændt en lader eller generator for forsyningsbatteriet.
SMARTPASS starter ikke opladningen
Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V.
Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
SMARTPASS stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra
Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. SMARTPASS slukkes, når spændingen er faldet under 12,8 V, hvis der ikke er nogen parallelle strømforbrugere, kan dette tage noget tid.
SMARTPASS forsyner ikke forbrugerne fra forbrugsbatteriet
SMARTPASS slår forbrugsenhedsudgangen fra, når forbrugsbatteriet når 11,5 V. Dette forhindrer, at batteriet bliver beskadiget, fordi afladningen har været for stor. For at aktivere forbrugsudgangen igen skal forbrugsbatteriet være opladet.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
What does the led lamps mean?


Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

Strøm-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Målbatterispændingen skal være over 9 V.
Strøm-LED'er blinker hurtigt eller lyser svagt
Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding.
Laderen starter ikke opladningen
Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V på forsyningsbatteriindgangen eller over 11,5 V på solindgangen. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V. Solspændingen skal også være højere end generatorindgangsspændingen.
Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
Laderen stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra
Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. Laderens udgangseffekt afhænger af indgangsspændingen. Når indgangsspændingen er lavere, er udgangseffekten lavere. Derfor vil det måske tage noget tid, før laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tømme forsyningsbatteriet, da laderen slås fra, når spændingen falder under 12,8 V. Hvis der er strøm på solpanelet, bruges dette til at oplade målbatteriet.
blinker
Forklaring: Laderen har registreret et problem. Denne LED blinker altid, samtidig med at andre LED'er lyser, for at angive, hvad problemet er.

Hvis det kun er tænd-lampen, der er tændt, så er temperaturen i målbatteriet for høj. Laderen oplader ikke batteriet, hvis temperaturen er over 65 °C, så snart temperaturen er laveret, genstartes opladningen automatisk.

Hvis generator- eller sol-LED'en eller begge er tændt, når fejl-LED'en blinker, er der registreret et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontrollér forbindelserne.

Tilbehør

CTX BATTERY SENSE
Hvordan skal jeg tilslutte den?
Tilslut det røde positive (+) kabel til batteriets positive pol, og det sorte negative (-) kabel til et jordforbindelsespunkt på chassiset. Se bilens brugermanual for information om, hvad der anbefales for dit køretøj.
Hvilken diameter har øskenen på Battery Sense?
Battery Sense har M6 øskener, dvs. 6 mm diameter.
Kan jeg forbinde min oplader med Battary Sense?
Nej, det kan du ikke. Du skal bruge et CTEK tilbehør – for mere information se
http://www.ctek.com/dk/da/accessories/
Hvor tit samler Battery Sense information fra batteriet?
Battery Sense måler batteriets spænding hvert femte minut og beregner dets opladningstilstand.
Hvornår opdateres informationen i app'en?
Informationen vises i app'en, når din telefon er inden for 10 meter fra senderen. Hvis du har app'en åbnet i baggrunden, samler den data hver time, hvis du er inden for 10 meter fra senderen.
Kan jeg tvinge Battery Sense til at opdatere?
Ja, du kan bruge "Pull to refresh" funktionen i app'en, som så giver dig de sidst målte værdier.
("Pull to refresh" = Stryg din finger ned over skærmen i liste-mode)
Hvordan skal det negative kabel tilsluttes?
Det sorte negative kabel skal tilsluttes til et jordforbindelsessted på bilens chassis (se bilens brugermanual).
Har det indflydelse på batteriets managementsystem?
Nej.
Hvor meget batterieffekt bruger den?
Den bruger ca. 1 mA, svarende til ca. 1 Ah pr. måned. Den almindelige rate for afladning fra et batteri er ca. 10 mA. Hvis køretøjet står ubrugt i lang tid, anbefaler vi, at du oplader batteriet.
Kan jeg anbringe Battery Sense et hvilken som helst sted i motorrummet?
Du skal anbringe det, så det ikke kommer i kontakt med bevægelige, skarpe, varme eller på anden måde uegnede flader.
På hvilke styresystemer kører Battery Sense?
Den kører på
Android OS 4.4 eller højere
iPhone iOS 7 eller højere, installeret på iPhone 4S eller senere modeller.
Hvordan kan jeg vide, om jeg har Bluetooth 4.0?
Det kan ikke ses entydigt på din telefon. Spørg din telefonforhandler.
Hvorfor kan jeg ikke finde app'en på Google Play? Jeg har en Android telefon
Hvis du har en Android telefon, som ikke understøtter OS 4.4 eller højere, vises app'en ikke på Google Play.
Hvorfor kan jeg ikke finde app'en på App Store? Jeg har en iPhone 4
Hvis du har en iPhone , som ikke understøtter iOS 7 eller højere, vises app'en ikke på App Store.
Hvor kan jeg finde mere information end hvad der vises i manualen?
For mere information, se www.ctek.com
Kan jeg tilslutte mere end en telefon til Battery Sense?
Ja, du kan tilslutte op til 10 telefoner til den samme sender.
Kan jeg tilslutte min telefon til mere end en Battery Sense enhed?
Ja. Antallet af Battery Sense enheder, du kan tilslutte til, er kun begrænset af din telefons hukommelse.
Kan jeg tilslutte, selv om jeg har glemt mit serienummer?
Ja - du skal afbryde senderen fra batteriet i mindst 30 sekunder og så tilslutte igen. Følg "lost code" vejledningen i app'en.
Hvorfor viser Battery Sense ikke 100%, når opladningen er færdig?
Battery Sense måler batteriets spænding og beregner dets opladningstilstand (SOC). Beregningen tager hensyn til opladning og afladning og gør også antagelser om batteriets egenskaber. Battery Sense er derfor ikke fuldstændig præcis.
Hvordan kan batteriets opladningstilstand (SOC) stige, selv om jeg ikke oplader eller kører med bilen?
Battery Sense tilpasser sig til batteriets spænding, når det ikke er i brug, og den kan stige, når batteriet ikke er under belastning.
Hvor tæt på min bil skal jeg være for at opdatere app'en?
Området for Battery Sense er maks. 10 meter. Det effektive område kan være mindre, hvis der er en forhindring i vejen - for eksempel en mur.
Hvad involverer baggrundsopdatering?
Målinger sendes til din telefon, selv om app'en ikke er aktiv.
Hvorfor fungerer baggrundsopdatering ikke?
App'en kan for eksempel være lukket ned, hvis din telefon kun har lidt hukommelse. Det er en god idé af aktivere den funktion i app'en, som melder, hvis det ikke har været muligt at opdatere i den seneste uge.
Kan jeg opdater manuelt?
Ja, du kan opdatere manuelt med "Pull to refresh".
("Pull to refresh" = Stryg din finger ned over skærmen i liste-mode)
Kan jeg få besked, når batteriet er helt opladet igen (grøn)?
Nej, du får kun besked, når batteriets status ændrer sig, mens det aflades, til gul eller rød.
På hvilket niveau ændrer farveindikationerne sig?
Status ændrer sig fra grøn til gul, når batteriets opladningstilstand falder til under 58%, og fra gul til rød, når den kommer ned under 35%.
Hvorfor forsvinder panelet med et ciffer ikke fra Battery Sense ikonet?
Panelet (iPhone) viser, hvor mange sendere der har gul eller rød status eller ikke har været opdateret i den seneste uge. Panelet forsvinder, når app'en har opdateret og/eller opladningstilstanden har ændret sig til grøn.
Hvorfor kører Battery Sense ikke på ældre telefoner?
Bluetooth Low Energy er en relativ ny teknologi, som ikke findes på ældre telefoner. For iOS skal du bruge en iPhone 4S eller nyere og iOS 7 eller senere. For Android skal du bruge version 4.4 (KitKat).
Fungerer Battery Sense på min tablet?
Battery Sense er ikke udviklet specielt til tablets, men det skulle fungere, hvis OS version og hardware understøtter Bluetooth 4.0 (BLE). App'en vises kun blandt iPhone apps, ikke iPad apps.
Der findes tre Bluetooth klasser. Hvilken er Battery Sense?
Battery Sense er klasse 2.
COMFORT INDICATOR
Hvordan aflæser jeg farvemærkningerne på min COMFORT INDICATOR?
GRØN: Batterispænding er over 12,65 = batteriet er fuldt opladet og skal ikke oplades GUL: batterispænding er mellem 12,65 og 12,4 V = batteriet er godt opladet. Genoplad, hvis du har tid til og mulighed for det RØD: batterispænding er under 12,4 V = det er tid til at oplade for at forhindre skader på batteriet
Jeg har en COMFORT INDICATOR, der er konstant tilsluttet batteriet. Findes der en risiko for, at batteriet aflades?
Nej, formålet med indikatoren er, at du hurtigt og nemt kan se, om batteriet skal oplades. Dermed reduceres risikoen for, at batteriet bliver skadet, fordi det aflades. Din COMFORT INDICATOR bruger 1,5 mA. Dette gør, at batteriet kun aflades et par minutter hurtigere end uden indikatoren.
Jeg har en COMFORT INDICATOR tilsluttet batteriet i min bil. Den røde lampe blinker, selv efter jeg har fuldt opladet batteriet med min MULTI XS 3600/MXS3.6/Zafir 45/M45. Er det normalt? Jeg troede, at min COMFORT INDICATOR ville lyse grønt, når batteriet er fuldt opladet?
CTEKs COMFORT INDICATOR er præcis hvad navnet siger – en indikator. Den giver et øjebliksbillede af batteriets spændingsniveau og arbejder bedst, når batteriet har nået et hvileniveau (dette kan tage op til et par timer efter batteriet sidst blev brugt). Så snart du åbner en bildør eller drejer på tændingen vil din COMFORT INDICATOR vise den aktuelle status, hvilket betyder, at spændingsniveauet vil indikeres som gul eller endda rød. Det skal du ikke bekymre dig over. Din COMFORT INDICATOR virker, som den skal. For at gøre det hele lidt nemmere kan du sætte din COMFORT INDICATOR på et sted hvor, du kan se den uden at skulle låse døren op eller bruge noget strøm.
COMFORT CONNECT CIG PLUG
Kan jeg bruge jeres COMFORT CONNECT CIG PLUG til at oplade batteriet gennem cigartænderen i min bil?
Ja, men du bør tjekke, om der er spænding i tænderen, selv hvis køretøjet er slukket. Hvis du, for eksempel, kan oplade din mobiltelefon eller få en GPS til at virke, når tændingen er slukket, kan du også oplade bilbatteriet på denne måde.

Produkter

CTX BATTERY SENSE
Hvordan skal jeg tilslutte den?
Tilslut det røde positive (+) kabel til batteriets positive pol, og det sorte negative (-) kabel til et jordforbindelsespunkt på chassiset. Se bilens brugermanual for information om, hvad der anbefales for dit køretøj.
Hvilken diameter har øskenen på Battery Sense?
Battery Sense har M6 øskener, dvs. 6 mm diameter.
Kan jeg forbinde min oplader med Battary Sense?
Nej, det kan du ikke. Du skal bruge et CTEK tilbehør – for mere information se
http://www.ctek.com/dk/da/accessories/
Hvor tit samler Battery Sense information fra batteriet?
Battery Sense måler batteriets spænding hvert femte minut og beregner dets opladningstilstand.
Hvornår opdateres informationen i app'en?
Informationen vises i app'en, når din telefon er inden for 10 meter fra senderen. Hvis du har app'en åbnet i baggrunden, samler den data hver time, hvis du er inden for 10 meter fra senderen.
Kan jeg tvinge Battery Sense til at opdatere?
Ja, du kan bruge "Pull to refresh" funktionen i app'en, som så giver dig de sidst målte værdier.
("Pull to refresh" = Stryg din finger ned over skærmen i liste-mode)
Hvordan skal det negative kabel tilsluttes?
Det sorte negative kabel skal tilsluttes til et jordforbindelsessted på bilens chassis (se bilens brugermanual).
Har det indflydelse på batteriets managementsystem?
Nej.
Hvor meget batterieffekt bruger den?
Den bruger ca. 1 mA, svarende til ca. 1 Ah pr. måned. Den almindelige rate for afladning fra et batteri er ca. 10 mA. Hvis køretøjet står ubrugt i lang tid, anbefaler vi, at du oplader batteriet.
Kan jeg anbringe Battery Sense et hvilken som helst sted i motorrummet?
Du skal anbringe det, så det ikke kommer i kontakt med bevægelige, skarpe, varme eller på anden måde uegnede flader.
På hvilke styresystemer kører Battery Sense?
Den kører på
Android OS 4.4 eller højere
iPhone iOS 7 eller højere, installeret på iPhone 4S eller senere modeller.
Hvordan kan jeg vide, om jeg har Bluetooth 4.0?
Det kan ikke ses entydigt på din telefon. Spørg din telefonforhandler.
Hvorfor kan jeg ikke finde app'en på Google Play? Jeg har en Android telefon
Hvis du har en Android telefon, som ikke understøtter OS 4.4 eller højere, vises app'en ikke på Google Play.
Hvorfor kan jeg ikke finde app'en på App Store? Jeg har en iPhone 4
Hvis du har en iPhone , som ikke understøtter iOS 7 eller højere, vises app'en ikke på App Store.
Hvor kan jeg finde mere information end hvad der vises i manualen?
For mere information, se www.ctek.com
Kan jeg tilslutte mere end en telefon til Battery Sense?
Ja, du kan tilslutte op til 10 telefoner til den samme sender.
Kan jeg tilslutte min telefon til mere end en Battery Sense enhed?
Ja. Antallet af Battery Sense enheder, du kan tilslutte til, er kun begrænset af din telefons hukommelse.
Kan jeg tilslutte, selv om jeg har glemt mit serienummer?
Ja - du skal afbryde senderen fra batteriet i mindst 30 sekunder og så tilslutte igen. Følg "lost code" vejledningen i app'en.
Hvorfor viser Battery Sense ikke 100%, når opladningen er færdig?
Battery Sense måler batteriets spænding og beregner dets opladningstilstand (SOC). Beregningen tager hensyn til opladning og afladning og gør også antagelser om batteriets egenskaber. Battery Sense er derfor ikke fuldstændig præcis.
Hvordan kan batteriets opladningstilstand (SOC) stige, selv om jeg ikke oplader eller kører med bilen?
Battery Sense tilpasser sig til batteriets spænding, når det ikke er i brug, og den kan stige, når batteriet ikke er under belastning.
Hvor tæt på min bil skal jeg være for at opdatere app'en?
Området for Battery Sense er maks. 10 meter. Det effektive område kan være mindre, hvis der er en forhindring i vejen - for eksempel en mur.
Hvad involverer baggrundsopdatering?
Målinger sendes til din telefon, selv om app'en ikke er aktiv.
Hvorfor fungerer baggrundsopdatering ikke?
App'en kan for eksempel være lukket ned, hvis din telefon kun har lidt hukommelse. Det er en god idé af aktivere den funktion i app'en, som melder, hvis det ikke har været muligt at opdatere i den seneste uge.
Kan jeg opdater manuelt?
Ja, du kan opdatere manuelt med "Pull to refresh".
("Pull to refresh" = Stryg din finger ned over skærmen i liste-mode)
Kan jeg få besked, når batteriet er helt opladet igen (grøn)?
Nej, du får kun besked, når batteriets status ændrer sig, mens det aflades, til gul eller rød.
På hvilket niveau ændrer farveindikationerne sig?
Status ændrer sig fra grøn til gul, når batteriets opladningstilstand falder til under 58%, og fra gul til rød, når den kommer ned under 35%.
Hvorfor forsvinder panelet med et ciffer ikke fra Battery Sense ikonet?
Panelet (iPhone) viser, hvor mange sendere der har gul eller rød status eller ikke har været opdateret i den seneste uge. Panelet forsvinder, når app'en har opdateret og/eller opladningstilstanden har ændret sig til grøn.
Hvorfor kører Battery Sense ikke på ældre telefoner?
Bluetooth Low Energy er en relativ ny teknologi, som ikke findes på ældre telefoner. For iOS skal du bruge en iPhone 4S eller nyere og iOS 7 eller senere. For Android skal du bruge version 4.4 (KitKat).
Fungerer Battery Sense på min tablet?
Battery Sense er ikke udviklet specielt til tablets, men det skulle fungere, hvis OS version og hardware understøtter Bluetooth 4.0 (BLE). App'en vises kun blandt iPhone apps, ikke iPad apps.
Der findes tre Bluetooth klasser. Hvilken er Battery Sense?
Battery Sense er klasse 2.
CT5 POWERSPORT
Hvad drejer POWERSPORT sig om?
POWERSPORT køretøjer defineres som sport-relatere motorkøretøjer, hvor føreren er udsat for vejrliget, for eksempel motorcykler, jet skies og quadbikes.
Hvad er CAN bus?
Forenklet sagt, CAN bus er et internt kommunikationssystem i køretøjet.
Hvordan kan jeg vide, om jeg har CAN bus i mit køretøj?
Spørg din forhandler eller se efter i manualen.
Hvornår sendes CAN bus signalet, som åbner 12 V stikkontakten til opladning?
Åbningssignalet sendes i tre situationer:
a. når kablet er tilsluttet til stikkontakten. Det er derfor vigtigt at tilslutte kontakten til batteriet først.

b. når brugeren ændrer programmer eller cykler i opladnings-modes ved at trykke på Mode-knappen.

c. når der er gået fire uger uden nogen afbrydelse i den forudgående opladnings-session.

Vi har valgt et "restart interval" på fire uger for på bedste måde at kunne se efter batteriet og undgå at starte hovedopladning for tit, hvad der kan overoplade batteriet.
Hvad er forskellen mellem POWERSPORT og andre opladere?
POWERSPORT har en indbygget funktion, som åbner 12 V udgangens CAN bus-system. POWERSPORT har tre synlige modes – Check, Charge og Care – som viser, hvor opladeren er i programmet og hvad den aktuelt er i gang med, f.eks. check af batteriets tilstand, opladning eller pleje (vedligehold).
Kan jeg bruge POWERSPORT som standardoplader for køretøjer som ikke har CAN bus?
Ja, du kan bruge POWERSPORT til både opladning og vedligehold i alle biler etc. med 5-25 Ah 12 V bly-syre batterier.
Kan jeg tilslutte en POWERSPORT for langtidsvedligehold?
Ja, det kan du. Når opladeren har færdiggjort opladningen, skifter den automatisk til langtidsvedligehold (pleje).
Hvor kan jeg finde mere information?
For mere information, se www.ctek.com og søg på CT5 POWERSPORT.
Hvordan kan jeg tilslutte POWERSPORT til køretøjer med en 12 V udgang?
Tilslut opladeren til køretøjets 12 V udgang og derefter til stikkontakten. Det er vigtigt, da det sikrer, at CAN bus tilslutningen er åben.
Hvordan skal jeg tilslutte POWERSPORT?
Batterier, som er installeret i biler etc. skal tilsluttet iht. bilens brugermanual. Tilslut den positive klemme (eller øsken) til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) til chassiset (eller negative opladerterminal). For et fritstående batteri: forbind den positive klemme med batteriets positive pol og den negative klemme med den negative pol. Tilslut så el-kablet til stikkontakten.

Vælg det ønskede program ved at trykke på Mode-knappen, og det første lys, "Check" tænder. Opladning er nu i gang.
Kan jeg oplade min my ride-on græsslåmaskine med POWERSPORT?
Ja, det kan du, hvis den har et 12 V bly-syre batteri af en størrelse mellem 5 og 25 Ah.
Følger der et CTEK Cig Plug tilbehør med POWERSPORT?
Nej, Comfort Connect Cig Plug er et tilbehør, som kan fås i de fleste velassorterede biltilbehørsforretninger. Med POWERSPORT følger 6 mm diameter Comfort Connect Eyelet M6 øskener, så vel som Comfort Connect klemmer.

Du kan også bruge Comfort Indicator Cig Plug.
Kan jeg oplade mit gelbatteri med POWERSPORT?
Ja – brug normal-mode.
Kan jeg oplade mit bilbatteri med POWERSPORT?
POWERSPORT er beregnet til batterier af en størrelse mellem 5 og 25 Ah. Bilbatterier er som regel større. Vi anbefaler derfor en større oplader til bilbatterier.
Er POWERSPORT en enklere oplader end MXS 5.0? Den har kun fire lys, mens MXS 5.0 har otte.
Nej, begge opladere har et otte-trins opladningsprogram, men de viser det forskelligt. På MXS 5.0 viser et lys hvert trin, og spænding og effektkurve vises over og under lampen. På POWERSPORT har vi valgt at reducere antallet af lys og i stedet kun vise, hvilken fase opladeren aktuelt er i – Check, Charge eller Care. Men MXS 5.0 er dog en kraftigere oplader end POWERSPORT.
Hvis jeg vælger Recond, hvordan kan jeg vide, hvornår det er færdigt?
Reparation aktiveres ved at trykke på Mode-knappen og vælge "Recond". Når opladeren er i "Care" mode, betyder det også, at reparationen er afsluttet.
Kan jeg bruge POWERSPORT på min knallert?
Ja, hvis den har et 12 V bly-syre batteri af en størrelse mellem 5 og 25 Ah.
Opladeren har skiftet til fejl-mode. Hvad kan problemet være?
1. Check først, at opladeren er tilsluttet korrekt. Check, at den positive klemme (eller øsken) er tilsluttet til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) er tilsluttet til chassiset (eller negative opladerterminal) og ikke omvendt.

2. For at udelukke muligheden af et problem med opladeren, prøv den på et andet batteri.

3. Opladeren kan have opdaget et problem inde i batteriet. Opladeren forsøger gentagne gange at fortsætte, men hvis den ikke kan, skifter den over til fejl-mode.

Afhængigt af hvor i programmet opladeren er stoppet, er det muligt at identificere et antal årsager. Hvis Check lampen og fejlindikatoren (!) begge er tændt på samme tid, prøv at genstarte opladningscyklen med Mode-knappen. Hvis den standser igen på samme sted, er batteriet sulfateret og trænger sandsynligvis til at blive udskiftet. Der kan findes andre problemer med batteriet, som betyder, at opladeren ikke kan gå ud over Check-mode.

Hvis opladeren starter fejl-mode, når "Charge" er tændt, skyldes det et problem med batteriets evne til at holde på opladningen. Det kan også ske, hvis belastningerne på batteriet er for store og får spændingen til at stige for hurtigt. Afbryd disse belastninger og prøv igen.
Opladeren er tilsluttet korrekt, men starter ikke. Er der noget galt med den?
Nej, sandsynligvis ikke. Hvis CAN bus systemet har lukket 12 V stikkontakten, skal du trykke på Mode-knappen for at åbne igen.
POWERSPORT er tilsluttet korrekt til køretøjets 12 V udgang og har opladet i en periode. Nu blinker Power-lyset. Hvad betyder det?
Køretøjets CAN bus tilslutning er lukket. Opladeren venter på at starte den næste opladningscyklus. Den åbner så CAN bus tilslutningen igen og fortsætter med det valgte program.
Har POWERSPORT en temperatursensor?
Nej.
Hvordan kan jeg vide, at batteriet er helt opladet?
Når den grønne "Care" lampe begynder at lyse, er batteriet helt opladet.
Hvad betyder de tre trin på opladeren?
Check mode betyder, at opladeren checker batteriets tilstand og forbereder opladning. Hvis batteriet er i god stand, tager Check trinnet ikke mere en et par øjeblikke.

Charge mode LED'en lyser, mens opladeren fylder batteriet op, og Care lyser, når batteriet er helt opladet og opladeren automatisk har skiftet over til vedligeholdsopladning.
Hvis jeg vælger Recond, hvordan kan jeg vide, hvornår det er færdigt?
Når opladeren er i "Care" mode, betyder det også, at reparationen er afsluttet. Reparation aktiveres ved at trykke på Mode-knappen og vælge "Recond".
PRO60
Hvad er adaptiv opladning?
PRO60 kan finde frem til batteriets størrelse og anvender den hurtigste, mest sikre opladningsrate for det batteri, den er tilsluttet til.
Hvorfor har den forskellige opladningsprogrammer, når den har adaptiv opladning?
PRO60 kan finde frem til batteriets størrelse, men ikke til teknologien.
Er klemmerne på den bedre end på 70/50?
Klemmerne er de samme som på 70/50
Hvordan opstår det store opladningsområde? 10-1600 Ah?
Adaptiv opladning muliggør, at PRO60 kan oplade mange forskellige batterier.
Hvad med gel-batterier? I produktpapirerne står der ikke noget om gel-batterier?
Gel-batterier kan oplades med det samme program som flydende bly-syre batterier
Hvor langt er vekselstrømskablet?
2,5M.
Hvordan fungerer den ”ventilatorløse”- tingest?
Konvektion gennem PRO60’s centrale aftræk
Er det en starthjælp?
Nej.
Bliver den varm?
PRO60 udvikler varme under de normale arbejdscykler, men enhedens effektivitet betyder, at varmeudviklingen holdes på et minimum
Hvad er driftstemperaturområdet?
-20C til +50C (-4F til +122F)
Findes der en temperatursensor? Hvordan fungerer den?
Temperatursensoren er inde i opladeren og justerer automatisk ladespændingen for optimal opladning under alle betingelser.
Kan man oplade mere end et enkelt batteri?
Ja, når den korrekte vejledning for parallel opladning overholdes.
Kan man også bruge den til 6V, 24V eller 48V?
PRO60 er en 12V oplader.
Hvor vandtæt er den med aftrækket?
Enheden er IP40 klassificeret til indendørs brug.
Hvordan kan vi vide, hvilket trin opladeren er på?
PRO60 vil lade dig vide, når opladningen er færdig.
Findes der tilbehør?
Der kan fås forskelligt tilbehør til PRO60 - se webstedet for yderligere informationer.
Hvordan er garantien?
CTEK standard 2 års garanti for pro-produktet.
Kan jeg bruge litium til bly-syre og omvendt?
Nej - CTEK anbefaler, at der hver gang bruges det korrekte opladningsprogram.
Jeg har opladet mit bly-syre batteri med litium, har jeg ødelagt batteriet.
Batteriet bliver ikke ødelagt, men det bliver ikke helt opladet.
Hvorfor findes der en USB-port?
Det gør det muligt for CTEK at foretage software-ændringer - PRO60 er fremtidssikkert.
CT5 TIME TO GO
Hvorfor er TIME TO GO anbefalet for 20 Ah og op?
Vurderingen af den resterende tid er mindre præcis ved batterier med lavere kapacitet.
Hvordan kan jeg vide, at batteriet er helt opladet?
Når den grønne "Care" lampe begynder at lyse, er batteriet helt opladet.
Hvordan skal jeg tilslutte TIME TO GO?
Batterier, som er installeret i biler etc. skal i første omgang tilsluttet iht. bilens brugermanual. Hvis du ikke har manualen, tilslut den positive klemme (eller øsken) til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) til chassiset (eller negative opladerterminal). For et fritstående batteri: forbind den positive klemme med batteriets positive pol og den negative klemme med den negative pol.
Hvis jeg vælger Recond, hvordan kan jeg vide, hvornår det er færdigt?
Når opladeren er i "Care" mode, betyder det også, at reparationen er afsluttet. Reparation aktiveres ved at trykke på Mode-knappen og vælge "Recond".
Jeg kan ikke garantere for, at jeg er hjemme, når opladeren siger, at den er færdig. Skal jeg afbryde og fortsætte opladningen, når jeg kommer hjem?
Nej, du behøver ikke at overvåge opladeren. Den skifter automatisk over til vedligeholds-mode og holder batteriet opladet, til du kommer.
Hvis du vil lade batteriet stå i vedligeholds-mode i lang tid, skal du sørge for, at opladeren har opladet batteriet med succes og at "Care" lampen lyser.
Hvorfor kaldes opladeren TIME TO GO?
Fordi den viser, hvor lang "tid der skal gå", inden opladningen er komplet.
Opladeren har skiftet til fejl-mode. Hvad kan problemet være?
1. Check først, at opladeren er tilsluttet korrekt. Check, at den positive klemme (eller øsken) er tilsluttet til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) er tilsluttet til chassiset (eller negative opladerterminal) og ikke omvendt.

2. Opladeren har opdaget et problem inde i batteriet. Opladeren forsøger gentagne gange at fortsætte, men hvis den ikke kan, skifter den over til fejl-mode. Årsager kan være cellefejl, sulfatering eller batteriets evne til at holde på opladningen.
Prøv først at starte programmet ved at trykke på Mode-knappen.
Fejl-mode kan også vises, hvis belastningerne på batteriet er for store og får spændingen til at stige for hurtigt. Afbryd disse belastninger og prøv igen.

3. Test opladeren på et andet batteri for at udlukke, at opladeren har en fejl.
Hvad betyder "CARE"?
Det betyder, at batteriet nu er helt opladet og at opladeren skifter over til vedligeholds-mode.
Hvad betyder "GO"?
Det betyder, at batteriet er opladet til over 80% og bilen kan startes. Vi anbefaler, at du færdiggør opladningen ved først mulig lejlighed.
Hvad betyder "TRY" lampen?
Når "TRY" LED'en lyser, betyder det, at du kan prøve at starte bilen EN GANG, hvis du har travlt. På det punkt er batteriet opladet til ca. 30–40% kapacitet, og det skal oplades helt ved først mulig lejlighed.
Hvordan vurderer TIME TO GO den resterende tid?
TIME TO GO vurderer den resterende opladningstid ved at analysere batteriets spænding og dets evne til at optage opladning.
TIME TO GO har ikke en "snefnug-indstilling". Kan jeg bruge den om vinteren?
Ja – den har en temperatursensor, som regulerer udgangsspændingen iht. den omgivende temperatur.
Kan jeg bruge opladeren til mit bådbatteri?
Ja, du kan, hvis du har 12V bly-syre batterier. Bemærk at TIME TO GO er optimeret for batterier fra 20 til 90 Ah (op til 160 Ah for langtidsvedligehold).
Hvor mange ampere yder TIME TO GO?
Den yder maksimum 5 A og varierer iht. batteriets behov.
Kan jeg bruge opladeren til langtidsvedligehold?
Ja, det kan du. Opladeren skifter automatisk til vedligeholdsopladning, når batteriet er fuldt opladet.
Jeg har en ride-on græslåmaskine. Kan jeg bruge TIME TO GO til at oplade den med?
Ja, du kan, hvis du har et 12V bly-syre batteri. Bemærk at TIME TO GO er optimeret for batterier fra 20 Ah og op, så hvis dit batteri har en lavere kapacitet end 20 Ah, skal du helst bruge en anden oplader, så som en MXS 3.8.
Hvad er forskellen mellem TIME TO GO og en MXS 5.0 oplader?
TIME TO GO har et anderledes display. I stedet for forskellige opladningstrin, ser du et display, som nedtæller den tid, det tager, til batteriet kan bruges.
PRO BATTERY TESTER
What batteries can be tested with a Pro battery tester?
You can test 12V lead/acid starter batteries between 100 and 900 CCA
What does the PRO BATTERY TESTER tester do?
It measures State of health of the battery, and can also test starter motor and alternator function
How depleted battery can it measure?
Down to 1V
Can it test AGM and GEL batteries?
Yes, it will test AGM, GEL and flooded types of lead/acid batteries
What is the paper type in the printer?
The tester uses standard thermal paper – found in most credit card machines. See manual.
Where can I purchase more paper?
Any good office supply store
How can I change the paper roll?
There is a full instruction manual included with the tester.
The printer in the PRO BATTERY TESTER does not work?
There is a full instruction manual included with the tester, complete with Trouble shooting guide
The display of the PRO BATTERY TESTER is dark, what's wrong?
There is a full instruction manual included with the tester, complete with Trouble shooting guide
Can I replace the 9-V battery myself in PRO BATTERY TESTER?
Yes, there is a full instruction manual included with the tester.
What are the dimensions of the PRO BATTERY TESTER?
The dimensions are 230mm * 102mm * 65mm, weight about 500 grams.
I think I get too low values ​​when I test?
The preferred test position is at the battery terminals, the tester will tell you if you have a poor connection.
Can I save the test results?
No, PRO battery tester has no internal storage option.
How to interpret the different test answers?
The manual contains tables with further explanations of the different test answers.
Can I test the lithium batteries with PRO BATTERY TESTER?
No, PRO battery tester is for 12V lead acid starter batteries
What does CCA and the other abbreviations mean?
The manual contains a table of all the abbreviations.
What are the power requirements for the PRO BATTERY TESTER?
PRO Battery Tester needs no AC power. It takes power from the battery that it is connected to or from a 9-volt battery.
CT5 START/STOP
Hvad nyt er der om START/STOP opladeren?
START/STOP er udviklet til moderne biler med et start-stop-system. Den er enkelt i brug, da det kun har en programknap (mode-knap) – den starter, så snart den er tilsluttet til batteriet og sat i stikkontakten. Den er også let at forstå, da den kun har tre LED'er,som viser, hvilken fase den aktuelt er i: Check, Charge eller Care.
Jeg har et AGM batteri, men min bil har ikke et start-stop-system. Kan jeg alligevel oplade batteriet med en START/STOP oplader?
Ja, det kan du.
Kan jeg oplade et standard bilbatteri, som ikke er installeret i en start-stop-bil?
Ja. START/STOP er optimeret til brug med 12 V EFB (Enhanced Flooded Battery) og AGM batterier, men den kan også oplade almindelige 12 V bly-syre batterier.
Hvad betyder de tre trin på opladeren?
Check mode betyder, at opladeren checker batteriets tilstand og forbereder opladning. Hvis batteriet er i god stand, tager Check trinnet ikke mere en et par øjeblikke.
Charge mode LED'en lyser, mens opladeren fylder batteriet op, og Care lyser, når batteriet er helt opladet og opladeren automatisk har skiftet over til vedligeholdsopladning.
Er START/STOP en enklere oplader end MXS 5.0? Den har kun fire lys, mens MXS 5.0 har otte.
Nej. På MXS 5.0 lyser en lampe for hvert trin, og spænding og effektkurve vises over og under lyset. På START/STOP har vi valgt at reducere antallet af lamper og i stedet kun vise, hvilken fase opladeren aktuelt er i – Check, Charge eller Care. START/STOP har ikke noget programvalg. I stedet for starter den, når den er i kontakt med batteriet, så snart den sættes i stikkontakten.
Kan jeg oplade mit batteri i cigartænder-stikdåsen?
Hvis din cigartænder-stikdåse er tilsluttet til batteriet, selv om tændingen ikke er sat til, kan du oplade batteriet på den måde. Du skal bruge en Comfort Connect Cig plug eller en Comfort Indicator Cig plug til det.
Hvordan skal jeg tilslutte opladeren? Min bil har BMS (Battery Management System)
Tilslut den røde klemme (eller øsken) til batteriets positive (+) pol. Du kan tilslutte den sorte negative (-) klemme (eller øsken) til chassiset eller et anbefalet jordforbindelsespunkt.
Hvor mange ampere yder START/STOP?
Den yder maksimum 3,8 A og varierer iht. batteriets behov.
Kan jeg bruge opladeren om vinteren? Den har ingen vinterindstillinger.
Ja, du kan bruge opladeren om vinteren, da den har en indbygget temperatursensor, som regulerer udgangsspændingen afhængigt af den omgivende temperatur.
Har START/STOP temperaturkompensation?
Ja.
Hvordan kan jeg vide, at batteriet er helt opladet?
Når den grønne "Care" lampe begynder at lyse, er batteriet helt opladet.
Opladeren har skiftet til fejl-mode. Hvad kan problemet være?
1. Check først, at opladeren er tilsluttet korrekt. Check, at den positive klemme (eller øsken) er tilsluttet til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) er tilsluttet til chassiset (eller negative opladerterminal) og ikke omvendt.

2. For at udelukke muligheden af et problem med opladeren, prøv den på et andet batteri.

3. Opladeren kan have opdaget et problem inde i batteriet. Opladeren forsøger gentagne gange at fortsætte, men hvis den ikke kan, skifter den over til fejl-mode.

Afhængigt af hvor i programmet opladeren er stoppet, er det muligt at identificere et antal årsager. Hvis Check lampen og fejlindikatoren (!) begge er tændt på samme tid, prøv at genstarte opladningscyklen ved at tage opladeren ud af stikkontakten og derefter sætte stikket i igen. Hvis den standser igen på samme sted, er batteriet sulfateret og trænger sandsynligvis til at blive udskiftet. Der kan findes andre problemer med batteriet, som betyder, at opladeren ikke kan gå ud over Check mode.
Hvis opladeren starter fejl-mode, når "Charge" er tændt, skyldes det et problem med batteriets evne til at holde på opladningen. Dette kan også ske, hvis belastningerne på batteriet er for store og får spændingen til at stige for hurtigt. Afbryd disse belastninger og prøv igen.
MXS 3.6
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Laderen kræver spænding fra batteriet, for at standby-LED'en kan være tændt.
Test: Slut laderen til et frisk batteri.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen skulle være gennemført. Hvis spændingen er under 14,1 V, er der sandsynligvis fejl ved batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis spændingen er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.
Laderen går i standby-tilstand, efter at strømmen er afbrudt, og opladningen påbegyndes ikke igen
Forklaring: Laderen vil gå i standby, hvis spændingen i batteriet er under 6 V, når der kommer strøm på igen.
/ Test: Start opladning igen ved at trykke på Mode-knappen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
M200
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for M200 og M300 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Bemærk, at funktionen af temperatursensoren er ændret for M200 og M300. Laderen angiver forskelligt, afhængigt af hvornår den blev købt.

Forklaring M200 og M300 købt før 2011: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring M200 og M300 købt fra 2012 og senere: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring M200 og M300 købt fra 2012 og senere: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MULTI XS 25000
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XS 25000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MULTI XT 14000
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 7V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 25,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til ladernes kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for XT 14000 / Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og skifter derefter
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XT 14000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXT 14: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
M300
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for M200 og M300 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Bemærk, at funktionen af temperatursensoren er ændret for M200 og M300. Laderen angiver forskelligt, afhængigt af hvornår den blev købt.

Forklaring M200 og M300 købt før 2011: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring M200 og M300 købt fra 2012 og senere: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring M200 og M300 købt fra 2012 og senere: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MULTI XS 25000 EXTENDED
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XS 25000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MXS 25
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XS 25000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MXS 25EC
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Klemmerne er kortsluttede i forsyningstilstand.
Test: Adskil klemmerne.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XS 25000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
MXT 14
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 7V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 25,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til ladernes kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for XT 14000 / Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og skifter derefter
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring Multi XT 14000: Jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kabel.

Forklaring MXT 14: Dette er normalt. At LED'en er tændt, angiver, at temperatursensoren er aktiveret. Hvis LED'en er slået, er der en jævnstrømsafbrydelse eller kortslutning i kablet.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.
XC 0.8
Når jeg påbegynder opladningen, lyser den grønne diode op, og den orange diode blinker hurtigt. Hvad betyder dette?
Dette kan skyldes flere ting: 1) Dårlig kontakt. Drej lidt på stikkene. Kontrollér, at Comfort Connect (eller den hvide plastikkontakt på opladerkablet) er fuldt tilsluttet. Kontrollér også, at der er god kontakt med batteriet, og at polerne er rene og frie for skidt. 2) Sulfateret batteri er en mulig forklaring. CTEK-opladere er udstyret med en enestående funktion, der kan håndtere dette. Der dannes en belægning af blysulfat inden i sulfaterede batterier. Belægningen er ikke fuldt ud kontinuerlig, eftersom det stadig er muligt at måle en spænding på hele batteriet. I denne situation afgiver opladeren små impulser af energi, indtil batteriet begynder at "modtage opladning". Batterier, der "ikke modtager opladning", kan ofte vækkes til live på denne måde. Opladeren skal lade i en time. Hvis opladeren stadig blinker, er batteriet sandsynligvis dødt og skal udskiftes. Hvis den gule eller grønne lampe lyser, er det lykkedes dig at vække nyt liv i batteriet, som formentlig vil virke igen. Men det er i slutningen af dets levetid. Opladere, der lader med 5 A eller mere, udløser en alarm (fejllampen lyser), hvis afsulfatering har stået på i mere end fire timer. Det er også for at minde dig om, at den resterende batterilevetid er meget kort. Sulfatkrystallerne er store, og der findes ingen oplader i verden, som kan ødelægge dem. 3) Fejl i battericellen. Hvis et batteri begynder at lade op på normal vis, som angives ved lys i den orange lampe, og samme lampe begynder at blinke, skyldes det en afbrydelse et sted. Den mest umiddelbare årsag til dette er, at forbindelsen er blevet afbrudt. Men det kan også skyldes en afbrydelse inden i batteriet. Sæt opladeren til tilstanden FRA/STANDBY og derefter tilbage til opladning. Hvis der er tale om en afbrydelse, vil opladningen ikke starte.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'en er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: Laderen skal være sluttet til batteriet, for at LED'en er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 4V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen er gennemført. Hvis spændingen er under 7 V, er der sandsynligvis fejl på batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og lyser (blinker hurtigt) samtidigt, og der er en tikkende lyd
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 6,5V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 6,5V og 7,2V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 6,5V.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
MULTI XS 3600
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Laderen kræver spænding fra batteriet, for at standby-LED'en kan være tændt.
Test: Slut laderen til et frisk batteri.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen skulle være gennemført. Hvis spændingen er under 14,1 V, er der sandsynligvis fejl ved batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis spændingen er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.
Laderen går i standby-tilstand, efter at strømmen er afbrudt, og opladningen påbegyndes ikke igen
Forklaring: Laderen vil gå i standby, hvis spændingen i batteriet er under 6 V, når der kommer strøm på igen.
/ Test: Start opladning igen ved at trykke på Mode-knappen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
MXS 10
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring: Denne LED tændes automatisk, når temperatursensoren er tilkoblet.
Temperatur-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller er blevet beskadiget. Laderen får rumtemperaturen og oplades uden temperaturkompensation.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Strømmen er reduceret, indtil temperaturen er faldet under +65 °C. Laderen går tilbage til normal opladningsstrøm, når temperaturen falder under +65 ℃.
MXS 10EC
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring: Denne LED tændes automatisk, når temperatursensoren er tilkoblet.
Temperatur-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller er blevet beskadiget. Laderen får rumtemperaturen og oplades uden temperaturkompensation.
Temperatur-LED'en blinker
Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Strømmen er reduceret, indtil temperaturen er faldet under +65 °C. Laderen går tilbage til normal opladningsstrøm, når temperaturen falder under +65 ℃.
M45
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Laderen kræver spænding fra batteriet, for at standby-LED'en kan være tændt.
Test: Slut laderen til et frisk batteri.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen skulle være gennemført. Hvis spændingen er under 14,1 V, er der sandsynligvis fejl ved batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis spændingen er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.
Laderen går i standby-tilstand, efter at strømmen er afbrudt, og opladningen påbegyndes ikke igen
Forklaring: Laderen vil gå i standby, hvis spændingen i batteriet er under 6 V, når der kommer strøm på igen.
/ Test: Start opladning igen ved at trykke på Mode-knappen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
ZAFIR 45
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Laderen kræver spænding fra batteriet, for at standby-LED'en kan være tændt.
Test: Slut laderen til et frisk batteri.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen skulle være gennemført. Hvis spændingen er under 14,1 V, er der sandsynligvis fejl ved batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis spændingen er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.
Laderen går i standby-tilstand, efter at strømmen er afbrudt, og opladningen påbegyndes ikke igen
Forklaring: Laderen vil gå i standby, hvis spændingen i batteriet er under 6 V, når der kommer strøm på igen.
/ Test: Start opladning igen ved at trykke på Mode-knappen.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
XS 800
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'en er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: Laderen skal være sluttet til batteriet, for at LED'en er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 6V.
Test: Prøv på et andet opladet batteri.
Laderen skifter ikke over fra til vedligeholdelsesopladning
Forklaring 1: Der er samtidigt sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
Test: Afbryd forbindelsen til disse strømforbrugere, og prøv at oplade batteriet igen.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Prøv, om muligt, at måle spændingen på batteriet, når opladningen skulle være gennemført. Hvis spændingen er under 7V, er der sandsynligvis fejl ved batteriet.
Test: Prøv at benytte laderen på et andet frisk batteri.
og lyser (blinker hurtigt) samtidigt, og der er en tikkende lyd
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.
skifter over til , efter at opladningen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.
MULTI XS 7000
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: På ladere af den ældre type vil fejltilstanden blinke, når blot der er tændt for strømmen.
MULTI XT 4000
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 25,5V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og skifter derefter
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.
MXTS 70
LED eller display ikke tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne og displayene er tændt.
LED eller display ikke tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: Displayene og LED’erne skal lyse, når laderen er koblet til stikkontakten. Blæserne bør også tændes.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
er tændt
Forklaring: Denne LED er tændt, når laderen er angivet til en lavere strøm end den maksimale.
er tændt
Forklaring: Denne LED er tændt, når opladningen er stoppet eller ikke startet. Tryk på START/PAUSE-knappen for at starte eller fortsætte.
er tændt
Denne angivelse har altid en forklaring i displayet med Ah og info.

E01: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

E02: Overspænding. Det tilkoblede batteri har en højere spænding end det valgte opladningsprogram.
Test: Sørg for, at batteriet og det valgte opladningsprogram stemmer overens.

E03: Timeout – trin 1: Desulphation. Batteriet er sulfateret og kan ikke oplades korrekt.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

E04: Timeout – trin 2. Soft start. Batteriet kan ikke oplades korrekt.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

E05: Analyse. Laderen kan ikke holde opladningen.
Test: Fjern alle parallelle strømforbrugere på batteriet, og genstart opladningscyklussen. Hvis analysen mislykkedes i forhold til batteriet, skal det udskiftes.

E06: batteri overophedet. Laderen har registreret et batteri, der er for varmt, over +60 °C. Tryk på Pause/Start for at genoptage opladningen, når temperaturen er under
Test: Kontrollér, at det ikke er omgivelserne, der er for varme. Hvis det ikke er tilfældet, skal batteriet udskiftes.

E07: Lav batterispænding i forsyningsprogram. Spændingen i det tilkoblede batteri er for lav til at fortsætte. Det tilkoblede batteri er enten 12 V, og laderen er i 24 V-tilstand, eller også er der for mange parallelle strømforbrugere.
Test: Hvis der er tilkoblet et 12 V batteri, skal du kontrollere, om enheden er i 24 V-tilstanden. Prøv at fjerne alle parallelle strømforbrugere.

E08: Overstrøm i forsyning. Laderen har slået udgangen fra på grund af for høj strøm.
Test: Sørg for, at klemmerne ikke er blevet forkortet. Kontrollér også, om der er mange parallelle strømbrugere på batteriet.

E99: Beskyttelse mod overspænding. Hvis batterispændingen er under 17 V, lyser ERROR LED, når 24 V-tilstanden vælges.
Tryk på START/PAUSE-knappen for at fortsætte i 12 V-tilstanden. Hvis du vil skifte til 24 V-tilstanden, skal du trykke på INCREASE eller DECREASE.
Temperatur-LED'en er tændt
Forklaring: Denne LED tændes automatisk, når temperatursensoren er tilkoblet.
Temperatur-LED'en er ikke tændt
Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller er blevet beskadiget. Laderen får rumtemperaturen og oplades uden temperaturkompensation.
MXS 7.0
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: På ladere af den ældre type vil fejltilstanden blinke, når blot der er tændt for strømmen.
M100
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: På ladere af den ældre type vil fejltilstanden blinke, når blot der er tændt for strømmen.
MXT 4.0
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 25,5V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker og skifter derefter
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.
ZAFIR 100
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv at oplade batteriet i forsyningstilstand (Supply) i ca. 5 min. Prøv derefter almindelig opladning.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Hvis batterispændingen ikke er over 12,5 V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.

Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
Test: Udskift batteriet.
blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.
er tændt og går derefter over i fejltilstand
Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
Test: Batteriet skal udskiftes.
Fejl-LED'en er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Klemmerne er kortsluttede
.

Forklaring 3: På ladere af den ældre type vil fejltilstanden blinke, når blot der er tændt for strømmen.
XS 0.8
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2+/-0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 4.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 4, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.
MXS 4003
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
MXS 5.0 (black mode button)
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
MXS 5.0 POLAR
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
MXS 5.0 TEST&CHARGE
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
MXS 5.0 CHECK
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til batteriet
Forklaring: Stikket skal være tilsluttet, for at LED'erne er tændt.
Der er ingen LED tændt, når laderen kun er sluttet til stikkontakten
Forklaring: En af LED'erne i den nederste række skulle begynde at lyse, når laderen sluttes til stikkontakten.
Test: Sørg for, at der tændt for strømmen i stikkontakten.
Der er ingen LED tændt i øverste række, når laderen er sluttet til både stikkontakt og batteri
LED'erne i nederste række er tændte, og du kan skifte ladetilstand. Ingen af LED'erne i øverste række viser opladningsstatus.

Forklaring: Batterispændingen er muligvis under 2 +/- 0.5V.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
MXS 5.0 (red mode button)
blinker
Hvis der ikke er noget batteri, eller batterispændingen er for lav, begynder LED'en at blinke for at angive, at enheden er gået over i den strømbesparende tilstand.
Test: Afprøv laderen på et andet frisk batteri.
er tændt
Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 2.
Test: Test til genstart af opladningscyklussen med tilstandsknappen. Hvis det stadig mislykkes i trin 2, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

Forklaring 6: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 5.

Forklaring 6.1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding
.
Test: Kobl strømforbrugere fra, og prøv at oplade igen.

Forklaring 6.2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.

Indlæser