Opladerfunktioner

Opladningen skal regenerere de aktive materialer svovlsyre(H2SO4), bly(Pb) og blyoxid (PbO2) fra den blysulfat(PbSO4), der dannes under afladningen. Jeps – blysulfat er det samme materiale, der skaber problemet med sulfatdannelse. Derfor er blysulfat nødvendig i hele processen. Når blysulfatkrystallerne bliver for store, opstår problemerne.

En opladningskurve (eller faktisk er det en ladealgoritme) beskriver, hvordan batteriet får sin energi i hele opladningsproceduren. DIN-standarden 41773 indeholder retningslinjer for, hvordan denne type algoritme skal struktureres. Men det vigtigste er viden om, hvordan et batteri skal behandles for at sikre de bedst mulige betingelser med blik på den længste levetid og højeste kapacitet. Der findes ikke nogen endegyldig metode, der løser alle problemer optimalt. Selve batteriet kan fremstilles på mange forskellige måder. Det er også nødvendigt at overveje batteriet og den måde, det bruges på. Derfor er der mange algoritmer. Der er stor forskel mellem en moderne multistage primær switch-batterioplader og en lineær adapteroplader, som er den type, der findes i virksomheder med biltilbehør og discountmarkeder.

Nogle interessante detaljer fra kurven:

  • Selvom batteriopladeren er markeret med en høj ampere, måles dette normalt med et batteri, der er nede på 5-6 V. Et mere realistisk tal er 75 % af den markerede aktuelle styrke. Men dette reduceres hurtigt, når batterispændingen stiger.
  • Den primære switch mode-batterioplader kan måske i første omgang halte bagefter, når det handler om levering af energi til batteriet, men den kommer hurtigt efter det.
  • Den lineære batterioplader har problemer med at fylde batteriet op, selv ved en høj spænding. I denne situation giver batteriopladeren meget mere varme end strøm, og den oplader ikke batteriet mere.
  • En batterioplader, som ikke kan levere en konstant spænding, kan ikke oplade et batteri helt. I stedet medfører den, at batteriet udsender gas og mister væske. En tommelfingerregel er, at 80 % af opladningen opnås i den første fase. Alle enkle og regulerede batteriopladere falder til en lavere spænding, når 14,4 V opnås. Men det kan tage flere uger at opnå de sidste 20 % af opladningen.

Indlæser