Käytännöt

Tietosuoja

CTEK arvostaa kiinnostustasi yhtiötä ja sen tuotteita kohtaan. Käyttäjää suositellaan tutustumaan huolellisesti tähän tietosuojakäytäntöön ennen tämän verkkosivuston ja kaikkien sen alasivustojen (yhdessä "sivusto") käyttämistä.
Tietosuojakäytännössä määritellään, minkälaista tietoa CTEK Sweden AB, “CTEK”, tai sen konserniyhtiöt, sisaryhtiöt tai paikallistoimistot (yhdessä”CTEK”) tai CTEK:n puolesta toimivat kolmannet osapuolet keräävät tästä sivustosta ja miten henkilötietoja suojataan. Jos käyttäjä ei hyväksy tietosuojakäytännön ehtoja, hänen tulee lopettaa sivuston käyttö. Tietosuojakäytäntö voi muuttua aika ajoin, joten se kannattaa lukea säännöllisesti.

Yleistä
Voidakseen ottaa osaa tiettyihin toimintoihin ja tiettyyn toimintaan, nähdäkseen tietyt tuotteet sekä päästäkseen käyttämään tiettyjä palveluitamme, käyttäjän täytyy tietyillä sivuston alueilla antaa itsestään tietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa, kuten sähköpostiosoite, nimi, postiosoite ja puhelinnumero (“henkilötiedot”). Käyttäjän tulee olla tietoinen tästä ja antaa selvä suostumus henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja siirtoon tietosuojakäytännössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen ja muun käyttäjätiedon kerääminen ja käyttö
CTEK:lle annetut tiedot on suojattu Ruotsin ja Euroopan tietosuojalainsäädännön nojalla. CTEK tallentaa ja hallinnoi henkilötietoja ja käyttää niitä tuotteidensa ja/tai verkkopalveluidensa käytön helpottamiseen. Jos käyttäjä luovuttaa CTEK:lle muita henkilötietojaan saadakseen lisätietoja – esimerkiksi esitteitä tai luetteloita – nämä tiedot kerätään ja säilytetään. Näiden tietojen avulla käyttäjälle pystytään toimittamaan hänen pyytämänsä lisätiedot. Tiedot tallennetaan kohtuullisen turvalliseen ja suojattuun paikkaan niin pitkäksi aikaa kuin CTEK katsoo niiden parantavan viestintää käyttäjän kanssa. Jos käyttäjä haluaa poistaa osan tiedoistaan tai kaikki tietonsa CTEK:n rekisteristä, tulee hänen ottaa yhteyttä CTEK:hon [esupport@ctek.com]. Henkilötiedot hävitetään turvallisesti, kun kirjallinen pyyntö on vastaanotettu tai kun tietoja ei enää tarvita.
CTEK voi pyytää käyttäjältä vapaaehtoisia lisätietoja parantaakseen tietämystään asiakkaistaan, suoramarkkinoidakseen tuotteitaan tai kutsuakseen käyttäjän osallistumaan kilpailuihin. Käyttäjä on vapaa vastaamaan kaikkiin tällaisiin lisätietopyyntöihin. Jos käyttäjä ei halua saada tällaisia tiedonantoja CTEK:lta, tulee hänen ottaa yhteyttä osoitteeseen [posti- ja sähköpostiosoite].
CTEK kerää sivuston käytöstä myös tietoja, joista ei paljastu käyttäjän henkilöllisyys. Nämä tiedot kerätään kokonaisuutena ja niitä käytetään vain sisäisiin tarkoituksiin, parantamaan ja helpottamaan sivuston käyttöä. CTEK voi liittää nämä tiedot käyttäjän henkilötietoihin voidakseen määrittää, mitä materiaalia eri käyttäjät käyttävät, ja parantaa näin sivuston käytettävyyttä.
CTEK ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta eikä ole suunnannut sivustoa tämänikäisille. Vanhempia ja huoltajia kehotetaan seuraamaan aktiivisesti lasten toimintaa ja kiinnostuksenkohteita verkossa.

Henkilötietojen siirto
CTEK ei siirrä (muuten kuin reititystarkoituksessa) sivustossa annettuja henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi (a) jos käyttäjän on syytä olettaa CTEK:n antavan tiedot eteenpäin, (b) hänen suostumuksellaan, (c) lain tai oikeuden määräyksestä, (d) suojellakseen ja puolustaakseen CTEK:n oikeuksia ja omaisuutta, (e) suojellakseen sivuston käyttäjien henkilökohtaista turvallisuutta, (f) henkilöille tai yrityksille, joiden kanssa CTEK:lla on sopimus sisäisten toimintojen suorittamisesta sivustossa tai yrityksessä, tai (g) jos on syytä uskoa, että tiedot kuuluvat sellaisen lain, sitovan suunnitelman tai sopimuksen piiriin, joka noudattaa henkilötietojen oikeudenmukaisen ja riittävän suojauksen periaatteita. CTEK pidättää oikeuden yhtiön harkinnan mukaan ottaa yhteyttä asianmukaisiin viranomaisiin havaitessaan laitonta toimintaa tai toimintaa, joka loukkaa CTEK:n käyttöehtoja.
Koska CTEK on kansainvälinen yritysryhmä, jos käyttäjä antaa henkilötietonsa tässä sivustossa, hän ymmärtää ja hyväksyy, että henkilötiedot voidaan siirtää CTEK:n toimistoihin tai palvelimille. Jos käyttäjä käyttää tätä sivustoa muualla kuin Ruotsissa, viestintä ylittää valtiorajoja, joten käyttäjän tulee antaa suostumuksensa näihin siirtoihin.

Evästeet
1. Tämä sivusto käyttää “evästeiksi” kutsuttua tekniikkaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät käytetyn verkkosivuston käyttäjän tietokoneelle tallentamaa tietoa. Evästeitä käytetään tuomaan lisätoimintoja sivustoon ja auttamaan sivuston käytön analysoinnissa. Evästeitä on kahdenlaisia: Ensimmäistä tyyppiä käytetään muistamaan tietoja, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Tällaiset evästeet tallentuvat tietokoneelle niin kauaksi aikaa, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos tästä palvelusta. Jos käyttäjä ei käytä toimintoa "Älä kysy käyttäjätunnustani ja salasanaani tulevaisuudessa", tällaisia evästeitä ei koskaan tallenneta käyttäjän tietokoneelle.
2. Toinen tyyppi on niin sanottu istuntokohtainen eväste. Tällaisia evästeitä käytetään pitämään kirjaa esimerkiksi käyttäjän verkkosivulla valitsemasta kielestä. Tällaiset evästeet tallentuvat väliaikaisesti tietokoneelle siksi aikaa, kun käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu tietokoneelle pitkäksi aikaa, ja yleensä ne häviävät käyttäjän sulkiessa verkkoselaimen. Tällaisia evästeitä käyttämällä CTEK toivoo voivansa kohdistaa asianmukaista tietoa sivuston käyttäjille.
Jos käyttäjä ei hyväksy CTEK:n evästeiden käyttöä, monet verkkoselaimet voi määrittää selaimen asetuksissa hylkäämään evästeet. Tämä voi kuitenkin rajoittaa sivuston toimintoja ja käyttäjän niistä saamaa hyötyä.

Laatu
CTEK sitoutuu varmistamaan, että sen käyttäjältä keräämät henkilötiedot ovat paikkansapitäviä, täysinäisiä ja ajan tasalla ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Käyttäjän velvollisuus on kuitenkin antaa keräyshetkellä vain paikkansapitäviä, täysinäisiä ja ajan tasalla olevia henkilötietoja. Jos käyttäjä havaitsee, että hänen antamansa henkilötietonsa eivät ole paikkansapitäviä, täysinäisiä ja ajan tasalla, CTEK korjaa tiedossaan olevat henkilötiedot saatuaan käyttäjän kirjallisen ilmoituksen asiasta.

Turvallisuus
Vaikka CTEK ei voi taata, että luvatonta käyttöä ei koskaan tapahdu, käyttäjä voi olla varma siitä, että CTEK huolehtii henkilötietojen turvallisuudesta ja niiden luvattoman käytön estämisestä asianmukaisten tekniikoiden ja sisäisten toimintatapojen avulla.

Muut verkkosivut
Tässä sivustossa voi olla linkkejä muille sivuille. CTEK ei ole vastuussa tästä sivustosta linkittyvien kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä eikä niiden tietosuojakäytännöistä. Nämä verkkosivustot voivat asettaa omia evästeitä käyttäjän tietokoneelle ja/tai niiden henkilötietojen keräys- ja käsittelytavat voivat olla erilaisia. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin ennen sivustojen käyttöä.

Muutokset
CTEK pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä ja poistaa mitä tahansa tämän tietosuojakäytännön osia joko kokonaan tai osittain, milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön tulevat voimaan sivustoon julkaistaessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän nämä muutokset, jos hän jatkaa sivuston käyttöä tietosuojakäytännön muututtua.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi toukokuussa 2011.

Lataa