Lataus

Ajoneuvotekniikan kehittyessä akkuun ja akun lataukseen kohdistuvista vaatimuksista on tullut olennainen osa ajoneuvojen huoltoa. Siksi akun latausta tulisi pitää yhtä tärkeänä osa-alueena kuin rengaspaineen ja öljymäärän tarkistusta.

Akkulatureita on saatavana eri tyyppejä – useimmiten ne ovat ns. älylatureita tai vakiovirtalatureita. Älylaturit mahdollistavat kuitenkin huomattavasti turvallisemman ja tehokkaamman tavan akun ylläpitoon ja sen käyttöiän pidentämiseen.

Kun akku on saavuttanut optimaalisen lataustason, vakiovirtalaturi yksinkertaisesti lataa akkua tietyn ajan ja kytkeytyy sitten pois päältä. Laturi toistaa tämän prosessin, kunnes laturi irrotetaan akusta. Tämä voi aiheuttaa akun ylilatautumisen, mikä johtaa akun kuivumiseen tai jopa kaasuuntumiseen ja tekee akusta lopulta käyttökelvottoman.

CTEK-älylaturit sen sijaan siirtyvät pulssiylläpitotilaan, kun akku on ladattu täyteen. Latauksen suorittamisen ja akun tarpeiden arvioinnin sijaan CTEK-laturi tarkkailee akun tilaa jatkuvasti ja aktivoituu lataamaan akkua vain silloin, kun se on tarpeen.

Pulssiylläpitotilassa akku voi itse tyhjentyä tietylle tasolle ennen uutta lataamista. Tämä lataustapa estää ylilataamisen vaaran ja lisää akun käyttöikää huomattavasti, sillä akku toimii samoin kuin normaalin käytön aikana.

Lataa