Beleid

Privacyreglement

CTEK stelt uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten zeer op prijs. We willen u aanmoedigen dit Privacyreglement zorgvuldig door te lezen voordat u deze website en de hieraan verbonden deelwebsites ("de Website") bezoekt.
In dit Privacyreglement wordt beschreven welke soorten informatie door CTEK Sweden AB (“CTEK”) of door haar vestigingen, dochter- en zusterondernemingen (gezamenlijk ”CTEK”) of door haar externe partners via de Website worden verzameld en welke maatregelen er zijn genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als u niet akkoord gaat met het Privacyreglement, mag u de Website niet gebruiken. Dit Privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Daarom is het belangrijk dat u het Privacyreglement op de Website regelmatig opnieuw doorneemt.

Algemeen
Om gebruik te maken van bepaalde functies of activiteiten en om toegang te krijgen tot bepaalde producten en diensten, dient u in sommige onderdelen van de Website informatie op te geven zoals uw e-mailadres, naam, postadres en/of telefoonnummer (“Persoonlijke informatie”). Daarom dient u er zonder enig voorbehoud mee in te stemmen dat deze Persoonlijke informatie volgens de bepalingen in dit Privacyreglement mag worden verzameld, gebruikt en overgedragen.

Het inwinnen en gebruiken van Persoonlijke informatie en andere gebruikersgegevens
De informatie die u aan CTEK beschikbaar stelt, wordt beschermd door Zweedse en Europese wetgeving voor gegevensbescherming. Persoonlijke informatie wordt door CTEK vastgelegd en beheerd om het gebruik van onze producten en/of diensten te vergemakkelijken. Als u ons extra Persoonlijke informatie verstrekt om informatiemateriaal van ons te kunnen ontvangen (bijvoorbeeld brochures of catalogussen), slaan we deze extra Persoonlijke informatie op. Met behulp van deze informatie kunnen we voldoen aan uw informatieverzoek. De Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als CTEK dit nodig acht voor een goede communicatie met u, en opgeslagen op een naar beste vermogen beveiligde en beschermde locatie. Als u uw gegevens geheel of gedeeltelijk uit onze registratie wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met CTEK [esupport@ctek.com]. Persoonlijke informatie wordt op veilige wijze vernietigd indien u hier schriftelijk om verzoekt of wanneer de informatie niet langer benodigd is.
CTEK kan u vragen om aanvullende, niet-verplichte informatie te verstrekken om onze kennis van de consument te vergroten, ten behoeve van direct-marketingactiviteiten of om u uit te nodigen voor deelname aan prijsvragen. Het staat u vrij om al dan niet in te gaan op dergelijke verzoeken om aanvullende informatie. Als u niet op deze wijze benaderd wilt worden door CTEK, kunt u dit aan ons laten weten: [Relevant postal and email address contacts].
CTEK verzamelt tevens niet-persoonlijke informatie over het gebruik van onze Website. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm verzameld en wordt alleen intern gebruikt om het gebruik van onze Website en de online ervaring te verbeteren. CTEK kan deze informatie aan Persoonlijke informatie van gebruikers koppelen om te zien welke gebruikers gebruikmaken van welke informatie op de Website, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.
CTEK verzamelt niet opzettelijk Persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar en de Website is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. We adviseren ouders en verzorgers om actief belang te stellen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Overdracht van Persoonlijke informatie
CTEK zal de Persoonlijke informatie die u op de Website invult, niet aan derden overdragen (afgezien van internetrouting), behalve (a) wanneer u redelijkerwijs kunt verwachten dat CTEK uw informatie voor het desbetreffende doel moet overdragen; (b) wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven; (c) voor zover dit wettelijk verplicht is of bepaald is bij gerechtelijk bevel; (d) teneinde de eigendomsrechten van CTEK te beschermen en te verdedigen; (e) teneinde de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Website te beschermen; (f) aan personen of bedrijven met wie CTEK contracten heeft afgesloten om de interne processen van de Website of onze bedrijfsmatige activiteiten uit te voeren; of (g) we in redelijkheid menen dat hierop wettelijke bepalingen, bindende overeenkomsten of contracten van toepassing zijn waarin principes zijn vastgelegd voor een redelijke omgang met en een afdoende bescherming van Persoonlijke informatie. CTEK behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de betreffende autoriteiten te informeren indien CTEK activiteiten opmerkt die mogelijk illegaal zijn of die inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van CTEK.
Aangezien CTEK een internationale bedrijvengroep is, dient u te beseffen en te accepteren dat Persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan andere vestigingen en servers van CTEK. Als u deze Website bezoekt vanuit een ander land dan Zweden, geschiedt uw communicatie over internationale grenzen heen en dient u hiermee in te stemmen.

Cookies
1. Op de Website kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen die “cookies” wordt genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie, die op uw computer worden opgeslagen vanaf de webpagina's die u bezoekt. Cookies voegen extra functionaliteit aan de Website toe en helpen ons het gebruik van de Website te analyseren. Er zijn twee soorten cookies: in de ene soort cookies worden gegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord "onthouden" en op uw computer opgeslagen zolang u aangemeld (ingelogd) bent op een website die met een wachtwoord is beveiligd. Deze cookies worden niet permanent op uw computer bewaard, behalve wanneer u gebruikmaakt van de functie "Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden voor deze website" van uw webbrowser.
2. De tweede soort bestaat uit zogeheten 'sessiecookies'. In deze cookies wordt bijvoorbeeld opgeslagen welke taal u hebt gekozen voor de webpagina. Gedurende uw bezoek aan de Website worden sessiecookies tijdelijk opgeslagen in het geheugen van uw computer. Sessiecookies worden niet langdurig bewaard en ze worden meestal verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. CTEK gebruikt cookies om gerichte en relevante informatie aan de bezoekers van onze Website te kunnen presenteren.
Als u de cookies van CTEK niet wilt accepteren, kunt u hiervoor in de meeste webbrowsers een instelling wijzigen. Hierdoor zijn sommige functies van de Website misschien niet meer (volledig) te gebruiken.

Kwaliteit van informatie
CTEK verplicht zich tot het nemen van redelijke maatregelen om te waarborgen dat de Persoonlijke informatie die we van u verzamelen correct, volledig, actueel en niet misleidend is. Het is uw verantwoordelijkheid om uitsluitend Persoonlijke informatie te verstrekken die correct, volledig en actueel is op het moment dat u de informatie opgeeft. Mocht u op een later tijdstip merken dat de door ons opgeslagen Persoonlijke informatie niet correct, volledig en/of actueel is, zullen we na schriftelijk verzoek door u redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke informatie te corrigeren.

Gegevensbeveiliging
Hoewel CTEK niet voor 100% kan garanderen dat onbevoegden nooit toegang krijgen tot informatie, kunt u erop vertrouwen dat CTEK de beveiliging van uw Persoonlijke informatie zeer zorgvuldig ter hand neemt en er door een redelijke inzet van geschikte technologie en interne procedures alles aan doet om onbevoegde toegang te voorkomen.

Andere websites
De Website bevat mogelijk links naar websites van derden. CTEK heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacymaatregelen van websites van derden. Dergelijke websites plaatsen mogelijk hun eigen cookies op uw computer en/of hanteren andere manieren om persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. We adviseren u om de privacyregels van deze websites door te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen
CTEK behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving dit Privacyreglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in te trekken. Wijzigingen in het Privacyreglement worden van kracht zodra ze op de Website worden gepubliceerd. Als u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Privacyreglement zijn gepubliceerd, wordt u geacht in te stemmen met deze wijzigingen.

Dit Privacyreglement is op voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2011.

Laden