Retningslinjer

Personvern

CTEK setter pris på din interesse i selskapet og dets produkter. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser denne personvernerklæringen nøye før du bruker dette nettstedet og eventuelle undernettsteder (samlet kalt "nettstedet").
Denne personvernerklæringen spesifiserer hva slags informasjon CTEK Sweden AB, “CTEK” eller gruppen av selskaper, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet kalt ”CTEK”) eller tredjeparter på vegne av CTEK, samler inn fra dette nettstedet og hvilke tiltak som er gjort for å beskytte dine personlige opplysninger. Hvis du ikke samtykker i personvernerklæringen, kan du ikke bruke nettstedet. Denne personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen, så gå tilbake og les den på nytt med jevne mellomrom.

Generelt
Vær oppmerksom på at for å delta i noen av funksjonene og aktivitetene samt få tilgang til noen av produktene eller tjenestene kan det være nødvendig at du oppgir opplysninger som identifiserer deg, for eksempel e-postadresse, navn, postadresse og telefonnummer (“personopplysninger”), på visse områder av nettstedet. Du må derfor forstå og gi entydig samtykke til innsamling, bruk og overføring av slike personopplysninger på de betingelsene og vilkårene som legges frem i denne personvernerklæringen.

Innsamling og bruk av personopplysninger og annen brukerinformasjon
Informasjonen du sender til CTEK, er beskyttet av svenske og europeiske datavernlover. Personopplysninger registreres og administreres av CTEK og brukes i den hensikt å assistere bruken av produktene og/eller de nettbaserte tjenestene. Hvis du gir oss ytterligere personopplysninger for å motta informasjon i retur fra oss, for eksempel brosjyrer eller kataloger, samler vi inn og lagrer de opplysningene. Med de opplysningene kan vi oppfylle informasjonsforespørselen din. Opplysningene vil bli lagret i et miljø som er rimelig sikret og beskyttet, så lenge CTEK mener det vil forbedre kommunikasjonen med deg. Hvis du ønsker å fjerne noen av eller alle opplysningene dine fra registeret vårt, kontakter du CTEK [esupport@ctek.com]. Personopplysninger vil bli destruert på en sikker måte etter skriftlig forespørsel fra deg, eller når det ikke lenger er behov for dem.
CTEK kan be om ytterligere ikke-obligatoriske opplysninger fra deg for å forbedre kunnskapene om kundene, for å drive direkte markedsføring eller for å invitere deg til å delta i konkurranser. Det er ditt valg om du vil svare på slike forespørsler om ytterligere opplysninger. Hvis du ikke ønsker å motta kommunikasjon fra CTEK på denne måten, kan du kontakte oss på [relevante post- og e-postadresser].
CTEK samler også inn ikke-personlige opplysninger om bruken av nettstedet. Disse opplysningene samles inn samlet, og brukes bare internt for å hjelpe oss å forbedre opplevelsen på nettet samt legge til rette for besøket på nettstedet. CTEK kan koble disse opplysningene til personopplysningene for å finne ut hvilke brukere som bruker hvilket materiale, slik at vi kan forbedre nettstedet.
CTEK samler ikke bevisst inn noen personopplysninger fra barn under 18 år, og retter ikke nettstedet mot slike personer. Vi anbefaler at foreldre og foresatte følger med på barns aktiviteter og interesser på Internett.

Overføring av personopplysninger
CTEK vil ikke overføre (annet enn for rutingsformål) personopplysningene du oppgir på nettstedet, til noen tredjepart, unntatt i følgende tilfeller: (a) det er rimelig å forvente at CTEK videreformidler opplysningene til det formålet; (b) med ditt samtykke; (c) fordi loven krever det eller etter rettskjennelse; (d) for å beskytte og forsvare CTEKs rettigheter eller eiendom; (e) for å sikre den personlige sikkerheten til brukere av nettstedet; (f) til personer eller selskaper som CTEK har engasjert for å utføre den interne driften av nettstedet eller virksomheten eller (g) vi har rimelig grunn til å tro at de håndteres i samsvar med lov, forpliktende ordning eller kontrakt som overholder prinsipper for riktig håndtering og et adekvat nivå av beskyttelse av personopplysninger. CTEK forbeholder seg retten til å kontakte relevante myndigheter etter selskapets eget skjønn hvis det oppdages aktiviteter som kan være ulovlige eller bryter CTEKs vilkår for bruk.
Fordi CTEK er en internasjonal gruppe av selskaper, bekrefter og godtar du at personopplysninger som du oppgir på dette nettstedet, kan bli overført til CTEKs kontorer og servere. Hvis du besøker dette nettstedet fra et annet land enn Sverige, vil kommunikasjonen bli overført på tvers av internasjonale grenser, og du gir samtykke til disse overføringene.

Informasjonskapsler
1. Nettstedet kan bruke en teknologi som kalles “informasjonskapsler”. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. De bidrar til ytterligere funksjonalitet på nettstedet i tillegg til at de hjelper oss å analysere bruken av nettstedet. Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen brukes til å "huske" informasjon som brukernavn og passord, og lagres på datamaskinen din så lenge du velger å ikke "logge av" denne abonnementstjenesten. Hvis du ikke bruker funksjonen "Ikke be om brukernavn og passord flere ganger", vil slike informasjonskapsler aldri bli lagret på datamaskinen din.
2. Den andre typen er en såkalt øktinformasjonskapsel. Den brukes for eksempel til å holde rede på hvilket språk du har valgt på nettstedet. Slike informasjonskapsler lagres midlertidig i datamaskinens minne i den tiden du besøker nettstedet. En øktinformasjonskapsel lagres ikke lenge på datamaskinen, og forsvinner vanligvis når du lukker nettleseren. Ved å bruke slike informasjonskapsler håper CTEK å bli i stand til å gi besøkende mer målrettet, relevant informasjon.
Hvis du ikke ønsker å godta CTEKs bruk av informasjonskapsler, kan du konfigurere de fleste nettlesere til å avvise informasjonskapsler. Men dette kan begrense funksjonaliteten på og din bruk av nettstedet.

Kvalitet
CTEK gjennomfører rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene vi samler inn fra deg, er nøyaktige, fullstendige, oppdaterte og ikke villedende. Men du er forpliktet til bare å oppgi personopplysninger som er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte på tidspunktet de blir gitt. Hvis du senere finner ut at personopplysningene vi har, ikke er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, vil vi etter skriftlig varsel fra deg gjennomføre rimelige tiltak for å rette dem.

Sikkerhet
CTEK kan ikke garantere at uautorisert tilgang aldri vil forekomme, men du kan være trygg på at CTEK gjør en betydelig innsats for å opprettholde sikkerheten for personopplysningene og for å hindre uautorisert tilgang til den gjennom bruk av rimelig egnet teknologi og interne prosedyrer.

Andre nettsteder
Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. CTEK har ingen kontroll med og er ikke ansvarlig for innholdet av eller personvernreglene for tredjeparts nettsteder som nettstedet kan inneholde koblinger til. Undernettsteder kan legge sine egne informasjonskapsler på datamaskinen din og/eller har ulike metoder for innsamling og håndtering av personlige opplysninger. Vi anbefaler deg at du gjøre deg kjent med personvernreglene på slike tredjeparts nettsteder før du bruker dem.

Endringer
CTEK forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, redigere, legge til eller fjerne deler av denne personvernerklæringen helt eller delvis, når som helst og uten varsel. Endringer i denne personvernerklæringen vil tre i kraft når de publiseres på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringer i denne personvernerklæringen er publisert, vil bli ansett som at du godtar disse endringene.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i mai 2011.

Laste inn