Miljøpolitikk

CTEK utvikler, markedsfører og selger et unik utvalg av produkter og løsninger for forenklet batteristyring for både private og profesjonelle brukere for å øke batteriets levetid og ytelse.

CTEK

  • tilbyr produkter som øker batterilevetiden betydelig, med resultat at færre batterier blir kassert
  • tilbyr produkter som er konstruert for bruk over lang tid, slik at ressursene utnyttes effektivt
  • følger gjeldende juridiske og driftsmessige forskrifter
  • streber kontinuerlig etter å redusere negative miljøeffekter fra virksomheten
Både ledelsen og de ansatte forplikter seg til å følge denne politikken.

2014-03-18
Jon Lind
CEO

Laste inn