Vanlige spørsmål

Topp 10 ofte stilte spørsmål
Kan jeg la laderen være tilkoblet batteriet i lang tid?
Hvilken lader egner seg for mitt kjøretøy?
Kan jeg bruke en mindre/større lader enn den som anbefales for batteriet?
Laderen min blir svært varm, er dette normalt?
Laderen begynner ikke ladingen, er den ødelagt?
Kan jeg lade kjøretøyet gjennom sigarettuttaket?
CTEK-håndboken sider: "Kople den svarte klemmen til chassis på kjøretøyet, med lengst mulig avstand fra drivstoffrøret og batteriet." På bildet ved siden av vises det at den svarte klemmen er koblet til batteriets negative pol. Hva er riktig?
Kan jeg lade uten å fjerne batteriet fra kjøretøyet eller å åpne lokkene?
Kan jeg lade litiumbatterier med en vanlig CTEK-lader og omvendt?
Laderen går aldri videre fra flyttende (første grønne) nivå?

Tekstsøk

Bruk dine egne nøkkelord for å søk etter svar på ditt spørsmål blant ofte stilte spørsmål.

Generelt

Generelt
Kan jeg la laderen være tilkoblet batteriet i lang tid?
Ja! CTEK-ladere er utviklet for å lade et batteri fullstendig og deretter automatisk bytte over til langsiktig vedlikehold.
Før du lar laderen stå uten tilsyn over lengre tid, se til at batteriet er fulladet, noe som indikeres av et grønt lys.
Hvilken lader egner seg for mitt kjøretøy?
Velg lager avhengig av størrelsen på batteriet. Jo flere ampere laderen kan levere, desto hurtigere vil batteriet ditt lades. Bruk funksjonen VELG LADER på startsiden.
http://ctek.com/no/no/chargers

Kan jeg bruke en mindre/større lader enn den som anbefales for batteriet?
Velg lager avhengig av størrelsen på batteriet.
Bruk funksjonen VELG LADER på startsiden.
http://ctek.com/no/no/chargersLading med en mindre lader enn den som anbefales, vil ta lenger tid og vil optimalt forlenge batteriets levetid og ytelse.
Lading med en større lader enn den som anbefales, vil ta ikke føre til et fullstendig ladet batteri og vil optimalt forlenge batteriets levetid og ytelse.
Laderen min blir svært varm, er dette normalt?
Ja, det er normalt når laderen jobber hardt i samlestadiet. Varmen utvikles under visse omstendigheter og er avhengig av mottakeren (batteriet).
Laderen varmes ikke nødvendigvis opp under lading av et annet batteri.
Laderen begynner ikke ladingen, er den ødelagt?
CTEK-ladere trenger litt tellerspenning for å begynne forsyningen av spenning/strøm.
Hvis tilkoblingen er dårlig mellom laderen og batteriet, starter ikke ladingen.
Hvis batteriet er helt flatt, 0 V, starter ikke ladingen.

Hvis du tror at produktet er defekt og er innen garantien:
1. Koble produktet til et annet batteri
2. Koble produktet til nettstrøm
3. Kontroller om LED-ene tennes
4. Trykk på modusknappen for å se om den virker

Hvis du fortsatt tror at laderen er defekt, returner den med kvitteringen til forhandleren.
Hvor mye strøm kreves for å lade et blysyrebatteri med en CTEK-lader?
Her er en enkel måte å beregne strømforbruket på ved lading av blysyrebatterier med CTEK-ladere.

Gitt:
Batterispenning, Bs = 12 V
Batteristørrelse, Bst = 75 Ah
Batteriets ladenivå, Bl = 50 %
Batteriets effektivitetsnivå = 87 %
CTEK-laderens effektivitetsnivå = 80 %

Beregn:
Strømforbruk fra strømnettet til å fullade batteriet (En)

Først, hvor mye energi er nødvendig for å fylle batteriet?
12 V x 75 Ah x 50 % = 12x75x0,5=450 Wt

Hvor mye energi må laderen levere basert på batteriets effektivitetsnivå?
450 Wt / 87 % = 450/0,87 = 517 Wt

Hvor mye energi må strømnettet levere til laderen når man tar effektivitetsnivået med i betraktningen?
En = 517 Wt / 80 % =517 / 0,8 = 647 Wt eller 0,647 kWt.

Svar:
0,647 kWt brukes til å lade batteriet basert på de gitte dataene.
Med dagens strømpriser er kostnaden for å lade et halvladet 75 Ah batteri ca. 1 svensk krone.

Det er mulig å beregne 80 % effektivitet for alle modeller av CTEK-ladere.
Varier batteristørrelsene (Bst) og ladenivået (Bl) for å beregne andre eksempler.
En CTEK-lader er så liten. Hvordan kan den lade så raskt og effektivt sammenliknet med vanlige ladere?
CTEKs ladere bruker samme teknologi som datamaskiner for å redusere fysisk størrelse, øke effekten, og lade med velkontrollert og 'ren' strøm. Tenk også på hvor store mobiltelefoner var for 15 år siden, og hvor små de er i dag, og hvor mye de kan gjøre nå som de ikke kunne gjøre tidligere.
Hva bør jeg tenke på når jeg velger lader?
Svar: Tenk på tre ting når du velger lader: 1. Hvor stort batteri du ønsker å lade. 2. Hvor nye utladet det vil være før du får anledning til å lade det. 3. Hvor raskt du behøver å få batteriet fulladet igjen. Hvis batteriet er stort, helt utladet, og må lades kvikt! Da bør du velge en kraftig lader som MXS 25 eller M300. Hvis du i stedet ønsker å være sikker på at motorsykkelbatteriet er fulladet, og at det holder seg fulladet uansett om du kommer til å bruke det i morgen eller om seks måneder, er ladetiden ikke så viktig, og en liten lader vil fungere bra. I dette tilfellet er XS 8.0 eller MXS 3.6 gode valg.
Jeg tror laderen min er defekt. Hva må jeg gjøre?
Hvis laderen ikke fungerer, må du benytte produktgarantien. • Produktet må leveres tilbake til forhandleren sammen med kjøpskvitteringen. • Forhandleren går videre med saken til CTEK. • Fyll inn garantikortet og fest det på produktet, for at feilsøkingen skal bli kvikk og korrekt. • Produktgarantien gjelder bare feil som ikke er forårsaket av brukeren, og garantikravet må fremmes før garantiperioden er utløpt. 2 eller 5 år, avhengig av produkt og modell. Produkter som er kjøpt før 1.1.2007 har to års garanti. Se i bruksanvisningen. • CTEK vil ikke reparere produktet under garantien dersom kjøpskvitteringen ikke følger med produktet. • Garantien gjelder ikke dersom produktet er blitt åpnet, ødelagt innvendig, eller på noen som helst måte blitt modifisert. • CTEK gir ikke kunder erstatning for tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes feil ved produktet eller som oppstår ved bruk av produktet. • CTEK vil returnere produktet dersom CTEKS undersøkelse viser at produktet ikke har noen feil. • Produkter med feil vil bli reparert eller erstattet med tilsvarende produkt. • Det krediterte beløpet kan motregnes ved neste kjøp. • Produkter vil bli returnert uten å bli undersøkt dersom produktgarantien er utløpt og produktet åpenbart ikke har noen feil. Vær oppmerksom på at kvaliteten av produktet ikke kan garanteres av CTEK. • Produkt med feil som ikke kan repareres, vil bli kastet av CTEK. • Hvis et garantikrav ikke blir godkjent, blir laderen returnert bare dersom du spesielt ber om dette. Du må imidlertid betale portoen selv.
Hva er rippel, og hvordan blir batterier påvirket av rippel?
Rippel er er et mål for ujevn strøm og spenning levert fra laderen. Høy strømrippel resulterer i at batteriet varmes opp og tørker ut, og gir batteriet forkortet levetid. Høy spenningsrippel resulterer i unøyaktig lading og kan ødelegge kjøretøyelektronikken. CTEKs ladere har svært 'ren' ladestrøm og ladespenning, altså minimal rippel.
Installering
Kan jeg lade kjøretøyet gjennom sigarettuttaket?
Hvis uttaket er strømførende når tenningen er avslått.
Se i kjøretøyets brukerhåndbok, ta kontakt med kjøretøyets forhandler eller test med en sigarettennerenhet om kjøretøyet støtter funksjonen.
CTEK-håndboken sider: "Kople den svarte klemmen til chassis på kjøretøyet, med lengst mulig avstand fra drivstoffrøret og batteriet." På bildet ved siden av vises det at den svarte klemmen er koblet til batteriets negative pol. Hva er riktig?
Teksten beskriver hvordan du kobler til et batteri i et kjøretøy. Bildet viser hvordan du kobler til et batteri som ikke er tilkoblet et kjøretøy.
Laderen skal kobles til i henhold til kjøretøyets brukerhåndbok.
Kan jeg koble til alle 12 V-batteriene og vedlikeholdslade dem samtidig?
Det er mulig. Men husk at alle batterier må fullades enkeltvis før de kobles til parallelt. Husk også at den samlede størrelsen på batteriene ikke må overskride det anbefalte ladeområdet for laderen. Hvis batteriene er svært ulike når det gjelder størrelse (Ah), alder og tilstand, kan det føre til stor slitasje på batteriene som er i best stand. Et batteri i god stand som oppbevares for vinteren, kan selvutlade under 90 % av fulladet nivå et par ganger i løpet av vinteren. Men batterier i dårlig stand kan gjøre dette et par ganger i uken. Hvis batteriene er parallelltilkoblet med en lader tilkoblet, får ikke hvert enkelt batteri den ladingen det trenger. Det kan være enklere å sette en Comfort Indicator på hvert enkelt batteri, og flytte en lader mellom batteriene som trenger lading. Dette gir hvert batteri den beste ladingen basert på de individuelle behovene, og ingen batterier blir slitte og krever prematur utskifting.
Må batteriet kobles fra kjøretøyet når det skal lades med en CTEK-lader?
Nei. CTEK-ladere kan ikke skade følsom elektronikk. Så det er unødvendig å kople batteriet fra kjøretøyet under ladingen. Men du bør være spesielt oppmerksom når du bruker gjenopprettingsfunksjonen, fordi spenningen er 15,8 V. De fleste produsenter anser at alt er ok så lenge spenningen er under 16 V, og CTEK er under den grensen med god margin, selv under gjenoppretting. Vær oppmerksom på at levetiden til noen komponenter forkortes av høy spenning. En tommelfingerregel sier at en lyspæres levetid halveres ved en spenningsøkning på 5 %, men dette er normalt ingen stor fare. Hvis du har følsom elektronikk som produsenten advarer mot høy spenning for: koble det fra!
Hvorfor kobles minus til jord, og ikke til batteriet?
Du kan koble en CTEK-lader direkte til minuspolen i stedet for til chassiset uten risiko. CTEK anbefaler å koble minusklemmen til jord i stedet for til minuspolen for å eliminere faren for gnister i nærheten av batteriet. Eksplosiv oksy-hydrogengass kan forekomme i nærheten av batteriet. Men CTEK-ladere er gnistfrie og genererer minimalt med oksy-hydrogengass på grunn av smartladingen. Det er derfor svært liten risiko knyttet til å koble begge klemmene til batteripolene.
Jeg ønsker å montere en CTEK permanent i bilen for å lade bilbatteriet når motor-/kupévarmeren er koblet til nettstrøm. Hvordan gjør jeg dette?
Vi har ingen beskrivelse av dette, men installeringen er ikke så komplisert. Laderen må ikke installeres inni motorrommet. I slike tilfeller må nettkabelen (230 V) være av motorvarmertypen ifølge nordiske bestemmelser. Laderen bør i stedet installeres i kupeen. Koble nettkabelen til kontakten til kupévarmeren, eventuelt med en forgrening. Koble batterikabelen til bilbatteriet, fortrinnsvis med ringpolene som følger med laderen. Hvis batteriet monteres i motorrommet i bilen, kan du føre batterikabelen gjennom skottet (veggen mellom kupeen og motorrommet). Du bør installere en sikring på plussbatterikabelen (rød), så tett inntil batteriet som mulig siden det er en permanent installasjon.
Har CTEK en Y-kabel slik at man kan lade 2 MCer med én lader? Det hadde vært praktisk, for da kan jeg vedlikeholdslade 2 MCer hele vinteren uten å måtte bytte laderen frem og tilbake mellom de to motorsyklene.
CTEK har aldri levert Y-kabler fordi det er en utrygg løsning. Med en Y-kabel kan du koble til batteriene til de to motorsyklene. Du kan sammenligne dette med startkablene du bruker til å starte en bil. Hvis ett batteri er fulladet og det andre helt utladet, oppstår det en utrolig høy spenning mellom batteriene. Men forskjellen er at kabelen er mye tynnere enn startkablene som går mellom to biler. Det er to faremomenter. Kabelen kan brenne i stykker – og da bør du be til en høyere makt om at kabelen er det eneste som brennes. Hvis Y-kabelen er beskyttet med en sikring og sikringen utløses, tror du at du lader selv om du ikke gjør det. Dette fører til mye frustrasjon og kostnader når våren kommer. En bedre metode er å ha én COMFORT INDICATOR på hver MC. Når du kontrollerer syklene, kan du enkelt se om du må bytte ladere fra én MC til den andre. Det ville selvsagt vært enda enklere å ha én lader for hver MC.
Kan jeg lade et 24 V-system med to 12 V-ladere koblet til i serie?
Ja, dette er helt i orden og anbefales faktisk for batteriene. Koble til én lader for hvert batteri.
Batterier
Kan jeg lade uten å fjerne batteriet fra kjøretøyet eller å åpne lokkene?
Det er ingen grunn til å koble fra eller fjerne batteriet fra kjøretøyet eller til å åpne batterilokkene under lading. CTEK-ladere er gnistsikre og beskyttet mot revers polaritet og elektronisk sikre.
Kan jeg lade litiumbatterier med en vanlig CTEK-lader og omvendt?
Nei. Litiumbatterier trenger en annen lader enn bly/syre-batterier. På grunn av alvorlige risikoer ved overlading anbefaler vi ikke bruk av en CTEK-lader som er utviklet for bly/syre-batterier til dette formålet.
Lading av bly/syre-batterier med en litiumlader gir ikke det beste resultatet og kan ikke anbefales.
Må batteriet kobles fra kjøretøyet når det skal lades med en CTEK-lader?
Nei. CTEK-ladere kan ikke skade følsom elektronikk. Så det er unødvendig å kople batteriet fra kjøretøyet under ladingen. Men du bør være spesielt oppmerksom når du bruker gjenopprettingsfunksjonen, fordi spenningen er 15,8 V. De fleste produsenter anser at alt er ok så lenge spenningen er under 16 V, og CTEK er under den grensen med god margin, selv under gjenoppretting. Vær oppmerksom på at levetiden til noen komponenter forkortes av høy spenning. En tommelfingerregel sier at en lyspæres levetid halveres ved en spenningsøkning på 5 %, men dette er normalt ingen stor fare. Hvis du har følsom elektronikk som produsenten advarer mot høy spenning for: koble det fra!
Hva skjer hvis jeg bruker laderen til batterier som er større enn anbefalt?
Bruk av en liten lader forlenger ladetiden. Dette kan være kritisk. I slike tilfeller bør du bruke en større lader. Hvis du bare bruker laderen til vedlikeholdslading, holder det ofte med en liten lader.
Kan jeg vedlikeholdslade flere batterier samtidig?
CTEK-ladere kan uten problem lade eller vedlikeholdslade flere batterier koblet til parallelt, forutsatt at den totale størrelsen på batteriene (Ah) ikke overskrider den anbefalte størrelsen for laderen. Husk å fullade hvert batteri enkeltvis før du kobler dem til. Ellers er det fare for strømstøt mellom de batteriene som kan føre til unødvendig slitasje.
Kan et frosset batteri lades opp?
Nei, batteriet må tines først. Vær oppmerksom på at batteriet først var utladet. Ellers ville det ikke ha fryst. Kontroller nøye om batteriet har sprekker eller andre skader. Et fulladet batteri fryser ved -67 grader Celsius, mens et utladet batteri kan fryse ved bare noen få grader under null. Hvis du tror batteriet er eller har vært fryst, anbefaler vi at du får batteriet testet. Det er trolig skadet og må kan hende skiftes ut.
Kan jeg lade opp GEL-batterier med CTEK-laderen?
GEL-batterier er en type blysyrebatteri der syren er bundet i en gel. Disse batteriene kan helt uproblematisk lades med en CTEK-lader.
Hvor dyputladet kan et batteri være, og fortsatt bli gjenoppladet av en CTEK-lader?
Et batteri anses å være utladet når batterispenningen er 10,5 volt. Men allikevel kan det gi fra seg energi helt ned til 7-8 volt. De fleste CTEK-ladere kan håndtere batterier som har spenning ned til 2 volt. XS 0.8 lader fra 6V, mens XC 0.8 lader fra 3V. I strømforsyningsmodus kan MXS 7, MXS 25 og MXT 14 lade helt fra null volt batterispenning. Merk at enkelte batterier kan ta skade dersom de blir dyputladet. CTEK-ladere prøver å redde disse batteriene ved hjelp av pulsing, for å redusere sulfatering, eller for å mykstarte batteriet (enkelte modeller). Et batteri med ekstremt lav restspenning er ofte i dårlig stand og må skiftes ut.
Ladefunksjoner
Laderen går aldri videre fra flyttende (første grønne) nivå?
Laderen holdes i flytende vedlikeholdsmodus i 10 dager, slik at batteriet holdes toppladet med minimum strøminnmating. Etter 10 dager går programmet videre til siste trinn, pulsnivå for langsiktig vedlikehold.
Hva skjer hvis jeg bruker laderen til batterier som er større enn anbefalt?
Bruk av en liten lader forlenger ladetiden. Dette kan være kritisk. I slike tilfeller bør du bruke en større lader. Hvis du bare bruker laderen til vedlikeholdslading, holder det ofte med en liten lader.
Finnes det CTEK-ladere for andre batterityper?
CTEK har også laderen CTEK LITHIUM XS som har et optimalt ladeprogram for 4x LiFePO4 (litiumjernfosfat) på nominelt 12 V polspenning.
CTEK LITHIUM XS kan også kommunisere med batteriets innebygde elektronikk i det fall at elektronikken har stengt av batteriet for å beskytte mot for dyp utlading.
Laderen skifter raskt over til vedlikeholdslading, men uten at batteriet blir særlig mye ladet.
Laderens oppførsel kan forklares på to måter, sett fra batteriets side: a) Tette batterier som har mistet væske kan oppføre seg på denne måten. Spenningen stiger raskt, men batteriet vil ikke motta lading. Dette vises ved at batterispenningen fortsatt er ganske høy etter at batteriet er frakoplet laderen. Et 50Ah-batteri kan ha endret seg til å ha kapasitet på 20Ah eller mindre. Mål batterispenningen med laderen frakoplet. Er spenningen 13V eller høyere, er dette antakelig den riktige forklaringen. Batteriet er dødt og må skiftes ut. Hvis batteriet har mistet væske, kan øvre del av batteriplatene ha blitt oksidert, slik at de ikke lenger mottar lading. b) Et sulfatert batteri kan oppføre seg på samme måte. Det sulfaterte laget isolerer, slik at batteriet ikke mottar ladestrøm. Mål batterispenningen med laderen frakoplet også i dette tilfellet. Men i dette tilfellet faller spenningen raskt til 12V eller lavere. Når spenningen faller raskt, vil laderen reagere med å slå seg av og på i rask rekkefølge. I dette tilfellet er det lite sannsynlig at batteriet får noen lang levetid. En CTEK-lader prøver å vekke til live denne typen batteri med pulser. Men selv om batteriet kan vekkes til live, vil det allikevel snart være dødt. Begge disse feilene kan unngås dersom batteriet vedlikeholdslades med en CTEK-lader den tiden batteriet ikke blir brukt, for eksempel over vinteren.
Kan du virkelig bare kople laderen til, for så å glemme den?
Når laderen skal stå tilkoplet lenge uten tilsyn, kontroller alltid at den har skiftet til vedlikeholdslading før den forlates i lang tid. En lader må frakoples batteriet hvis den ikke skifter til vedlikeholdslading innen tre dager. Hvis laderen har skiftet til vedlikeholdslading, er alt som det skal, og batteriet er sannsynligvis i så god stand at det vil fungere lenge sammen med din CTEK-lader. Hvis laderen ikke har skiftet til vedlikeholdslading (grønn indikator lyser) innen et par dager, er dette et tegn på at noe er galt. Mulige årsaker:
  • Et stort batteri av eldre type, et antimon-batteri (Sb-batteri), oppfører seg annerledes.
  • Ladingen tar mer tid, og batteriet kan bli overladet dersom store forbrukere er tilkoplet batteriet.
  • Batteriet er sulfatert fra begynnelsen av. Ladingen vil da ta mer tid, fordi den indre motstanden i batteriet begrenser hvor mye strøm det kan motta.
  • Batteriet er skadet og må skiftes ut.
Vil en CTEK-lader huske innstillingene hvis du kopler den bort fra nettkontakten?
Hvis du frakopler både batteriet og nettstrømmen. For MXS 3.6 og Zafir 45 må batteriet ha spenning over 6V for for at laderen skal huske innstillingene. Unngå å plassere en MULTI-lader svært nær et ekstremt sterkt elektrisk felt, slik som fra et tenningssystem, fordi dette kan medføre at laderen glemmer innstillingene.
Laderinnstillinger
Jeg har et AGM-batteri. Lader jeg det i kuldemodus?
Det kommer an på. Optima og Hawker anbefaler kuldemodus. Hvis det ikke er noen indikasjon på batteriet, bruker du bilmodus for batterier over 14 Ah og MC-modus for batterier under 14 Ah.
Marine
Er den primære og sekundære siden galvanisk atskilt i laderne?
Ja, alle CTEK-ladere er galvanisk atskilt.

DC/DC

OFF ROAD 100A (D250S Dual+Smartpass+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why is the screen of my CTEK BM-1 Compact blank?
Check the wiring is correct and securely terminated. Check the fuse, and check that the battery is not completely flat.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show that the number of hours remaining is high or low when a constant discharge current is flowing?
The actual battery capacity is different from the value you have entered in Engineering. The reasons for this difference have been discussed above. Adjust the battery capacity in Engineering to match the battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
My battery is made up of a bank of several batteries. Is that a problem?
Not as long as the combination produces a nominal 12 volts, and all the current drawn from the bank passes through the shunt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Can the CTEK BM-1 Compact monitor my engine starting battery as well as my service battery?
No, it cannot. The service battery is in continuous use, and so needs continuous monitoring. The starter battery, however, is subject only to periodic heavy loads followed by float charging, and so does not need to be monitored.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have another voltmeter on my vehicle which shows a different value to the CTEK BM-1 Compact indication.
The CTEK BM-1 Compact very accurately measures the voltage directly across the battery terminals. Other voltmeters may read differently owing to volt drops in the wiring.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show a higher capacity immediately after charging than it does after a few minutes discharging?
This is an unavoidable feature of battery chemistry, which varies from battery to battery, and the charging system used.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Do I need to disconnect my CTEK BM-1 Compact when I leave the vehicle for long periods?
No. The CTEK BM-1 Compact is designed to be permanently connected to the battery. It is independently fused, and draws only 1.5mA from the battery. At such a low current, it would take several years to discharge a typical fully-charged service battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my battery seem to have less capacity than it says on its label?
The value on the manufacturer's label is seldom the value achieved in service, because of the deterioration of the cells' plates and many other factors. If it seems to have much lower than its expected capacity, it may need replacement, or you may feel that changing the nominal capacity from the Engineering mode will suffice to let you know well enough the percentage charge remaining.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
When on heavy load, the time to run is lower than I expect. Is this correct?
YES. When heavily loaded, a lead-acid battery delivers less energy than expected owing to electrolyte exhaustion and stagnation. When the battery is delivering heavy currents the CTEK BM-1 Compact uses Peukert's equation to allow for these effects and so show a better estimate for the time to run.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have a 500W appliance. How do I know what current it will draw?
Divide the power rating by the nominal supply voltage to find the current. So, for example, your 500W appliance will draw 500W/12V Amps from a nominal 12V battery: i.e. about 42Amps
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
What happens with the CTEK BM-1 if I connect it to a battery with over 600Ah? Will it damage my monitor?
It will not damage the monitor. The voltage readings displayed by the CTEK BM1 will however not be accurate. If the battery is over 600Ah the monitor will show fully charged prematurely.

Background
The CTEK BM 1 monitors capacity of batteries / battery banks from 5Ah up to 600Ah, which enables it to monitor most battery solutions.
The technology used within the CTEK OFF ROAD 100A package means that it has the capacity to power battery banks up to 800 Ah. Whilst we have chosen to retain this higher capacity, for maximum flexibility, we know that this type of power requirement is uncommon for boats, caravans and motorhomes. The monitor has therefore been developed to communicate with systems up to 600Ah.
There is no risk to the monitor, the CTEK Off Road 100A unit or the vehicle if the CTEK BM1 is attached to a battery bank larger than 600Ah. The only result will be that voltage readings displayed by the CTEK BM1 will not be accurate. If the battery is over 600Ah the monitor will show fully charged prematurely. It will not damage the monitor.
What do the led lamps mean?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
is lit, what has happened?
The SMARTPASS has detected a problem. The LED flashes with other LEDs to indicate what the problem is.


Led 1 flashing: A problem is detected with the service battery. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try five times to start charging the battery. If all five attempts fail, the SMARTPASS has to be disconnected from both batteries before it can be restarted. In this situation, check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated charging will automatically restart when the temperature has dropped again.

Led 2 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the starter battery input. The current to the consumer output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 3 flashing: A problem is detected with the starter battery while maintenance charging. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 4 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the service battery. The current to the output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped. It could also mean that the battery voltage on the consumer battery is too low.

Led 1, 3 and 4 flashing: The temperature on the service battery is too high. The SMARTPASS will not charge the battery if the temperature is above 65 °C, as soon as the temperature is lower, the charging will automatically restart.
Why is the POWER-led flashing rapidly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why is the POWER-led glowing faintly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why does the SMARTPASS not start charging?
Check the connections, including the ground. In order to start functioning, SMARTPASS needs over 13,1V from the starter battery. The voltage on the service battery needs to be above 5V.

Measure the voltage and verify that they are within the levels specified above.
Why does the SMARTPASS not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, SMARTPASS will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the SMARTPASS from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
Why does the SMARTPASS not supply the consumers connected to the service battery?
The SMARTPASS will turn off the consumer output if the service battery drops to 11.5V. This will prevent the battery from being damaged due to being drained too much. To turn on the consumer output again the service battery needs to be charged.
Can I use a SMARTPASS without a D250S DUAL?
Yes you can. If you do not need a charging function to the service battery, SMARTPASS can be a good solution to provide the service battery with current, especially if you use the service battery while charging (fridge, microwave oven etc.).
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
D250S DUAL
What does the led lamps mean?


D250S DUAL
Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

C250S DUAL
Strømlampen lyser ikke
Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.
C250S DUAL
Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt
Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.
C250S DUAL
Laderen begynner ikke ladingen
Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
C250S DUAL
Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av
Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.
C250S DUAL
blinker
Forklaring: Laderen har oppdaget et problem. Denne lampen blinker alltid samtidig som noen andre lamper lyser for å angi hva problemet er.

Hvis bare strømlampen lyser, er temperaturen på målbatteriet for høy. Laderen vil ikke lade batteriet hvis temperaturen er over 65 °C. Når temperaturen blir lavere, starter ladingen på nytt automatisk.

Hvis omformer- eller solenergilampen eller begge lyser når feillampen blinker, er det et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontroller tilkoblingene.
SMARTPASS
Strømlampen blinker raskt eller gløder svakt
Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning. Ingen lader eller omformer er slått på for forsyningsbatteriet.
SMARTPASS begynner ikke ladingen
Forklaring: Tilførselsspenningen må være over 13,1 V for å starte ladingen. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V.
Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
SMARTPASS slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av
Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. SMARTPASS slås av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det ikke er noen parallelle belastninger, kan dette ta litt tid.
SMARTPASS forsyner ikke forbrukere fra forbrukerbatteriet
SMARTPASS slår av forbrukerutgangen hvis forbrukerbatteriet når 11,5 V. Dette vil hindre at batteriet skades fordi det tappes for mye. Forbrukerbatteriet må lades før forbrukerutgangen slås på igjen.
OFF GRID 20A (D250S Dual+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why is the screen of my CTEK BM-1 Compact blank?
Check the wiring is correct and securely terminated. Check the fuse, and check that the battery is not completely flat.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show that the number of hours remaining is high or low when a constant discharge current is flowing?
The actual battery capacity is different from the value you have entered in Engineering. The reasons for this difference have been discussed above. Adjust the battery capacity in Engineering to match the battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
My battery is made up of a bank of several batteries. Is that a problem?
Not as long as the combination produces a nominal 12 volts, and all the current drawn from the bank passes through the shunt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Can the CTEK BM-1 Compact monitor my engine starting battery as well as my service battery?
No, it cannot. The service battery is in continuous use, and so needs continuous monitoring. The starter battery, however, is subject only to periodic heavy loads followed by float charging, and so does not need to be monitored.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have another voltmeter on my vehicle which shows a different value to the CTEK BM-1 Compact indication.
The CTEK BM-1 Compact very accurately measures the voltage directly across the battery terminals. Other voltmeters may read differently owing to volt drops in the wiring.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my CTEK BM-1 Compact show a higher capacity immediately after charging than it does after a few minutes discharging?
This is an unavoidable feature of battery chemistry, which varies from battery to battery, and the charging system used.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Do I need to disconnect my CTEK BM-1 Compact when I leave the vehicle for long periods?
No. The CTEK BM-1 Compact is designed to be permanently connected to the battery. It is independently fused, and draws only 1.5mA from the battery. At such a low current, it would take several years to discharge a typical fully-charged service battery.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Why does my battery seem to have less capacity than it says on its label?
The value on the manufacturer's label is seldom the value achieved in service, because of the deterioration of the cells' plates and many other factors. If it seems to have much lower than its expected capacity, it may need replacement, or you may feel that changing the nominal capacity from the Engineering mode will suffice to let you know well enough the percentage charge remaining.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
When on heavy load, the time to run is lower than I expect. Is this correct?
YES. When heavily loaded, a lead-acid battery delivers less energy than expected owing to electrolyte exhaustion and stagnation. When the battery is delivering heavy currents the CTEK BM-1 Compact uses Peukert's equation to allow for these effects and so show a better estimate for the time to run.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
I have a 500W appliance. How do I know what current it will draw?
Divide the power rating by the nominal supply voltage to find the current. So, for example, your 500W appliance will draw 500W/12V Amps from a nominal 12V battery: i.e. about 42Amps
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
D250S DUAL
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
D250S DUAL
What does the led lamps mean?


D250S DUAL
Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

C250S DUAL
Strømlampen lyser ikke
Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.
C250S DUAL
Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt
Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.
C250S DUAL
Laderen begynner ikke ladingen
Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
C250S DUAL
Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av
Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.
C250S DUAL
blinker
Forklaring: Laderen har oppdaget et problem. Denne lampen blinker alltid samtidig som noen andre lamper lyser for å angi hva problemet er.

Hvis bare strømlampen lyser, er temperaturen på målbatteriet for høy. Laderen vil ikke lade batteriet hvis temperaturen er over 65 °C. Når temperaturen blir lavere, starter ladingen på nytt automatisk.

Hvis omformer- eller solenergilampen eller begge lyser når feillampen blinker, er det et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontroller tilkoblingene.
SMARTPASS
What do the led lamps mean?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
is lit, what has happened?
The SMARTPASS has detected a problem. The LED flashes with other LEDs to indicate what the problem is.


Led 1 flashing: A problem is detected with the service battery. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try five times to start charging the battery. If all five attempts fail, the SMARTPASS has to be disconnected from both batteries before it can be restarted. In this situation, check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated charging will automatically restart when the temperature has dropped again.

Led 2 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the starter battery input. The current to the consumer output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 3 flashing: A problem is detected with the starter battery while maintenance charging. The current to the battery is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped again.

Led 4 flashing: A problem is detected with the consumer output connected to the service battery. The current to the output is too high or the SMARTPASS is overheated. If the current is too high the SMARTPASS will try to start charging the battery five times. If all five attempts fail the SMARTPASS needs to be disconnected from both batteries before it can restart. If this is the case check the cables for short circuit, there could also be too many consumers connected. If the SMARTPASS is overheated output will automatically turn on when the temperature has dropped. It could also mean that the battery voltage on the consumer battery is too low.

Led 1, 3 and 4 flashing: The temperature on the service battery is too high. The SMARTPASS will not charge the battery if the temperature is above 65 °C, as soon as the temperature is lower, the charging will automatically restart.
Why is the POWER-led flashing rapidly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why is the POWER-led glowing faintly?
SMARTPASS has gone into power save mode due to low voltage in the starter battery. There is no charger or alternator turned on for the starter battery.
Why does the SMARTPASS not start charging?
Check the connections, including the ground. In order to start functioning, SMARTPASS needs over 13,1V from the starter battery. The voltage on the service battery needs to be above 5V.

Measure the voltage and verify that they are within the levels specified above.
Why does the SMARTPASS not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, SMARTPASS will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the SMARTPASS from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
Why does the SMARTPASS not supply the consumers connected to the service battery?
The SMARTPASS will turn off the consumer output if the service battery drops to 11.5V. This will prevent the battery from being damaged due to being drained too much. To turn on the consumer output again the service battery needs to be charged.
Can I use a SMARTPASS without a D250S DUAL?
Yes you can. If you do not need a charging function to the service battery, SMARTPASS can be a good solution to provide the service battery with current, especially if you use the service battery while charging (fridge, microwave oven etc.).
Strømlampen blinker raskt eller gløder svakt
Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning. Ingen lader eller omformer er slått på for forsyningsbatteriet.
SMARTPASS begynner ikke ladingen
Forklaring: Tilførselsspenningen må være over 13,1 V for å starte ladingen. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V.
Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
SMARTPASS slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av
Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. SMARTPASS slås av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det ikke er noen parallelle belastninger, kan dette ta litt tid.
SMARTPASS forsyner ikke forbrukere fra forbrukerbatteriet
SMARTPASS slår av forbrukerutgangen hvis forbrukerbatteriet når 11,5 V. Dette vil hindre at batteriet skades fordi det tappes for mye. Forbrukerbatteriet må lades før forbrukerutgangen slås på igjen.
D250S DUAL
Why is the POWER- led lamp not lit?
There can be various reasons.

Make sure the system is properly connected and the ground terminal firmly tightened.

Check that the voltage on the service battery is higher than 9 V (the POWER- led lamp lights up when 9V)
Why is the POWER- led lamp flashing rapidly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
Why is the POWER- led lamp glowing faintly?
The charger has gone into power save mode due to low voltage from the starter battery.
Why does the D250S DUAL not start charging?
In order to start charging the supply voltage from the D250S DUAL needs to be above 13.1V at the service battery input, or above 11.5V from the solar input on the D250S DUAL. In addition the voltage on the service battery has to be above 5V.

Measure the voltage of the batteries, and verify that they are within the levels specified above.
Why does the D250S DUAL not stop charging the service battery even though the alternator or charger on the starter battery has been turned off?
When the engine is turned off, D250S DUAL will continue charging as long as the voltage of the starter battery is above 12.8V. Due to this, the end of charging will be briefly delayed.

NOTE: It will NOT drain the starter battery. If there is power to the D250S DUAL from the solar panel, it will charge/maintain the service battery.
What does the led lamps mean?


Why is the error lamp flashing?
The charger has detected a problem. Note what/which led lamps are also flashing and what problem has occurred. See table below:

Strømlampen lyser ikke
Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.
Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt
Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.
Laderen begynner ikke ladingen
Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av
Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.
blinker
Forklaring: Laderen har oppdaget et problem. Denne lampen blinker alltid samtidig som noen andre lamper lyser for å angi hva problemet er.

Hvis bare strømlampen lyser, er temperaturen på målbatteriet for høy. Laderen vil ikke lade batteriet hvis temperaturen er over 65 °C. Når temperaturen blir lavere, starter ladingen på nytt automatisk.

Hvis omformer- eller solenergilampen eller begge lyser når feillampen blinker, er det et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontroller tilkoblingene.

Tilbehør

CTX BATTERY SENSE
Hvordan skal jeg koble den til?
Kople den røde positive (+) kabelen til batteriets positive pol, og den svarte negative (–) kabelen til et jordingspunkt på chassiset. Sjekk kjøretøyets brukerhåndbok for informasjon om hva som anbefales for ditt kjøretøy.
Hvilken diameter har maljene på Batteri Sense?
Battery Sense har M6 maljer, dvs. 6 mm diameter.
Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
http://www.ctek.com/no/no/accessories/
Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
Battery Sense måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.
Når oppdateres informasjonen i appen?
Informasjonen vises i appen når telefonen er innenfor 10 meter for senderen. Hvis du har appen åpen i bakgrunnen, samler den inn data hvert 60. minutt hvis du er innenfor 10 meter for senderen.
Kan jeg tvinge Battery Sense til å oppdatere?
Ja, du kan bruke funksjonen "Trekk for å oppdatere" i appen, som gir deg de sist målte verdiene.
("Trekk for å oppdatere" = Sveip fingeren din ned over skjermen i listemodus)
Hvordan skal den negative kabelen kobles til?
Den svarte negative kabelen skal kobles til et jordingspunkt på kjøretøyets chassis (se kjøretøyets brukerhåndbok).
Påvirker dette batteriets administrasjonssystem?
Nei.
Hvor mye batterieffekt bruker det?
Det bruker omtrent 1 mA, tilsvarende omtrent 1 Ah per måned. Den normale utladningshastigheten fra et batteri er omtrent 10 mA. Hvis kjøretøyet står ubrukt over en lang periode, anbefaler vi at du lader batteriet.
Kan jeg plassere Battery Sense hvor som helst i motorrommet?
Du skal plassere enheten så den ikke kommer i kontakt med bevegelige, skarpe, varme eller andre uegnede overflater.
Hvilke operativsystemer fungerer Battery Sense på?
Enheten fungerer på
Android OS 4.4 eller høyere
iPhone iOS 7 eller høyere, installert på iPhone 4S eller senere modeller.
Hvordan vet jeg om jeg har Bluetooth 4.0?
Det er generelt ikke tydelig å se på telefonen. Forhør deg med telefonforhandleren.
Hvorfor finner jeg ikke appen på Google Play? Jeg har en Android-telefon
Hvis du har en Android-telefon som ikke støtter OS 4.4 eller høyere, vil ikke appen vises på Google Play.
Hvorfor finner jeg ikke appen på App Store? Jeg har en iPhone 4
Hvis du har en iPhone som ikke støtter iOS 7 eller høyere, vil ikke appen vises på App Store.
Hvor kan jeg finne mer informasjon enn det som vises i håndboken?
For mer informasjon se
www.ctek.com
Kan jeg koble mer enn én telefon til Battery Sense?
Ja, du kan koble til opptil 10 telefoner til samme sender.
Kan jeg koble telefonen min til mer enn én Battery Sense-enhet?
Ja. Antallet Battery Sense-enheter som du kan koble til, er kun begrenset av telefonens minne.
Kan jeg koble til selv om jeg har glemt serienummeret mitt?
Ja – du må koble senderen fra batteriet i minst 30 sekunder og deretter koble til på nytt. Følg veiledningen for "tapt kode" i appen.
Hvorfor viser ikke Battery Sense 100 % når ladingen er fullført?
Battery Sense måler batteriets spenning og kalkulerer ladningstilstanden (SOC). Kalkulasjonen tar vurdering for lading og utladning og gjør også antakelser om batteriets egenskaper. Battery Sense er derfor ikke helt nøyaktig.
Hvordan kan batteriets ladestatus (SOC) øke selv om jeg ikke lader eller kjører bilen?
Battery Sense tilpasser seg batteriets spenning når det ikke er i bruk, og denne kan øke når batteriet ikke er under belastning.
Hvor nært kjøretøyet skal jeg være for at appen skal oppdateres?
Battery Senses rekkevidde er maks. 10 meter. Den effektive rekkevidden kan være mindre hvis det er en hindring – for eksempel en vegg – i veien.
Hva betyr bakgrunnsoppdatering?
Målinger sendes til telefonen selv når appen ikke er aktiv.
Hvorfor fungerer ikke bakgrunnsoppdatering?
Appen kan være slått av hvis telefonen for eksempel har lite minneplass. Det er smart å aktivere funksjonen i appen som varsler deg hvis den ikke har vært i stand til å oppdatere i løpet av de siste sju dagene.
Kan jeg oppdatere manuelt?
Ja, du kan oppdatere manuelt ved å bruke "Trekk for å oppdatere".
("Trekk for å oppdatere" = Sveip fingeren din ned over skjermen i listemodus)
Kan jeg bli varslet når batteriet er helt ladet igjen (grønt)?
Nei, du får kun varslinger når batteriets status endres etter som det lades ut, til gult eller rødt.
Hvilke nivåer endres fargeindikasjonene på?
Statusen endres fra grønn til gul når batteriets ladetilstand faller under 58 % og fra gul til rød når den faller under 35 %.
Hvorfor forsvinner ikke panelet med en figur fra Battery Sense-ikonet?
Panelet (iPhone) viser hvor mange sendere som har gul eller rød status eller ikke har blitt oppdatert i løpet av de siste sju dagene. Panelet vil forsvinnet når appen har oppdatert og/eller ladetilstanden har endret seg til grønn.
Hvorfor fungerer ikke Battery Sense på eldre telefoner?
Bluetooth Low Energy er en relativt ny teknologi som ikke er tilgjengelig på eldre telefoner. For iOS trenger du en iPhone 4S eller nyere og iOS 7 eller senere. For Android trenger du versjon 4.4 (KitKat).
Virker Battery Sense på nettbrettet mitt?
Battery Sense har ikke blitt utviklet spesifikt for nettbrett, men det bør fungere hvis OS-versjonen og maskinvaren støtter Bluetooth 4.0 (BLE). Appen vises kun blant iPhone-apper, ikke iPad-apper.
Det finnes tre Bluetooth-klasser. Hvilken er Battery Sense?
Battery Sense er klasse 2.
COMFORT INDICATOR
Hvordan tolker jeg fargemerkene på COMFORT INDICATOR?
GRØNN: Batterispenningen er over 12,65 = batteriet er fulladet og krever ikke lading GUL: Batterispenningen er mellom 12,65 og 12,4 V = batteriet er godt ladet. Lad opp hvis du har tid og mulighet RØD: Batterispenningen er under 12,4 V = på tide å lade opp for å hindre skade på batteriet
Jeg har en COMFORT INDICATOR koblet til batteriet hele tiden. Er det noen fare for at batteriet utlades?
Nei. Formålet med indikatoren er at du raskt og enkelt skal kunne se om batteriet må lades, og dermed redusere faren for at batteriet blir skadet på grunn av utlading. COMFORT INDICATOR bruker ca. 1,5 mA. Dette vil føre til at batteriet lades ut bare noen minutter raskere enn uten indikatoren.
Jeg har en COMFORT INDICATOR koblet til batteriet i bilen min. Den røde lampen blinker selv etter at jeg har fulladet batteriet med MULTI XS 3600/ MXS 3.6/Zafir 45/M45. Skal den gjøre det? Jeg trodde denne indikatoren ville lyse grønt når batteriet er fulladet?
CTEK COMFORT INDICATOR er nøyaktig det navnet tilsier – en indikator. Den gir et øyeblikksbilde av systemets spenningsnivå, og fungerer best når batteriet har nådd en hvilespenning (dette kan ta opptil et par timer etter at batteriet ble brukt). Så snart du åpner en bildør eller slår på tenningen, viser COMFORT INDICATOR den faktiske statusen. Det betyr at spenningsnivået midlertidig vil bli angitt med gult eller rødt. Dette er ikke noe å bekymre seg om. Komfortindikatoren fungerer riktig. En mer praktisk løsning er å plassere indikatoren der du kan se den uten at du må låse opp eller bruke noen spenning i bilen.
COMFORT CONNECT CIG PLUG
Kan jeg bruke COMFORT CONNECT CIG PLUG til å lade batteriet gjennom sigarettennerkontakten i bilen?
Ja, men du må kontrollere at du har spenning til kontakten også når kjøretøyet er slått av. Hvis du for eksempel kan lade en mobiltelefon eller få en GPS til å virke når tenningen er av, kan du også lade bilbatteriet på denne måten.

Produkter

CTX BATTERY SENSE
Hvordan skal jeg koble den til?
Kople den røde positive (+) kabelen til batteriets positive pol, og den svarte negative (–) kabelen til et jordingspunkt på chassiset. Sjekk kjøretøyets brukerhåndbok for informasjon om hva som anbefales for ditt kjøretøy.
Hvilken diameter har maljene på Batteri Sense?
Battery Sense har M6 maljer, dvs. 6 mm diameter.
Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
http://www.ctek.com/no/no/accessories/
Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
Battery Sense måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.
Når oppdateres informasjonen i appen?
Informasjonen vises i appen når telefonen er innenfor 10 meter for senderen. Hvis du har appen åpen i bakgrunnen, samler den inn data hvert 60. minutt hvis du er innenfor 10 meter for senderen.
Kan jeg tvinge Battery Sense til å oppdatere?
Ja, du kan bruke funksjonen "Trekk for å oppdatere" i appen, som gir deg de sist målte verdiene.
("Trekk for å oppdatere" = Sveip fingeren din ned over skjermen i listemodus)
Hvordan skal den negative kabelen kobles til?
Den svarte negative kabelen skal kobles til et jordingspunkt på kjøretøyets chassis (se kjøretøyets brukerhåndbok).
Påvirker dette batteriets administrasjonssystem?
Nei.
Hvor mye batterieffekt bruker det?
Det bruker omtrent 1 mA, tilsvarende omtrent 1 Ah per måned. Den normale utladningshastigheten fra et batteri er omtrent 10 mA. Hvis kjøretøyet står ubrukt over en lang periode, anbefaler vi at du lader batteriet.
Kan jeg plassere Battery Sense hvor som helst i motorrommet?
Du skal plassere enheten så den ikke kommer i kontakt med bevegelige, skarpe, varme eller andre uegnede overflater.
Hvilke operativsystemer fungerer Battery Sense på?
Enheten fungerer på
Android OS 4.4 eller høyere
iPhone iOS 7 eller høyere, installert på iPhone 4S eller senere modeller.
Hvordan vet jeg om jeg har Bluetooth 4.0?
Det er generelt ikke tydelig å se på telefonen. Forhør deg med telefonforhandleren.
Hvorfor finner jeg ikke appen på Google Play? Jeg har en Android-telefon
Hvis du har en Android-telefon som ikke støtter OS 4.4 eller høyere, vil ikke appen vises på Google Play.
Hvorfor finner jeg ikke appen på App Store? Jeg har en iPhone 4
Hvis du har en iPhone som ikke støtter iOS 7 eller høyere, vil ikke appen vises på App Store.
Hvor kan jeg finne mer informasjon enn det som vises i håndboken?
For mer informasjon se
www.ctek.com
Kan jeg koble mer enn én telefon til Battery Sense?
Ja, du kan koble til opptil 10 telefoner til samme sender.
Kan jeg koble telefonen min til mer enn én Battery Sense-enhet?
Ja. Antallet Battery Sense-enheter som du kan koble til, er kun begrenset av telefonens minne.
Kan jeg koble til selv om jeg har glemt serienummeret mitt?
Ja – du må koble senderen fra batteriet i minst 30 sekunder og deretter koble til på nytt. Følg veiledningen for "tapt kode" i appen.
Hvorfor viser ikke Battery Sense 100 % når ladingen er fullført?
Battery Sense måler batteriets spenning og kalkulerer ladningstilstanden (SOC). Kalkulasjonen tar vurdering for lading og utladning og gjør også antakelser om batteriets egenskaper. Battery Sense er derfor ikke helt nøyaktig.
Hvordan kan batteriets ladestatus (SOC) øke selv om jeg ikke lader eller kjører bilen?
Battery Sense tilpasser seg batteriets spenning når det ikke er i bruk, og denne kan øke når batteriet ikke er under belastning.
Hvor nært kjøretøyet skal jeg være for at appen skal oppdateres?
Battery Senses rekkevidde er maks. 10 meter. Den effektive rekkevidden kan være mindre hvis det er en hindring – for eksempel en vegg – i veien.
Hva betyr bakgrunnsoppdatering?
Målinger sendes til telefonen selv når appen ikke er aktiv.
Hvorfor fungerer ikke bakgrunnsoppdatering?
Appen kan være slått av hvis telefonen for eksempel har lite minneplass. Det er smart å aktivere funksjonen i appen som varsler deg hvis den ikke har vært i stand til å oppdatere i løpet av de siste sju dagene.
Kan jeg oppdatere manuelt?
Ja, du kan oppdatere manuelt ved å bruke "Trekk for å oppdatere".
("Trekk for å oppdatere" = Sveip fingeren din ned over skjermen i listemodus)
Kan jeg bli varslet når batteriet er helt ladet igjen (grønt)?
Nei, du får kun varslinger når batteriets status endres etter som det lades ut, til gult eller rødt.
Hvilke nivåer endres fargeindikasjonene på?
Statusen endres fra grønn til gul når batteriets ladetilstand faller under 58 % og fra gul til rød når den faller under 35 %.
Hvorfor forsvinner ikke panelet med en figur fra Battery Sense-ikonet?
Panelet (iPhone) viser hvor mange sendere som har gul eller rød status eller ikke har blitt oppdatert i løpet av de siste sju dagene. Panelet vil forsvinnet når appen har oppdatert og/eller ladetilstanden har endret seg til grønn.
Hvorfor fungerer ikke Battery Sense på eldre telefoner?
Bluetooth Low Energy er en relativt ny teknologi som ikke er tilgjengelig på eldre telefoner. For iOS trenger du en iPhone 4S eller nyere og iOS 7 eller senere. For Android trenger du versjon 4.4 (KitKat).
Virker Battery Sense på nettbrettet mitt?
Battery Sense har ikke blitt utviklet spesifikt for nettbrett, men det bør fungere hvis OS-versjonen og maskinvaren støtter Bluetooth 4.0 (BLE). Appen vises kun blant iPhone-apper, ikke iPad-apper.
Det finnes tre Bluetooth-klasser. Hvilken er Battery Sense?
Battery Sense er klasse 2.
CT5 POWERSPORT
Hva handler POWERSPORT om?
POWERSPORT-kjøretøy er definert som sportsrelaterte motorkjøretøy der føreren utsettes for elementene, slik som motorsykler, jetski og quad-sykler.
Hva er CAN-bus?
For å si det enkelt er CAN-buss et internt kommunikasjonssystem i kjøretøyet.
Hvordan vet jeg om jeg har CAN-buss i kjøretøyet?
Kontroller med forhandleren eller i kjøretøyets håndbok.
Når sendes CAN-buss-signalet som åpner 12 V-kontakten for lading?
Åpningssignalet sendes i tre situasjoner:
a. Når kabelen er koblet til strømuttaket. Det er derfor viktig å koble kontakten til batteriet først.

b. Når brukeren endrer program eller går gjennom lademodusene ved å trykke på modusknappen.

c. Når det har gått fire uker siden noe avbrudd i forrige ladeøkt.

Du har valgt et "gjenstartintervall" på fire uker for å se etter batteriet på beste måte, samt å unngå å starte høy lading for ofte, da dette kan overbelaste batteriet.
Hva er forskjellen mellom POWERSPORT og andre ladere?
POWERSPORT har en innebygd funksjon som åpner 12 V-utgangens CAN-buss-system. POWERSPORT har tre synlige moduser – kontroll, lading og pleie – som viser hvor laderen er i programmet og hva det aktuelt gjør, dvs. sjekker batteriets tilstand, lader eller pleier (vedlikeholder).
Kan jeg bruke POWERSPORT som standard lader for kjøretøy som ikke har CAN-buss?
Ja, du kan bruke POWERSPORT til å både lade og opprettholde ladingen i ethvert kjøretøy med 5-25 Ah 12 V blysyrebatterier.
Kan jeg koble til en POWERSPORT for langsiktig vedlikehold?
Ja, det kan du. Når laderen har fullført ladingen, bytter den automatisk til langsiktig vedlikehold (pleie).
Hvor kan jeg finne mer informasjon?
For mer informasjon, se www.ctek.com og søk etter CT5 POWERSPORT.
Hvordan kobler jeg POWERSPORT til kjøretøy med et 12-V-uttak?
Koble først laderen til kjøretøyets 12-V-uttak og deretter til strømuttaket. Dette er viktig, siden den sikrer at CAN-bus-porten åpnes.
Hvordan skal jeg koble til POWERSPORT?
Batterier installert i kjøretøy skal kobles til i henhold til kjøretøyets brukerhåndbok. Koble den positive klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) til chassiset (eller negative laderterminal). Med et frittstående batteri koble den positive klemmen til plusspolen og den negative klemmen til den minuspolen. Koble deretter strømkabelen til strømuttaket.

Velg ønsket program ved å trykke på modusknappen, og det første lyset "Kontroll" viser. Lading pågår nå.
Kan jeg lade min traktorgressklipper med POWERSPORT?
Ja, det kan du, hvis den har et 12 V blysyrebatteri mellom 5 og 25 Ah i størrelse.
Leveres POWERSPORT med et CTEK Cig Plug-tilbehør?
Nei, Comfort Connect Cig Plug er et tilbehør som er tilgjengelig hos de fleste velutstyrte biltilbehørsbutikker. POWERSPORT leveres med 6 mm diameter Comfort Connect Eyelet M6-maljer, samt Comfort Connect Clamps.

Du kan også bruke Comfort Indicator Cig Plug.
Kan jeg lade mitt gelbatteri med POWERSPORT?
Ja – bruk Normalmodus.
Kan jeg lade mitt bilbatteri med POWERSPORT?
POWERSPORT er for batterier mellom 5 og 25 Ah i størrelse. Bilbatterier er vanligvis større enn dette. Vi anbefaler en større lader for bilbatterier.
Er POWERSPORT en enklere lader enn MXS 5.0? Den har kun tre lys, mens MXS 5.0 har åtte.
Nei, begge laderne inneholder et åttetrinns ladeprogram, men de viser dette på forskjellig måte. På MXS 5.0 vises et lys for hvert trinn, og spenningen og effektkurven vises over og under lysene. På POWERSPORT har vi valgt å redusere antallet lys og i stedet bare vise hvilken fase laderen aktuelt befinner seg i – kontroll, lading eller pleie. Men MXS 5.0 er en kraftigere lader enn POWERSPORT.
Hvis jeg velger rekondisjonering, hvordan vet jeg når det er ferdig?
Rekondisjonering aktiveres ved å trykke på modusknappen og velge "Rekondisjonering". Når laderen er i "Pleie"-modus betyr det også at rekondisjonering er fullstendig.
Kan jeg bruke POWERSPORT med min moped?
Ja, hvis mopeden har et 12 V blysyrebatteri mellom 5 og 25 Ah i størrelse.
Laderen har byttet til feilmodus. Hva kan problemet være?
1. Kontroller først at laderen er korrekt tilkoblet. Kontroller at den positive klemmen (eller maljen) er koblet til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) er koblet til chassiset (eller negative laderterminal), og ikke omvendt.

2. For å utelukke muligheten for et problem med laderen, test den på et annet batteri.

3. Laderen kan ha oppdaget et problem inne i batteriet. Laderen vil prøve gjentatte ganger å fortsette, men hvis den ikke kan det, vil den gå over til feilmodus.

Avhengig av hvor i programmet laderen har stoppet, er det mulig å identifisere et antall årsaker. Hvis både Kontroller lys og Feil-indikatoren (!) lyser samtidig, prøv å gjenstarte ladesyklusen med modusknappen. Hvis det stopper igjen ved samme punkt, er batteriet sulfert og må sannsynligvis skiftes ut. Det kan være andre problemer med batteriet som betyr at laderen ikke kan gå ut over kontrollmodus.

Hvis laderen går inn i feilmodus når "Ladning" lyser, er det på grunn av et problem med batteriets evne til å holde på ladingen. Dette kan også skje hvis belastningene på batteriet er for store, slik at spenningen reduseres for hurtig. Koble fra disse belastningene og prøv på nytt.
Laderen er riktig tilkoblet, men starter ikke. Er det noe galt med det?
Nei, trolig ikke. Hvis CAN-buss-systemet har lukket 12 V-utgangen, må du trykke modusknappen for å åpne porten på nytt.
POWERSPORT er riktig tilkoblet kjøretøyets 12-V-uttak og har ladet en stund. Nå blinker strømlyset. Hva betyr dette?
Kjøretøyets CAN-bus-port lukkes. Laderen venter på å starte neste ladesyklus. Den vil deretter åpne CAN-bus-porten igjen og fortsette med valgt program.
Har POWERSPORT en temperatursensor?
Nei.
Hvordan kan jeg vite at batteriet er fulladet?
Når det grønne lyset "Pleie" vises, er batteriet fulladet.
Hva betyr de tre trinnene på laderen?
Kontrollmodus betyr at laderen kontrollerer batteritilstanden og forbereder ladning. Hvis batteriet er i bra tilstand, tar ikke kontrolltrinnet mer enn noen øyeblikk.

Lademodusens LED vises mens laderen fyller batteriet, og Pleie vises når batteriet er fulladet og laderen automatisk har byttet til vedlikeholdslading.
Hvis jeg velger rekondisjonering, hvordan vet jeg når det er ferdig?
Når laderen er i "Pleie"-modus betyr det også at rekondisjonering er fullstendig. Rekondisjonering aktiveres ved å trykke på modusknappen og velge "Rekondisjonering".
PRO60
Hva er adaptiv lading?
PRO60 kan finne ut batteristørrelsen og bruker den tryggeste, hurtigste ladehastigheten for batteriet som den er tilkoblet.
Hvorfor har den ulike lademoduser tilgjengelig når den har adaptiv lading?
PRO60 kan vurdere batteristørrelsen, ikke teknologien.
Er klemmene bedre på denne enn på 70/50?
Klemmene er de samme som på 70/50.
Hvorfor stort område? 10-1600 Ah?
Den adaptive ladingen gjør at PRO60 kan lade et svært bredt utvalg av batterier.
Hva med gel-batterier? I produktarket står det ingen ting om gel-batterier?
Gel-batterier kan lades med samme modus som et oversvømt blysyrebatteri.
Hvor lang er vekselstrømsledningen?
2,5 m.
Hvordan fungerer den "viftefri" saken?
Konveksjon gjennom den sentrale skorsteinen til PRO60.
Er det en startkabel?
Nei.
Blir den varm?
PRO60 vil generere varme under den normale arbeidssyklusen, men effektiviteten til enheten betyr at varmegenereringen vil holdes på et minimum.
Hva er driftstemperaturområdet?
-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Finnes det en temperatursensor? Hvordan virker den?
Temperatursensoren finnes innen laderen og justerer automatisk ladespenningen for optimal lading under alle forhold.
Kan du lade mer enn ett separat batteri?
Ja, så lenge riktige retningslinjer for parallell lading følges.
Kan du også bruke den til 6 V, 24 V eller 48 V?
PRO60 er en 12 V lader
Hvor vannfast er den med skorsteinen?
Enheten er konstruert etter IP40-klassifikasjon for innendørs bruk.
Hvordan vet vi hvilket stadium laderen er på?
PRO60 vil gi deg beskjed når ladingen er fullført.
Finnes det tilbehør?
Et utvalg av tilbehør er tilgjengelig for PRO60 – besøk nettsidene for ytterligere detaljer.
Hva er garantien?
CTEK standard 2-års garanti for Pro-produkt.
Kan jeg bruke litium for blysyre og omvendt
Nei – CTEK anbefaler å bruke riktig lademodus til enhver tid.
Jeg har ladet mitt blysyrebatteri med litium, har jeg ødelagt batteriet?
Batteriet vil ikke bli ødelagt, men det vil ikke bli fulladet.
Hvorfor finnes det en USB-port?
Dette gjør det mulig for CTEK-personale å foreta programvareendringer – PRO60 er fremtidssikker.
CT5 TIME TO GO
Hvorfor TIME TO GO anbefales for 20 Ah og oppover?
Beregningen av tid som gjenstår er mindre nøyaktig med batterier med lavere kapasitet.
Hvordan kan jeg vite at batteriet er fulladet?
Når det grønne lyset "Pleie" vises, er batteriet fulladet.
Hvordan skal jeg koble til TIME TO GO?
Batterier installert i kjøretøy skal i første instans kobles til i henhold til kjøretøyets brukerhåndbok. Hvis håndboken ikke er tilgjengelig, koble den positive klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) til chassiset (eller negative laderterminal). Med et frittstående batteri koble den positive klemmen til plusspolen og den negative klemmen til den minuspolen.
Hvis jeg velger rekondisjonering, hvordan vet jeg når det er ferdig?
Når laderen er i "Pleie"-modus betyr det også at rekondisjonering er fullstendig. Rekondisjonering aktiveres ved å trykke på modusknappen og velge "Rekondisjonering".
Jeg kan ikke garantere at jeg vil være hjemme når laderen sier at den er ferdig. Skal jeg koble den fra og fortsette ladingen når jeg kommer hjem?
Nei, du trenger ikke å overvåke laderen. Den vil automatisk bytte til vedlikeholdsmodus og holde batteriet fulladet inntil du kommer tilbake.
Hvis du ønsker å la batteriet være i vedlikeholdsmodus over lengre tid, må du se til at laderen har ladet batteriet vellykket og at "Pleie"-lyset vises.
Hvorfor er laderen kalt TIME TO GO?
Fordi den viser hvor mye tid som gjenstår før ladingen er fullstendig.
Laderen har byttet til feilmodus. Hva kan problemet være?
1. Kontroller først at laderen er korrekt tilkoblet. Kontroller at den positive klemmen (eller maljen) er koblet til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) er koblet til chassiset (eller negative laderterminal), og ikke omvendt.

2. Laderen har oppdaget et problem inne i batteriet. Laderen vil prøve gjentatte ganger å fortsette, men hvis den ikke kan det, vil den gå over til feilmodus. Årsaker kan omfatte cellefeil, sulfering eller batteriets kapasitet til å bevare ladning.
Prøv først å gjenstarte programmet ved å trykke på modusknappen.
Feilmodus kan også vises hvis belastningene på batteriet er for store, slik at spenningen reduseres for hurtig. Koble fra disse belastningene og prøv på nytt.

3. Test laderen på et annet batteri for å utelukke muligheten for en laderfeil.
Hva betyr "PLEIE"?
Dette betyr at batteriet nå er fulladet og at laderen har byttet til vedlikeholdsmodus.
Hva betyr "GÅ"?
Dette betyr at batteriet er over 80 % ladet og kjøretøyet kan startes. Vi anbefaler at du fullfører ladingen ved første mulighet.
Hva betyr "PRØV"-lampen?
Når "PRØV"-LED-en er tent, betyr det at du kan prøve å starte kjøretøyet EN GANG hvis du har det travelt. På dette tidspunktet er batteriet ladet til omtrent 30–40 % kapasitet, og det skal lades helt ved første mulighet.
Hvordan beregner TIME TO GO resterende tid?
TIME TO GO beregner resterende ladetid ved å analysere batteriet spenning og kapasitet til å ta ladning.
TIME TO GO har ingen "snøflakinnstilling". Kan jeg bruke den om vinteren?
Ja – den har en temperatursensor som regulerer utmatingsspenningen avhengig av omgivelsestemperaturen.
Kan jeg bruke laderen på båtbatteriene mine?
Ja, det kan du, hvis du har 12 V blysyrebatterier. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier fra 20 Ah til 90 Ah (opptil 160 Ah for langsiktig vedlikehold).
Hvor mange ampere gir TIME TO GO?
Det gir maksimum 5 A og varierer avhengig av batteriets behov.
Kan jeg bruke laderen for langsiktig vedlikehold?
Ja, det kan du. Laderen bytter til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet.
Jeg har en traktorgressklipper. Kan jeg bruke TIME TO GO for å lade den?
Ja, det kan du, hvis den har et 12 V blysyrebatteri. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier på 20 Ah og opp, så hvis batteriet har en lavere kapasitet enn 20 Ah, bør du bruke en annen lader, slik som en MXS 3.8.
Hva er forskjellen mellom TIME TO GO og en MXS 5.0-lader?
TIME TO GO har et annet display. I stedet for de ulike ladetrinnene ser du et display som teller ned tiden som gjenstår inntil batteriet kan brukes.
PRO BATTERY TESTER
What batteries can be tested with a Pro battery tester?
You can test 12V lead/acid starter batteries between 100 and 900 CCA
What does the PRO BATTERY TESTER tester do?
It measures State of health of the battery, and can also test starter motor and alternator function
How depleted battery can it measure?
Down to 1V
Can it test AGM and GEL batteries?
Yes, it will test AGM, GEL and flooded types of lead/acid batteries
What is the paper type in the printer?
The tester uses standard thermal paper – found in most credit card machines. See manual.
Where can I purchase more paper?
Any good office supply store
How can I change the paper roll?
There is a full instruction manual included with the tester.
The printer in the PRO BATTERY TESTER does not work?
There is a full instruction manual included with the tester, complete with Trouble shooting guide
The display of the PRO BATTERY TESTER is dark, what's wrong?
There is a full instruction manual included with the tester, complete with Trouble shooting guide
Can I replace the 9-V battery myself in PRO BATTERY TESTER?
Yes, there is a full instruction manual included with the tester.
What are the dimensions of the PRO BATTERY TESTER?
The dimensions are 230mm * 102mm * 65mm, weight about 500 grams.
I think I get too low values ​​when I test?
The preferred test position is at the battery terminals, the tester will tell you if you have a poor connection.
Can I save the test results?
No, PRO battery tester has no internal storage option.
How to interpret the different test answers?
The manual contains tables with further explanations of the different test answers.
Can I test the lithium batteries with PRO BATTERY TESTER?
No, PRO battery tester is for 12V lead acid starter batteries
What does CCA and the other abbreviations mean?
The manual contains a table of all the abbreviations.
What are the power requirements for the PRO BATTERY TESTER?
PRO Battery Tester needs no AC power. It takes power from the battery that it is connected to or from a 9-volt battery.
CT5 START/STOP
Hva er nytt med START/STOP-laderen?
START/STOP har blitt utviklet for moderne biler med et start-stopp-system. Den er enkel å bruke og har ikke noen programknapp (modusknapp) – den begynner å virke så snart den kobles til et batteri og er plugget inn i et vegguttak. Den er også enkel å forstå, da den kun har tre LED-er som viser hvilken fase den aktuelt befinner seg i: Kontroll, Lading eller Pleie.
Jeg har et AGM-batteri, men bilen min har ikke et start-stopp-system. Kan jeg fortsatt lade batteriet med en START/STOP-lader?
Ja, det kan du.
Kan jeg lade et stanard bilbatteri som ikke er installert i en start-stopp-bil?
Ja. START/STOPP er optimalisert for bruk med 12 V EFB (Enhanced Flooded Battery) og AGM-batterier, men den kan lade ordinære 12 V blysyrebatterier, også.
Hva betyr de tre trinnene på laderen?
Kontrollmodus betyr at laderen kontrollerer batteritilstanden og forbereder ladning. Hvis batteriet er i bra tilstand, tar ikke kontrolltrinnet mer enn noen øyeblikk.
Lademodusens LED vises mens laderen fyller batteriet, og Pleie vises når batteriet er fulladet og laderen automatisk har byttet til vedlikeholdslading.
Er START/STOPP en enklere lader enn MXS 5.0? Den har kun tre lys, mens MXS 5.0 har åtte.
Nei. På MXS 5.0 vises et lys for hvert trinn, og spenningen og effektkurven vises over og under lysene. På START/STOP har vi valgt å redusere antallet lys og i stedet bare vise hvilken fase laderen aktuelt befinner seg i – kontroll, lading eller pleie. START/STOP har ikke noe programvalg. I stedet begynner den ladingen så snart den er i kontakt med et batteri og plugges inn i et vegguttak.
Kan jeg lade batteriet gjennom sigarettenneruttaket?
Hvis sigarettenneruttaket er koblet til batteriet selv om tenningen ikke er på, kan du lade batteriet. Du trenger en Comfort Connect Cig-plugg eller en Comfort Indicator Cig-plugg til dette.
Hvordan skal jeg koble til laderen? Min bil har et BMS (Battery Management System).
Koble den røde klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (+). Du kan koble til den svarte negative (-) klemmen (eller maljen) til chassiset eller et anbefalt jordingspunkt.
Hvor mange ampere gir START/STOPP?
Det gir maksimum 3,8 A og varierer avhengig av batteriets behov.
Kan jeg bruke laderen om vinteren? Den har ingen vinterinnstilling.
Ja, du kan bruke laderen om vinteren, siden den har en innebygget temperatursensor som regulerer utmatingsspenningen avhengig av omgivelsestemperaturen.
Har START/STOP temperaturkompensasjon?
Ja.
Hvordan kan jeg vite at batteriet er fulladet?
Når det grønne lyset "Pleie" vises, er batteriet fulladet.
Laderen har byttet til feilmodus. Hva kan problemet være?
1. Kontroller først at laderen er korrekt tilkoblet. Kontroller at den positive klemmen (eller maljen) er koblet til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) er koblet til chassiset (eller negative laderterminal), og ikke omvendt.

2. For å utelukke muligheten for et problem med laderen, test den på et annet batteri.

3. Laderen kan ha oppdaget et problem inne i batteriet. Laderen vil prøve gjentatte ganger å fortsette, men hvis den ikke kan det, vil den gå over til feilmodus.
Avhengig av hvor i programmet laderen har stoppet, er det mulig å identifisere et antall årsaker. Hvis både Kontroller lys og Feil-indikatoren (!) lyser samtidig, prøv å gjenstarte ladesyklusen gjennom å koble fra laderen fra uttaket og koble den til igjen. Hvis det stopper igjen ved samme punkt, er batteriet sulfert og må sannsynligvis skiftes ut. Det kan være andre problemer med batteriet som betyr at laderen ikke kan gå ut over kontrollmodus. Hvis laderen går inn i feilmodus når "Ladning" lyser, er det på grunn av et problem med batteriets evne til å holde på ladingen. Dette kan også skje hvis belastningene på batteriet er for store, slik at spenningen reduseres for hurtig. Koble fra disse belastningene og prøv på nytt.
MXS 3.6
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Laderen må ha spenning fra batteriet for at standby-lampen skal lyse.
Test: Kople laderen til et nytt batteri.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 14,1V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis spenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.
Laderen går i standbymodus når strømmen slås av, og ladingen starter ikke igjen
Forklaring: Laderen går i standbymodus hvis spenningen i batteriet er under 6 V når strømmen slås på igjen.
/ Test: Start ladingen på nytt ved å trykke på modusknappen.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
M200
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for M200 og M300 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Vær oppmerksom på at funksjonen til temperatursensoren er endret for M200 og M300. Laderen vi indikere annerledes avhengig av når den ble kjøpt.

Forklaring M200 og M300 kjøpt før 2011: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring M200 og M300 kjøpt i 2012 og senere: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring M200 og M300 kjøpt i 2012 og senere: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MULTI XS 25000
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XS 25000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MULTI XT 14000
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 7V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for XT 14000 og Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker, og skifter så til
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XT 14000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXT 14: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
M300
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for M200 og M300 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Vær oppmerksom på at funksjonen til temperatursensoren er endret for M200 og M300. Laderen vi indikere annerledes avhengig av når den ble kjøpt.

Forklaring M200 og M300 kjøpt før 2011: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring M200 og M300 kjøpt i 2012 og senere: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring M200 og M300 kjøpt i 2012 og senere: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MULTI XS 25000 EXTENDED
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XS 25000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MXS 25
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XS 25000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MXS 25EC
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for MXS 25 og Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
Test: Skill klemmene.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XS 25000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXS 25: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
MXT 14
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 7V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for XT 14000 og Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker, og skifter så til
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.
Temperaturlampen lyser
Forklaring Multi XT 14000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

Forklaring MXT 14: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
XC 0.8
Når jeg starter ladingen, lyser den grønne lysdioden konstant, og den orange dioden blinker raskt. Hva betyr dette?
Dette kan ha flere årsaker: 1) Dårlig kontakt. Vri litt på kontaktene. Sjekk at Comfort Connect (eller den hvite plastkontakten på ladekabelen) er satt helt inn. Sjekk også at kontakten med batteriet er god, og at polene er rene. 2) Sulfatert batteri er en sannsynlig forklaring. CTEK-ladere har en unik funksjon som tar seg av dette. Et isolerende lag av blysulfat har dannet seg inni sulfaterte batterier. Laget er ikke helt kontinuerlig, fordi det fortsatt er mulig å måle en spenning over batteriet. I denne situasjonen pulser laderen ut litt energi inntil batteriet begynner å motta lading. Batterier sik 'ikke mottar lading' kan ofte vekkes til live på denne måten. La laderen lade i en time. Hvis det fortsatt blinker på laderen, er batteriet sannsynligvis dødt, og må skiftes ut. Hvis den gule og den grønne indikatoren lyser, har du greid å vekke opp batteriet, og det vil sannsynligvis fungere. Men det er nær slutten av levetiden. Ladere som lader med 5A eller mer, vil trigge alarmer (feilindikatoren lyser) dersom avsulfateringen har fortsatt i mer enn fire timer. Dette er også for å minne deg om at gjenværende batterilevetid er kort. Sulfatkrystallene er store, og ingen lader i verden kan bryte dem ned. 3) Feil i battericelle. Hvis et batteri starter ladingen på normal måte, indikert ved at den oransje indikatoren lyser, men etterfulgt av at denne indikatoren begynner å blinke, er det en feil ett eller annet sted. Den enkleste årsaken til dette er at forbindelsen til batteriet har løsnet og falt av. Men det kan også skyldes et brudd inni batteriet. Sett laderen til AV/STANDBY-modus og deretter tilbake til lading. Hvis det er et brudd, vil ladingen ikke starte.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampen skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Laderen må være koblet til batteri for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 4V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen er fullført. Hvis spenningen er under 7 V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig, og det høres en tikkende lyd
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 6,5V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 6,5V og 7,2V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 6,5V.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
MULTI XS 3600
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Laderen må ha spenning fra batteriet for at standby-lampen skal lyse.
Test: Kople laderen til et nytt batteri.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 14,1V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis spenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.
Laderen går i standbymodus når strømmen slås av, og ladingen starter ikke igjen
Forklaring: Laderen går i standbymodus hvis spenningen i batteriet er under 6 V når strømmen slås på igjen.
/ Test: Start ladingen på nytt ved å trykke på modusknappen.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
MXS 10
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Temperaturlampen lyser
Forklaring: Denne lampen tennes automatisk når temperatursensoren kobles til.
Temperaturlampen lyser ikke
Forklaring: Temperatursensoren er koblet fra eller skadet. Laderen vil anta romtemperatur og lade uten temperaturkompensasjon.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Strømmen reduseres til temperaturen er under + 65 °C. Laderen går tilbake til normal ladestrøm når temperaturen er under + 65 °C.
MXS 10EC
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Temperaturlampen lyser
Forklaring: Denne lampen tennes automatisk når temperatursensoren kobles til.
Temperaturlampen lyser ikke
Forklaring: Temperatursensoren er koblet fra eller skadet. Laderen vil anta romtemperatur og lade uten temperaturkompensasjon.
Temperaturlampen blinker
Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Strømmen reduseres til temperaturen er under + 65 °C. Laderen går tilbake til normal ladestrøm når temperaturen er under + 65 °C.
M45
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Laderen må ha spenning fra batteriet for at standby-lampen skal lyse.
Test: Kople laderen til et nytt batteri.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 14,1V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis spenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.
Laderen går i standbymodus når strømmen slås av, og ladingen starter ikke igjen
Forklaring: Laderen går i standbymodus hvis spenningen i batteriet er under 6 V når strømmen slås på igjen.
/ Test: Start ladingen på nytt ved å trykke på modusknappen.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
ZAFIR 45
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Laderen må ha spenning fra batteriet for at standby-lampen skal lyse.
Test: Kople laderen til et nytt batteri.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 14,1V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis spenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.
Laderen går i standbymodus når strømmen slås av, og ladingen starter ikke igjen
Forklaring: Laderen går i standbymodus hvis spenningen i batteriet er under 6 V når strømmen slås på igjen.
/ Test: Start ladingen på nytt ved å trykke på modusknappen.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
XS 800
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampen skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Laderen må være koblet til batteri for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Forklaring: Batterispenningen kan være under 6V.
Test: Test med et nytt batteri.
Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

Forklaring 2: Defekt batteri.
Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 7 V, er batteriet trolig defekt.
Test: Prøv laderen på et nytt batteri.
og lyser (blinker raskt) samtidig, og det høres en tikkende lyd
Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten Comfort Connect.

Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.
bytter til når ladingen er stoppet
Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.
Feillampen lyser
Forklaring: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.
MULTI XS 7000
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: På ladere av eldre type blinker feilmoduslampen bare når pluggen er tilkoblet.
MULTI XT 4000
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker, og skifter så til
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.
MXTS 70
Ingen lamper eller display lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene og displayene skal lyse.
Ingen lamper eller display lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Displayene og lampene skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket. Viftene skal også starte.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
lyser
Forklaring: Denne lampen lyser når laderen har en strøminnstilling under maksimum.
lyser
Forklaring: Denne lampen lyser når ladingen er stoppet eller ikke er startet. Trykk på START/PAUSE-knappen for å starte eller gjenoppta ladingen.
lyser
Denne indikasjonen har alltid en forklaring i Ah- og infodisplayet.

E01: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

E02: Overspenning. Det tilkoblede batteriet har en høyere spenning enn det valgte ladeprogrammet.
Test: Kontroller at batteriet og det valgte ladeprogrammet samsvarer med hverandre.

E03: Tidsavbrudd trinn 1: Avsulfatering. Batteriet er sulfatert og kan ikke lades riktig.
Test: Prøv å starte ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

E04: Tidsavbrudd trinn 2. Mykstart. Batteriet kan ikke lades riktig.
Test: Prøv å starte ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

E05: Analyser. Laderen kan ikke holde på ladingen.
Test: Fjern alle parallelle belastninger på batteriet, og start ladeforløpet på nytt. Hvis analysen mislykkes igjen, må batteriet skiftes ut.

E06: Batteriet er overopphetet. Laderen har oppdaget at et batteri er for varmt, over + 60 °C. Trykk på Pause/Start for å gjenoppta ladingen når temperaturen er under + 60 °C
Test: Kontroller at det ikke er omgivelsene som er for varme. Hvis det ikke er tilfellet, må batteriet skiftes ut.

E07: Lav batterispenning i strømforsyningsprogrammet. Det tilkoblede batteriet har for lav spenning til å fortsette. Det tilkoblede batteriet er 12 V og laderen er i 24 V-modus, eller de parallelle belastningene er for høye
Test: Hvis et 12 V-batteri er tilkoblet, må du kontrollere om enheten er i 24 V-modus. Prøv å fjerne alle parallelle belastninger.

E08: Overstrøm i strømforsyningen. Laderen har slått av utgangen på grunn av for høy strøm.
Test: Kontroller at klemmene ikke er kortsluttet. Kontroller også om det er store parallelle belastninger på batteriet.

E99: Overspenningsbeskyttelse. Hvis batterispenningen er under 17V, vil FEILINDIKATOREN lyse dersom 24V-innstillingen er valgt.
Trykk på START/PAUSE-knappen for å fortsette i 12 V-modus. Skift til 24 V-modus ved å trykke på INCREASE eller DECREASE.
Temperaturlampen lyser
Forklaring: Denne lampen tennes automatisk når temperatursensoren kobles til.
Temperaturlampen lyser ikke
Forklaring: Temperatursensoren er koblet fra eller skadet. Laderen vil anta romtemperatur og lade uten temperaturkompensasjon.
MXS 7.0
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: På ladere av eldre type blinker feilmoduslampen bare når pluggen er tilkoblet.
M100
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: På ladere av eldre type blinker feilmoduslampen bare når pluggen er tilkoblet.
MXT 4.0
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker, og skifter så til
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.
ZAFIR 100
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene for Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
Test: Skift ut batteriet.
blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus
Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
lyser og skifter så til feilmodus
Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
Test: Batteriet må skiftes ut.
Feillampen lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Klemmene er kortsluttet.

Forklaring 3: På ladere av eldre type blinker feilmoduslampen bare når pluggen er tilkoblet.
XS 0.8
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2+/-0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 4.
Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 4, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.
MXS 4003
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
MXS 5.0 (black mode button)
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
MXS 5.0 POLAR
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
MXS 5.0 TEST&CHARGE
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
MXS 5.0 CHECK
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet
Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampene skal lyse.
Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

Forklaring: Batterispenningen kan være under 2 +/- 0.5V.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
MXS 5.0 (red mode button)
blinker
Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
Test: Test laderen på et nytt batteri.
lyser
Forklaring 1: Polvending.
Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 2.
Test: Start ladeforløpet på nytt med modusknappen. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 2, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

Forklaring 6: Ladeforløpet avbrytes i trinn 5.

Forklaring 6,1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
Test: Koble fra belastningene og prøv på nytt.

Forklaring 6,2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.

Laste inn