Bilbatterier

Det finnes en rekke bilbatterier tilgjengelig for tiden. Vi kan for eksempel nevne våtcelle, kalsium og AGM, som alle må vedlikeholdes på litt forskjellig måte.

Våtcelle, kalsium og AGM (Absorbed Glass Mat) er alle ulike varianter av blysyrebatteriet som har ulike fordeler, ulemper og vedlikeholdsbehov.

Våtcelle-batterier for bil, eller frittventilerte batterier som de også kalles, dominerer fremdeles en stor del av bilbatterimarkedet. Til tross for at de første våtcellebatteriene var skjøre glassbeholdere med blystenger hengende fra en åpen topp, har fremskritt i produksjons- og sikkerhetsteknikker ført til at våtcellebatteriet har utviklet seg til et rimelig, pålitelig og – hvis det blir ladet og vedlikeholdt riktig – holdbart kjøretøybatteri.

Kalsiumbatterier opptar også en stor del av batterimarkedet, og har den samme generiske sammensetningen som våtcellebatterier med unntak av at både de positive og de negative platene er byttet ut med kalsiumlegering. Det fører til at væsketapet er ca. 80 % lavere enn i et normalt våtcellebatteri, og selvutladningsfrekvensen er betydelig lavere, noe som igjen gir store fordeler for dem som oppbevarer enhetene.

AGM (Absorbed Glass Mat) eller tørrbatterier som de også kalles, er det nyeste trinnet i utviklingen av blysyrebatteriet. I stedet for vann eller gel bruker et AGM-batteri en separator i glassfiber til å holde elektrolyttene på plass.

GEL-batterier (GEL)
GEL-batterier inneholder syre i geléform. GEL-batterier kan motstå dyputlading og er for eksempel brukt i elektriske rullestoler og kjøretøyer som har krevende elektronisk utstyr, og som konsumentbatterier i båter.

Alle disse bilbatteriene innehar ulike teknologier som er tilpasset de ulike behovene, men de har én ting felles: De må vedlikeholdes nøye for å sikre at de gir den nødvendige energien når de brukes. Ingen av dem er uten selvutlading og vil derfor på et eller annet tidspunkt alle kreve lading.

I motsetning til mange batteriladere som er tilgjengelig på markedet, reagerer CTEKs smartladere bare på batteriets behov. Det betyr at alle CTEK-ladere er egnet til å lade, pleie og forlenge levetiden til alle de ovennevnte bilbatteriene.

Laste inn