Lading

Etter hvert som kjøretøyteknologien utvikles, blir batterier utsatt for stadig større påkjenning. Dette har igjen gjort opplading av batteriet til en svært viktig del av kjøretøyets vedlikeholdsprosess, som bør gis like stor prioritet som å kontrollere lufttrykket i dekkene og peile oljen.

Det finnes for tiden en rekke forskjellige batteriladere på markedet, de fleste av typen smartladere og dryppladere. Smartladere gir derimot en langt tryggere og mer effektiv måte å vedlikeholde og forlenge batteriets levetid på.

Så snart batteriet har nådd sitt optimale ladenivå, vil en drypplader kun gi en viss lademengde i en kort tid, før den slår seg av. Denne prosessen gjentas til batteriet tas ut av laderen. På denne måten kan batteriet potensielt overlades, slik at det tørkes ut, utsondrer gasser, og til syvende og sist gjøres ubrukelig.

CTEKs smartladere går derimot over til pulslading så snart batteriet er fulladet. I stedet for å gi en en viss mengde lading og kalkulere batteriets behov, vil en CTEK-lader kommunisere konstant med batteriet, for å reagere og lade det opp kun når det er nødvendig.

I pulserende vedlikeholdsmodus kan batteriet lade seg ut til et visst nivå på naturlig måte, før det lades helt opp på nytt. Denne typen batterilading vil både redusere faren for overlading, samtidig som batteriet trenes opp på samme måte som når det brukes, noe som igjen vil forlenge dets levetid.

Laste inn