Vår historia

CTEK bildades 1997 och är ett systerföretag till Creator Teknisk Utveckling AB (ett ledande konsultföretag inom konstruktion och utveckling), som bildades 1982.

CTEKs kunskap om batterier började byggas upp redan 1992, när en ledande batteritillverkare hyrde in Creator för forskning och utveckling av batterier. Därefter hyrdes de in för forskning på ett nytt system batteriladdare, som skulle uppfylla kraven för laddning och underhåll av nya batterigenerationer.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet avslutades när en amerikansk företagsgrupp köpte Creators kund. Creator insåg att det nu patenterade systemet innebar en fantastisk affärsmöjlighet över hela världen. I detta skede bildades CTEK för att konstruera, utveckla, tillverka och marknadsföra en egen batteriladdare.

Laddar