Organisation

CTEK har verksamheter i USA och Kina och en Säljkår som arbetar från Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, och Sydafrika. Huvudkontor och utvecklingsavdelning finns i Vikmanshyttan i Dalarna. CTEK och Creator har cirka 150 anställda.

MANAGEMENT - CTEK SWEDEN AB:

CEO Jon Lind
CFO Lotta Ferm
Market and Product Manager Krister Mossberg
Head of Quality and Project Management Lars Svensson
Production Manager Stig Mathisen
Human Resources Manager Anette Granberg
Business Unit Manager - Consumer Sten Hammargren
Business Unit Manager - Integrated Solutions Marcus Olofsson
Business Unit Manager - Client Brand Pär Östman
Business Unit Manager - Professional Peter White

MANAGEMENT - NORTH AMERICA:

Managing Director Andreas Naeslund

MANAGEMENT - HONG KONG:

Managing Director Stig Mathisen

Laddar