Miljöpolicy

CTEK utvecklar, marknadsför och säljer ett unikt utbud av produkter och lösningar för förenklad batterihantering för både privata och professionella användare för att öka batteriets livslängd och prestanda.

CTEK SWEDEN AB

  • levererar produkter som ökar batteriets livslängd avsevärt och som därmed ser till att avfallshanteringen av förbrukade batterier minskar,
  • levererar produkter som är utformade för långtidsanvändning genom effektiv resursanvändning,
  • följer aktuella juridiska krav och driftskrav,
  • strävar kontinuerligt att reducera verksamhetens negativa miljöeffekter.
Både ledning och personal samarbetar för att genomdriva policyn.

2014-03-18
Jon Lind
CEO

Laddar