FAQ

De 10 vanligaste frågorna
Kan jag lämna laddaren ansluten till batteriet under lång tid?
Vilken laddare är lämplig för mitt fordon?
Kan jag använda en mindre eller större laddare än den som rekommenderas för mitt batteri?
Min laddare blir väldigt varm, är det normalt?
Min laddare startar inte laddningen, är den trasig?
Kan jag ladda mitt fordon genom cigarettändaruttaget?
I bruksanvisningen från CTEK står det: ”Anslut den svarta klämman till fordonschassit en bit bort från bränsleledningen och batteriet.” På bilden här intill visas den svarta klämman ansluten till batteriets minuspol. Vad är rätt?
Kan jag ladda utan att ta ut batteriet från fordonet, eller utan att öppna batterilocken eller -korkarna?
Kan jag ladda litiumbatterier med en vanlig CTEK-laddare och tvärtom?
Varför går laddaren aldrig vidare från float-nivån (underhållsladdning, första gröna lampan)?

Textsökning

Använd dina egna nyckelord för att söka efter svar på din fråga i vår FAQ.

Allmänt

Allmänt
Kan jag lämna laddaren ansluten till batteriet under lång tid?
Ja! CTEK:s laddare är utvecklade för att ladda upp batterierna till full kapacitet och sedan automatiskt övergå till långtidsunderhåll.
Innan du lämnar laddaren utan tillsyn under lång tid ska du säkerställa att batteriet är fulladdat, vilket indikeras av en grön lampa.
Vilken laddare är lämplig för mitt fordon?
Välj laddare utifrån storleken på ditt batteri. Ju fler ampere laddaren kan leverera, desto snabbare kommer ditt batteri att laddas upp.
Använd funktionen VÄLJ LADDARE på hemsidan.
http://ctek.com/se/sv/chargers

Kan jag använda en mindre eller större laddare än den som rekommenderas för mitt batteri?
Välj laddare utifrån storleken på ditt batteri.
Använd funktionen VÄLJ LADDARE på hemsidan.
http://ctek.com/se/sv/chargersOm du använder en laddare med mindre kapacitet än rekommenderat tar laddningen längre tid och batteriets livslängd och prestanda blir inte optimala.
Om du använder en laddare med större kapacitet än rekommenderat kommer batteriet inte att bli fulladdat och dess livslängd och prestanda blir inte optimala.
Min laddare blir väldigt varm, är det normalt?
Ja, det är normalt när laddaren jobbar hårt i bulk-fasen (huvudladdning). Värmen alstras under vissa omständigheter och beror på mottagaren (batteriet).
Laddaren behöver inte nödvändigtvis bli varm när den laddar ett annat batteri.
Min laddare startar inte laddningen, är den trasig?
CTEK:s laddare behöver en del motspänning för att börja mata spänning/ström.
Om anslutningen mellan laddaren och batteriet är dålig kommer laddningen inte att starta.
Om batteriet är helt urladdat, dvs. 0 V, kommer laddningen inte att starta.

Om du tror att det är fel på produkten och garantiperioden inte har löpt ut:
1. Anslut produkten till ett annat batteri
2. Anslut produkten till elnätet
3. Kontrollera om lysdioderna tänds
4. Tryck på MODE-knappen och se efter om den fungerar

Om du fortfarande tror att det är fel på laddaren ska du lämna tillbaka den till återförsäljaren tillsammans med inköpskvittot.
Vad kostar det i elenergi att ladda ett bly-batteri med CTEK-laddare?
Här är ett enkelt sätt att räkna ut vad det kostar i elenergi att ladda ett bly-batteri med CTEK-laddare.

Givet:
Batterispänning, Bv = 12V
Batteristorlek, Bs = 75Ah
Batteriets laddnivå, Bl = 50%
Batteriets verkningsgrad = 87%
CTEK laddarens verkningsgrad = 80%

Beräkna:
Förbrukad energi från nätet för att ladda batteriet till fullt  (En)

Först, hur mycket energi måste vi fylla i batteriet?
12V x 75Ah x 50% = 12x75x0.5=450Wh

Hur mycket energi måste laddaren leverera på grund av batteriets verkningsgrad?
450Wh / 87% = 450/0.87 = 517Wh

Hur mycket energi måste nätet leverera till laddaren med hänsyn till verkningsgraden?
En = 517Wh / 80% =517 / 0.8 = 647Wh eller 0,647kWh.

Svar:
Det går åt 0.647kWh att ladda batteriet med givna data.
Med dagens elpriser kostar det i runda slängar 1SEK att ladda ett halvladdat 75Ah batteri.

Det går bra att räkna med 80% verkningsgrad för alla modeller av CTEK-laddarna.
Variera batteriets storlek (Bs) och laddnivå (Bl) för att räkna på andra fall.
En CTEK laddare är ju så liten. Hur kan den ladda så snabbt och effektivt, jämfört med vanliga laddare?
CTEKs laddare utnyttjar samma teknik som datorer använder för att hålla ner dimensionerna, få upp effekten och ladda med en välkontrollerad och ”ren” ström. Tillägg, Tänk på hur stor en mobiltelefon var för 15 år sedan, och vad liten den är idag. Och ändå kan den så otroligt mycket mer.
Vad ska jag tänka på när jag väljer laddare?
Svar: När du väljer laddare bör du tänka på 3 saker: 1. Hur stort är batteriet du ska ladda? 2. Hur urladdat blir det innan du får chans att ladda igen? 3. Hur snabbt måste du får batteriet fulladdat? Om batteriet är stort, helt tomt och måste fyllas snabbt! Då bör du välja en kraftfull laddare, t ex MXS 25, eller M300. Om du istället vill vara säker på att MC batteriet blir laddat och hålls laddat oavsett om du ska ut och åka i morgon eller om ett halvår, då har tiden inte så stor betydelse och en liten laddare fungerar bra. T ex XS 8.0 eller MXS 3.6 är bra val.
Jag tror min laddare är trasig. Hur ska jag bete mig?
Om laddaren inte fungerar så ska du reklamera den. • Produkten som reklameras ska lämnas tillsammans med kvittot till återförsäljaren. • Återförsäljaren ska distribuera reklamerade produkter via distributören till CTEK. • Fyll i och skriv ut reklamationsblanketten och bifoga till produkten för snabb och korrekt felsökning. • Produktgarantin är endast giltig för fel som inte har orsakats av användaren och förutsatt att garantitiden inte passerat. 2, 3 eller 5 år beroende på produkt och modell. Produkter inköpta före 2007-01-01 har 2 års garanti. Se användarmanualen. • Om inget kvitto har bifogats produkten kommer CTEK inte att ge någon garanti. • Garantin upphävs om produkten öppnats, avsiktligt skadats eller på annat sätt modifierats. • CTEK ersätter inte kunder för eventuella följdskador som orsakats av en felaktig produkt eller som uppkommit i samband med användning av produkten. • Om CTEK’s utredning visar att produkten inte är felaktig kommer CTEK att returnera produkten. • Felaktiga produkter kommer att repareras eller ersättas med likvärdig produkt. • Det krediterade beloppet kan clearas vid nästa inköp. • Om produktens garantitid har passerat och produkten inte uppenbart är felaktig kommer den att returneras utan att utredas. Observera att kvaliteten på den produkten inte kan garanteras av CTEK. • Felaktiga enheter kommer att kasseras av CTEK om de inte är reparerbara. • Om reklamationen av den trasiga produkten inte godkänns, returneras laddaren endast om du specifikt efterfrågar det. Du får då stå för portot.
Vad är rippel och hur påverkar det batteriet?
Rippel är ett mått på hur ojämn ström och spänning laddaren ger ifrån sig. Högt strömrippel ger uppvärmning och uttorkning av batteriet så att det måste bytas ut i förtid. Högt spänningsrippel ger en oprecis laddning och kan skada fordonets elektronik. CTEKs laddare har väldigt ren laddström och spänning, dvs minimalt med rippel.
Montering
Kan jag ladda mitt fordon genom cigarettändaruttaget?
Om uttaget är spänningsförande när tändningen är frånslagen.
Se fordonets användarhandbok, kontakta din fordonsåterförsäljare eller testa att ansluta ett valfritt tillbehör till uttaget för att ta reda på om fordonet stödjer denna funktion.
I bruksanvisningen från CTEK står det: ”Anslut den svarta klämman till fordonschassit en bit bort från bränsleledningen och batteriet.” På bilden här intill visas den svarta klämman ansluten till batteriets minuspol. Vad är rätt?
Texten beskriver hur du ansluter till ett batteri i ett fordon. Bilden visar hur du ansluter till ett batteri som inte är anslutet till ett fordon.
Laddaren ska anslutas enligt anvisningarna i fordonets användarhandbok.
Kan jag koppla ihop alla mina 12V batterier och underhållsladda alla samtidigt?
Det går att göra på det viset. Men tänk på att alla batterier bör laddas fullt var för sig innan de kopplas ihop parallellt. Tänk på att batteriernas gemensamma storlek inte ska överstiga laddarens rekommenderade laddområde.Om det är stora skillnader på batteriernas storlekar (Ah) ålder och skick kan det slita hårt på de batterier som är i bäst skick. Ett batteri i bra skick som ska vinterförvaras kanske självurladdar under 90% av fulladdat 1 eller 2 gånger på en hel vinter, medan batterier i dåligt skick kanske gör det 1 -2 gånger i veckan. Är batterierna parallellkopplade med en laddare ansluten får varje enskilt batteri inte den laddning just det behöver.Det kan vara enklare att sätta en Comfort Indicator på alla enskilda batterier och flytta en laddare mellan de batterier som behöver laddas, på det viset får varje batteri bästa laddning efter sina egna behov och inget batteri slits och behöver bytas i förväg.
Måste batteriet kopplas bort från fordonet när man ska ladda sitt batteri med en CTEK-laddare?
Nej, CTEKs laddare kan inte skada känslig elektronik, så batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet! Speciell omtanke ska man dock ha vid Recond då spänningen är 15.8V. Om spänningen är under 16V anser de flesta tillverkare att allt är i sin ordning och CTEK håller sig betryggande under detta, även under Recond. Observera dock att somliga komponenter tappar livslängd vid högre spänning.En tumregel säger att om man höjer spänningen 5% så tappar en glödlampa halva livslängden, men det är normalt ingen större fara. Om man har någon känslig elektronik där tillverkaren varnar för högre spänningar: koppla ifrån det!
Varför ska man koppla minus till jord och inte till batteriet?
Du kan utan risk koppla en CTEK laddare direkt mot minuspolen i stället för mot chassi. Anledningen till att CTEK rekommenderar att koppla minusklämman till jord istället för till minuspolen är för att eliminera risken för en gnista i direkt närhet av batteriet. Där kan explosiv knallgas finnas. CTEKs laddare är dock gnistfria och genererar genom sin smarta laddning minimalt med knallgas. Därför är det ytterst liten risk förknippad med att koppla båda klämmorna till batteriets poler.
Jag vill installera en CTEK permanent i bilen för laddning av bilens batteri vid nätanslutning av bilens motorvärmare/ kupévärmare. Hur ska jag göra?
Vi har ingen sådan beskrivning, men installationen är inte så komplicerad. Laddaren får inte monteras inne i motorrummet, i sådant fall måste nätkabeln (230V) vara av motorvärmare typ enligt nordiska bestämmelser. Istället monteras laddaren inne i kupén, du ansluter nätkabeln till kupévärmaruttaget men en förgrening om så önskas. Batterikabeln ansluts till bilens batteri, med fördel med ringkabelskorna som medföljer laddaren. Om batteriet är monterat i motorrummet i bilen får man dra batterikabeln igenom bilens torpedvägg (väggen mellan kupé och motorrummet). Man bör montera en säkring på batterikabeln plus (röd), så nära batteriet som möjligt för att det är en fastinstallation.
Har CTEK en Y-kabel så att man kan ladda 2 MC med en laddare? Det skulle vara praktiskt att underhållsladda 2 MC hela vintern utan att behöva flytta laddaren mellan cyklarna?
CTEK har aldrig levererat Y-kablar eftersom det är en osäker lösning. Med en Y-kabel så kopplar man ihop de båda motorcyklarnas batterier. Det kan jämföras med de startkablar man har för att starta en bil, Om ett batteri är fulladdat och det andra är tomt så går det en riktigt hög ström mellan batterierna. Med den skillnaden att kabeln är mycket klenare än om du har startkablar mellan 2 bilar. Man riskerar två saker. Kabeln kan brinna av, och då får man be till högre makter att det är bara kabeln som brinner. Om Y-kabeln är avsäkrad och säkringen går så tror man att man laddar fast man inte gör det, med en hel del ilska och kostnader när våren kommer. Ett bättre sätt är att ha en COMFORT INDICATOR på varje MC, och när man ändå tittar till cyklarna kan man enkelt se om laddaren ska byta från den ena till den andra MCn. Ännu enklare är naturligtvis en laddare till varje MC.
Kan jag ladda ett 24V system med två seriekopplade 12V laddare?
Ja, det går alldeles utmärkt och är faktiskt att föredra för batterierna. Koppla in en laddare på varje batteri.
Batterier
Kan jag ladda utan att ta ut batteriet från fordonet, eller utan att öppna batterilocken eller -korkarna?
Det finns ingen anledning till att koppla loss eller ta ut batteriet från fordonet medan det laddas, och du behöver inte heller öppna batterilocken eller -korkarna. CTEK:s laddare är gnistsäkra, skyddade mot omvänd polaritet och elektroniskt säkra.
Kan jag ladda litiumbatterier med en vanlig CTEK-laddare och tvärtom?
Nej. Litiumbatterier behöver en annan laddning än bly-syrabatterier. Eftersom det finns stor risk för överladdning rekommenderar vi inte att du använder CTEK:s laddare som utvecklats för bly-syrabatterier till detta ändamål.
Vi rekommenderar inte heller att du laddar bly-syrabatterier med en litiumladdare, eftersom resultatet inte blir optimalt.
Måste batteriet kopplas bort från fordonet när man ska ladda sitt batteri med en CTEK-laddare?
Nej, CTEKs laddare kan inte skada känslig elektronik, så batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet! Speciell omtanke ska man dock ha vid Recond då spänningen är 15.8V. Om spänningen är under 16V anser de flesta tillverkare att allt är i sin ordning och CTEK håller sig betryggande under detta, även under Recond. Observera dock att somliga komponenter tappar livslängd vid högre spänning. En tumregel säger att om man höjer spänningen 5% så tappar en glödlampa halva livslängden, men det är normalt ingen större fara. Om man har någon känslig elektronik där tillverkaren varnar för högre spänningar: koppla ifrån det!
Vad händer om jag använder laddaren för större batterier än vad ni rekommenderar?
Att använda en liten laddare ger långa laddtider. Ibland är detta kritiskt och då bör man använda en större laddare. Om man bara använder laddaren för underhållsladdning så kan man ofta klara sig med en riktigt liten laddare.
Kan jag underhållsladda flera batterier samtidigt?
CTEKs laddare har inga som helst problem med att ladda eller underhållsladda flera parallellkopplade batterier under förutsättning att den sammanlagda storleken på batterierna (Ah) inte överstiger den rekommenderade storleken för laddaren. Tänk på att ladda varje batteri fullt var för sig innan du kopplar ihop dem. Annars riskerar du att få strömrusningar mellan batterierna som kan slita mer än nödvändigt på batterierna.
Går det att ladda ett fruset batteri?
Nej, Batteriet måste tinas först. Notera att batteriet har varit urladdat innan, för annars skulle det inte frysa. Kontrollera batteriet noga så att det inte har några sprickor eller andra skador.Ett fulladdat batteri fryser vid -67 grader, medan ett tomt batteri kan frysa redan vid några få minusgrader. Om du tror att ditt batteri är eller har varit fruset, rekommenderar vi att du får batteriet testat, det har troligen tagit skada och behöver kanske bytas ut.
Kan jag ladda GEL-batterier med en CTEK laddare?
GEL batterier är en typ av bly/syra batterier där syran är bunden i en gele. Det går alldeles utmärkt att ladda med laddare från CTEK.
Hur urladdade batterier kan jag ladda med en CTEK-laddare?
Ett batteri räknas som urladdat när spänningen är under 10,5V. Det kan dock avge energi ända ner till 7-8 volt. De flesta modeller klarar batterier ner till 2V. XS 0.8 laddar från 6V medan XC 0.8 laddar från 3V. MXS 7, MXS 25 och MXT 14 i Supply-läget kan ladda ända från noll i batteriet. Observera att somliga batterier kan ta skada av alltför djupa urladdningar. CTEK-laddarna försöker rädda dessa batterier genom bl.a. pulsning för att minska sulfatering eller mjukstart (vissa modeller). Ett batteri som är under dessa nivåer är ofta i dåligt skick och behöver bytas ut.
Laddarfunktioner
Varför går laddaren aldrig vidare från float-nivån (underhållsladdning, första gröna lampan)?
Laddaren stannar i underhållsläget i tio dagar, och håller då batteriet fulladdat med minsta möjliga strömtillförsel. När det har gått tio dagar övergår programmet till den sista fasen – pulsnivå – för långtidsunderhåll.
Vad händer om jag använder laddaren för större batterier än vad ni rekommenderar?
Att använda en liten laddare ger långa laddtider. Ibland är detta kritiskt och då bör man använda en större laddare. Om man bara använder laddaren för underhållsladdning så kan man ofta klara sig med en riktigt liten laddare.
Finns det CTEK-laddare för andra batterityper?
CTEK har även laddaren CTEK LITHIUM XS som har ett optimalt laddningsprogram för 4x LiFePO4 (litiumjärnfosfat) på nominellt 12V polspänning.
CTEK LITHIUM XS kan också kommunicera med batteriets inbyggda elektronik i det fall att elektroniken har stängt av batteriet för att skydda mot för djup urladdning.
Laddaren går snabbt över till underhållsladdning utan att jag får någon kapacitet i batteriet.
Laddarens beteende kan förklaras på två olika sätt, utifrån batteriets synvinkel: a) Speciellt slutna batterier som har tappat vätska kan bete sig så att det snabbt går upp i spänning men det har ingen kapacitet kvar. Det borde yttra sig så att när man kopplar ifrån laddaren så ligger batteriet kvar på en rel. hög spänning. Det kan liknas vid att ett 50Ah batteri har förvandlats till ett på kanske 20Ah. Mät batterispänningen med laddaren frånkopplad. Om spänningen ligger på 13V eller mer så är detta troligt. Batteriet är dött och måste bytas. Om det har tappat vätska så kan överdelen av batteriets plattyta vara oxiderad och därmed förstört. b) Ett sulfaterat batteri - sulfatering kan också bete sig på det sättet, genom att sulfatskiktet är isolerande och ingen ström börjar ens gå. Även här mäter man spänningen med laddaren frånkopplad men nu sjunker istället spänningen snabbt till 12V eller under. Laddaren borde reagera med täta till- och frånslag, eftersom spänningen sjunker så snabbt. Även här så är chanserna att få långvarigt liv i batteriet små. En CTEK försöker med pulser ”väcka” ett sådant batteri, men även om det lyckas så är batteriet snart slut. Båda dessa tänkbara felorsaker hade undvikits med en CTEK batteriladdare ansluten under vilosäsongen.
Kan man verkligen bara koppla in och sedan glömma bort laddaren?
Kontrollera alltid att laddaren gått över till underhållsladdning innan laddaren lämnas oövervakad och inkopplad för längre tidsperioder. Har laddaren inte gått över till underhållsladdning inom tre dygn måste laddaren kopplas bort från batteriet. Har laddaren gått över till underhållsladdning är allt som det ska vara och batteriet är sannolikt friskt och kommer att fungera under lång tid tillsammans med din CTEK-laddare. Om laddaren inte gått över i underhållsladdning, grön lampa lyser, innan ett par dygn är detta ett tecken på något fel. Möjliga orsaker:
  • Ett stort batteri av äldre typ, s.k. Antimonbatterier uppför sig annorlunda.
  • Om stora förbrukare är inkopplade till batteriet så tar laddningen lång tid och även nu kan batteriet överladdas.
  • Batteriet är sulfaterat från start. Då tar laddningen längre tid, eftersom batteriets högre inre motstånd begränsar hur mycket ström det kan ta emot.
  • Batteriet är förbrukat och behöver bytas ut.
Kommer en CTEK-laddare ihåg inställningen om man kopplar ifrån nätspänningen?
Om man kopplar bort både batteri och nätspänning. På MXS 3.6 och Zafir 45 måste dock batteriet ha en spänning över 6V för att laddaren ska komma ihåg inställningen. Undvik dock att placera en MULTI-laddare för nära ett extremt starkt elektriskt fält, t.ex. ett tändsystem då detta kan få laddaren att tappa inställningen.
Jag har en CTEK laddare som fungerat bra, men nu händer inget när jag trycker på modeknappen. Jag kan inte byta läge mellan ”MC”, ”BIL” och ”SNÖFLINGA”. Vad kan jag göra?
Om du inte kan byta laddläge genom att trycka på mode knappen, oavsett vilket batteri du försöker ladda, så är laddaren troligtvis trasig. Har du garanti kvar, så rekommenderar jag dig att gå tillbaka till din återförsäljare med laddaren, kvittot och en ifylld reklamationsblankett.
Laddarinställningar
Jag har ett AGM-batteri. Ska jag då ladda i snöflingeläget?
Det beror på. Optima och Hawker rekommenderar snöflingeläget. Om det inte framgår på batteriet så använd billäget för batterier över 14Ah eller MC-läget för batterier under 14Ah.
Marint
Är primär och sekundär sida galvaniskt skilda åt i era laddare?
Ja, alla CTEKs laddare är galvaniskt frånskilda.

DC/DC

OFF ROAD 100A (D250S Dual+Smartpass+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför är skärmen svart på CTEK BM-1 Compact?
Kontrollera att kabeldragningen är rätt och väl åtdragen Kontrollera säkringen och att batteriet inte är helt tomt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför visar CTEK BM-1 Compact att antalet återstående timmar är högre eller lägre när batteriet belastats av konstant förbrukning?
Aktuell batterikapacitet skiljer sig från värden som du angav. Justera batterikapaciteten för att matcha batteriet.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Mitt batteri består av en bank med flera batterier, är det ett problem?
Inte så länge kombinationen ger nominellt 12 volt och all ström som dras från banken går genom shunten.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Övervakar CTEK BM-1 Compact både mitt startbatteri som mitt servicebatteri?
Nej, det gör den inte. Servicebatteriet används kontinuerligt och behöver därför kontinuerlig övervakning. Startbatteriet däremot utsätts endast stundvis för tung belastning som åtföljs av underhållsladdning, och behöver inte övervakas (på samma sätt. )
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Jag har en annan voltmeter på mitt fordon som inte ger samma värden som CTEK BM-1 Compact.
CTEK BM-1 Compact mäter mycket noggrant spänningen tvärs över batteripolerna. Andra voltmetrar kan ge andra värden på grund av spänningsfall i kablaget.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför visar CTEK BM-1 Compact en högre kapacitet omedelbart efter laddning än vad den gör efter några minuters urladdning?
Detta är en oundviklig batterikemisk egenskap, som varierar från batteri till batteri och vilket laddningssystem som används.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Måste jag koppla ur min CTEK BM-1 Compact när jag lämnar mitt fordon under långa perioder?
Nej. CTEK BM-1 Compact är utformad för att vara permanent ansluten till batteriet. Den har en egen säkring, och drar bara 1,5mA från batteriet. På en så låg ström, skulle det ta flera år att ladda ur ett normalt fulladdat servicebatteri.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför verkar mitt batteri ha mindre kapacitet än vad det står på etiketten?
Batteriets kapacitet kan ändras beroende på många olika faktorer. Om batteriet verkar ha mycket lägre kapacitet, än det förväntade, kan det behöva bytas. Ofta kan en ändring i den nominella batterikapaciteten på CTEK BM-1 Compact räcka för att du kan få tillräckligt information om kvarvarande laddningsprocent.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Vid hög belastning, verkar tiden ändras långsammare än jag förväntade mig. Är detta rätt?
JA. Vid hög belastning levererar ett blybatteri mindre energi än förväntat på grund av elektrolytutmattning och stagnation. När batteriet levererar mycket ström använder CTEK BM-1 Compact sig av Peukerts ekvation för att kunna visa en noggrannare uppskattning av tidsfaktorn.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Jag har en 500W förbrukare. Hur vet jag hur mycket ström den kommer att dra?
Du kan enkelt räkna ut det enligt följande: Dividera effekten (W) med nominell matningsspänning (12V) för att få fram strömmen (Ampere). Så, till exempel, kommer din förbrukare att dra 500W/12V: d.v.s. ca 42 A.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Vad händer om jag kopplar CTEK BM-1 på ett batteri som är större än 600 Ah? Förstörs monitorn?
CTEK BM-1 tar ingen skada av det. De värden som monitorn visar, blir dock inte exakta. Om batteriet är över 600Ah, visar monitorn full laddning för tidigt.

Bakgrund:
CTEK BM 1 visar batterikapacitet från 5Ah upp till 600 Ah, som rymmer de allra flesta uppsättningarna. Produkterna i CTEK OFF ROAD 100 A- paketet har kapacitet att ladda batterier upp till 800 Ah. Samtidigt som vi har valt att behålla denna högre kapacitet för maximal flexibilitet, vet vi att så stort effektbehov är ovanligt för båtar, husvagnar och husbilar. Monitorn har därför utvecklats för att kommunicera med system upp till 600Ah. Det finns ingen risk för monitorn, CTEK OFF ROAD 100A- enheten eller fordonet om CTEK BM1 är ansluten till en batteribank större än 600Ah.
Det enda resultatet blir att spänningsvärdena som visas av CTEK BM1 kommer inte att vara korrekta. Om batteriet är över 600Ah, visar monitorn fulladdat i förtid. Det kommer inte att skada monitorn.
SMARTPASS
Vad betyder lampindikeringarna?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
SMARTPASS
lyser, vad har hänt?
SMARTPASS har upptäckt ett problem. Denna lampa blinkar alltid tillsammans med andra lampor och anger vilket problem som har uppstått.


Lampa 1 blinkar: Ett problem med startbatteriet har upptäckts. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS överhettats startas laddningen automatiskt igen när temperaturen har gått ner.

Lampa 2 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen upptäcktes när den är/var ansluten till startbatteriets matning. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

Lampa 3 blinkar: Ett problem har upptäckts med startbatteriet vid underhållsladdning. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

Lampa 4 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen från startbatteriet har upptäckts. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen. Det kan också innebära att batterispänningen på startbatteriet är för låg.

Lamporna 1, 3 och 4 blinkar: Startbatteriets temperatur är för hög. SMARTPASS laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.
SMARTPASS
Varför blinkar POWER -lampan snabbt?
SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
SMARTPASS
Varför lyser POWER -lampan svagt?
SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
SMARTPASS
Varför startar inte SMARTPASS laddningen?
Kontrollera anslutningarna, inklusive anslutningen till jord. Spänningen från startbatteriet måste vara högre än 13,1 V för att Smartpass ska kunna starta. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5V.

Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
SMARTPASS
Varför avbryter inte SMARTPASS laddningen av servicebatteriet trots att generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
När motorn stängs av, fortsätter SMARTPASS att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter.

OBS: Detta tömmer inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt laddar den servicebatteriet.
SMARTPASS
Varför matar inte SMARTPASS vissa förbrukare kopplade till förbrukarutgången?
SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare kopplade till förbrukarutgången när servicebatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Servicebatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
SMARTPASS
Kan jag använda enbart SMARTPASS utan D250S DUAL?
Ja, om man inte behöver en laddningsfunktionalitet till servicebatteriet, som D250S Dual kan göra igenom att höja eller sänka spänningen från generatorn, så är SMARTPASS ett bra alternativ för att strömförsörja servicebatteriet, speciellt när man också använder servicebatteriet medan laddning sker (t.ex kylskåp, stereo etc.).
D250S DUAL
Varför lyser inte POWER-lampan?
Det kan finnas olika orsaker.

Kontrollera att systemet är rätt kopplat och jordanslutningen ordentligt åtdragen.

Kontrollera att spänningen på servicebatteriet är högre än 9 V. (Powerlampan tänds vid 9V)
D250S DUAL
Varför blinkar POWER-lampan?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
D250S DUAL
Varför glöder POWER-lampan svagt?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
D250S DUAL
Varför startar inte D250S DUAL laddningen?
För att kunna starta laddningen måste spänningen på startbatteriet vara högre än 13,1 V eller högre än 11,5 V från solcellen. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. (D 250S DUAL börjar ladda redan vid 5V in)

Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
D250S DUAL
Varför avbryter inte D250S DUAL laddningen av servicebatteriet även när generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
När motorn stängs av, fortsätter D250S DUAL att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt används denna för att ladda servicebatteriet.
D250S DUAL
Vad betyder lampindikeringarna?


D250S DUAL
Varför blinkar utropstecknet?
Laddaren har upptäckt ett problem. Notera vilken/vilka andra lampor lyser, dessa anger vilket problem som uppstått. Se bild nedan:Om utropstecknet blinkar och enbart POWER-lampan lyser är temperaturen vid servicebatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har sjunkit startas laddningen automatiskt igen.

Utropstecknet blinkar och generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
D250S DUAL
Ström på-lampan lyser inte
Förklaring: Målbatterispänningen måste vara högre än 9 V.
D250S DUAL
Ström på-lamporna blinkar snabbt eller glöder svagt.
Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning.
D250S DUAL
Laddaren startar inte laddningen
Förklaring: För att kunna starta laddningen måste matningsspänningen vara högre än 13,1 V från matningsbatteriet eller högre än 11,5 V från solcellen. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. Solcellsspänningen måste också vara högre än generatorns matningsspänning.
Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
D250S DUAL
Laddaren avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av
Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. Laddarens utspänning beror på inspänningen. Vid lägre inspänning blir uteffekten lägre. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte matningsbatteriet. Laddaren stänger av när spänningen har fallit under 12,8 V. Om det finns effekt från solpanelen används denna för att ladda målbatteriet.
D250S DUAL
blinkar
Förklaring: Laddaren har upptäckt ett problem. Lampan blinkar alltid när andra lampor lyser och anger vilket problem som uppstått.

Om enbart ström på-lampan lyser är temperaturen vid målbatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.

Om generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser när fellampan blinkar har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
SMARTPASS
Ström på-lampan blinkar snabbt eller glöder svagt
Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning. Det finns ingen laddare eller generator påslagen för matningsbatteriet.
SMARTPASS startar inte laddningen
Förklaring: Matningsspänningen måste vara högre än 13,1 V för att laddningen ska kunna starta. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V.
Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
SMARTPASS avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av
Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. SMARTPASS avbryter när spänningen har fallit under 12,8 V. Om inga parallella laster är inkopplade kan detta ta en stund.
SMARTPASS matar inte förbrukarna från driftbatteriet
SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare när driftbatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Driftbatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
OFF GRID 20A (D250S Dual+Display)
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför är skärmen svart på CTEK BM-1 Compact?
Kontrollera att kabeldragningen är rätt och väl åtdragen Kontrollera säkringen och att batteriet inte är helt tomt.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför visar CTEK BM-1 Compact att antalet återstående timmar är högre eller lägre när batteriet belastats av konstant förbrukning?
Aktuell batterikapacitet skiljer sig från värden som du angav. Justera batterikapaciteten för att matcha batteriet.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Mitt batteri består av en bank med flera batterier, är det ett problem?
Inte så länge kombinationen ger nominellt 12 volt och all ström som dras från banken går genom shunten.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Övervakar CTEK BM-1 Compact både mitt startbatteri som mitt servicebatteri?
Nej, det gör den inte. Servicebatteriet används kontinuerligt och behöver därför kontinuerlig övervakning. Startbatteriet däremot utsätts endast stundvis för tung belastning som åtföljs av underhållsladdning, och behöver inte övervakas (på samma sätt. )
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Jag har en annan voltmeter på mitt fordon som inte ger samma värden som CTEK BM-1 Compact.
CTEK BM-1 Compact mäter mycket noggrant spänningen tvärs över batteripolerna. Andra voltmetrar kan ge andra värden på grund av spänningsfall i kablaget.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför visar CTEK BM-1 Compact en högre kapacitet omedelbart efter laddning än vad den gör efter några minuters urladdning?
Detta är en oundviklig batterikemisk egenskap, som varierar från batteri till batteri och vilket laddningssystem som används.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Måste jag koppla ur min CTEK BM-1 Compact när jag lämnar mitt fordon under långa perioder?
Nej. CTEK BM-1 Compact är utformad för att vara permanent ansluten till batteriet. Den har en egen säkring, och drar bara 1,5mA från batteriet. På en så låg ström, skulle det ta flera år att ladda ur ett normalt fulladdat servicebatteri.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Varför verkar mitt batteri ha mindre kapacitet än vad det står på etiketten?
Batteriets kapacitet kan ändras beroende på många olika faktorer. Om batteriet verkar ha mycket lägre kapacitet, än det förväntade, kan det behöva bytas. Ofta kan en ändring i den nominella batterikapaciteten på CTEK BM-1 Compact räcka för att du kan få tillräckligt information om kvarvarande laddningsprocent.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Vid hög belastning, verkar tiden ändras långsammare än jag förväntade mig. Är detta rätt?
JA. Vid hög belastning levererar ett blybatteri mindre energi än förväntat på grund av elektrolytutmattning och stagnation. När batteriet levererar mycket ström använder CTEK BM-1 Compact sig av Peukerts ekvation för att kunna visa en noggrannare uppskattning av tidsfaktorn.
CTEK BM-1 COMPACT MONITOR
Jag har en 500W förbrukare. Hur vet jag hur mycket ström den kommer att dra?
Du kan enkelt räkna ut det enligt följande: Dividera effekten (W) med nominell matningsspänning (12V) för att få fram strömmen (Ampere). Så, till exempel, kommer din förbrukare att dra 500W/12V: d.v.s. ca 42 A.
D250S DUAL
Varför lyser inte POWER-lampan?
Det kan finnas olika orsaker.

Kontrollera att systemet är rätt kopplat och jordanslutningen ordentligt åtdragen.

Kontrollera att spänningen på servicebatteriet är högre än 9 V. (Powerlampan tänds vid 9V)
D250S DUAL
Varför blinkar POWER-lampan?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
D250S DUAL
Varför glöder POWER-lampan svagt?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
D250S DUAL
Varför startar inte D250S DUAL laddningen?
För att kunna starta laddningen måste spänningen på startbatteriet vara högre än 13,1 V eller högre än 11,5 V från solcellen. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. (D 250S DUAL börjar ladda redan vid 5V in)

Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
D250S DUAL
Varför avbryter inte D250S DUAL laddningen av servicebatteriet även när generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
När motorn stängs av, fortsätter D250S DUAL att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt används denna för att ladda servicebatteriet.
D250S DUAL
Vad betyder lampindikeringarna?


D250S DUAL
Varför blinkar utropstecknet?
Laddaren har upptäckt ett problem. Notera vilken/vilka andra lampor lyser, dessa anger vilket problem som uppstått. Se bild nedan:Om utropstecknet blinkar och enbart POWER-lampan lyser är temperaturen vid servicebatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har sjunkit startas laddningen automatiskt igen.

Utropstecknet blinkar och generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
D250S DUAL
Ström på-lampan lyser inte
Förklaring: Målbatterispänningen måste vara högre än 9 V.
D250S DUAL
Ström på-lamporna blinkar snabbt eller glöder svagt.
Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning.
D250S DUAL
Laddaren startar inte laddningen
Förklaring: För att kunna starta laddningen måste matningsspänningen vara högre än 13,1 V från matningsbatteriet eller högre än 11,5 V från solcellen. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. Solcellsspänningen måste också vara högre än generatorns matningsspänning.
Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
D250S DUAL
Laddaren avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av
Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. Laddarens utspänning beror på inspänningen. Vid lägre inspänning blir uteffekten lägre. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte matningsbatteriet. Laddaren stänger av när spänningen har fallit under 12,8 V. Om det finns effekt från solpanelen används denna för att ladda målbatteriet.
D250S DUAL
blinkar
Förklaring: Laddaren har upptäckt ett problem. Lampan blinkar alltid när andra lampor lyser och anger vilket problem som uppstått.

Om enbart ström på-lampan lyser är temperaturen vid målbatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.

Om generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser när fellampan blinkar har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
SMARTPASS
Vad betyder lampindikeringarna?


Error lamp
Power lamp
1. Service battery charging lamp
2. Alternator battery consumption
3. Alternator battery charging lamp
4. Service battery consumption lamp
lyser, vad har hänt?
SMARTPASS har upptäckt ett problem. Denna lampa blinkar alltid tillsammans med andra lampor och anger vilket problem som har uppstått.


Lampa 1 blinkar: Ett problem med startbatteriet har upptäckts. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS överhettats startas laddningen automatiskt igen när temperaturen har gått ner.

Lampa 2 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen upptäcktes när den är/var ansluten till startbatteriets matning. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

Lampa 3 blinkar: Ett problem har upptäckts med startbatteriet vid underhållsladdning. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

Lampa 4 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen från startbatteriet har upptäckts. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen. Det kan också innebära att batterispänningen på startbatteriet är för låg.

Lamporna 1, 3 och 4 blinkar: Startbatteriets temperatur är för hög. SMARTPASS laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.
Varför blinkar POWER -lampan snabbt?
SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
Varför lyser POWER -lampan svagt?
SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
Varför startar inte SMARTPASS laddningen?
Kontrollera anslutningarna, inklusive anslutningen till jord. Spänningen från startbatteriet måste vara högre än 13,1 V för att Smartpass ska kunna starta. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5V.

Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
Varför avbryter inte SMARTPASS laddningen av servicebatteriet trots att generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
När motorn stängs av, fortsätter SMARTPASS att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter.

OBS: Detta tömmer inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt laddar den servicebatteriet.
Varför matar inte SMARTPASS vissa förbrukare kopplade till förbrukarutgången?
SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare kopplade till förbrukarutgången när servicebatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Servicebatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
Kan jag använda enbart SMARTPASS utan D250S DUAL?
Ja, om man inte behöver en laddningsfunktionalitet till servicebatteriet, som D250S Dual kan göra igenom att höja eller sänka spänningen från generatorn, så är SMARTPASS ett bra alternativ för att strömförsörja servicebatteriet, speciellt när man också använder servicebatteriet medan laddning sker (t.ex kylskåp, stereo etc.).
Ström på-lampan blinkar snabbt eller glöder svagt
Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning. Det finns ingen laddare eller generator påslagen för matningsbatteriet.
SMARTPASS startar inte laddningen
Förklaring: Matningsspänningen måste vara högre än 13,1 V för att laddningen ska kunna starta. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V.
Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
SMARTPASS avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av
Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. SMARTPASS avbryter när spänningen har fallit under 12,8 V. Om inga parallella laster är inkopplade kan detta ta en stund.
SMARTPASS matar inte förbrukarna från driftbatteriet
SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare när driftbatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Driftbatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
D250S DUAL
Varför lyser inte POWER-lampan?
Det kan finnas olika orsaker.

Kontrollera att systemet är rätt kopplat och jordanslutningen ordentligt åtdragen.

Kontrollera att spänningen på servicebatteriet är högre än 9 V. (Powerlampan tänds vid 9V)
Varför blinkar POWER-lampan?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
Varför glöder POWER-lampan svagt?
Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
Varför startar inte D250S DUAL laddningen?
För att kunna starta laddningen måste spänningen på startbatteriet vara högre än 13,1 V eller högre än 11,5 V från solcellen. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. (D 250S DUAL börjar ladda redan vid 5V in)

Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
Varför avbryter inte D250S DUAL laddningen av servicebatteriet även när generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
När motorn stängs av, fortsätter D250S DUAL att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt används denna för att ladda servicebatteriet.
Vad betyder lampindikeringarna?


Varför blinkar utropstecknet?
Laddaren har upptäckt ett problem. Notera vilken/vilka andra lampor lyser, dessa anger vilket problem som uppstått. Se bild nedan:Om utropstecknet blinkar och enbart POWER-lampan lyser är temperaturen vid servicebatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har sjunkit startas laddningen automatiskt igen.

Utropstecknet blinkar och generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
Ström på-lampan lyser inte
Förklaring: Målbatterispänningen måste vara högre än 9 V.
Ström på-lamporna blinkar snabbt eller glöder svagt.
Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning.
Laddaren startar inte laddningen
Förklaring: För att kunna starta laddningen måste matningsspänningen vara högre än 13,1 V från matningsbatteriet eller högre än 11,5 V från solcellen. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. Solcellsspänningen måste också vara högre än generatorns matningsspänning.
Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
Laddaren avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av
Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. Laddarens utspänning beror på inspänningen. Vid lägre inspänning blir uteffekten lägre. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte matningsbatteriet. Laddaren stänger av när spänningen har fallit under 12,8 V. Om det finns effekt från solpanelen används denna för att ladda målbatteriet.
blinkar
Förklaring: Laddaren har upptäckt ett problem. Lampan blinkar alltid när andra lampor lyser och anger vilket problem som uppstått.

Om enbart ström på-lampan lyser är temperaturen vid målbatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.

Om generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser när fellampan blinkar har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.

Tillbehör

CTX BATTERY SENSE
Hur monterar man Battery Sense?
Koppla den positiva, röda sladden (+) på batteriets pluspol, och den negativa, svarta sladden mot en jordpunkt i chassit.Kontrollera även fordonets manual för information om vad som rekommenderas för just ditt fordon.
Vad har Battery Sense för diameter på ringkabelskorna?
Battery sense har M6, dvs 6 mm diameter på ringkabelskorna.
Kan jag koppla min laddare till Battery Sense
Nej det kan du inte. Du behöver något av CTEKs tillbehör, se här:
http://ctek.com/se/sv/accessories/
Hur ofta hämtar battery sense information från batteriet?
Battery Sense mäter batteriets spänning var 5:te minut och beräknar batteriets laddningsgrad.
När uppdateras informationen i appen?
Information hämtas till appen när telefonen är inom 10 meter från sändaren. Om du har appen öppen, men i bakgrunden, hämtas data var 60:nde minut, om du är inom 10 meter från sändaren.
Kan man tvinga Battery Sense att uppdatera?
JA du kan använda ”Pull to refresh”- funktionen på appen, och få de senaste mätta värden.
(”Pull to refresh” = Dra fingret neråt längs skärmen i listläge)
Hur kopplas minussladden?
Den svarta minussladden kopplas till en jordpunkt i chassit ( se bilens manual)
Påverkar det här BMS?
Nej.
Hur mycket drar den från mitt batteri?
Den drar ungefär 1mA, som blir ca 1 Ah/ månad. Normal självurladdning från ett batteri är ca 10 mA. Om fordonet står oanvänt under en längre period rekommenderas laddning.
Kan jag placera Battery Sense var som helst i mototrrummet?
Du bör placera den så att den inte kommer i kontakt med rörliga, vassa, heta eller annars olämpliga kontaktytor.
Vilka operativsystem fungerar det med?
Den fungerar med Android OS 4.4 eller högre
iPhone iOS 7 eller högre, finns på iPhone 4S eller senare modeller.
Hur vet jag att jag har bluetooth 4.0?
Det framgår i allmänhet inte av telefonen. Kontrollera med din telefonåterförsäljare.
Varför kan jag inte hitta appen på Google play? Jag har en Android
Om du har en Android- telefon som inte har stöd för OS 4.4 eller högre, visas inte appen på Google Play.
Varför kan jag inte hitta appen på App Store? Jag har en iPhone 4
Om du har en iPhone som inte har stöd för iOS 7 eller högre, visas inte appen på App Store.
Var hittar jag mer info än vad som finns i manualen?
För mera info, se www.ctek.com
Kan jag ansluta fler telefoner till samma sändare?
Ja, maximalt 10 telefoner till samma sändare.
Kan jag ansluta min telefon till flera sändare?
Ja. Det är bara telefonens minne som begränsar antalet sändare.
Kan jag ansluta även om jag glömt mitt serienummer?
Ja, du måste koppla bort sändaren från batteriet under minst 30 sekunder och åter ansluta. Använd guiden för "lost code" i appen.
Varför visar inte BatterySense 100% efter avslutad laddning?
Battery Sense mäter batteriet spänning och beräknar laddningsgraden (State of Charge, SOC) Beräkningen tar hänsyn till laddning och urladdning samt bygger på antaganden om batteriets egenskaper. Därför har Battery Sense en viss onogrannhet.
Hur kan laddningsgraden (State of Charge, SOC) öka trots att jag inte laddar eller kör med mitt fordon?
Battery Sense anpassar sig till batteriets vilospänning som kan öka när batteriet inte belastas.
Hur nära min bil måste jag vara för att uppdatering ska ske?
Räckvidden för Battery Sense är max 10 meter. Räckvidden kan försämras om det finns t.ex en vägg emellan.
Vad innebär bakgrundsuppdatering?
Mätvärden från batteriet överförs till telefonen även när appen inte är aktiv.
Varför misslyckas uppdatering i bakgrunden?
Appen kan stängas av t.ex. om telefonen får brist på minne. En bra idé är att aktivera notifiering i appen som varnar om den inte kunnat uppdatera under de senaste 7 dagarna.
Går det att göra en uppdatering manuellt?
Ja, manuell uppdatering kan göras med så kallad "Pull to refresh".
(”Pull to refresh” = Dra fingret neråt längs skärmen i listläge)
Kan jag få notifiering när batteriet blivit laddat igen (grönt)?
Nej, notifieringar kommer bara när status ändras vid urladdning, till gul eller röd.
Vid vilken nivå ändras färgindikeringen?
Status ändras från grönt till gult när batteriet går under 58% laddningsgrad, och från gult till rött när batteriet går under 35% laddningsgrad.
Varför försvinner inte brickan med siffra från Battery Sense-ikonen?
Brickan (iPhone) visar hur många sändare som har status gul eller röd eller inte uppdaterats under 7 dagar. Brickan försvinner när appen har uppdaterats och/eller när laddningsgrad ändrats till grönt.
Varför fungerar inte Battery Sense på äldre telefoner?
Bluetooth Low Energy är en relativt ny teknik som inte finns på äldre telefoner. För iOS krävs iPhone 4S eller nyare och iOS 7 eller nyare. För Android krävs version 4.4 (KitKat).
Fungerar Battery Sense på min läsplatta?
Battery Sense är inte utvecklad direkt för läsplatta men bör fungera om OS version och hårdvara stöder Bluetooth 4.0 (BLE). Appen visas endast bland appar för iPhone, inte iPads.
Det finns tre Bluetooth-klasser, vilken är Battery Sense?
Battery Sense är klass 2.
COMFORT INDICATOR
Hur ska jag tyda färgmarkeringarna på min COMFORT INDICATOR?
GRÖNT: batterispänningen är över 12.65 = batteriet är fulladdat och du behöver inte ladda GULT: batterispänningen är mellan 12.65 och 12.4V = batteriet är bra laddat. Ladda om du har tid och möjlighetRÖTT: batterispänningen är under 12.4V = dags att ladda om batteriet inte ska ta skada
Jag har en COMFORT INDICATOR ansluten till batteriet hela tiden. Finns det risk att batteriet laddas ur?
Nej, Syftet med indicatorn är att du snabbt och enkelt ska se om batteriet behöver laddas, och därmed minskar risken att batteriet tar skadat av att vara oladdat. COMFORT INDICATORn drar ungefär 1,5mA. Det kommer att göra att batteriet laddas ur några minuter fortare än utan indikatorn.
Jag har en COMFORT INDICATOR ansluten till batteriet i min bil. Den röda lampan blinkar även efter det att jag laddat batteriet fullt med min MULTI XS 3600/ MXS 3.6/Zafir 45/M45 är det riktigt? Jag trodde COMFORT INDICATORn skulle indikera grönt när batteriet är fulladdat?
CTEKs COMFORT INDICATOR är just det namnet säger; en indikator. Den ger en ögonblicksbild av systemets spänningsnivå och fungerar bäst när batteriet nått en vilonivå. (Det kan ta någon timme efter det att batteriet använts). Så fort man öppnar en bildörr eller vrider på tändningen kommer COMFORT INDICATOR att visa aktuell status vilket gör att spänningsnivån tillfälligt visar gult eller till och med rött. Det här är inget att oroa sig för. COMFORT INDICATORn fungerar som den ska. För att göra det enklare kan du placera COMFORT INDICATOR där du ser den utan att behöva låsa upp eller använda spänningen i bilen.
COMFORT CONNECT CIG PLUG
Kan jag använda er COMFORT CONNECT CIG PLUG för att ladda batteriet genom cig uttaget på min bil?
Ja, men du bör kontrollera att du har spänning på uttaget även när fordonet är avstängt. Om du t.ex kan ladda en mobiltelefon, eller få GPSen att fungera när bilens tändning är avstängd, så kan du även ladda bilens batteri den vägen.

Produkter

CTX BATTERY SENSE
Hur monterar man Battery Sense?
Koppla den positiva, röda sladden (+) på batteriets pluspol, och den negativa, svarta sladden mot en jordpunkt i chassit.Kontrollera även fordonets manual för information om vad som rekommenderas för just ditt fordon.
Vad har Battery Sense för diameter på ringkabelskorna?
Battery sense har M6, dvs 6 mm diameter på ringkabelskorna.
Kan jag koppla min laddare till Battery Sense
Nej det kan du inte. Du behöver något av CTEKs tillbehör, se här:
http://ctek.com/se/sv/accessories/
Hur ofta hämtar battery sense information från batteriet?
Battery Sense mäter batteriets spänning var 5:te minut och beräknar batteriets laddningsgrad.
När uppdateras informationen i appen?
Information hämtas till appen när telefonen är inom 10 meter från sändaren. Om du har appen öppen, men i bakgrunden, hämtas data var 60:nde minut, om du är inom 10 meter från sändaren.
Kan man tvinga Battery Sense att uppdatera?
JA du kan använda ”Pull to refresh”- funktionen på appen, och få de senaste mätta värden.
(”Pull to refresh” = Dra fingret neråt längs skärmen i listläge)
Hur kopplas minussladden?
Den svarta minussladden kopplas till en jordpunkt i chassit ( se bilens manual)
Påverkar det här BMS?
Nej.
Hur mycket drar den från mitt batteri?
Den drar ungefär 1mA, som blir ca 1 Ah/ månad. Normal självurladdning från ett batteri är ca 10 mA. Om fordonet står oanvänt under en längre period rekommenderas laddning.
Kan jag placera Battery Sense var som helst i mototrrummet?
Du bör placera den så att den inte kommer i kontakt med rörliga, vassa, heta eller annars olämpliga kontaktytor.
Vilka operativsystem fungerar det med?
Den fungerar med Android OS 4.4 eller högre
iPhone iOS 7 eller högre, finns på iPhone 4S eller senare modeller.
Hur vet jag att jag har bluetooth 4.0?
Det framgår i allmänhet inte av telefonen. Kontrollera med din telefonåterförsäljare.
Varför kan jag inte hitta appen på Google play? Jag har en Android
Om du har en Android- telefon som inte har stöd för OS 4.4 eller högre, visas inte appen på Google Play.
Varför kan jag inte hitta appen på App Store? Jag har en iPhone 4
Om du har en iPhone som inte har stöd för iOS 7 eller högre, visas inte appen på App Store.
Var hittar jag mer info än vad som finns i manualen?
För mera info, se www.ctek.com
Kan jag ansluta fler telefoner till samma sändare?
Ja, maximalt 10 telefoner till samma sändare.
Kan jag ansluta min telefon till flera sändare?
Ja. Det är bara telefonens minne som begränsar antalet sändare.
Kan jag ansluta även om jag glömt mitt serienummer?
Ja, du måste koppla bort sändaren från batteriet under minst 30 sekunder och åter ansluta. Använd guiden för "lost code" i appen.
Varför visar inte BatterySense 100% efter avslutad laddning?
Battery Sense mäter batteriet spänning och beräknar laddningsgraden (State of Charge, SOC) Beräkningen tar hänsyn till laddning och urladdning samt bygger på antaganden om batteriets egenskaper. Därför har Battery Sense en viss onogrannhet.
Hur kan laddningsgraden (State of Charge, SOC) öka trots att jag inte laddar eller kör med mitt fordon?
Battery Sense anpassar sig till batteriets vilospänning som kan öka när batteriet inte belastas.
Hur nära min bil måste jag vara för att uppdatering ska ske?
Räckvidden för Battery Sense är max 10 meter. Räckvidden kan försämras om det finns t.ex en vägg emellan.
Vad innebär bakgrundsuppdatering?
Mätvärden från batteriet överförs till telefonen även när appen inte är aktiv.
Varför misslyckas uppdatering i bakgrunden?
Appen kan stängas av t.ex. om telefonen får brist på minne. En bra idé är att aktivera notifiering i appen som varnar om den inte kunnat uppdatera under de senaste 7 dagarna.
Går det att göra en uppdatering manuellt?
Ja, manuell uppdatering kan göras med så kallar "Pull to refresh".
(”Pull to refresh” = Dra fingret neråt längs skärmen i listläge)
Kan jag få notifiering när batteriet blivit laddat igen (grönt)?
Nej, notifieringar kommer bara när status ändras vid urladdning, till gul eller röd.
Vid vilken nivå ändras färgindikeringen?
Status ändras från grönt till gult när batteriet går under 58% laddningsgrad, och från gult till rött när batteriet går under 35% laddningsgrad.
Varför försvinner inte brickan med siffra från Battery Sense-ikonen?
Brickan (iPhone) visar hur många sändare som har status gul eller röd eller inte uppdaterats under 7 dagar. Brickan försvinner när appen har uppdaterats och/eller när laddningsgrad ändrats till grönt.
Varför fungerar inte Battery Sense på äldre telefoner?
Bluetooth Low Energy är en relativt ny teknik som inte finns på äldre telefoner. För iOS krävs iPhone 4S eller nyare och iOS 7 eller nyare. För Android krävs version 4.4 (KitKat).
Fungerar Battery Sense på min läsplatta?
Battery Sense är inte utvecklad direkt för läsplatta men bör fungera om OS version och hårdvara stöder Bluetooth 4.0 (BLE). Appen visas endast bland appar för iPhone, inte iPads.
Det finns tre Bluetooth-klasser, vilken är Battery Sense?
Battery Sense är klass 2.
CT5 POWERSPORT
Vad är POWERSPORT egentligen?
POWERSPORT – fordon definieras som motoriserade sport-fordon där föraren är utsatt för elementen. T.ex. Motorcykel, jetski, fyrhjuling.
Vad är CAN Bus?
CAN Bus är enkelt förklarat internt kommunikationssystem i fordonet.
Hur vet jag om jag har CAN Bus i mitt fordon?
Kontrollera med din fordonssäljare eller i fordonets manual.
När skickas CAN Bus- signalen som öppnar 12V uttaget för laddning?
Öppningssignal skickas i tre olika lägen:
a. när kabeln ansluts till eluttaget. Därför viktigt att kontakten mot batteriet ansluts först.

b. när användaren byter program/ stegar mellan laddlägen genom att trycka på mode-knappen

c. när det har gått 4 veckor sedan förra laddningen eventuellt avbröts.

Vi har 4 valt veckors ”återuppväckningsintervall” för att ta hand om batteriet på bästa sätt, och inte starta bulkladdning för ofta och därmed överladda batteriert.
Vad skiljer POWERSPORT från de andra laddarna?
POWERSPORT har en inbyggd funktion för att öppna 12V uttagets CAN Bus- system. POWERSPORT har tre synliga lägen : Check, Charge, Care som indikerar var i programmet laddaren befinner sig, och vad den för tillfället gör, dvs: kollar batterihälsan, laddar eller underhåller.
Kan jag använda POWERSPORT som en vanlig laddare till fordon som inte har CANBUS?
Ja, du kan både ladda upp och underhållsladda alla dina fordon som har 5-25Ah 12V blysyrabatterier med POWERSPORT.
Kan man ha en POWERSPORT ikopplad för långtidsunderhåll
Ja det kan man. Efter att laddaren laddat upp batteriet, går den automatiskt över till långtidsunderhåll (Care)
Var hittar jag mer info?
För mera info, se www.ctek.com och sök fram CT5 POWERSPORT.
Hur ska man koppla in POWERSPORT på fordon med 12V uttag?
Anslut laddaren först till fordonets 12V uttag, sedan till eluttaget. Detta är viktigt för att CAN Bus-porten ska öppnas.
Hur ska man koppla in POWERSPORT på fordon utan 12V uttag?
Batterier som är anslutna i fordon ska kopplas enligt fordonets manual. Den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplas på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) ska kopplas mot chassi ( eller negativ laddarkontakt) På ett fristående batteri ska plusklämman kopplas på pluspolen och minusklämman på minuspolen. Koppla sedan in nätkablen i eluttaget.

Välj önskat program genom att trycka på mode-knappen och första lampan ”check” tänds. Laddningen är i gång.
Kan jag ladda min åkgräsklippare med POWERSPORT
Ja det kan du, om batteriet är 12V blysyrabatteri och mellan 5-25Ah i storlek.
Kommer POWERSPORT med cig-plugg?
Nej, Comfort Connect cig-plug är ett tillbehör som finns på de flesta välutrustade biltillbehörsbutiker. POWERSPORT kommer med Comfort Connect Eyelet M6 – ringkabelsskor 6mm i diameter, samt med Comfort Connect Clamps, - batteriklämmor.

Man kan också använda Comfort Indicator Cig Plug.
Kan jag ladda mitt gel- batteri med POWERSPORT?
Ja, använd normal-läge.
Kan jag ladda mitt bilbatteri med POWERSPORT?
POWERSPORT är för batterier mellan 5-25Ah i storlek. Ett bilbatteri är vanligtvis större än detta, och därför rekommenderas en större laddare för för bilbatterier.
Är POWERSPORT en enklare laddare än MXS 5.0? Den har ju bara tre lampor och MXS 5.0 har åtta?
Nej. Båda laddarna har ett 8-stegs- laddprogram inuti, men de uttrycks olika. I MXS 5.0 tänds en lampa för varje steg, och illustreras med spännings/strömkurvan ovan och under om lamporna. I POWERSPORT har vi valt att reducera antalet lampor och i stället uttrycka i vilken fas laddaren befinner sig i ; Check, Charge eller Care. MXS 5.0 är dock en kraftigare laddare än POWERSPORT.
Om jag väljer Recond, hur kan jag veta att den är klar?
Genom att trycka på mode-knappen och välja ”Recond” aktiveras rekonditioneringen. När laddaren är i ”Care”- läget, är även rekonditionen genomförd.
Kan jag använda PowerSport till min EU-moppe?
Ja, om ditt batteri är ett 12V blysyrabatteri mellan 5-25Ah i storlek.
Laddaren har gått i felläge (!). Vad kan ha hänt?
1. Kolla först att laddaren är rätt kopplad, att den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplats på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) kopplats mot chassi ( eller negativ laddarkontakt), och inte tvärtom.

2. För att utesluta laddarfel, testa laddaren mot ett annat batteri.

3. Laddaren kan ha stött på problem inuti batteriet. Laddaren gör då upprepade försök att gå vidare, men kan den inte, kommer den att ställa sig i felläge.

Beroende på var i programmet laddaren har stannat, kan man utläsa olika orsaker. Om Check- lampan lyser tillsammans med Felindikatorn (!), testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i samma läge, är batteriet sulfaterat och behöver troligtvis bytas ut. Batteriet kan även ha andra fel som hindrar laddaren att komma vidare från Check- läget.

Om laddaren går i felläge när ”Charge”-lyser, så är det batteriets förmåga att behålla spänning som gör att laddaren ställt sig i felläge. Detta kan också ske om man har för stora laster kopplade på batteriet, som gör att spänningen sjunker för snabbt. Koppla då bort lasterna och försök på nytt.
Laddaren är korrekt ansluten i 12V uttaget men startar inte. Är den felaktig?
Nej, troligtvis inte. Om CAN Bus- systemet har stängt 12V uttaget krävs det att man trycker på mode- knappen för att öppna porten igen.
POWERSPORT är korrekt ansluten i fordonets 12V uttag, och har laddat ett tag. Nu blinkar power-lampan. Vad betyder det?
Fordonets CAN Bus-port är stängd. Laddaren väntar på att starta upp nästa laddcykel och kommer då att öppna CAN Bus-porten igen och fortsätta det valda programmet.
Har POWERSPORT temperatursensor.
Nej.
Hur vet man att batteriet är färdigladdat?
Då den gröna ”Care” lampan lyser, då är batteriet fulladdat.
Vad betyder de tre stegen på laddaren?
Check-läget betyder att laddaren kontrollerar batteriets hälsostatus och förbereder laddningen. Om batteriet är i bra skick, tar inte Check-läget längre än några ögonblick.

Charge-läget lyser medan laddaren fyller upp batteriet, och Care-läget när batteriet är fulladdat och laddaren har automatiskt gått över till underhållsladdning.
Om jag väljer Recond, hur kan jag veta att den är klar?
När laddaren är i ”Care”- läget, är även rekonditionen genomförd. Genom att trycka på mode-knappen och välja ”Recond” aktiveras rekonditioneringe.
PRO60
What is adaptive charging?
The PRO60 can work out the battery size and applies the safest, quickest charge rate for the battery its connected to.
Why does it have different charging modes available when it has adaptive charging?
The PRO60 can assess the battery size not the technology.
Are the clamps better on this one than the 70/50?
The clamps are the same as the 70/50
How come the big range? 10-1600 Ah?
The adaptive charging allows the PRO60 to charge a very wide range of batteries.
What about gel batteries? In the product sheet there is nothing about gel batteries?
The Gel battery can be charged with the same mode as a flooded lead acid battery
How long is the AC-cable?
2.5M.
How does the “fanless”- thing work?
Convection through the central chimney of the PRO60
Is it a jumpstarter?
No.
Does it get hot?
The PRO60 will generate heat during its normal working cycle, but the efficiency of the unit means heat generation is kept to a minimum
What is the operating temperature range?
-20C to +50C (-4F to +122F)
Is there a temp sensor? How does it act?
The temp sensor is within the charger and automatically adjusts charge voltage for optimum charge in any condition.
Can you charge more than one separate battery?
Yes as long as the correct guidelines for parallel charging are followed.
Can you also use it for 6V, 24V or 48V?
The PRO60 is a 12V charger.
How waterproof is it with the chimney?
The unit is IP40 rated for indoor use.
How do we know what stage the charger is in?
The PRO60 will let you know when charge is complete.
Are there accessories?
A range of accessories are available for the PRO60 – visit the web site for further details.
What is the warranty?
CTEK standard 2 year warranty for pro product.
Can I use lithium for lead acid and vice versa?
No - CTEK recommend the correct charge mode be used at all times.
I have charged my lead acid battery with lithium have I ruined the battery.
The battery will not be ruined but it will not be fully charged.
Why is there a USB port?
This allows CTEK personnel to make software changes – The PRO60 is futureproof.
CT5 TIME TO GO
Varför är TIME TO GO rekommenderad från 20 Ah uppåt?
Beräkningen för återstående tid blir mindre noggrann för mindre batterier.
Hur vet man att batteriet är färdigladdat?
Då den gröna ”Care” lampan lyser, då är batteriet fulladdat.
Hur ska man koppla in TIME TO GO?
Batterier som är anslutna i fordon ska i första hand kopplas enligt fordonets manual. Finns inte manual tillgänglig bör den positiva klämman (eller eyelet) kopplas på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller eyelet) ska kopplas mot chassi ( eller negativ laddarkontakt) På ett fristående batteri ska plusklämman kopplas på pluspolen och minusklämman på minuspolen.
Om jag väljer Recond, hur kan jag veta att den är klar?
När laddaren är i ”Care”- läget, är även rekonditionen genomförd. Genom att trycka på mode-knappen och välja ”Recond” aktiveras rekonditioneringen.
Jag kan inte garantera att jag är hemma då när laddaren säger att den är redo. Bör jag koppla loss den och ladda när jag är hemma igen?
Nej, du behöver inte vakta laddaren. Den går automatiskt över till underhållsläge och behåller batteriet fulladdat tills du återkommer.
Om man vill lämna batteriet för långtidsunderhåll, bör man dock försäkra sig om att laddaren klarat av att ladda upp batteriet, och Care- lampan lyser.
Varför heter laddaren TIME TO GO?
Den visar hur mycket tid det är kvar tills batteriet är fulladdat.
Laddaren har gått i felläge. Vad kan ha hänt?
1. Kolla först att laddaren är rätt kopplad, att den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplats på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) kopplats mot chassi ( eller negativ laddarkontakt), och inte tvärtom.
2. Laddaren har stött på problem inuti batteriet. Laddaren gör upprepade försök att gå vidare, men kan den inte, kommer den att ställa sig i felläge. Orsaker kan vara t.ex cellfel, sulfatering eller batteriets förmåga att bibehålla spänning.
Prova med att starta om programmet genom att trycka på mode-knappen. Felläge kan också indikeras om man har för stora laster kopplade på batteriet, som gör att spänningen sjunker för snabbt. Koppla då bort lasterna och försök på nytt.
3. Testa laddaren mot ett annat batteri för att utesluta laddarfel.
Vad betyder CARE?
Det betyder att batteriet är nu fulladdat, och att laddaren har gått över i undehållsläge.
Vad betyder GO?
Det betyder att batteriet är över 80% laddat och fordonet kan startas. Vi rekommenderar att laddningen kompletteras vid första möjliga tillfälle.
Vad betyder ”TRY”- lampan?
När ”TRY”- dioden lyser, betyder det att du kan göra ETT försök för att starta fordonet om man har bråttom. Batteriet har då 30-40% kapacitet, och bör laddas helt upp vid första möjliga tillfälle.
Hur räknar TIME TO GO tiden?
TIME TO GO beräknar den återstående laddningstiden utgående från batteriets spänning och förmåga att ta emot laddning.
TIME TO GO har inget ”snöflingeläge”? Kan jag använda den på vintern?
Ja, den har en temperatursensor som reglerar utgående spänning enligt omgivningstemperaturen.
Kan jag använda laddaren på mina båtbatterier?
Jag det kan du, om du har 12V blysyrabatterier. Notera att TIME TO GO är anpassad från 20Ah till 90Ah batterier (- upp till 160Ah i långtidsunderhåll) .
Hur många ampere ger TIME TO GO?
Den ger max 5A, och anpassar sig efter batteriets behov.
Kan jag använda laddaren för långtidsunderhåll?
Ja det kan du, laddaren går automatiskt över till underhållsladdning efter uppladdning.
Jag har en åkgräsklippare. Kan jag använda TIME TO GO för att ladda den?
JA, det kan du, om du har ett 12V blysyrabatteri. Notera att TIME TO GO är optimerad från 20Ah batterier uppåt, så om ditt batteri är mindre än 20 Ah bör du använda en annan laddare, t.ex en MXS 3.8.
Vad är det för sklillnad mellan TIME TO GO och en MXS 5.0 –laddare?
TIME TO GO har en annorlunda display, där du i stället för de olika laddstegen ser en tidsaxel som räknar ner hur lång tid det är kvar tills batteriet kan användas.
PRO BATTERY TESTER
Vilka batterier kan jag testa med PRO BATTERY TESTER?
Du kan testa 12V startbatterier av bly/syra-typen mellan 100 och 900 CCA
Vad gör PRO BATTERY TESTER?
Den testar spänningen i 12V startbatterier och elsystem för bilar och lätta lastbilar.
Hur urladdat batteri kan den testa?
Ner till 1V
Kan den testa AGM och GEL- batterier?
Ja, du väljer batterityp i displayen.
Vad är det för papper i skrivaren?
Det är vanligt termopapper, rullens storlek är 2-1/4 tum bred och 1-7/8 tum i diameter.
Var kan jag köpa mera papper?
Du kan köpa termopapper hos de flesta butiker med kontorsmaterial.
Hur kan jag byta pappersrullen?
Det finns anvisningar i manualen. Läs under rubriken: Byta utskriftspapper
Skrivaren på PRO BATTERY TESTER fungerar inte?
Det finns felsökningsanvisningar i manualen. Läs under rubriken: Felsökning av skrivaren
Displayen på PRO Battery TESTER är mörk, vad är det för fel?
Det finns felsökningsanvisningar i manualen. Läs under rubriken: Felsökning av displayen
Kan jag själv byta ut 9-V batteriet i PRO BATTERY TESTER?
Ja det kan du. Det finns beskrivning i manualen. Läs under rubriken: Byta ut 9-voltsbatteriet.
Vad är måtten på PRO BATTERY TESTER?
Måtten är 230mm* 102 mm* 65 mm, vikt ca 500 gr.
Jag tycker att jag får för dåliga värden när jag testar?
Bäst resultat får du vid batteripolerna. Om du provar t.ex. vid kopplingsbyglarna, så kan du få för låga värden.
Kan jag spara provningsresultat?
Nej, PRO BATTERY TESTER har ingen intern lagringsmöjlighet. Med den utskrivna resultatremsan verifierar man tidigare mätningar.
Hur tolkar man de olika testsvaren?
I manualen finns tabeller med längre förklaringar över de olika testsvaren.
Kan jag testa lithium-batterier med PRO BATTERY TESTER?
PRO BATTERY TESTER är avsedd för startbatterier av bly/syra- typen.
Vad betyder CCA och de andra förkortningarna
I manualen finns en tabell med alla förkortningarna. Läs under: Batteritest
Vad har PRO BATTERY TESTER för strömkrav?
PRO BATTERY TESTER behöver ingen nätström (AC). Den tar ström från batteriet som den är kopplad till, eller från ett 9-voltsbatteri.
CT5 START/STOP
Vad är det som är nytt med START/STOP - laddaren?
START/STOP är utvecklad för moderna bilar med start-stop system. Den är enkel att använda då den inte har en programvalsknapp (mode-knapp), och är därmed genast i gång när den har kontakt med ett batteri och kopplad till eluttaget. Dessutom är den lätt att förstå, då den har enbart tre lysdioder som uttrycker vilken fas den befinner sig i : Check, Charge eller Care.
Jag har ett AGM-batteri men bilen har inget start-stop- system. Kan jag ladda batteriet med START/STOP-laddaren ändå?
Ja det kan du.
Kan jag ladda ett vanligt bilbatteri, som inte sitter i en start-stop- bil?
Ja. START/STOP är optimerad för 12V EFB (Enhanced Flooded Battery) och AGM – batterier, men man kan ladda vanliga 12V blysyrabatterier också.
Vad betyder de tre stegen på laddaren?
Check-läget betyder att laddaren kontrollerar batteriets hälsostatus och förbereder laddningen. Om batteriet är i bra skick, tar inte Check-läget längre än några ögonblick.
Charge-läget lyser medan laddaren fyller upp batteriet, och Care-läget när batteriet är fulladdat och laddaren har automatiskt gått över till underhållsladdning.
Är START/STOP en enklare laddare än MXS 5.0? Den har ju bara tre lampor och MXS 5.0 har åtta?
Nej. I MXS 5.0 tänds en lampa för varje steg, och illustreras med spännings/strömkurvan ovan och under om lamporna. I START/STOP har vi valt att reducera antalet lampor och i stället uttrycka i vilken fas laddaren befinner sig i ; Check, Charge eller Care. START/STOP har inga programval, utan när den har kontakt med ett batteri, startar den genast när den blir kopplad i eluttaget.
Kan jag ladda via mitt cigarrettändaruttag?
Om ditt cigarrettändaruttag har kontakt med batteriet även när tändningen inte är på, kan batteriet laddas via den. Du behöver en Comfort Connect Cig plug, eller en Comfort indicator cig plug, för att det ska fungera.
Hur ska jag koppla laddaren? Min bil har BMS (Battery Management System)
Koppla den röda klämman (ringkabelskon) mot batteriets positiva (+) pol. Den svarta, negativa (-) klämman (ringkableskon) kan du antingen koppla på chassit eller på en anvisad jordpunkt.
Hur många ampere ger START/STOP?
Den ger max 3.8A, och anpassar sig efter batteriets behov.
Kan jag använda laddaren på vintern? Den har inget vinterläge?
Ja du kan använda laddaren på vintern, den har en inbyggd temperatursensor som reglerar utgående spänning beroende på omgivande temperatur.
Har START/STOP temperaturkompensering?
Ja.
Hur vet man att batteriet är färdigladdat?
Då den gröna ”Care” lampan lyser, då är batteriet fulladdat.
Laddaren har gått i felläge(!). Vad kan ha hänt?
1. Kolla först att laddaren är rätt kopplad, att den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplats på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) kopplats mot chassi ( eller negativ laddarkontakt), och inte tvärtom.

2. För att utesluta laddarfel, testa laddaren mot ett annat batteri.

3. Laddaren kan ha stött på problem inuti batteriet. Laddaren gör då upprepade försök att gå vidare, men kan den inte, kommer den att ställa sig i felläge.
Beroende på var i programmet laddaren har stannat, kan man utläsa olika orsaker. Om Check- lampan lyser tillsammans med Felindikatorn (!), testa att starta om laddcykeln genom att koppla ur sladden ur väggkontakten och sedan ansluta den igen. Om den fortfarande avbryts i samma läge, är batteriet sulfaterat och behöver troligtvis bytas ut. Batteriet kan även ha andra fel som hindrar laddaren att komma vidare från Check- läget.
Om laddaren går i felläge när ”Charge”-lyser, så är det batteriets förmåga att behålla spänning som gör att laddaren ställt sig i felläge. Detta kan också ske om man har för stora laster kopplade på batteriet, som gör att spänningen sjunker för snabbt. Koppla då bort lasterna och försök på nytt.
MXS 3.6
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Laddaren behöver ström från batteriet för att Standby-lampan ska tändas.
Test: Anslut laddaren till ett nytt batteri.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen borde vara avslutad. Om spänningen är lägre än 14,1 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser (blinkar snabbt) samtidigt
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 12,9 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 12,9 och 14,4 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 12,9 V.
Laddaren går in i Standby-läge när strömmen bryts och laddningen startar inte igen
Förklaring: Laddaren går över i Standby-läge om batterispänningen är under 6 V när strömmen återkommmer.
Test: Starta laddningen igen med mode-knappen.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.
M200
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte är större än vad som rekommenderas för M200 och M300 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Tänk på att temperaturgivarens funktion har ändrats för M200 och M300. Laddaren visar olika indikeringar beroende på när den köptes.

Förklaring gällande M200 och M300 inköpta före 2011: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MULTI XS 25000
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för MXS 25 och Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XS 25000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXS 25: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MULTI XT 14000
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden tänds och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 7 V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för XT 14000/Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och växlar sedan till
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XT 14000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXT 14: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
M300
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte är större än vad som rekommenderas för M200 och M300 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Tänk på att temperaturgivarens funktion har ändrats för M200 och M300. Laddaren visar olika indikeringar beroende på när den köptes.

Förklaring gällande M200 och M300 inköpta före 2011: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MULTI XS 25000 EXTENDED
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för MXS 25 och Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XS 25000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXS 25: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MXS 25
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för MXS 25 och Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XS 25000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXS 25: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MXS 25EC
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Lamporna i övre raden tänds inte och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för MXS 25 och Multi XS 25000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
Test: Sära på klämmorna.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XS 25000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXS 25: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
MXT 14
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden tänds och visar därför inte laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 7 V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för XT 14000/Multi XT 14000 (500 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och växlar sedan till
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Analysfasen testar om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
Temperaturlampan lyser
Förklaring för Multi XT 14000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

Förklaring för MXT 14: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
XC 0.8
När jag startar laddningen så lyser grön diod med fast sken och orange diod blinkar hastigt. Vad betyder det?
Det kan bero på flera anledningar: 1) Dålig kontakt. Rör lite på anslutningarna. Kontrollera att Comfort Connect (eller den vita plastkontakten på laddkabeln) är ordentligt ihopsatt. Kontrollera även att kontakten med batteriet är god och att polerna är rena. 2) Sulfaterat batteri, är en trolig anledning och här har CTEK-laddarna en unik finess. Ett sulfaterat batteri har ett isolerande skikt av blysulfat internt. Det är inte heltäckande, eftersom man ändå kan mäta en spänning över batteriet. Vad som händer är att laddaren pulsar ut lite energi tills dess att batteriet börjar ta emot laddning. Batterier som "inte tar emot laddning" kan ofta väckas till liv tack vare detta. Låt laddaren stå på laddning i en timme. Om laddaren fortfarande blinkar så är batteriet troligen slut och måste bytas ut. Om den gula eller gröna lampan lyser så har Du fått igång batteriet och det kommer sannolikt att fungera, men det är på slutet av sitt liv ändå. Laddare som laddar med 5A eller mer, larmar(Errorlampan tänds) om avsulfateringen har pågått mer än fyra timmar. Samtidigt så ska man komma ihåg att batteriet snart är slut. Det finns grövre kristaller av sulfat och de kan ingen laddare i världen bryta ner. 3) Fel i battericell. Om batteriet startade laddningen på riktigt sätt, med orange lampa, och sedan började blinka så beror det på ett avbrott någonstans. Enklast är om anslutningen har ramlat av, men det kan också vara ett avbrott inuti batteriet. Ställ laddaren i OFF/STANDBY och sedan tillbaka på laddning. Om det är ett avbrott så startar inte laddningen.
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: Laddaren måste kopplas till batteriet för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 4 V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen är klar. Om spänningen är lägre än 7 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser samtidigt (blinkar snabbt) och ett tickande ljud hörs
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 6,5 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 6,5 och 7,2 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 6,5 V.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.
MULTI XS 3600
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Laddaren behöver ström från batteriet för att Standby-lampan ska tändas.
Test: Anslut laddaren till ett nytt batteri.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen borde vara avslutad. Om spänningen är lägre än 14,1 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser (blinkar snabbt) samtidigt
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 12,9 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 12,9 och 14,4 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 12,9 V.
Laddaren går in i Standby-läge när strömmen bryts och laddningen startar inte igen
Förklaring: Laddaren går över i Standby-läge om batterispänningen är under 6 V när strömmen återkommmer.
Test: Starta laddningen igen med mode-knappen.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.
MXS 10
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri.

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Temperaturlampan lyser
Förklaring: Lampan tänds automatiskt när temperaturgivaren är inkopplad.
Temperaturlampan lyser inte
Förklaring: Temperaturgivaren är inte inkopplad eller har skadats. Laddaren utgår från rumstemperatur och laddar utan temperaturkompensering.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C.Laddströmmen sänks tills temperaturen faller under + 65 °C. Laddaren återgår till normal laddström när temperaturen fallit under + 65 °C.
MXS 10EC
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri.

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Temperaturlampan lyser
Förklaring: Lampan tänds automatiskt när temperaturgivaren är inkopplad.
Temperaturlampan lyser inte
Förklaring: Temperaturgivaren är inte inkopplad eller har skadats. Laddaren utgår från rumstemperatur och laddar utan temperaturkompensering.
Temperaturlampan blinkar
Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C.Laddströmmen sänks tills temperaturen faller under + 65 °C. Laddaren återgår till normal laddström när temperaturen fallit under + 65 °C.
M45
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Laddaren behöver ström från batteriet för att Standby-lampan ska tändas.
Test: Anslut laddaren till ett nytt batteri.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen borde vara avslutad. Om spänningen är lägre än 14,1 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser (blinkar snabbt) samtidigt
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 12,9 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 12,9 och 14,4 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 12,9 V.
Laddaren går in i Standby-läge när strömmen bryts och laddningen startar inte igen
Förklaring: Laddaren går över i Standby-läge om batterispänningen är under 6 V när strömmen återkommmer.
Test: Starta laddningen igen med mode-knappen.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.
ZAFIR 45
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Laddaren behöver ström från batteriet för att Standby-lampan ska tändas.
Test: Anslut laddaren till ett nytt batteri.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen borde vara avslutad. Om spänningen är lägre än 14,1 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser (blinkar snabbt) samtidigt
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 12,9 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 12,9 och 14,4 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 12,9 V.
Laddaren går in i Standby-läge när strömmen bryts och laddningen startar inte igen
Förklaring: Laddaren går över i Standby-läge om batterispänningen är under 6 V när strömmen återkommmer.
Test: Starta laddningen igen med mode-knappen.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.
XS 800
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: Laddaren måste kopplas till batteriet för att lamporna ska tändas. 
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 6 V.
Test: Testa med ett annat batteri som är nytt.
Laddaren växlar inte från till underhållsladdning
Förklaring 1: Större laster är anslutna till batteriet samtidigt.
Test: Koppla bort lasterna från batteriet och försök att ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet är trasigt.
Test: Mät om möjligt batterispänningen när laddningen borde vara avslutad. Om spänningen är lägre än 7 V är batteriet troligen trasigt.
Test: Testa laddaren på ett annat batteri som är nytt.
och lyser samtidigt (blinkar snabbt) och ett tickande ljud hörs
Förklaring 1: Dålig kontakt.
Test: Vicka på klämmorna och kontrollera att anslutningarna till snabbkopplingen Comfort Connect inte har lossnat.

Förklaring 2: Laddaren arbetar i avsulfateringsfasen.
Test: Låt laddaren ladda i 24 timmar (med viss övervakning). Om laddaren inte börjar ladda (en av lamporna lyser) inom 24 timmar är batteriet i mycket dålig kondition.
växlar till när laddningen har avbrutits
Förklaring: När laddaren startar om kontrolleras batterispänningen. Om batterispänningen är högre än 12,9 V påbörjas inte laddningen. Om batterispänningen ligger mellan 12,9 och 14,4 V anses batteriet vara fulladdat. Laddningen startar automatiskt igen när batterispänningen faller under 12,9 V.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.
MULTI XS 7000
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: På äldre laddare blinkar fellampan när enbart nätkontakten sitter i.
MULTI XT 4000
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och växlar sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
MXTS 70
Ingen av lamporna eller displayen tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna och displayerna ska tändas.
Ingen av lamporna eller displayen tänds när laddaren ansluts till enbart eluttaget
Förklaring: Displayerna och lamporna ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget. Fläktarna ska också starta.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
lyser
Förklaring: Lampan tänds när laddaren har ställts in på en ström som är lägre än maximal ström.
lyser
Förklaring: Denna lampa lyser om laddningen har avbrutits eller inte har påbörjats. Starta eller återta laddningen med START-/PAUSE-knappen.
lyser
Denna indikering förklaras alltid på Ah- och informationsdisplayen.

E01: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.

E02: Överspänning. Det inkopplade batteriet har högre spänning än laddprogrammet som har valts.
Test: Kontrollera att batterispänningen och laddprogrammet som har valts stämmer överens.

E03: Avbruten i steg 1: Avsulfatering. Batteriet är sulfaterat och kan inte laddas på ett korrekt sätt.
Test: Testa att starta om laddcykeln. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

E04: Avbruten i steg 2. Soft start. Batteriet kan inte laddas på ett korrekt sätt.
Test: Testa att starta om laddcykeln. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

E05: Analys. Batteriet kan inte behålla laddningen.
Test: Koppla bort alla parallella laster från batteriet och starta om laddcykeln. Om analysen fortfarande indikerar fel behöver batteriet bytas ut.

E06: batteriet är överhettat. Laddaren har upptäckt att batteriet är för varmt, över + 60 °C. Starta om laddningen med Pause/start när temperaturen har fallit under + 60 °C.
Test: Kontrollera att det inte är omgivningstemperaturen som är för hög. Om så inte är fallet kan batteriet behöva bytas ut.

E07: För låg batterispänning i matningsprogrammet. Det inkopplade batteriet har för låg spänning för att kunna fortsätta. Det inkopplade batteriet är antingen på 12 V och laddaren står i 24 V-läge eller så är de parallella lasterna för stora.
Test: Om batteriet är på 12 V kontrollerar du om laddaren står i läget 24 V. Försök koppla bort alla parallella laster.

E08: För hög ström vid matning. Laddaren har stängt av matningen på grund av för hög ström.
Test: Kontrollera att klämmorna inte är kortslutna. Kontrollera också om stora parallella laster är kopplade till batteriet.

E99: Överspänningsskydd. Om batterispänningen är lägre än 17 V tänds ERROR-lampan när 24 V-läget är valt.
Tryck på START/PAUSE-knappen för att fortsätta i 12 V-läge. Växla till 24 V-läge med INCREASE eller DECREASE
Temperaturlampan lyser
Förklaring: Lampan tänds automatiskt när temperaturgivaren är inkopplad.
Temperaturlampan lyser inte
Förklaring: Temperaturgivaren är inte inkopplad eller har skadats. Laddaren utgår från rumstemperatur och laddar utan temperaturkompensering.
MXS 7.0
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: På äldre laddare blinkar fellampan när enbart nätkontakten sitter i.
M100
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: På äldre laddare blinkar fellampan när enbart nätkontakten sitter i.
MXT 4.0
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XT 4000 (100 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar och växlar sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.

Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
ZAFIR 100
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedersta raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas för Multi XS 7000 (225 Ah).
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
Test: Byt batteri.
blinkar i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge
Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
lyser och laddaren övergår sedan till felläge
Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
Test: Batteriet behöver bytas ut.
Felindikeringslampan lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Klämmorna är kortslutna.

Förklaring 3: På äldre laddare blinkar fellampan när enbart nätkontakten sitter i.
XS 0.8
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna tänds när laddaren ansluts till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.
Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2+/-0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri.

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 4.
Test: Testa att starta om laddcykeln. Om den fortfarande avbryts i steg 4 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.
MXS 4003
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
MXS 5.0 (black mode button)
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
MXS 5.0 POLAR
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
MXS 5.0 TEST&CHARGE
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
MXS 5.0 CHECK
Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet
Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lamporna ska tändas.
Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget
Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både till eluttaget och batteriet
Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
MXS 5.0 (red mode button)
blinkar
Om inget batteri är inkopplat eller om batterispänningen är för låg blinkar lampan som indikation på att laddaren gått in i energisparläge.
Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
lyser
Förklaring 1: Omvänd polaritet.
Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

Förklaring 3: Laddaren är inte ansluten till ett 12 V-batteri.
Test: Testa med ett nytt 12 V-batteri

Förklaring 4: Laddcykeln har avbrutits i steg 1.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 1 är batteriet sulfaterat och behöver bytas ut.

Förklaring 5: Laddcykeln har avbrutits i steg 2.
Test: Testa att starta om laddcykeln med mode-knappen. Om den fortfarande avbryts i steg 2 kan batteriet inte laddas och behöver bytas ut.

Förklaring 6: Laddcykeln har avbrutits i steg 5.

Förklaring 6.1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
Test: Koppla bort lasterna och försök ladda på nytt.

Förklaring 6.2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.

Laddar