ISO Certifikat

CTEK är certifierade mot Kvalitetsledningssystemet ISO9001 och Miljöledningssystemet ISO14001.

Certifieringen visar att CTEK följer kraven i ISO9001:2008 och ISO14001:2004 vad gäller bland annat uppföljning, styrning och ständiga förbättringar.

Våra certifikat finns publicerade på nedanstående länkar och kan användas för att styrka CTEK’s certifiering.

English  English   Instructions for handling of certificate
English  English   ISO9001-2008 CTEK Sweden
English  English   ISO14001-2004 CTEK Sweden

Laddar