Batteriladdning

Fordonstekniken utvecklas ständigt och det ställs allt högre krav på batteriet, vilket innebär att batteriladdning blivit en nödvändig del i fordonsunderhållet och bör ses som lika viktig som att kontrollera lufttrycket i däcken och oljenivåerna.

Det finns olika typer av batteriladdare; vanligast är smarta laddare och underhållsladdare. Men smarta laddare ger ett mycket säkrare och effektivare sätt att underhålla batteriet och förlänga livslängden.

När batteriet har nått optimal laddningsnivå fortsätter en vanlig underhållsladdare att skicka in ström i batteriet under en viss tid och sedan stänger den av sig, en process som upprepas tills laddaren kopplas bort från batteriet. Vid laddning med denna metod finns det risk för att batteriet överladdas och torkar ut. I värsta fall kan det börja bilda gas så att det till slut förstörs.

CTEK:s smarta laddare går istället över till pulsunderhållsladdningsläge när batteriet är fulladdat. Istället för att skicka in laddning och gissa vad batteriet behöver, kommunicerar CTEK-laddarna hela tiden med batteriet och laddar bara när det behövs.

I pulsunderhållsladdningsläge tillåts batteriet att självurladdas naturligt till en given nivå innan det laddas fullt igen. Metoden innebär inte bara att risken för överladdning avvärjs. Eftersom batteriet motioneras som vid vanlig användning håller det avsevärt mycket längre.

Laddar