Batteriunderhåll

Fordonstekniken utvecklas snabbt och det ställs allt högre krav på batteriet för att bara hålla fordonet igång. Därför är batteriunderhåll viktigare än någonsin.

Batteritekniken har utvecklats enormt de senaste åren och den fortsätter att gå framåt. Konsekvenserna av utvecklingen är att batterier måste laddas och underhållas mycket noga, men alla laddare klarar inte av uppgiften.

Traditionella batteriladdare är i allmänhet olämpliga för underhållsladdning, eftersom de behandlar alla batterier på samma sätt och bara matar en stabil men oreglerad ström till batteriet. Detta kan lätt leda till över- eller underladdning av batteriet och därmed förkortas dess livslängd.

Omvänt gör CTEK batteriunderhållet till en snabb, enkel och extremt effektiv process. De smarta laddarna mäter och kommunicerar hela tiden med batteriet och laddar det bara efter dess behov. Därför undviks risken för felaktig laddning och, genom att batteriet motioneras vid sidan om att laddas, blir livslängden betydligt längre.

Laddar