Batteriskötsel

Det är mycket viktigt att vårda batterierna så att man som fordonsägare undviker besvär och kostnader på grund av att de laddats ur. Detta gäller särskilt för fordon som står oanvända längre perioder, t.ex. jordbruksmaskiner, veteranbilar och motorcyklar.

Batterier som förvaras längre perioder laddas sakta ur, vilket till slut förstör batteriet om det inte åtgärdas.

CTEK har några bra tips på hur du kan vårda och skydda batteriet och undvika att det förstörs i fordon som inte används regelbundet.

Åtgärder när fordonet ställs undan mellan säsonger och över vintern:

  • Kontrollera om batteriet har sprickor. Ett sprucket batteri måste kasseras eller repareras av en fackman.
  • Rengör ovansidan på batteriet, poler och anslutningar med vatten och bikarbonat. Smutsiga och fuktiga ytor påskyndar självurladdningen.
  • Polskorna ska vara rena, torra och lätt infettade för att skydda mot korrosion.
  • Kontrollera elektrolytnivån i vanliga våta / påfyllningsbara batterier (inte underhållsfria typer) och fyll på destillerat vatten tills nivån ligger mellan min/max.
  • Underhållsladda så undviks urladdning. Har du elektricitet i garaget eller förvaringsutrymmet kan du använda en smart laddare som sköter laddningen och håller batteriet i god kondition, så att fordonet alltid är klart att tas i bruk när du behöver det.

Innan du startar fordonet:

  • Kontrollera att anslutningarna på batteriet är rena och åtdragna.
  • Kontrollera laddnivån och ladda batteriet vid behov.
  • En vanlig missuppfattning är att batteriet laddas fullt av generatorn under en längre färd efter att fordonet bogserats igång med tomt batteri. Detta är fel, eftersom generatorn bara klarar av att delvis ladda batteriet. Efter den första färden måste batteriet laddas, annars töms det snart igen.

Att skydda batteriet behöver inte vara besvärligt, speciellt inte om du har en av CTEK:s smarta laddare. Alla CTEK-laddare är helautomatiska, skapar inga gnistor, är skyddade mot inkoppling med fel polaritet och kan användas utan specialkunskaper.

Dessutom kan laddarna vara inkopplade på batteriet i månader i sträck, tack vare den patenterade tekniken med pulsunderhållsladdning. Det är bara att koppla in och låta den stå på.

Laddar