Laddarfunktionalitet

Laddningens uppgift är att återbilda de aktiva materialen svavelsyra (H2SO4), bly (Pb) och blyoxid (PbO2) av den blysulfat (PbSO4) som har bildats under urladdningen. Jodå, blysulfat är samma material som orsakar det fel som kallas sulfatering. Blysulfat är alltså nödvändigt i hela processen. Det är när kristaller av blysulfat växer sig stora som det blir något ont.

En laddkurva eller mera exakt en laddningsalgoritm beskriver hur batteriet får till sig energi under hela laddningsförloppet. En DIN-standard, 41773, ger riktlinjer för hur en sådan algoritm ska struktureras, men viktigast av allt är kunskapen om hur ett batteri ska behandlas för att må så bra som möjligt med längsta liv och högst kapacitet som mål. Observera att här finns det ingen universalmetod som löser alla bekymmer på ett optimalt sätt. Batteriet i sig kan tillverkas på ett antal olika sätt. Dessutom så måste man betrakta batteri och hur det används tillsammans. Detta medför att det finns ett stort antal algoritmer. De skiljer sig markant mellan en modern flerstegs primärswitchad batterladdare och en linjär transformatorladdare, som är den typ kan hitta på biltillbehörsfirmor och lågprismarknader.

Ett par intressanta detaljer från kurvan:

  • Den linjära batteriladdaren är visserligen märkt med en hög Ampere-siffra, men detta är oftast mätt med ett batteri som ligger neråt 5-6V. En mera realistisk siffra är 75% av den märkta strömstyrkan, men den sjunker snabbt när batteriet stiger i spänning.
  • Den primärswitchade batteriladdaren ligger efter i början i hur mycket energi den får in i batteriet, men den kommer snart ifatt.
  • Den linjära batteriladdaren har svårt att fylla batteriet, trots att den ligger på en hög spänning. Då avger batteriladdaren lite ström men desto mer värme utan att det blir särskilt mycket mer laddning in i batteriet.
  • En batteriladdare som inte kan lägga sig på en konstant spänning kan inte ladda batteriet fullt utan att komma upp i området då batteriet gasar och tappar vätska. En tumregel är att man har fått i 80% av laddningen under den första fasen. Somliga enkla reglerade batteriladdare går ner till en lägre spänning när 14,4V har nåtts, men då kan det ta veckor att få i de sista 20% av laddning.

Laddar