Linjära laddare

Alla elnät lämnar tyvärr inte konstant 230V spänning. Även mindre variationer från nätet gör att batteriet blir underladdat, eller gör att det gasar (kokar). Underladdning medför att den negativa plattan inte blir fullt omvandlad och därmed kommer en del av materialet att bli inaktivt. överladdning medför att batteriet kokar med följd att det torkar ut och att värmeutvecklingen förstör blyplattorna.

CTEKs primärswitchade batteriladdare är oberoende av variationer i nätspänningen vilket gör att batteriet laddas effektivt.

Laddar