Lineære opladere

Desværre leverer ikke alle ledningsnet en konstant spænding på 230 V. Selv mindre variationer fra ledningsnettet kan medføre, at batteriet bliver underopladet eller udleder gas (eller koger). I forbindelse med underopladning konverteres den negative plade ikke helt, så noget af materialet vil være inaktivt. I forbindelse med overopladning koger batteriet, hvilket medfører, at det tørrer ud, og varmen ødelægger blypladerne.

CTEK's primære elektroniske batterioplader påvirkes ikke af variationer i netspændingen, og batteriet oplades derfor altid effektivt.