Opladning af batteri

I takt med at der udvikles ny teknologi til køretøjer, stilles der større og større krav til batteriet. Derfor er batteriopladning blevet en vigtig del af bilens vedligeholdelse og bør betragtes som lige så vigtig som at kontrollere dæktryk og oliestand.

Der findes forskellige typer batteriopladere – hovedsageligt intelligente opladere og vedligeholdelsesopladere. Intelligente opladere giver dog en meget mere sikker og effektiv måde at vedligeholde batteriet og forlænge dets levetid.

Når et batteri har nået dets optimale opladningsniveau, lader en vedligeholdelsesoplader til et opladningsniveau i et bestemt tidsrum, hvorefter den slukker automatisk, og fortsætter denne proces, indtil den fjernes fra batteriet. Denne batteriopladningsmetode kan potentielt overoplade batteriet, så det tørrer ud eller endda begynder at udlede gas, hvilket i sidste ende kan ødelægge batteriet.

CTEK's intelligente opladere går i en impulsvedligeholdelsestilstand, når batteriet er fuldt opladet. I stedet for at sende en opladning og estimere, hvad batteriet har behov for, kommunikerer en CTEK-oplader konstant med batteriet og reagerer kun med opladning, når der er behov for det.

I impulsvedligeholdelsestilstand kan batteriet aflades naturligt til et bestemt niveau, før det bliver fuldt opladet igen. Derved elimineres ikke blot risikoen for overopladning, men eftersom batteriet holdes i gang som under normal brug, vil batteriets levetid øges betydeligt.