Laturin toiminta

Lataamisen tarkoituksena on hajottaa purkautumisen aikana muodostunut lyijysulfaatti (PbSO4) takaisin akun aktiivisiksi aineiksi – rikkihapoksi (H2SO4), lyijyksi (Pb) ja lyijyoksidiksi (PbO2).

Lyijysulfaatti on välttämätön osa koko prosessissa, mutta siitä muodostuu ongelma, jos lyijysulfaattikiteet pääsevät kasvamaan liian suuriksi.

Latauskäyrä (virallisemmin latausalgoritmi) määrittää, miten akku saa virtaa koko latausprosessin aikana. DIN-standardissa 41773 on ohjeistettu, miten tämä algoritmi tulisi muodostaa.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, miten akkua tulisi käsitellä, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja pitkään parhaalla mahdollisella kapasiteetilla. Ei ole olemassa yhtä menetelmää, joka ratkaisisi kaikki lataamiseen liittyvät ongelmat optimaalisesti. Akku itsessään voidaan valmistaa monella eri tavalla. Akun tyypin lisäksi on otettava huomioon sen käyttötapa. Jo nämä tekijät kasvattavat mahdollisten algoritmien määrän valtaisaksi. Moderni monivaiheinen ja ensikytkentäinen akkulaturi on täysin erilainen laite verrattuna alennusmarketeista tyypillisesti löytyvään lineaariseen muunninlaturiin.

Muutamia mielenkiintoisia huomioita latauskäyrästä:

  • Akkulaturin ilmoitettu ampeeriluokitus voi olla korkea, mutta se mitataan yleensä akuilla, joiden jännite on laskenut 5–6 V:n tasolle. Realistisempi lukema laturin ampeeriteholle on 75 % ilmoitetusta. Se kuitenkin laskee nopeasti sitä mukaa kuin akun jännite kasvaa.
  • Ensikytkentäinen akkulaturi saattaa aluksi antaa ladattavalle akulle vähemmän virtaa kuin lineaarinen laturi, mutta tämä ero ei kestä pitkään.
  • Lineaarisella akkulaturilla on vaikeuksia ladata akku täyteen, vaikka jännite olisi korkea. Tässä vaiheessa lineaarinen laturi tuottaa enemmän lämpöä kuin virtaa ja akku ei lataudu enää kovinkaan paljon.
  • Akkulaturi, joka ei pysty tuottamaan tasaista latausjännitettä, ei pysty lataamaan akkua täyteen. Sen sijaan se saavuttaa vaiheen, jossa akku alkaa kaasuuntua ja siitä alkaa hävitä nestettä. Nyrkkisääntö on, että 80 % latauksesta tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa. Kaikki yksinkertaiset säädellyt akkulaturit alentavat jännitettä, kun 14,4 V:n jännite on saavutettu, mutta viimeisen 20 % prosentin lataamiseen voi tällöin mennä viikkoja.