Garantiebeleid

Beperkte garantie

CTEK geeft een beperkte garantie af aan de oorspronkelijke koper van het product. De periode van beperkte garantie varieert afhankelijk van het product. De beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie is van toepassing op fabricagefouten en defecten in het materiaal. De garantie is niet geldig als de acculader open is geweest, onzorgvuldig is gebruikt of is gerepareerd door iemand anders dan CTEK of een bevoegde vertegenwoordiger van CTEK. CTEK biedt geen andere garantie dan deze beperkte garantie en is niet aansprakelijk voor andere kosten dan de hierboven vermelde kosten, zoals voor gevolgschade. Bovendien heeft CTEK geen verplichtingen in het kader van een andere garantie dan deze garantie.

Omstandigheden waarin de beperkte garantie niet geldig is
Als het product open is geweest, bijvoorbeeld als de verzegeling is verbroken, opzettelijk is beschadigd of op een andere manier is gewijzigd of aangepast; producten die zijn gerepareerd door iemand anders dan CTEK of diens bevoegde vertegenwoordigers; producten waarop andere hulpmiddelen en accessoires zijn gebruikt dan die schriftelijk zijn goedgekeurd of worden geleverd door CTEK; onjuist gebruik of het niet opvolgen van instructies voor installatie, gebruik, werking of onderhoud (dat wil zeggen niet volgens de gebruiks- en installatiehandleiding); niet-toegestane wijzigingen, aanpassingen of reparatiepogingen; vandalisme, vernieling door externe invloeden en/of personen/dieren; het niet opvolgen van de toepasselijke veiligheidsnormen en voorschriften; defecten veroorzaak door brand, water, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen anders dan is gespecificeerd voor normaal gebruik; producten waarvan het serienummer is beschadigd, gewijzigd of verwijderd; elk gebruik van een product dat afwijkt van het ontwerp van het product of de door CTEK bedoelde gebruikswijze van het product; installaties en/of wijzigingen die normaal onderhoud van het product verhinderen; normale slijtage en kosmetische beschadigingen zoals, maar niet beperkt tot, corrosie, krassen, deuken, roest, vlekken, niet-werkende onderdelen zoals, maar niet beperkt, tot kunststof onderdelen en afwerking; beschadiging, defect, fout, imperfectie, veroorzaakt door onjuist gebruik, opzettelijk geknoei, onwettig gebruik, verwaarlozing, te lang gebruik of te lange werking; of defecten die op een andere manier zijn veroorzaakt door de klant/dealer/gebruiker.

Aanvullende informatie
CTEK geeft geen andere garantie dan hierin vermeld en CTEK is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Het defecte product moet met het aankoopbewijs worden teruggestuurd naar de dealer/plaats van aankoop samen met een beschrijving van de storing. Goederen die naar CTEK worden teruggestuurd, worden door CTEK beoordeeld en zijn alleen geldig met een goedgekeurd RMA-nummer (Return Material Authorisation) dat door CTEK aan de koper is verstrekt. Producten die rechtstreeks naar CTEK worden verzonden zonder RMA, worden naar de afzender teruggestuurd op diens kosten. De garantieperiode voor een product wordt vermeld in de toepasselijke gebruikershandleiding die bij het product is geleverd. De garantie is alleen geldig als de garantieperiode niet is verlopen. Als de garantieclaim van een defect product niet wordt goedgekeurd door CTEK, wordt het product alleen teruggestuurd naar de afzender als deze daar expliciet om verzoekt. De verzendkosten worden betaald door klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden gerepareerd of vervangen door een uitwisselbaar product en teruggestuurd op kosten van CTEK. Als de garantieperiode is verlopen, wordt het product zonder verder onderzoek teruggestuurd op kosten van de klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden door CTEK afgedankt als ze niet meer kunnen worden gerepareerd. CTEK behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de algemene voorwaarden in dit document aan te passen, te wijzigen of te veranderen vanwege wijziging(en) in de beschikbaarheid van services, producten en/of reserveonderdelen of met het doel om te voldoen aan toepasselijke beleidsvoorschriften, regels, voorschriften en wetten. Als de garantieperiode is verlopen, wordt het product zonder verder onderzoek teruggestuurd op kosten van de klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden door CTEK afgedankt als ze niet meer kunnen worden gerepareerd.

CTEK behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de algemene voorwaarden in dit document aan te passen, te wijzigen of te veranderen vanwege wijziging(en) in de beschikbaarheid van services, producten en/of reserveonderdelen of met het doel om te voldoen aan toepasselijke beleidsvoorschriften, regels, voorschriften en wetten.

Garantiebeleid

Beperkte garantie

CTEK geeft een beperkte garantie af aan de oorspronkelijke koper van het product. De periode van beperkte garantie varieert afhankelijk van het product. De beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie is van toepassing op fabricagefouten en defecten in het materiaal. De garantie is niet geldig als de acculader open is geweest, onzorgvuldig is gebruikt of is gerepareerd door iemand anders dan CTEK of een bevoegde vertegenwoordiger van CTEK. CTEK biedt geen andere garantie dan deze beperkte garantie en is niet aansprakelijk voor andere kosten dan de hierboven vermelde kosten, zoals voor gevolgschade. Bovendien heeft CTEK geen verplichtingen in het kader van een andere garantie dan deze garantie.

Omstandigheden waarin de beperkte garantie niet geldig is
Als het product open is geweest, bijvoorbeeld als de verzegeling is verbroken, opzettelijk is beschadigd of op een andere manier is gewijzigd of aangepast; producten die zijn gerepareerd door iemand anders dan CTEK of diens bevoegde vertegenwoordigers; producten waarop andere hulpmiddelen en accessoires zijn gebruikt dan die schriftelijk zijn goedgekeurd of worden geleverd door CTEK; onjuist gebruik of het niet opvolgen van instructies voor installatie, gebruik, werking of onderhoud (dat wil zeggen niet volgens de gebruiks- en installatiehandleiding); niet-toegestane wijzigingen, aanpassingen of reparatiepogingen; vandalisme, vernieling door externe invloeden en/of personen/dieren; het niet opvolgen van de toepasselijke veiligheidsnormen en voorschriften; defecten veroorzaak door brand, water, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen anders dan is gespecificeerd voor normaal gebruik; producten waarvan het serienummer is beschadigd, gewijzigd of verwijderd; elk gebruik van een product dat afwijkt van het ontwerp van het product of de door CTEK bedoelde gebruikswijze van het product; installaties en/of wijzigingen die normaal onderhoud van het product verhinderen; normale slijtage en kosmetische beschadigingen zoals, maar niet beperkt tot, corrosie, krassen, deuken, roest, vlekken, niet-werkende onderdelen zoals, maar niet beperkt, tot kunststof onderdelen en afwerking; beschadiging, defect, fout, imperfectie, veroorzaakt door onjuist gebruik, opzettelijk geknoei, onwettig gebruik, verwaarlozing, te lang gebruik of te lange werking; of defecten die op een andere manier zijn veroorzaakt door de klant/dealer/gebruiker.

Aanvullende informatie
CTEK geeft geen andere garantie dan hierin vermeld en CTEK is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Het defecte product moet met het aankoopbewijs worden teruggestuurd naar de dealer/plaats van aankoop samen met een beschrijving van de storing. Goederen die naar CTEK worden teruggestuurd, worden door CTEK beoordeeld en zijn alleen geldig met een goedgekeurd RMA-nummer (Return Material Authorisation) dat door CTEK aan de koper is verstrekt. Producten die rechtstreeks naar CTEK worden verzonden zonder RMA, worden naar de afzender teruggestuurd op diens kosten. De garantieperiode voor een product wordt vermeld in de toepasselijke gebruikershandleiding die bij het product is geleverd. De garantie is alleen geldig als de garantieperiode niet is verlopen. Als de garantieclaim van een defect product niet wordt goedgekeurd door CTEK, wordt het product alleen teruggestuurd naar de afzender als deze daar expliciet om verzoekt. De verzendkosten worden betaald door klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden gerepareerd of vervangen door een uitwisselbaar product en teruggestuurd op kosten van CTEK. Als de garantieperiode is verlopen, wordt het product zonder verder onderzoek teruggestuurd op kosten van de klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden door CTEK afgedankt als ze niet meer kunnen worden gerepareerd. CTEK behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de algemene voorwaarden in dit document aan te passen, te wijzigen of te veranderen vanwege wijziging(en) in de beschikbaarheid van services, producten en/of reserveonderdelen of met het doel om te voldoen aan toepasselijke beleidsvoorschriften, regels, voorschriften en wetten. Als de garantieperiode is verlopen, wordt het product zonder verder onderzoek teruggestuurd op kosten van de klant/dealer/plaats van aankoop. Defecte producten worden door CTEK afgedankt als ze niet meer kunnen worden gerepareerd.

CTEK behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de algemene voorwaarden in dit document aan te passen, te wijzigen of te veranderen vanwege wijziging(en) in de beschikbaarheid van services, producten en/of reserveonderdelen of met het doel om te voldoen aan toepasselijke beleidsvoorschriften, regels, voorschriften en wetten.