Garantivilkår

Begrenset garanti

CTEK utsteder en begrenset garanti til den opprinnelige kjøperen av produktet. Garantiperioden for den begrensede garantien avhenger av produktet. Den begrensede garantien kan ikke overføres. Garantien gjelder ved produksjonsfeil og materialdefekter. Garantien er ugyldig hvis batteriladeren er åpnet, er behandlet uaktsomt eller har blitt reparert av andre enn CTEK eller autoriserte representanter for dem. CTEK utsteder ingen andre garantier enn denne begrensede garantien, og de er ikke ansvarlige for eventuelt andre kostnader enn de ovennevnte, dvs. ingen følgeskader. CTEK er dessuten ikke forpliktet i henhold til noen andre garantier enn denne garantien.

Omstendigheter som fører til at den begrensede garantien blir ugyldig
Hvis produktet har blitt åpnet, for eksempel hvis forseglingen er brutt, skadet med overlegg eller på noen måte modifisert eller endret; produkter som er reparert av noen andre enn CTEK eller autoriserte representanter for dem; produkter som har blitt brukt med utstyr eller tilbehør som ikke er godkjent skriftlig eller levert av CTEK; feilaktig bruk eller manglende overholdelse av instruksjoner for montering, igangsetting, bruk eller vedlikehold (dvs. ikke i henhold til bruks- og monteringsveiledningen); uautoriserte modifikasjoner, endringer eller forsøk på reparasjoner; vandalisme, ødeleggelse som skyldes eksterne faktorer og/eller personer/dyr; manglende overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder og -regelverk; skader som skyldes ild, vann, snø, fuktighet eller andre væsker, med unntak av det som er spesifisert for normal bruk; produkter der serienummeret er gjort uleselig, endret eller fjernet; all bruk av produktet som ikke er i tråd med designen av produktet eller CTEKs tiltenkte bruk av produktet; all montering og/eller modifisering som forhindrer normal betjening av produktet; normal slitasje og overfladiske skader, som for eksempel, men ikke begrenset til, korrosjon, skraper, bulker, rust, flekker, ikke-funksjonelle deler som for eksempel, men ikke begrenset til, plast og overflatebehandling; skade, feil, teknisk svikt, skjønnhetsfeil, som skyldes misbruk, tukling, ulovlig bruk, skjødesløshet, for langvarig bruk eller drift, eller feil som på annen måte er forårsaket av kunden/forhandleren/brukeren.

Tilleggsinformasjon
CTEK utsteder ingen andre garantier enn de som er oppgitt i dette dokumentet, og CTEK er under ingen omstendigheter ansvarlig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader. Produktet med feil skal leveres tilbake med kvittering til forhandleren/utsalgsstedet sammen med en beskrivelse av feilen. Varer som sendes tilbake til CTEK, vurderes etter CTEKs eget skjønn, og er bare gyldige sammen med et godkjent RMA-referansenummer (Return Material Authorisation) som utstedes av CTEK til kjøperen. Produkter som sendes direkte til CTEK uten RMA, returneres til avsender for avsenders regning. Garantiperioden for et produkt er oppgitt i den relevante brukerveiledningen for produktet, som leveres sammen med produktet. Garantien er bare gyldig hvis garantiperioden ikke har utløpt. Hvis reklamasjonen på et produkt med feil ikke godkjennes av CTEK, sendes produktet kun tilbake dersom avsenderen eksplisitt ber om dette. Kunden/forhandleren/utsalgsstedet betaler frakt. Produkter med feil blir reparert eller erstattet med et tilsvarende produkt og sendt tilbake for CTEKs regning. Hvis garantiperioden har utløpt, sendes produktet tilbake uten nærmere undersøkelser for kundens/forhandlerens/utsalgsstedets regning. Produkter med feil blir avhendet av CTEK hvis det ikke er mulig å reparere dem. CTEK forbeholder seg retten til å variere, modifisere eller endre vilkårene i dette dokumentet på grunn av endringer i tilgjengeligheten av tjenester, produkter og/eller reservedeler med det formål å overholde gjeldende retningslinjer, regler, reguleringer og lover, uten forvarsel. Hvis garantiperioden har utløpt, sendes produktet tilbake uten videre undersøkelser for kundens/forhandlerens/utsalgsstedets regning. Produkter med feil blir avhendet av CTEK hvis det ikke er mulig å reparere dem.

CTEK forbeholder seg retten til å variere, modifisere eller endre vilkårene i dette dokumentet på grunn av endringer i tilgjengeligheten av tjenester, produkter og/eller reservedeler med det formål å overholde gjeldende retningslinjer, regler, reguleringer og lover, uten forvarsel.

Garantivilkår

Begrenset garanti

CTEK utsteder en begrenset garanti til den opprinnelige kjøperen av produktet. Garantiperioden for den begrensede garantien avhenger av produktet. Den begrensede garantien kan ikke overføres. Garantien gjelder ved produksjonsfeil og materialdefekter. Garantien er ugyldig hvis batteriladeren er åpnet, er behandlet uaktsomt eller har blitt reparert av andre enn CTEK eller autoriserte representanter for dem. CTEK utsteder ingen andre garantier enn denne begrensede garantien, og de er ikke ansvarlige for eventuelt andre kostnader enn de ovennevnte, dvs. ingen følgeskader. CTEK er dessuten ikke forpliktet i henhold til noen andre garantier enn denne garantien.

Omstendigheter som fører til at den begrensede garantien blir ugyldig
Hvis produktet har blitt åpnet, for eksempel hvis forseglingen er brutt, skadet med overlegg eller på noen måte modifisert eller endret; produkter som er reparert av noen andre enn CTEK eller autoriserte representanter for dem; produkter som har blitt brukt med utstyr eller tilbehør som ikke er godkjent skriftlig eller levert av CTEK; feilaktig bruk eller manglende overholdelse av instruksjoner for montering, igangsetting, bruk eller vedlikehold (dvs. ikke i henhold til bruks- og monteringsveiledningen); uautoriserte modifikasjoner, endringer eller forsøk på reparasjoner; vandalisme, ødeleggelse som skyldes eksterne faktorer og/eller personer/dyr; manglende overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder og -regelverk; skader som skyldes ild, vann, snø, fuktighet eller andre væsker, med unntak av det som er spesifisert for normal bruk; produkter der serienummeret er gjort uleselig, endret eller fjernet; all bruk av produktet som ikke er i tråd med designen av produktet eller CTEKs tiltenkte bruk av produktet; all montering og/eller modifisering som forhindrer normal betjening av produktet; normal slitasje og overfladiske skader, som for eksempel, men ikke begrenset til, korrosjon, skraper, bulker, rust, flekker, ikke-funksjonelle deler som for eksempel, men ikke begrenset til, plast og overflatebehandling; skade, feil, teknisk svikt, skjønnhetsfeil, som skyldes misbruk, tukling, ulovlig bruk, skjødesløshet, for langvarig bruk eller drift, eller feil som på annen måte er forårsaket av kunden/forhandleren/brukeren.

Tilleggsinformasjon
CTEK utsteder ingen andre garantier enn de som er oppgitt i dette dokumentet, og CTEK er under ingen omstendigheter ansvarlig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader. Produktet med feil skal leveres tilbake med kvittering til forhandleren/utsalgsstedet sammen med en beskrivelse av feilen. Varer som sendes tilbake til CTEK, vurderes etter CTEKs eget skjønn, og er bare gyldige sammen med et godkjent RMA-referansenummer (Return Material Authorisation) som utstedes av CTEK til kjøperen. Produkter som sendes direkte til CTEK uten RMA, returneres til avsender for avsenders regning. Garantiperioden for et produkt er oppgitt i den relevante brukerveiledningen for produktet, som leveres sammen med produktet. Garantien er bare gyldig hvis garantiperioden ikke har utløpt. Hvis reklamasjonen på et produkt med feil ikke godkjennes av CTEK, sendes produktet kun tilbake dersom avsenderen eksplisitt ber om dette. Kunden/forhandleren/utsalgsstedet betaler frakt. Produkter med feil blir reparert eller erstattet med et tilsvarende produkt og sendt tilbake for CTEKs regning. Hvis garantiperioden har utløpt, sendes produktet tilbake uten nærmere undersøkelser for kundens/forhandlerens/utsalgsstedets regning. Produkter med feil blir avhendet av CTEK hvis det ikke er mulig å reparere dem. CTEK forbeholder seg retten til å variere, modifisere eller endre vilkårene i dette dokumentet på grunn av endringer i tilgjengeligheten av tjenester, produkter og/eller reservedeler med det formål å overholde gjeldende retningslinjer, regler, reguleringer og lover, uten forvarsel. Hvis garantiperioden har utløpt, sendes produktet tilbake uten videre undersøkelser for kundens/forhandlerens/utsalgsstedets regning. Produkter med feil blir avhendet av CTEK hvis det ikke er mulig å reparere dem.

CTEK forbeholder seg retten til å variere, modifisere eller endre vilkårene i dette dokumentet på grunn av endringer i tilgjengeligheten av tjenester, produkter og/eller reservedeler med det formål å overholde gjeldende retningslinjer, regler, reguleringer og lover, uten forvarsel.