CTEK utvecklar, designar och säljer produkter som löser batteriers behov av återhämtning, laddning och underhåll. Vi har ända från starten haft ett gott rykte inom bilindustrin tack vare våra innovativa och unika lösningar och vår höga kvalitet. Detta har lett till flera samarbeten och anpassningar med några av världens största biltillverkare. Förutom banbrytande produkter har vi en alltmer kundinriktad och internationell organisation med en lokal närvaro på allt fler marknader. CTEK är ett välkänt namn inom bilindustrin. Nu vill vi även bli ett välkänt namn inom privatsektorn.