Väljs av de bästa

Vi har fullständigt förtroende för allt vi tillverkar, så det är ett verkligt erkännande när andra företag också vill använda våra produkter.

Vi levererar för närvarande laddare under eget varumärke till 40 av de största och mest prestigefyllda biltillverkarna i världen.

Vårt kundvarumärkesteam samarbetar med alla våra OEM-kunder för att ta fram den bästa laddningslösningen, vilka krav de än har. Vi har utvecklat produkter och lösningar för bland annat bilar, motorcyklar, bussar och lastbilar, och även om kraven kan variera har vi ett enda mål: att maximera batteriets och fordonets prestanda.

menu_clientbrand.jpg