Här på CTEK strävar vi efter att uppnå 100 % kundnöjdhet. Installationens kvalitet är kritisk när det gäller funktionen hos våra marknadsledande E-Mobility produkter och lösningar.
Vi ser installatören som en nyckelpartner för att skapa den där 100-procentiga kundtillfredsställelsen. 

Vårt program för installatörer har skapats för att säkerställa att vi arbetar med de bästa, så att kunderna får installationer som möter högsta standard varje gång.