Declaration of Conformity

Alla CTEK produkter är utformade för säkerhet efter gällande EU-direktiv och standarder. Nedan finns Declaration of Conformity för CTEKs huvudprodukter. Om du begär en DoC för gamla produkter eller produkter som inte listas nedan, vänligen kontakta oss

11022 - CTEK Battery Monitor Swedish Transport Agency
1044 - D250SA
1044 - D250SA Swedish Transport Agency
1045 - MXTS 70
1046 - MXS 10
1047 - XS 0.8
1048 - D250TS
1049 - MXS 5.0 Old version (Black button)
1052 - MXS 3.6
1053 - MXS 7.0
1054 - XC 0.8
1055 - MXS 25
1056 - MXT 14
1057 - MXT 4.0
1058 - SMARTPASS 120
1058 - SMARTPASS 120 Swedish Transport Agency
1063 - MXS 5.0 POLAR
1066 - MXS 5.0 TEST & CHARGE
1069 - MXTS 40
1070 - MXS 3.8, CT5 START/STOP
1075 - MXS 5.0, CT5 TIME TO GO
1081 - LITIUM XS
1087 - CT5 POWERSPORT
1088 - BATTERY SENSE
1089 - PRO60
1092 - PRO120
1093 - PRO25S, PRO25SE
1098 - CS ONE
1320 - I2420
1340 - I2440
2005 - CS FREE 
3002 - NJORD® GO   
CHARGESTORM© CONNECTED 1 & 2 (910-17028-92 & 910-00058-81)  
CHARGESTORM Protected 
CHARGESTORM Start