Bli ett bättre företag

Som organisation arbetar vi hela tiden för att förbättra och utveckla vårt företag, vårt arbetssätt och våra medarbetare.

Som en del i denna process är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har ett omfattande hanteringssystem som stöder vår certifiering och ser till att vi uppfyller de högsta krav som fastställs av dessa standarder.

BV_Certification_ISO9001_ISO14001_transp.png