Batteriladdning

Vartefter fordonstekniken utvecklas ställs allt högre krav på batteriet. Det har lett till att batteriladdning har blivit en viktig del av bilens underhåll som bör ses som lika viktigt som att kontrollera däcktryck och oljenivå.

Det finns olika typer av batteriladdare tillgängliga, framför allt smarta laddare och linjära laddare. Smarta laddare är dock ett mycket säkrare och effektivare sätt att underhålla batteriet och förlänga dess livslängd.

När ett batteri har nått sin högsta laddningsnivå skickar en linjär laddare bara en in laddningsnivå under en viss tid och stängs sedan av. Den här processen upprepas tills den kopplas bort från batteriet. Med den här batteriladdningsmetoden kan det hända att batteriet överladdas, vilket gör att det torkar ut eller börjar bilda gas, vilket till slut kan förstöra batteriet.

CTEK:s smarta laddare går över till pulsunderhållsladdningsläge när batteriet är fulladdat. I stället för att skicka in laddning och gissa vad batteriet behöver har en CTEK-laddare konstant kommunikation med batteriet, så att det reagerar och laddar endast när det behövs.

I pulsunderhållsladdningsläge får batteriet självurladdas naturligt till en viss nivå innan det laddas helt igen. Det förhindrar inte bara risken för överladdning utan eftersom batteriet förbrukas som vid normal användning förlängs dess livslängd avsevärt.