Batteriskydd

Batteriskydd är extremt viktigt eftersom det hjälper bilister och förhindrar besvär och kostnader det innebär med ett urladdat batteri. Det är särskilt viktigt när det gäller exempelvis jordbruksmaskiner som endast används säsongvis, veteranbilar och motorcyklar som står oanvända under längre perioder.

Batterier som förvaras under en längre tid laddas långsamt ur och om detta inte åtgärdas förstörs batteriet till slut.

Följande är våra främsta tips för batteriskydd som hjälper dig att förhindra batterifel i fordon som inte används regelbundet.

När fordonet ställs undan, t.ex. mellan säsonger eller över vintern:

  • Batteriet bör kontrolleras så att det inte har sprickor och kasseras eller repareras av en fackman vid behov.
  • Batteriets ovansida, poler och anslutningar bör rengöras noggrant med vatten och bikarbonat för att få bort eventuell smuts eller fukt. Smutsiga eller fuktiga ytor ökar risken för urladdning.
  • Polerna ska vara rena, torra och lätt infettade för att skydda mot korrosion.
  • Kontrollera elektrolytnivån på traditionella våtcell/påfyllningsbara batterier (ej underhållsfria typer) och fyll på destillerat vatten så att nivån är mellan lägsta och högsta nivån.
  • Underhållsladda batteriet för att förhindra att det laddas ur. Om du har el i garaget eller förvaringsutrymmet kan du använda en smart laddare som bibehåller laddningsnivån, håller batteriet i gott skick och ser till att fordonet är redo när du vill använda det.

Innan du startar bilen igen:

  • Se till att batteriets poler är rena och åtdragna.
  • Kontrollera batteriets laddningsnivå och ladda det vid behov.
  • Det är en vanlig missuppfattning att batteriet laddas helt av generatorn om det startas med startkablar och man sedan kör en lång sträcka. Så är dock inte fallet, eftersom en generator bara laddar batteriet delvis. Efter denna första körtur måste batteriet laddas för att det inte ska laddas ur snabbt igen.

Batteriskydd behöver inte vara ansträngande, särskilt inte om man ansluter en smart CTEK-laddare. Alla CTEK-laddare är helt automatiska, gnistsäkra och polvändningssäkrade, och du behöver inga specialistkunskaper för att använda dem.

Tack vare vår patenterade pulsunderhållsteknik kan våra laddare vara anslutna till batteriet i flera månader åt gången, så att du bara kan ansluta och sedan tänka på annat.