Bilbatterier

Det finns idag många olika typer av bilbatterier, inklusive våtcell, kalcium och glasfiberseparatorer (AGM). De behöver hanteras på lite olika sätt, men de kan alla laddas och underhållas med en CTEK 24 V- eller 12 V-batteriladdare.

Till bilbatterier kan en 12 V-batteriladdare som MXS 5.0 ladda och underhålla batteriet i flera olika steg. Den tar först bort svavel från de interna plattorna, bryter ner det och blandar in det i syralösningen igen för att ge batteriet nytt liv. För lastbilar och andra större fordon utför CTEK:s 24 V-batteriladdare samma arbete.

Våtcell, kalcium och AGM är alla olika versioner av blysyrabatteriet och de har olika fördelar, nackdelar och underhållskrav.

Våtcellsbatterier, eller påfyllningsbara batterier som de också kallas, dominerar fortfarande en stor del av marknaden för bilbatterier. De första våtcellsbatterierna var ofta ömtåliga glasbehållare med blystavar som hängde ned från en öppen ovansida. Nu har utvecklingen inom tillverkningsteknik och säkerhet gjort att våtcellsbatterier har blivit ett prisvärt, tillförlitligt och, om det laddas och underhålls rätt, hållbart fordonsbatteri.

Kalciumbatteriet har också en stor andel av batterimarknaden och de har i princip samma konstruktion som våtcellsbatterier, förutom att både de positiva och negativa plattorna består av en kalciumlegering. Det innebär att vätskeförlusten är cirka 80 % lägre än hos ett normalt våtcellsbatteri och självurladdningen är också avsevärt lägre, så det finns stora fördelar med dessa batterier.

AGM, eller "torra" batterier, är den senaste utvecklingen inom blysyrabatterier. I stället för att använda vatten eller gel använder ett AGM-batteri en glasfiberfyllning som håller elektrolyten på plats.

Gelbatterier använder en syra i gelform. Gelbatterier klarar av djup urladdning och används normalt i fordon med krävande elektrisk utrustning, elektriska rullstolar och på båtar.

Alla dessa batterier använder olika tekniker som passar fordonens olika behov. De har dock en sak gemensamt: de måste underhållas noggrant för att säkerställa att de alltid ger den energi som krävs. Alla dessa typer självurladdas så de kräver laddning vid något tillfälle och en CTEK 24 V- eller 12 V-laddare tar hand om det.

Till skillnad från många batteriladdare på marknaden reagerar CTEK:s 24 V- eller 12 V-batteriladdare endast på batteriets specifika behov, så alla CTEK-laddare kan ladda och konditionera alla typer av bilbatterier och förlänger deras livslängd.