Linjära laddare

Det är tyvärr inte alla eluttag som ger konstant spänning på 230 V. Även mindre variationer från eluttaget kan leda till att batteriet blir underladdat eller bildar gas (eller kokar). Vid underladdning blir den negativa plattan inte fullt omvandlad, vilket gör att en del av materialet är inaktivt. Vid överladdning kokar batteriet, vilket får det att torka ut och värmen förstör blyplattorna.

CTEK:s primärswitchade batteriladdare påverkas inte av variationer i nätspänningen, så de laddar alltid batteriet på ett effektivt sätt.