Kundeservice

FAQ

De 10 oftest stillede spørgsmål

 • CT5 START/STOP: Opladeren har skiftet til fejl-mode. Hvad kan problemet være?

  1. Check først, at opladeren er tilsluttet korrekt. Check, at den positive klemme (eller øsken) er tilsluttet til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) er tilsluttet til chassiset (eller negative opladerterminal) og ikke omvendt.

  2. For at udelukke muligheden af et problem med opladeren, prøv den på et andet batteri.

  3. Opladeren kan have opdaget et problem inde i batteriet. Opladeren forsøger gentagne gange at fortsætte, men hvis den ikke kan, skifter den over til fejl-mode.

  Afhængigt af hvor i programmet opladeren er stoppet, er det muligt at identificere et antal årsager. Hvis Check lampen og fejlindikatoren (!) begge er tændt på samme tid, prøv at genstarte opladningscyklen ved at tage opladeren ud af stikkontakten og derefter sætte stikket i igen. Hvis den standser igen på samme sted, er batteriet sulfateret og trænger sandsynligvis til at blive udskiftet. Der kan findes andre problemer med batteriet, som betyder, at opladeren ikke kan gå ud over Check mode.
  Hvis opladeren starter fejl-mode, når "Charge" er tændt, skyldes det et problem med batteriets evne til at holde på opladningen. Dette kan også ske, hvis belastningerne på batteriet er for store og får spændingen til at stige for hurtigt. Afbryd disse belastninger og prøv igen.

 • CT5 START/STOP: Kan jeg oplade et standard bilbatteri, som ikke er installeret i en start-stop-bil?

  Ja. START/STOP er optimeret til brug med 12 V EFB (Enhanced Flooded Battery) og AGM batterier, men den kan også oplade almindelige 12 V bly-syre batterier.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, CTX INDICATOR PLUG 12V, CTX INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 1.5M: Jeg har en INDICATOR tilsluttet batteriet i min bil. Den røde lampe blinker, selv efter jeg har fuldt opladet batteriet. Er det normalt? Jeg troede, at min INDICATOR ville lyse grønt, når batteriet er fuldt opladet?

  CTEK INDICATOR er præcis, hvad navnet antyder: en indikator. Det giver et overblik over systemets spændingsniveau og fungerer bedst, når batteriet har nået hvileniveau (kan tage op til et par timer, efter batteriet har været i brug). Når du åbner bildøren eller tænder motoren, falder batterispændingen midlertidigt, og indikatoren viser gul, eller måske endda rød. For at gøre indikatoren nemmere at bruge, kan du placere den, hvor den er nem at aflæse, uden at bilen skal låses op eller motoren tændes.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, INDICATOR PANEL 1.5M: Komfortindikatoren blinker. Er det normalt?

  LED'en INDICATOR blinker altid, da det bruger mindre strøm end at lyse konstant.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, INDICATOR PANEL 1.5M: Jeg har en INDICATOR, der er konstant tilsluttet batteriet. Findes der en risiko for, at batteriet aflades?

  Nej, formålet med indikatoren er at give dig mulighed for nemt at aflæse batteriets tilstand og dermed reducere risikoen for, at batteriet bliver beskadiget som følge af afladning. CTEK INDICATOR bruger cirka 1,5 mA. Det giver cirka 1,5 Ah/måned. En gennemsnitlig selvafladning for et batteri er cirka 10 Ah/måned.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: er tændt

  Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
  Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

  Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
  Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

  Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
  Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

  Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

  Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 4.
  Test: Test til genstart af opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 4, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

 • MXT 4.0, MXT 14: er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand

  Hvis batterispændingen ikke er over 25,5V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
  Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede.
  Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

  Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
  
Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
  Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
  Test: Udskift batteriet.

 • MXTS 70/50: Temperature LED is not lit

  Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller beskadiget. Opladeren opnår samme temperatur som omgivelserne og påbegynder opladningen uden temperaturkompensation.

 • MXTS 70/50: Temperatur-LED'en er tændt

  Forklaring: Denne LED tændes automatisk, når temperatursensoren tilsluttes.

 • MXTS 70/50: is lit

  Der følger altid en forklaring med indikatoren i Ah & info-displayet.

  E01: Inverteret polaritet.
  Test: Kontrollér, at plusklemmen er tilsluttet plusterminalen, og ligeså for minusklemmen og minusterminalen.

  E02: Overspænding. Det tilsluttede batteri har en højere spænding end det valgte opladningsprogram.
  Test: Kontrollér, at batteriet og det valgte opladningsprogram stemmer overens.

  E03: Timeout, trin 1: Desulfatering. Batteriet er sulfateret og kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E04: Timeout, trin 2: softstart. Batteriet kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E05: Analysér. Batteriopladeren kan ikke bevare opladningen.
  Test: Frakobl alle parallelle belastninger på batteriet, og start opladningscyklussen igen. Hvis analysen fejler igen, skal batteriet udskiftes.

  E06: overophedet batteri. Opladeren har registreret, at batteriet er for varmt (over 60 °C). Tryk på pause/start-knappen for at genoptage opladningen, når temperaturen er afkølet.
  Test: Kontrollér, at omgivelsestemperaturen ikke er for varm. Hvis ikke, skal batteriet udskiftes.

  E07: Lav batterispænding i forsyningsprogrammet. Spændingen i det tilsluttede batteri er for lav til at fortsætte. Det tilsluttede batteri er enten et 12 V-batteri, og opladeren er i 24 V-tilstand, eller de parallelle belastninger er for høje.
  Test: Hvis det tilsluttede batteri er et 12 V-batteri, skal du kontrollere, om opladeren er i 24 V-tilstand. Prøv at frakoble alle parallelle belastninger.

  E08: Overstrøm i strømforsyningen. Opladeren har slukket for udgangseffekten på grund af for høj strømstyrke.
  Test: Kontrollér, at klemmerne ikke er afkortede. Kontrollér desuden, om der er kraftige parallelle belastninger på batteriet.

  E99: Overspændingsbeskyttelse. Hvis batterispændingen er under 17 V, lyser LED'en ERROR (fejl), når 24 V-tilstanden er valgt.
  Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte i 12 V-tilstand. Tryk på INCREASE eller DECREASE (forøg/reducer) for at skifte til 24 V-tilstand.