CTEK Garanti

CTEK Garanti

 • Et produkt er defekt, hvis produktet ikke svarer til de gyldige produktspecifikationer, som findes i produktets brugermanual, eller hvis fejlen er en følge af defekter i materialer eller produktion.
 • Garantien bortfalder og dækker ikke:
  • hvis produktet har været åbnet, inklusive hvis forseglingen er brudt, er blevet beskadiget med vilje eller på anden måde modificeret eller ændret;
  • produkter, som er blevet repareret af andre end CTEK eller dennes autoriserede repræsentanter;
  • produkter, som har været brugt sammen med tilbehør og tilbehørsdele, som ikke er skriftligt godkendt af CTEK;
  • uhensigtsmæssig brug eller ikke-overholdelse af instruktioner i forbindelse med installation, idriftsættelse, drift eller vedligeholdelse (dvs. ikke i overensstemmelse med drifts- og installationsmanualen);
  • ikke autoriserede modificeringer, ændringer eller forsøgte reparationer;
  • vandalisme, ødelæggelse på grund af ydre indvirkning og/eller af personer/dyr;
  • manglende overholdelse af gyldige sikkerhedsstandarder og -bestemmelser;
  • defekter forårsaget af brand, vand, sne, fugt eller andre væsker, med mindre de er specificeret til almindelig brug;
  • produkter, hvor serienummeret er beskadiget, ændret eller fjernet;
  • al slags brug af et produkt, som ikke svarer til produktets konstruktion eller det af CTEK tilsigtede anvendelsesformål for produktet;
  • enhver installation og/eller modificering, som forhindrer almindelig service af produktet;
  • almindeligt slid og kosmetisk skade som, men ikke begrænset til, korrosion, ridser, buler, rust, pletter, ikke fungerende dele som, men ikke begrænset til, plastikdele og belægninger;
  • skade, fejl, mangler, manglende perfektion på grund af misbrug, manipulation, ulovlig brug, uagtsomhed, for lang tids brug eller drift; eller
  • fejl på anden måde forårsaget af kunden/forhandleren/brugeren.
 • CTEK overtager ingen anden garanti end som fastsat her og CTEK vil i intet tilfælde være ansvarlig for indirekte eller følgeskader.
 • Det defekte produkt skal returneres sammen med kvitteringen til forhandleren/ købsstedet sammen med en beskrivelse af fejlen.
 • Reklamationer, som sendes direkte til CTEK, accepteres ikke. Produkter, som sendes direkte til CTEK, returneres til brugeren for dennes regning.
 • Garantiperioden for et produkt er fastlagt i den gyldige brugermanual, som leveres sammen med produktet.
 • Garantien er kun gyldig, hvis garantiperioden ikke er udløbet.
 • Hvis garantireklamationen af et defekt produkt ikke godkendes af CTEK, bliver produktet kun returneret til kunden/forhandleren/købsstedet, hvis dette udtrykkeligt ønskes. Kunden/forhandleren/købsstedet skal i sådanne tilfælde selv betale for fragten.
 • Defekte produkter bliver repareret eller udskiftet med et tilsvarende produkt og returneret for CTEK's regning.
 • Hvis garantiperioden er udløbet, returneret produktet uden nærmere undersøgelse for kundens/forhandlerens/købsstedets regning.
 • Defekte produkter bortskaffes af CTEK, hvis de ikke kan repareres.
 • CTEK forbeholder sig alle rettigheder til at variere, modificere eller ændre disse salgs- og leveringsbetingelser som følge af ændring(er) i tilgængelighed til service, produkter og/eller reservedele eller med det formål at svare til gyldige bestemmelser, regler, forskrifter og love, uden frist.

<< Tilbage