Garantipolitik

Begrænset garanti

CTEK yder en begrænset garanti til den oprindelige køber af produktet. Garantiperioden for den begrænsede garanti varierer afhængigt af produktet. Den begrænsede garanti kan ikke overføres. Garantien gælder for fabrikationsfejl og materialefejl. Garantien bortfalder, hvis produktet er håndteret skødesløst eller repareret af andre end CTEK eller dennes autoriserede repræsentanter. CTEK giver ikke nogen andre garantier end denne begrænsede garanti og er ikke ansvarlig for andre omkostninger end ovennævnte, dvs. ikke for følgeskader. CTEK har heller ikke forpligtet sig til nogen anden garanti end denne garanti.

Omstændigheder, der gør den begrænsede garanti ugyldig

Hvis produktet er blevet åbnet, herunder hvis forseglingen er brudt, bevidst beskadiget eller på anden måde modificeret eller ændret, herunder kabler, elektronik, mekaniske eller andre dele af produktet, produkter, der er blevet repareret af andre end CTEK eller dennes autoriserede repræsentanter, produkter, der har været underlagt brug af andre strømforsyninger og andet tilbehør end det, der er skriftligt godkendt eller leveret af CTEK, ukorrekt brug eller manglende overholdelse af vejledninger til installation, ibrugtagning, betjening eller vedligehold (dvs. ikke i overensstemmelse med betjenings- og installationsmanualen), uautoriserede modificeringer, ændringer eller forsøg på reparationer, hærværk, ødelæggelse pga. ekstern påvirkning og/eller personer/dyr, manglende overholdelse af de gældende sikkerhedsstandarder og -bestemmelser, fejl forårsaget af brand, vand, sne, fugt eller andre væsker med undtagelse af det, der er specificeret som normal brug, produkter, hvor serienummeret er ulæseligt, ændret eller fjernet, enhver brug af et produkt, der ikke er i overensstemmelse med hverken designet af produktet eller den måde, CTEK havde til hensigt, at produktet skal bruges på, enhver installation og/eller modifikation, der forhindrer normal service af produktet, normalt slitage og kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, korrosion, ridser, buler, pletter, ikke-funktionelle dele såsom, men ikke begrænset til, plastdele og finish, skader, fejl, fejlfunktion og/eller ufuldstændigheder forårsaget af misbrug, manipulation, ulovlig brug, forsømmelighed, længere tids brug eller betjening eller fejl, der på anden måde skyldes kunden/forhandleren/brugeren.

Yderligere oplysninger

CTEK yder ikke nogen andre garantier end det, der er angivet heri, og CTEK er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader. Det fejlbehæftede produkt skal returneres sammen med kvitteringen til forhandleren/købsstedet sammen med en beskrivelse af fejlen. Varer, der returneres til CTEK, vil blive behandlet efter CTEK's eget skøn, og returneringer er kun gyldige sammen med et godkendt RAM-referencenummer, der er udstedt af CTEK til køberen. Produkter, der sendes direkte til CTEK uden et RMA, returneres til afsenderen på afsenders regning. Garantiperioden for et produkt er angivet i den relevante brugermanual, der fulgte med produktet. Garantien er kun gyldig, hvis garantiperioden ikke er udløbet. Hvis garantireklamationen for et fejlbehæftet produkt ikke godkendes af CTEK, returneres produktet kun, hvis afsenderen udtrykkeligt anmoder om dette. Kunden/forhandleren/købsstedet betaler fragten. Fejlbehæftede produkter repareres eller erstattes med et nyt produkt og returneres på CTEK's regning. Hvis garantiperioden er udløbet, returneres produktet uden yderligere undersøgelse på kundens/forhandlerens/købsstedets regning. Fejlbehæftede produkter kasseres af CTEK, hvis det skønnes, at de ikke kan repareres. CTEK forbeholder sig ret til at forandre, modificere eller ændre vilkår og betingelser heri på grund af en eller flere ændringer af tilgængeligheden af serviceydelser, produkter og/eller reservedele eller med henblik på at overholde gældende politikker, regler, bestemmelser og love uden varsel.

Nationale brugsbegrænsninger

Nogle lande, stater eller områder har andre elektriske koder og standarder end angivet i denne vejledning. Installationen og brugen af produktet følger de lokale regler.

Garantiinspektion

Garantiinspektion - prøvningsprocedure