COVID-19 UPDATE: We're open for business as usual – thanks for visiting our site.

Kundesupport

FAQ

Velkommen til CTEK – vi sætter stor pris på dig som kunde.

Vi sidder parat til at hjælpe, og i dette afsnit kan du finde ofte stillede spørgsmål, hjælp til fejlfinding, garantioplysninger og selvstudievideoer. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det, du leder efter. For hurtigt svar, skriv venligst til os på svensk eller engelsk.

Tryk på pilen ovenfor for at vælge emner for kundesupport.


De 10 oftest stillede spørgsmål

 • PRO60: Findes der tilbehør?
  See answer

  Der kan fås forskelligt tilbehør til PRO60 - se webstedet for yderligere informationer.

 • CTX BATTERY SENSE: Der findes tre Bluetooth klasser. Hvilken er Battery Sense?
  See answer

  BATTERY SENSE er klasse 2.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg anbringe Battery Sense et hvilken som helst sted i motorrummet?
  See answer

  Du skal anbringe det, så det ikke kommer i kontakt med bevægelige, skarpe, varme eller på anden måde uegnede flader.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor meget batterieffekt bruger den?
  See answer

  Den bruger ca. 1 mA, svarende til ca. 1 Ah pr. måned. Den almindelige rate for afladning fra et batteri er ca. 10 mA. Hvis køretøjet står ubrugt i lang tid, anbefaler vi, at du oplader batteriet.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Hvorfor er TIME TO GO anbefalet for 20 Ah og op?
  See answer

  Vurderingen af den resterende tid er mindre præcis ved batterier med lavere kapacitet.

 • CT5 START/STOP: Hvad nyt er der om START/STOP opladeren?
  See answer

  START/STOP er udviklet til moderne biler med et start-stop-system. Den er enkelt i brug, da det kun har en programknap (mode-knap) – den starter, så snart den er tilsluttet til batteriet og sat i stikkontakten. Den er også let at forstå, da den kun har tre LED'er,som viser, hvilken fase den aktuelt er i: Check, Charge eller Care.

 • MXT 4.0, MXT 14: er tændt i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
  See answer

  Hvis batterispændingen ikke er over 25,5V efter 4 timer, vil laderen gå over i fejltilstand, idet spændingen ikke er steget på den ønskede måde.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapacitet.
  Test: Sørg for, at batteriets/batteriernes størrelse ikke er større end det anbefalede.
  Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

  Forklaring 2: Der er sluttet andre strømforbrugere til batteriet.
  
Test: Afbryd forbindelsen til batteriet, og prøv at oplade det uden disse strømforbrugere.
  Test: Prøv at genstarte laderen, da den muligvis skal have mere tid til at oplade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koger kraftigt under opladning, skyldes det sandsynligvis en defekt celle i batteriet.
  Test: Udskift batteriet.

 • MXS 10EC, MXS 10: Temperatur-LED'en er ikke tændt
  See answer

  Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller er blevet beskadiget. Laderen får rumtemperaturen og oplades uden temperaturkompensation.

 • MXS 25, MXT 14, MXS 25EC: Temperatur-LED'en blinker
  See answer

  Forklaring: Temperaturen er over +65 °C. Opladningen afbrydes. Tryk på MODE-knappen for at genstarte opladningen, når temperaturen er faldet under +65 °C.

 • MXS 7000, M100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand
  See answer

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.

 • XC 0.8: og lyser (blinker hurtigt) samtidigt, og der er en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • XC 0.8: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 6,5V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 6,5V og 7,2V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 6,5V.

 • MXS 3.6, M45: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: er tændt

  Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
  Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

  Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
  Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

  Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
  Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

  Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

  Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 4.
  Test: Test til genstart af opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 4, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

 • MXTS 70/50: is lit

  Der følger altid en forklaring med indikatoren i Ah & info-displayet.

  E01: Inverteret polaritet.
  Test: Kontrollér, at plusklemmen er tilsluttet plusterminalen, og ligeså for minusklemmen og minusterminalen.

  E02: Overspænding. Det tilsluttede batteri har en højere spænding end det valgte opladningsprogram.
  Test: Kontrollér, at batteriet og det valgte opladningsprogram stemmer overens.

  E03: Timeout, trin 1: Desulfatering. Batteriet er sulfateret og kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E04: Timeout, trin 2: softstart. Batteriet kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E05: Analysér. Batteriopladeren kan ikke bevare opladningen.
  Test: Frakobl alle parallelle belastninger på batteriet, og start opladningscyklussen igen. Hvis analysen fejler igen, skal batteriet udskiftes.

  E06: overophedet batteri. Opladeren har registreret, at batteriet er for varmt (over 60 °C). Tryk på pause/start-knappen for at genoptage opladningen, når temperaturen er afkølet.
  Test: Kontrollér, at omgivelsestemperaturen ikke er for varm. Hvis ikke, skal batteriet udskiftes.

  E07: Lav batterispænding i forsyningsprogrammet. Spændingen i det tilsluttede batteri er for lav til at fortsætte. Det tilsluttede batteri er enten et 12 V-batteri, og opladeren er i 24 V-tilstand, eller de parallelle belastninger er for høje.
  Test: Hvis det tilsluttede batteri er et 12 V-batteri, skal du kontrollere, om opladeren er i 24 V-tilstand. Prøv at frakoble alle parallelle belastninger.

  E08: Overstrøm i strømforsyningen. Opladeren har slukket for udgangseffekten på grund af for høj strømstyrke.
  Test: Kontrollér, at klemmerne ikke er afkortede. Kontrollér desuden, om der er kraftige parallelle belastninger på batteriet.

  E99: Overspændingsbeskyttelse. Hvis batterispændingen er under 17 V, lyser LED'en ERROR (fejl), når 24 V-tilstanden er valgt.
  Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte i 12 V-tilstand. Tryk på INCREASE eller DECREASE (forøg/reducer) for at skifte til 24 V-tilstand.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, M200, M15, MXS 7.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXT 4.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXS 7000, M100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, M300, MXS 25EC, M200, M15: blinker og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.