Kundesupport

FAQ

Velkommen til CTEK – vi sætter stor pris på dig som kunde.

Vi sidder parat til at hjælpe, og i dette afsnit kan du finde ofte stillede spørgsmål, hjælp til fejlfinding, garantioplysninger og selvstudievideoer. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det, du leder efter. For hurtigt svar, skriv venligst til os på svensk eller engelsk.

Tryk på pilen ovenfor for at vælge emner for kundesupport.


De 10 oftest stillede spørgsmål

 • PRO25S, PRO25SE, LITHIUM XS, PRO15S, PRO60, CT5 POWERSPORT: Kan jeg bruge litium til bly-syre og omvendt?
  See answer

  Nej - CTEK anbefaler, at der hver gang bruges det korrekte opladningsprogram.

 • PRO60: Hvordan er garantien?
  See answer

  CTEK standard 2 års garanti for pro-produktet.

 • PRO60: Findes der tilbehør?
  See answer

  Der kan fås forskelligt tilbehør til PRO60 - se webstedet for yderligere informationer.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg opdater manuelt?
  See answer

  Ja, du kan opdatere manuelt med "Pull to refresh".
  ("Pull to refresh" = Stryg din finger ned over skærmen i liste-mode)

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor fungerer baggrundsopdatering ikke?
  See answer

  App'en kan for eksempel være lukket ned, hvis din telefon kun har lidt hukommelse. Det er en god idé af aktivere den funktion i app'en, som melder, hvis det ikke har været muligt at opdatere i den seneste uge.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor tit samler Battery Sense information fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spænding hvert femte minut og beregner dets opladningstilstand.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg forbinde min oplader med Battary Sense?
  See answer

  Nej, det kan du ikke. Du skal bruge et CTEK tilbehør – for mere information se
  http:/www.ctek.com/dk/da/accessories/

 • CT5 START/STOP: Hvad betyder de tre trin på opladeren?
  See answer

  Check mode betyder, at opladeren checker batteriets tilstand og forbereder opladning. Hvis batteriet er i god stand, tager Check trinnet ikke mere en et par øjeblikke.
  Charge mode LED'en lyser, mens opladeren fylder batteriet op, og Care lyser, når batteriet er helt opladet og opladeren automatisk har skiftet over til vedligeholdsopladning.

 • CT5 START/STOP: Hvordan kan jeg vide, at batteriet er helt opladet?
  See answer

  Når den grønne "Care" lampe begynder at lyse, er batteriet helt opladet.

 • CT5 START/STOP: Opladeren har skiftet til fejl-mode. Hvad kan problemet være?
  See answer

  1. Check først, at opladeren er tilsluttet korrekt. Check, at den positive klemme (eller øsken) er tilsluttet til batteriets positive pol (eller positive opladerterminal), og den negative klemme (eller øsken) er tilsluttet til chassiset (eller negative opladerterminal) og ikke omvendt.

  2. For at udelukke muligheden af et problem med opladeren, prøv den på et andet batteri.

  3. Opladeren kan have opdaget et problem inde i batteriet. Opladeren forsøger gentagne gange at fortsætte, men hvis den ikke kan, skifter den over til fejl-mode.

  Afhængigt af hvor i programmet opladeren er stoppet, er det muligt at identificere et antal årsager. Hvis Check lampen og fejlindikatoren (!) begge er tændt på samme tid, prøv at genstarte opladningscyklen ved at tage opladeren ud af stikkontakten og derefter sætte stikket i igen. Hvis den standser igen på samme sted, er batteriet sulfateret og trænger sandsynligvis til at blive udskiftet. Der kan findes andre problemer med batteriet, som betyder, at opladeren ikke kan gå ud over Check mode.
  Hvis opladeren starter fejl-mode, når "Charge" er tændt, skyldes det et problem med batteriets evne til at holde på opladningen. Dette kan også ske, hvis belastningerne på batteriet er for store og får spændingen til at stige for hurtigt. Afbryd disse belastninger og prøv igen.

 • XS 800, XC 0.8: og lyser (blinker hurtigt) samtidigt, og der er en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • XC 0.8: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 6,5V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 6,5V og 7,2V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 6,5V.

 • MXS 3.6, M45, XS 800: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: er tændt

  Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
  Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

  Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
  Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

  Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
  Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

  Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

  Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 4.
  Test: Test til genstart af opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 4, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

 • MXTS 70/50: is lit

  Der følger altid en forklaring med indikatoren i Ah & info-displayet.

  E01: Inverteret polaritet.
  Test: Kontrollér, at plusklemmen er tilsluttet plusterminalen, og ligeså for minusklemmen og minusterminalen.

  E02: Overspænding. Det tilsluttede batteri har en højere spænding end det valgte opladningsprogram.
  Test: Kontrollér, at batteriet og det valgte opladningsprogram stemmer overens.

  E03: Timeout, trin 1: Desulfatering. Batteriet er sulfateret og kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E04: Timeout, trin 2: softstart. Batteriet kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E05: Analysér. Batteriopladeren kan ikke bevare opladningen.
  Test: Frakobl alle parallelle belastninger på batteriet, og start opladningscyklussen igen. Hvis analysen fejler igen, skal batteriet udskiftes.

  E06: overophedet batteri. Opladeren har registreret, at batteriet er for varmt (over 60 °C). Tryk på pause/start-knappen for at genoptage opladningen, når temperaturen er afkølet.
  Test: Kontrollér, at omgivelsestemperaturen ikke er for varm. Hvis ikke, skal batteriet udskiftes.

  E07: Lav batterispænding i forsyningsprogrammet. Spændingen i det tilsluttede batteri er for lav til at fortsætte. Det tilsluttede batteri er enten et 12 V-batteri, og opladeren er i 24 V-tilstand, eller de parallelle belastninger er for høje.
  Test: Hvis det tilsluttede batteri er et 12 V-batteri, skal du kontrollere, om opladeren er i 24 V-tilstand. Prøv at frakoble alle parallelle belastninger.

  E08: Overstrøm i strømforsyningen. Opladeren har slukket for udgangseffekten på grund af for høj strømstyrke.
  Test: Kontrollér, at klemmerne ikke er afkortede. Kontrollér desuden, om der er kraftige parallelle belastninger på batteriet.

  E99: Overspændingsbeskyttelse. Hvis batterispændingen er under 17 V, lyser LED'en ERROR (fejl), når 24 V-tilstanden er valgt.
  Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte i 12 V-tilstand. Tryk på INCREASE eller DECREASE (forøg/reducer) for at skifte til 24 V-tilstand.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXT 4.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXS 7000, M100, ZAFIR 100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, M300, MXS 25EC, M200, M15: blinker og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.