Kundesupport

FAQ

Velkommen til CTEK – vi sætter stor pris på dig som kunde.

Vi sidder parat til at hjælpe, og i dette afsnit kan du finde ofte stillede spørgsmål, hjælp til fejlfinding, garantioplysninger og selvstudievideoer. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det, du leder efter. For hurtigt svar, skriv venligst til os på svensk eller engelsk.

Tryk på pilen ovenfor for at vælge emner for kundesupport.


De 10 oftest stillede spørgsmål

 • PRO BATTERY TESTER: Hvordan virker PRO BATTERY TESTER?
  See answer

  Den måler batteriets tilstand og kan også teste funktionen af startmotoren og generatoren.

 • PRO BATTERY TESTER: Hvilke batterier kan testes med PRO BATTERY TESTER?
  See answer

  Test 12 V-blystartbatterier mellem 100 og 900 CCA.

 • PRO60: Hvorfor findes der en USB-port?
  See answer

  Det gør det muligt for CTEK at foretage software-ændringer - PRO60 er fremtidssikkert.

 • PRO25S, PRO25SE, LITHIUM XS, PRO15S, PRO60, CT5 POWERSPORT: Jeg har opladet mit bly-syre batteri med lithium-ladeprogrammet, har jeg ødelagt batteriet?
  See answer

  Batteriet bliver ikke ødelagt, men det bliver ikke helt opladet.

 • PRO60: Hvor langt er vekselstrømskablet?
  See answer

  2,5M.

 • Hvis jeg vælger Recond, hvordan kan jeg vide, hvornår det er færdigt?
  See answer

  Reparation aktiveres ved at trykke på Mode-knappen og vælge "Recond". Når opladeren er i "Care" mode, betyder det også, at reparationen er afsluttet.

 • CT5 POWERSPORT: Er POWERSPORT en enklere oplader end MXS 5.0? Den har kun fire lys, mens MXS 5.0 har otte.
  See answer

  Nej, begge opladere har et otte-trins opladningsprogram, men de viser det forskelligt. På MXS 5.0 viser et lys hvert trin, og spænding og effektkurve vises over og under lampen. På POWERSPORT har vi valgt at reducere antallet af lys og i stedet kun vise, hvilken fase opladeren aktuelt er i – Check, Charge eller Care. Men MXS 5.0 er dog en kraftigere oplader end POWERSPORT.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg tilslutte mere end en telefon til Battery Sense?
  See answer

  Ja, du kan tilslutte op til 10 telefoner til den samme sender.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor kan jeg finde mere information end hvad der vises i manualen?
  See answer

  For mere information, se www.ctek.com

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor tit samler Battery Sense information fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spænding hvert femte minut og beregner dets opladningstilstand.

 • XS 800, XC 0.8: og lyser (blinker hurtigt) samtidigt, og der er en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og er tændt (blinker hurtigt) samtidigt

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flyt klemmerne, og sørg for, at der ikke er nogen løse forbindelser i kvikstikket CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbejder i afsulfateringsfasen.
  Test: Lad laderen lade i 24 timer (hold øje med den en gang imellem). Hvis laderen ikke påbegynder opladningen (en af LED'erne tændes) inden for 24 timer, er batteriets tilstand meget dårlig.

 • XC 0.8: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 6,5V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 6,5V og 7,2V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 6,5V.

 • MXS 3.6, M45, XS 800: skifter over til , efter at opladningen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter igen, overvåges batterispændingen. Hvis batteriets spænding er over 12,9 V, vil opladningen ikke blive påbegyndt. Når batteriet er mellem 12,9 V og 14,4 V, bliver det betragtet som fuldt opladet. Opladningen vil automatisk starte igen, når batterispændingen falder under 12,9V.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: er tændt

  Forklaring 1: Ombytning af polaritet
.
  Test: Sørg for, at + kabelklemmen er forbundet til + polen, og at – kabelklemmen er forbundet til – polen.

  Forklaring 2: Der er sluttet strømforbrugere til batteriet, der kræver mere strøm, end laderen kan yde.
  Test: Sluk eller frakobl strømforbrugere under opladning.

  Forklaring 3: Opladeren er ikke forbundet til et 12 V batteri.
  Test: Afprøv med et nyt 12 V batteri.

  Forklaring 4: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 1.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 1, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

  Forklaring 5: Opladningscyklussen er afbrudt i trin 4.
  Test: Test til genstart af opladningscyklussen. Hvis det stadig mislykkes i trin 4, er batteriet sulfateret og skal udskiftes.

 • MXTS 70/50: is lit

  Der følger altid en forklaring med indikatoren i Ah & info-displayet.

  E01: Inverteret polaritet.
  Test: Kontrollér, at plusklemmen er tilsluttet plusterminalen, og ligeså for minusklemmen og minusterminalen.

  E02: Overspænding. Det tilsluttede batteri har en højere spænding end det valgte opladningsprogram.
  Test: Kontrollér, at batteriet og det valgte opladningsprogram stemmer overens.

  E03: Timeout, trin 1: Desulfatering. Batteriet er sulfateret og kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E04: Timeout, trin 2: softstart. Batteriet kan ikke oplades rigtigt.
  Test: Prøv at genstarte opladningscyklussen. Hvis batteriet stadig fejler ved trin 1, er det sulfateret og skal udskiftes.

  E05: Analysér. Batteriopladeren kan ikke bevare opladningen.
  Test: Frakobl alle parallelle belastninger på batteriet, og start opladningscyklussen igen. Hvis analysen fejler igen, skal batteriet udskiftes.

  E06: overophedet batteri. Opladeren har registreret, at batteriet er for varmt (over 60 °C). Tryk på pause/start-knappen for at genoptage opladningen, når temperaturen er afkølet.
  Test: Kontrollér, at omgivelsestemperaturen ikke er for varm. Hvis ikke, skal batteriet udskiftes.

  E07: Lav batterispænding i forsyningsprogrammet. Spændingen i det tilsluttede batteri er for lav til at fortsætte. Det tilsluttede batteri er enten et 12 V-batteri, og opladeren er i 24 V-tilstand, eller de parallelle belastninger er for høje.
  Test: Hvis det tilsluttede batteri er et 12 V-batteri, skal du kontrollere, om opladeren er i 24 V-tilstand. Prøv at frakoble alle parallelle belastninger.

  E08: Overstrøm i strømforsyningen. Opladeren har slukket for udgangseffekten på grund af for høj strømstyrke.
  Test: Kontrollér, at klemmerne ikke er afkortede. Kontrollér desuden, om der er kraftige parallelle belastninger på batteriet.

  E99: Overspændingsbeskyttelse. Hvis batterispændingen er under 17 V, lyser LED'en ERROR (fejl), når 24 V-tilstanden er valgt.
  Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte i 12 V-tilstand. Tryk på INCREASE eller DECREASE (forøg/reducer) for at skifte til 24 V-tilstand.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXT 4.0: er tændt og går derefter over i fejltilstand

  Analysefasen tester, om batteriet kan holde på opladningen.

  Forklaring 1: Der er sluttet andre krævende strømforbrugere til batteriet, og de tager spænding.
  Test: Kobl batteriet fra, og prøv at oplade igen.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på opladningen.
  Test: Batteriet skal udskiftes.

 • MXS 7000, M100, ZAFIR 100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, M300, MXS 25EC, M200, M15: blinker og går derefter over i fejltilstand

  Forklaring: Batteriet er sandsynligvis for sulfateret til at kunne modtage. Batteriet er defekt, og det er på tide at skifte det ud.