SMARTPASS

Beskyt dit batteri mod total afladning

SMARTPASS

Beskyt dit batteri mod total afladning

SMARTPASS

Beskyt dit batteri mod total afladning
Billede mangler

Produktoplysninger

 • Produktoplysninger

  Beskyt dit batteri mod total afladning

  Helautomatiseret styring

  SMARTPASS styrer og optimerer energi og har en batteribeskyttelse for at sikre, at radio, nødbelysning og navigationssystemer altid fungerer. Den er egnet til både, servicekøretøjer, campingvogne, autocampere, RV og tunge køretøjer.

  SMARTPASS er et helautomatisk strømstyresystem til styring og optimering af energi produceret af generatorer eller konventionelle AC/DC opladere, der så fordeles til batteribanker og forbrugere. Den kan klare op til 80A for batterier mellem 28-800Ah og er egnet til alle typer 12V batterier. Den har også en integreret batteribeskytter, som beskytter deep cycle-batterier mod total afladning og sikrer, at kritisk udstyr, som radio, nødbelysning og navigationssystemer altid fungerer. Når den bruges sammen med D250S DUAL yder SMARTPASS optimal opladning med CTEK’s unikke trinvise opladningscyklus for at beskytte dit batteri.

   ;*;Batteriadskillelse overflødiggør dioder og VSR relæer ;*;Leverer 80A til hurtig genopladning af batterier 28-500Ah ;*;Kompatibel med DUAL D250S og leverer op til 100A opladning sammen med D250S Dual ;*;Prioriterer kritiske forbrugere og forsyner forbrugere direkte fra generatoren ;*;Stænk- og støvtæt (IP65)
    ;*;Egnet til både, servicekøretøjer, campingvogne, autocampere, RV og tunge køretøjer ;*;Helautomatisk ;*;Let at installere og bruge ;*;Maksimerer batteriets levetid ;*;Reducerede opladningstider og omkostninger ;*;Adskiller forbrugere fra servicebatterier for en mere effektiv opladning ;*;Temperaturbeskyttelse for servicebatterier ;*;Sikker, gnistfri drift ;*;Beskyttet mod omvendt polaritet ;*;Beskyttet mod kortslutning ;*;2-års garanti
    Tekniske oplysninger
    Indgangseffekt
    23V maks
    Udgangseffekt
    14.4V, 80A maks
    Tilbageføringsstrøm*
    Mindre end 1 Ah/måned
    Omgivelsestemperatur
    -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
    Batterityper
    Alle typer af blybatterier, 12V, Húmedas, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapacitet
    28-800Ah
    Garanti
    2 år
    Isoleringsklasse
    IP65
    Brugervejledning

    SMARTPASS-safetyinstruction-DK-DA.pdf

    SMARTPASS-manual-DK-DA.pdf
   • I æsken
    Produktark

    smartpass-Productsheet-low-DK-DA.pdf
    Ofte stillede spørgsmål
    Hvorfor starter SMARTPASS ikke opladningen? See answer
    Kontroller tilslutningerne, inklusive jordforbindelse. For at starte funktionerne behøver SMARTPASS over 13,1V fra startbatteriet. Spændingen på servicebatteriet skal også være over 5V.

    Mål spændingen og forvis dig om, at den ligger inden for de ovenfor specificerede niveauer.
    SMARTPASS starter ikke opladningen See answer
    Forklaring: For at starte opladningen skal forsyningsspændingen være over 13,1 V. Spændingen på målbatteriet skal også være over 5 V.
    Test: Prøv at bruge et voltmeter til at bekræfte, at spændingerne ligger inden for de niveauer, der er angivet herover.
    Hvorfor forsyner SMARTPASS ikke de forbrugere, som er tilsluttet til servicebatteriet? See answer
    SMARTPASS slår forbrugsenhedsudgangen fra, når servicebatteriet falder til 11,5V. Dette forhindrer, at batteriet bliver beskadiget, fordi afladningen har været for stor. For at aktivere forbrugerudgangen igen skal servicebatteriet være opladet.
    SMARTPASS
    Fejl LED’en er tændt, hvad er der sket?
    See answer
    SMARTPASS har registreret et problem. LED’en blinker altid samtidig med at andre LED'er for at angive, hvad problemet er.

    LED 1 blinker: Der er registreret et problem med servicebatteriet. Strømmen til batteriet er for høj, eller også er SMARTPASS overophedet. Hvis strømmen er for høj, forsøger SMARTPAS S fem gange at starte opladningen af batteriet. Hvis alle fem forsøg mislykkes, skal SMARTPASS kobles fra begge batterier, før den kan genstartes. I den situation skal du kontrollere, om kablerne er kortsluttede. Hvis SmartPass er overophedet, genstartes opladningen automatisk, når temperaturen er faldet igen.

    LED 2 blinker: Der er registreret et problem med forbrugerudgangen koblet til startbatteriindgangen. Strømmen til forbrugerudgangen er for høj, eller også er SMARTPASS overophedet. Hvis strømmen er for høj, så forsøger SMARTPASS at starte opladningen fem gange. Hvis alle fem forsøg mislykkes, skal SMARTPASS kobles fra begge batterier, før den kan genstartes igen. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, om kablerne er kortsluttet. Det kunne også være, at der er tilkoblet for mange forbrugerenheder. Hvis SMARTPASS er overophedet, aktiveres udgangen automatisk, når temperaturen er faldet igen.

    LED 3 blinker: Der er registreret et problem med startbatteriet under en vedligeholdelsesopladning. Strømmen til batteriet er for høj, eller også er SMARTPASS overophedet. Hvis strømmen er for høj, så forsøger SMARTPASS at starte opladningen fem gange. Hvis alle fem forsøg mislykkes, skal SMARTPASS kobles fra begge batterier, før den kan genstartes igen. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, om kablerne er kortsluttede. Hvis SMARTPASS er overophedet, aktiveres udgangen automatisk, når temperaturen er faldet igen.

    LED 4 blinker: Der er registreret et problem med forbrugerudgangen koblet til servicebatteriet. Strømmen til udgangen er for høj, eller også er SMARTPASS overophedet. Hvis strømmen er for høj, så forsøger SMARTPASS at starte opladningen fem gange. Hvis alle fem forsøg mislykkes, skal SMARTPASS kobles fra begge batterier, før den kan genstartes igen. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, om kablerne er kortsluttet. Det kunne også være, at der er tilkoblet for mange forbrugerenheder. Hvis SMARTPASS er overophedet, aktiveres udgangen automatisk, når temperaturen er faldet. Dette kunne også betyde, at batterispændingen på forbrugerbatteriet er for lav.

    LED 1, 3 og 4 blinker: Temperaturen på servicebatteriet er for høj. SMARTPASS oplader ikke batteriet, hvis temperaturen er over 65 °C, så snart temperaturen er lavere, genstartes opladningen automatisk.
    Hvorfor stopper SMARTPASS ikke opladningen af servicebatteriet, selvom generatoren eller opladeren på startbatteriet er slået fra? See answer
    Hvis motoren er slået fra, fortsætter SMARTPASS opladningen , så længe spændingen i startbatteriet er over 12,8V. Af den grund er opladning en smule forsinket.

    BEMÆRK: Den trækker IKKE strøm fra startbatteriet. Hvis der findes strøm fra solpanelet til SMARTPASS, oplader/vedligeholder den servicebatteriet.
    SMARTPASS forsyner ikke forbrugerne fra forbrugsbatteriet See answer
    SMARTPASS slår forbrugsenhedsudgangen fra, når forbrugsbatteriet når 11,5 V. Dette forhindrer, at batteriet bliver beskadiget, fordi afladningen har været for stor. For at aktivere forbrugsudgangen igen skal forbrugsbatteriet være opladet.
    Hvad betyder led-lamperne? See answer


    Fejllampe
    Power lampe
    1. Ladelampe for servicebatteri
    2. Forbrug for generatorbatteri
    3. Ladelampe for generatorbatteri
    4. Forbrugslampe for servicebatteri
    Strøm-LED'en blinker hurtigt eller lyser svagt See answer
    Forklaring: Laderen er gået til strømsparetilstand på grund af lav spænding. Der er ikke tændt en lader eller generator for forsyningsbatteriet.
    SMARTPASS stopper ikke opladningen af batteriet, selvom generatoren eller laderen på forsyningsbatteriet er slået fra See answer
    Når opladningen af forsyningsbatteriet er slået fra, falder spændingen. SMARTPASS slukkes, når spændingen er faldet under 12,8 V, hvis der ikke er nogen parallelle strømforbrugere, kan dette tage noget tid.
    Hvorfor blinker POWER- led-lampen hurtigt? See answer
    SMARTPASS er gået over til strøm-spare-modus på grund af lav spænding i startbatteriet. Der er ikke tændt en oplader eller generator for startbatteriet.
    Hvorfor lyser POWER- led-lampen svagt? See answer
    SMARTPASS er gået over til strøm-spare-modus på grund af lav spænding i startbatteriet. Der er ikke tændt en oplader eller generator for startbatteriet.
    Kan jeg bruge SMARTPASS uden D250S DUAL? See answer
    Ja, det kan du. Hvis du ikke behøver en ladefunktion for servicebatteriet, kan SMARTPASS være en god løsning for at forsyne servicebatteriet med strøm. Især hvis du bruger servicebatteriet under opladningen (køleskab, mikrobølgeovn etc.).