Asiakaspalvelu

FAQ

10 useimmiten kysyttyä kysymystä

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: vilkkuu

  Jos akkua ei ole tai jos akun jännite on alhainen, merkkivalo alkaa vilkkua sen merkiksi, että yksikkö on siirtynyt virransäästötilaan.
  Testi: Testaa laturi täyteen ladatulla akulla.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: syttyy

  Selitys 1: Väärä napaisuus:
  Testi: Varmista, että +-kaapeli/-puristusliitin on kytketty +-liitäntään ja – -kaapeli/-puristusliitin on kytketty – -liitäntään.

  Selitys 2: Akkuun on kytketty kuormia, jotka vaativat enemmän virtaa kuin laturi voi tuottaa.
  Testi: Katkaise kuormien virta tai irrota ne latauksen ajaksi.

  Selitys 3: Laturia ei ole kytketty 12 V:n akkuun.
  Testi: Testaa täyteen ladatulla 12 V:n akulla.

  Selitys 4: Lataussykli keskeytyy vaiheessa 1.

  Testi: Käynnistä lataussykli uudelleen. Jos se silti keskeytyy vaiheessa 1, akku on sulfatoitunut ja se on vaihdettava.

  Selitys 5: Lataussykli keskeytyy vaiheessa 4.

  Testi: Käynnistä lataussykli uudelleen. Jos se silti keskeytyy vaiheessa 4, akkua ei voi ladata ja se on vaihdettava.

 • MXS 25, MXT 4.0, PRO25S, PRO25SE, MXS 5.0 CHECK, MXT 14, MXS 7000, XS 0.8, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, M100, M300, MXS 25EC, MXS 5.0 TEST&CHARGE, XS 800, XC 0.8, ZAFIR 100, M200, MXS 7.0: Mikään merkkivalo ei syty, kun laturi kytketään vain akkuun

  Selitys: Liittimen on oltava kytkettynä, jotta merkkivalo syttyy.

 • MXS 25, MXT 4.0, MXS 3.6, PRO25S, PRO25SE, MXS 5.0 CHECK, M45, MXT 14, MXS 7000, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, M100, MXS 3600, M300, MXS 25EC, MXS 5.0 TEST&CHARGE, M200, MXS 7.0: Mikään merkkivalo ei syty, kun laturi kytketään vain pistorasiaan

  Selitys: Yhden alarivin merkkivaloista pitäisi syttyä, kun laturi kytketään pistorasiaan.
  Testi: Varmista, että pistorasiasta tulee virtaa.

 • MXS 10EC, MXS 10: Lämpötilan merkkivalo syttyy

  Selitys: Lämpötila-anturi on irronnut tai vaurioitunut. Laturi arvioi huonelämpötilan ja lataa ilman lämpötilakompensaatiota.

 • MXS 10EC, MXS 10: Lämpötilan merkkivalo vilkkuu

  Selitys: Lämpötila on yli +65 °C. Virtaa vähennetään, kunnes lämpötila on laskenut alle +65 °C:n. Laturi palaa normaaliin latausvirtaan, kun lämpötila laskee alle +65 °C:n.

 • CTEK MONITOR
  Voiko CTEK MONITOR valvoa sekä moottorini käynnistysakkua että käyttöakkua?

  Ei voi. Käyttöakku on jatkuvassa käytössä, joten se vaatii jatkuvaa valvontaa. Käynnistysakkuun kohdistuu kuitenkin vain jaksottaisia raskaita kuormituksia ja sen jälkeen latausta, joten sitä ei yleensä tarvitse valvoa.

 • CTEK MONITOR
  Minulla on ajoneuvossani toinen volttimittari, joka näyttää erilaista arvoa kuin CTEK MONITOR.

  CTEK MONITORI mittaa jännitteen erittäin tarkasti suoraan akun navoista. Muut volttimittarit voivat lukea arvoja eri tavoin, mikä voi johtua johdotuksessa esiintyvistä jännitehäviöistä.

 • D250SA: Mistä erottaa, toimiiko D250SA?

  Katso merkkivalojen selitykset käyttöoppaan D250SA-toimintailmaisimia käsittelevästä osiosta.

 • MXS 10EC, MXS 10: Lämpötilan merkkivalo syttyy

  Selitys: Tämä merkkivalo syttyy automaattisesti, kun lämpötila-anturi kytketään.