CTEK Takuuehdot

CTEK Takuuehdot

 • Tuote on viallinen vain, jos se ei täytä tuotteen käyttöoppaassa mainittuja voimassa olevia tuotemäärityksiä tai jos vian syynä ovat materiaali- tai valmistusviat.
 • Takuu raukeaa eikä kata tapauksia, joissa:
  • tuote on avattu tai sinetti on rikottu, tuotetta on vaurioitettu tahallisesti tai siihen on tehty muutostöitä
  • tuotetta on korjannut muu kuin CTEK tai sen valtuuttamat edustajat
  • tuotteen yhteydessä on käytetty lisävarusteita tai tarvikkeita, joita CTEK ei ole hyväksynyt kirjallisesti tai jotka eivät ole CTEK:in toimittamia
  • todetaan väärä käyttötapa tai laiminlyönti asennuksessa, käyttöönotossa, käytössä tai todetaan kunnossapito-ohjeiden noudattamatta jättäminen (ts. tuotetta on käytetty käyttö- ja asennusoppaan ohjeiden vastaisesti)
  • tuotteelle on tehty muutos- ja muunnostöitä ilman valmistajan lupaa tai tuotetta on yritetty korjata
  • tuote on tuhoutunut vandalismin, ulkoisen vaikutuksen ja/tai henkilöiden/eläinten vuoksi
  • voimassa olevia turvallisuusstandardeja ja -määräyksiä on laiminlyöty
  • tuote on vaurioitunut tulipalon, veden, lumen, kosteuden tai muiden nesteiden vuoksi lukuun ottamatta normaalikäytöksi määritettyjä tilanteita.
  • tuotteen sarjanumeroa on sotkettu, muutettu tai se on poistettu
  • tuotetta on käytetty tavalla, joka on joko vastoin tuotteen käyttötarkoitusta tai tapaa, jolla CTEK on tarkoittanut laitetta käytettävän
  • tuotteeseen on tehty asennus- ja/tai muutostöitä, jotka estävät tuotteen normaalikäytön
  • tuotteen kuluminen on normaalia ja siihen on tullut kosmeettisia vaurioita, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: korroosio, naarmut, lommot, ruoste, tahrat, toimintaan vaikuttamattomat osat, esimerkiksi muovit ja pinnan viimeistelyt
  • vaurioitumisen syynä ovat vika, toimimattomuus tai epätäydellisyys, jonka on aiheuttanut väärä käyttötapa, peukalointi, laiton käyttö, laiminlyönti, pitkitetty käyttö, tai
  • tuotteessa on ilmennyt muuntyyppisiä vikoja, jotka johtuvat asiakkaasta/jälleenmyyjästä/käyttäjästä.

 

 • CTEK ei myönnä mitään muuta takuuta kuin tässä määritetty tuotetakuu eikä CTEK vastaa missään olosuhteissa välillisistä tai seurannaisvahingoista.
 • Viallinen tuote on palautettava ostokuitin kanssa jälleenmyyjälle/ostopaikkaan yhdessä vikakuvauksen kanssa.
 • Tuotteen käyttäjän suoraan CTEK:ille lähettämiä vaateita ja takuuanomuksia ei hyväksytä. Suoraan CTEK:ille lähetetyt tuotteet palautetaan lähettäjälle lähettäjän kustannuksella.
 • Tuotteen takuuaika mainitaan tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
 • Takuu on voimassa vain, jos takuuaika ei ole umpeutunut.
 • Jos CTEK ei hyväksy viallisesta tuotteesta tehtyä takuureklamaatiota, tuote palautetaan vain, jos asiakas/jälleenmyyjä/ostopaikka sitä erityisesti pyytää. Tällöin asiakkaan/jälleenmyyjän/ostopaikan on maksettava kuljetuskustannukset.
 • Vialliset tuotteet korjataan tai korvataan vaihtokelpoisella tuotteella ja palautetaan CTEK:in kustannuksella.
 • Jos takuuaika on umpeutunut, tuote palautetaan ilman mitään tutkimuksia asiakkaan/jälleenmyyjän/ostopaikan kustannuksella.
 • CTEK hävittää vialliset tuotteet, jotka eivät ole korjattavissa.
 • CTEK varaa itselleen oikeuden muuttaa tässä mainittuja ehtoja ilman ennakkoilmoitusta, jos palvelujen saatavuudessa, tuotteissa ja/tai varaosissa on tapahtunut muutos tai muutoksia tai jotta CTEK voi täyttää voimassa olevat käytännöt, säännöt ja lakisääteiset määräykset.

 

<< Mene takaisin