CTEK Garantie

CTEK Garantie

 • Een product is alleen defect, indien het product niet voldoet aan de toepasselijke productspecificaties die zijn vermeld in de gebruikershandleiding van het product, of indien het defect te wijten is aan defecten in materialen of productie.
 • De garantie is ongeldig en dekt het volgende niet:
  • als het product werd geopend, met inbegrip van een verbroken zegel, opzettelijk is beschadigd of op enige wijze is gemodificeerd of veranderd;
  • producten die werden gerepareerd door ieder ander dan CTEK of zijn gemachtigde vertegenwoordigers;
  • producten die werden onderworpen aan het gebruik van benodigdheden en accessoires anders dan degene die CTEK schriftelijk heeft goedgekeurd of heeft geleverd;
  • onjuist gebruik of niet-naleving van installatie-, inbedrijfstelling-, bedienings- of onderhoudsinstructies (d.w.z. niet in overeenstemming met de bedienings- en installatiehandleiding);
  • onbevoegde modificaties, wijzigingen of pogingen tot reparaties;
  • vandalisme, vernieling door externe invloeden en/of personen/dieren;
  • niet opvolgen van toepasselijke veiligheidsstandaarden en voorschriften;
  • defecten veroorzaakt door brand, water, sneeuw, vocht of andere vloeistoffen behalve zoals gespecificeerd voor normaal gebruik;
  • producten waarbij het serienummer onleesbaar is, is veranderd of verwijderd;
  • gebruik van een product dat niet overeenkomt met ofwel het ontwerp van het product ofwel het door CTEK beoogde gebruik van het product;
  • installatie en/of modificaties die de normale werking van het product voorkomen;
  • normale slijtage en cosmetische schade, zoals, echter niet uitsluitend, corrosie, krassen, deuken, roest, vlekken, niet-functionele onderdelen, zoals, echter niet uitsluitend, kunststoffen en afwerkingen;
  • schade, defect, storing, imperfectie veroorzaakt door misbruik, knoeien, illegaal gebruik, nalatigheid, verlengd(e) gebruik of bediening; of
  • defecten die op een andere wijze werden veroorzaakt door de klant/handelaar/gebruiker.
    
 • CTEK geeft geen andere garantie dan hier is vermeld en CTEK is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschades.
 • Het defecte product dient te worden geretourneerd met de bon naar de (het) handelaar/aankooppunt samen met een beschrijving van het defect.
 • Claims die door de eindgebruiker rechtstreeks naar CTEK worden verzonden, worden niet geaccepteerd. Producten die rechtstreeks naar CTEK worden verzonden, worden op kosten van de afzender naar de afzender geretourneerd.
 • De garantieperiode voor een product is vermeld in de toepasselijke gebruikershandleiding van het product die bij het product is meegeleverd.
 • De garantie is alleen geldig, indien de garantieperiode niet is verstreken.
 • Indien een claim over een defect product door CTEK niet wordt goedgekeurd, wordt het product alleen geretourneerd, als de (het) klant/handelaar/aankooppunt hier uitdrukkelijk om vraagt. De transportkosten komen in dat geval voor rekening van de (het) klant/handelaar/aankooppunt.
 • Defecte producten worden gerepareerd of vervangen door een vergelijkbaar product en geretourneerd op kosten van CTEK.
 • Als de garantieperiode is verstreken, wordt het product geretourneerd zonder verder onderzoek op kosten van de (het) klant/handelaar/aankooppunt.
 • Defecte producten die worden geacht niet te kunnen worden gerepareerd, worden door CTEK vernietigd.
 • CTEK behoudt zich het recht voor de hier vermelde Algemene voorwaarden zonder kennisgeving te veranderen, modificeren of te wijzigen vanwege wijziging(en) in de beschikbaarheid van services, producten en/of reserveonderdelen, of met als doel om de toepasselijke richtlijnen, regels, voorschriften en wet na te leven

<< Terug