Garantie

Garantie

Het spijt ons te horen dat u niet geheel tevreden bent over uw CTEK-product. In de praktijk blijkt overigens dat de oorzaak van de problemen vaak niet een defect CTEK-product is, maar een beschadigde accu of een verkeerd gebruik van het product. Als u meent dat uw CTEK-product defect is, gaat u als volgt te werk:

  1. Sluit het product aan op een wandcontactdoos en op een andere accu dan de accu waarbij het probleem zich heeft voorgedaan.
  2. Controleer of de lampjes op het product gaan branden en het opladen begint.
  3. Als dit niet gebeurt, is de acculader mogelijk defect.

    Ga als volgt te werk:
  4. Vul een Klachtenformulier in om de storing te beschrijven. Druk het formulier af en voeg het bij het product en het aankoopbewijs.
  5. Ga naar de winkel/distributeur waar u het product hebt gekocht en dien uw klacht in. Bevestig het aankoopbewijs en het ingevulde klachtenformulier aan de klacht.

OPMERKING! CTEK kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor producten die rechtstreeks door eindgebruikers worden opgestuurd.

Klik hier voor meer informatie over de garantie CTEK.