CTEK MONITOR
Jeg har en annen spenningsmåler på kjøretøyet som viser en annen verdi enn CTEK MONITOR-indikasjonen.

CTEK MONITOR
Jeg har en annen spenningsmåler på kjøretøyet som viser en annen verdi enn CTEK MONITOR-indikasjonen.

CTEK MONITOR
Jeg har en annen spenningsmåler på kjøretøyet som viser en annen verdi enn CTEK MONITOR-indikasjonen.

Mangler bilde

Produktinformasjon