Må startbatteriet og servicebatteriet være av samme type?

Må startbatteriet og servicebatteriet være av samme type?

Må startbatteriet og servicebatteriet være av samme type?

Mangler bilde

Produktinformasjon