Kundeservice

FAQ

Topp 10 vanlige spørsmål

 • Generelt: Hva bør jeg tenke på når jeg velger lader?

  Svar: Tenk på tre ting når du velger lader: 1. Hvor stort batteri du ønsker å lade. 2. Hvor nye utladet det vil være før du får anledning til å lade det. 3. Hvor raskt du behøver å få batteriet fulladet igjen. Hvis batteriet er stort, helt utladet, og må lades kvikt! Da bør du velge en kraftig lader som MXS 25 eller M300. Hvis du i stedet ønsker å være sikker på at motorsykkelbatteriet er fulladet, og at det holder seg fulladet uansett om du kommer til å bruke det i morgen eller om seks måneder, er ladetiden ikke så viktig, og en liten lader vil fungere bra.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, CTX INDICATOR PLUG 12V, CTX INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 1.5M: Jeg har en INDICATOR koblet til batteriet i bilen min. Den røde lampen blinker selv etter at jeg har fulladet batteriet. Skal den gjøre det? Jeg trodde denne indikatoren ville lyse grønt når batteriet er fulladet?

  CTEK INDICATOR er, som navnet tilsier, en indikator. Den gir et bilde av spenningsnivået i systemet, og fungerer best når batteriet har nådd et hvilenivå (dette kan ta noen timer etter at batteriet har vært i bruk). Så snart du åpner en bildør og skrur på tenningen, faller batterispenningen midlertidig, og indikatoren blir gul eller rød. For enkelthets skyld kan du plassere INDICATOR slik at du ser den uten å måtte låse opp eller bruke spenning i bilen.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: blinker

  Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
  Test: Test laderen på et nytt batteri.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: lyser

  Forklaring 1: Polvending.
  Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

  Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
  Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

  Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
  Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

  Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

  Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 4.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 4, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

 • CT5 START/STOP: Hva er nytt med START/STOP-laderen?

  START/STOP har blitt utviklet for moderne biler med et start-stopp-system. Den er enkel å bruke og har ikke noen programknapp (modusknapp) – den begynner å virke så snart den kobles til et batteri og er plugget inn i et vegguttak. Den er også enkel å forstå, da den kun har tre LED-er som viser hvilken fase den aktuelt befinner seg i: Kontroll, Lading eller Pleie.

 • CT5 START/STOP: Har START/STOP temperaturkompensasjon?

  Ja.

 • CT5 START/STOP: Laderen har byttet til feilmodus. Hva kan problemet være?

  1. Kontroller først at laderen er korrekt tilkoblet. Kontroller at den positive klemmen (eller maljen) er koblet til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) er koblet til chassiset (eller negative laderterminal), og ikke omvendt.

  2. For å utelukke muligheten for et problem med laderen, test den på et annet batteri.

  3. Laderen kan ha oppdaget et problem inne i batteriet. Laderen vil prøve gjentatte ganger å fortsette, men hvis den ikke kan det, vil den gå over til feilmodus.
  Avhengig av hvor i programmet laderen har stoppet, er det mulig å identifisere et antall årsaker. Hvis både Kontroller lys og Feil-indikatoren (!) lyser samtidig, prøv å gjenstarte ladesyklusen gjennom å koble fra laderen fra uttaket og koble den til igjen. Hvis det stopper igjen ved samme punkt, er batteriet sulfert og må sannsynligvis skiftes ut. Det kan være andre problemer med batteriet som betyr at laderen ikke kan gå ut over kontrollmodus. Hvis laderen går inn i feilmodus når "Ladning" lyser, er det på grunn av et problem med batteriets evne til å holde på ladingen. Dette kan også skje hvis belastningene på batteriet er for store, slik at spenningen reduseres for hurtig. Koble fra disse belastningene og prøv på nytt.

 • MXT 4.0, MXT 14: lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus

  Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
  Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
  Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
  Test: Skift ut batteriet.

 • Ingen lamper eller display lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket.

  Forklaring: Displayene og lampene skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket. Viftene skal også starte.
  Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.

 • MXT 4.0, MXT 14: blinker, og skifter så til

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.