Kundeservice

FAQ

Topp 10 vanlige spørsmål

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: lyser

  Forklaring 1: Polvending.
  Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

  Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
  Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

  Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
  Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

  Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

  Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 4.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 4, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

 • MXS 25, MXT 14, MXS 25EC: Temperaturlampen blinker

  Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.

 • INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 3.3M, INDICATOR EYELET M6, INDICATOR CLAMP, INDICATOR CIG PLUG, CTX INDICATOR PLUG 12V, CTX INDICATOR EYELET M8, INDICATOR PANEL 1.5M: Hvordan tolker jeg fargemerkene på INDICATOR?

  GRØNN: Batterispenningen er over 12,65 = batteriet er fulladet og krever ikke lading.
  GUL: Batterispenningen er mellom 12,65 og 12,4 V = batteriet er godt ladet. Lad opp hvis du har tid og mulighet.
  RØD: Batterispenningen er under 12,4 V = på tide å lade opp for å hindre skade på batteriet.

 • MXS 25, MXT 14, MXS 25EC: Temperaturlampen lyser

  Det er normalt – LED-lampen lyser, noe som indikerer at temperatursensoren er aktivert.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: blinker

  Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
  Test: Test laderen på et nytt batteri.

 • MXS 25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, M200, MXS 7.0: Laderen er i vedlikeholdsmodus, men det ser ikke ut til at gjenoppbyggingen er fullført

  Recond-programmet begynner med det vanlige ladeprogrammet, men har en kondisjoneringsfase etter ladingen, som automatisk etterfølges av vedlikeholdsprogrammet. Recond-lyset “R” på øverste rad kan være vanskelig å se ettersom det tennes etter den tredje ladelampen. Det slås av når kondisjoneringen er fullført (varighet: 0,5–4 timer). Deretter tennes det fjerde, grønne vedlikeholdslyset.

 • MXS 25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, MXS 7.0: lyser og skifter så til feilmodus

  Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
  Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
  Test: Batteriet må skiftes ut.

 • CT5 TIME TO GO: Jeg har en traktorgressklipper. Kan jeg bruke TIME TO GO for å lade den?

  Ja, det kan du, hvis den har et 12 V blysyrebatteri. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier på 20 Ah og opp, så hvis batteriet har en lavere kapasitet enn 20 Ah, bør du bruke en annen lader, slik som en MXS 3.8.

 • CTEK MONITOR
  Mitt batteri består av en bank med flere batterier. Er dette et problem?

  Ikke så lenge kombinasjonen produserer nominelt 12 volt og all strømmen som trekkes fra banken kommer gjennom shunten.

 • CTEK MONITOR
  Kan CTEK MONITOR overvåke motorens startbatteri i tillegg til driftsbatteriet?

  Nei, det kan den ikke. Driftsbatteriet er kontinuerlig i bruk, og trenger dermed kontinuerlig overvåkning. Mens startbatteriet er kun utsatt for periodiske kraftige belastninger etterfulgt av flytende lading, og dermed trenger det ikke å overvåkes.