Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Hva er forskjellen mellom TIME TO GO og en MXS 5.0-lader?
  See answer

  TIME TO GO har et annet display. I stedet for de ulike ladetrinnene ser du et display som teller ned tiden som gjenstår inntil batteriet kan brukes.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Jeg har en traktorgressklipper. Kan jeg bruke TIME TO GO for å lade den?
  See answer

  Ja, det kan du, hvis den har et 12 V blysyrebatteri. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier på 20 Ah og opp, så hvis batteriet har en lavere kapasitet enn 20 Ah, bør du bruke en annen lader, slik som en MXS 3.8.

 • Ladefunksjoner, Laderinnstillinger, Batterier, Generelt, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, CT5 POWERSPORT: Kan du lade et blysyrebatteri i "Lithium"-modus?
  See answer

  Nei – CTEK anbefaler alltid å bruke korrekt lademodus.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvordan kan jeg se mer eller mindre informasjon i grafene?
  See answer

  Dobbeltklikk, bla og/eller knipzoom i begge grafene.

 • SMARTPASS 120: Hvilken sikringsstørrelse skal jeg bruke til Smartpass 120?
  See answer

  300 A

 • D250SA: Hvilken sikringsstørrelse skal jeg bruke til D250SA?
  See answer

  30 A

 • D250SE, D250SA: Må jeg bruke solceller?
  See answer

  Nei

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor forsvinner ikke panelet med en figur fra Battery Sense-ikonet?
  See answer

  Panelet (iPhone) viser hvor mange sendere som har gul eller rød status eller ikke har blitt oppdatert i løpet av de siste sju dagene. Panelet vil forsvinnet når appen har oppdatert og/eller ladetilstanden har endret seg til grønn.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Jeg kan ikke garantere at jeg vil være hjemme når laderen sier at den er ferdig. Skal jeg koble den fra og fortsette ladingen når jeg kommer hjem?
  See answer

  Nei, du trenger ikke å overvåke laderen. Den vil automatisk bytte til vedlikeholdsmodus og holde batteriet fulladet inntil du kommer tilbake.
  Hvis du ønsker å la batteriet være i vedlikeholdsmodus over lengre tid, må du se til at laderen har ladet batteriet vellykket og at "Pleie"-lyset vises.

 • CT5 TIME TO GO, CT5 TIME TO GO GULF EDITION: Hvis jeg velger rekondisjonering, hvordan vet jeg når det er ferdig?
  See answer

  Når laderen er i "Pleie"-modus betyr det også at rekondisjonering er fullstendig. Rekondisjonering aktiveres ved å trykke på modusknappen og velge "Rekondisjonering".

 • C250S DUAL
  Laderen begynner ikke ladingen

  Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
  Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.

 • C250S DUAL
  Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av

  Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.

 • C250S DUAL
  Strømlampen lyser ikke

  Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.

 • C250S DUAL
  Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt

  Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor er skjermen på min CTEK MONITOR tom?

  Kontroller at kablingen er riktig og sikkert avsluttet. Kontroller sikringen, og kontroller at batteriet ikke er helt utladet.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor ser det ut til at batteriet har mindre kapasitet enn det sier på etiketten?

  Verdien på produsentens etikett er sjelden den verdien som oppnås i drift, fordi forringelsen av cellenes plater og mange andre faktorer. Hvis det ser ut til å ha mye lavere kapasitet enn den som forventes, kan det være nødvendig å skifte det ut, eller du kan mene at det å endre den nominelle kapasiteten fra Engineering-modus vil være tilstrekkelig for å gi deg bra nok tilbakemelding om prosent ladning som gjenstår.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor viser min CTEK MONITOR at antall timer som gjenstår er høyt eller lavt når en konstant utladningsstrøm flyter?

  Den faktiske batterikapasiteten er forskjellig fra den verdien du har lagt inn i Engineering. Grunnene for denne forskjellen har blitt diskutert ovenfor. Juster batterikapasiteten i Engineering så den samsvarer med batteriet.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor viser min CTEK MONITOR en høyere kapasitet umiddelbart etter lading enn etter noen minutters utlading?

  Dette er en uunngåelig funksjon i batterikjemi, som varierer fra batteri til batteri, og er avhengig av ladesystemet som brukes.

 • CTEK MONITOR
  Jeg har en annen spenningsmåler på kjøretøyet som viser en annen verdi enn CTEK MONITOR-indikasjonen.

  CTEK MONITOR måler svært nøyaktig spenningen direkte over batteriterminalene. Andre spennningsmålere kan avlese annerledes på grunn av spenningsfall i kablingen.

 • CTEK MONITOR
  Jeg har et 500W apparat. Hvordan vet jeg hvilken strøm det vil trekke?

  Del strømverdien med nominell inngangsspenning for å finne strøm. Så 500W-apparatet vil trekke 500W/12V A fra et nominelt 12V-batteri; dvs. ca. 42A