Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CT5 TIME TO GO: Hva er forskjellen mellom TIME TO GO og en MXS 5.0-lader?
  See answer

  TIME TO GO har et annet display. I stedet for de ulike ladetrinnene ser du et display som teller ned tiden som gjenstår inntil batteriet kan brukes.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
  See answer

  Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
  http:/www.ctek.com/no/no/accessories/

 • SMARTPASS 120S: Hvordan kan jeg vite om Smartpass 120S fungerer?
  See answer

  Se håndboken for en forklaring av lyssekvenser.

 • D250SE: Hvilke batteristørrelser kan D250SE brukes med?
  See answer

  40-300Ah

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor vises «Batterikapasitet 75 Ah» når jeg installerer senderen?
  See answer

  Dette er standard batterikapasitet. Klikk for å justere batterikapasiteten slik at den passer til kjøretøyet.

 • SMARTPASS 120: Hvilke ledningsdimensjoner skal jeg bruke til Smartpass 120?
  See answer

  Se «Lednings- og sikringsanbefalinger» i håndboken.

 • D250SA: Hvilken sikringsstørrelse skal jeg bruke til D250SA?
  See answer

  30 A

 • D250SA: Hvordan aktiverer jeg Smart-alternatorinnstillingen?
  See answer

  D250SA har en svart og en rød ledning, der den røde ledningen må kobles til en tenningssignalledning +15 (DIN 72552).

 • PRO60: Hvordan vet vi hvilket stadium laderen er på?
  See answer

  PRO60 vil gi deg beskjed når ladingen er fullført.

 • C250S DUAL
  Laderen begynner ikke ladingen

  Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
  Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.

 • C250S DUAL
  Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av

  Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.

 • C250S DUAL
  Strømlampen lyser ikke

  Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.

 • C250S DUAL
  Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt

  Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor er skjermen på min CTEK MONITOR tom?

  Kontroller at kablingen er riktig og sikkert avsluttet. Kontroller sikringen, og kontroller at batteriet ikke er helt utladet.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor ser det ut til at batteriet har mindre kapasitet enn det sier på etiketten?

  Verdien på produsentens etikett er sjelden den verdien som oppnås i drift, fordi forringelsen av cellenes plater og mange andre faktorer. Hvis det ser ut til å ha mye lavere kapasitet enn den som forventes, kan det være nødvendig å skifte det ut, eller du kan mene at det å endre den nominelle kapasiteten fra Engineering-modus vil være tilstrekkelig for å gi deg bra nok tilbakemelding om prosent ladning som gjenstår.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor viser min CTEK MONITOR at antall timer som gjenstår er høyt eller lavt når en konstant utladningsstrøm flyter?

  Den faktiske batterikapasiteten er forskjellig fra den verdien du har lagt inn i Engineering. Grunnene for denne forskjellen har blitt diskutert ovenfor. Juster batterikapasiteten i Engineering så den samsvarer med batteriet.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor viser min CTEK MONITOR en høyere kapasitet umiddelbart etter lading enn etter noen minutters utlading?

  Dette er en uunngåelig funksjon i batterikjemi, som varierer fra batteri til batteri, og er avhengig av ladesystemet som brukes.

 • CTEK MONITOR
  Jeg har en annen spenningsmåler på kjøretøyet som viser en annen verdi enn CTEK MONITOR-indikasjonen.

  CTEK MONITOR måler svært nøyaktig spenningen direkte over batteriterminalene. Andre spennningsmålere kan avlese annerledes på grunn av spenningsfall i kablingen.

 • CTEK MONITOR
  Jeg har et 500W apparat. Hvordan vet jeg hvilken strøm det vil trekke?

  Del strømverdien med nominell inngangsspenning for å finne strøm. Så 500W-apparatet vil trekke 500W/12V A fra et nominelt 12V-batteri; dvs. ca. 42A